Over Slotevent See2Do! in stadhuis Leuven

Slotevent See2Do! in stadhuis Leuven

17 Vlaamse en Nederlandse partners werkten 3 jaar intensief samen binnen het Europese See2Do!-project. Hoog tijd om terug te blikken en de resultaten en onze ervaringen te delen.

► Hoe zet je thermografie in voor meer bewustmaking rond energie bij je inwoners?
► Welke innovatieve maatregelen werden toegepast bij de energetische renovaties
van de 11 demonstratiegebouwen?
► Hoe zet ik burgers aan tot actie rond energiebesparing en hernieuwbare energie
in hun eigen woningen?
► Welke begeleidings- en ontzorgingstrajecten en -acties kan ik op touw zetten om inwoners te ondersteunen om hun woning daadwerkelijk energetisch te renoveren?

Tijdens dit slotevent in stadhuis Leuven maak je tijdens een infomarkt kennis met de partners, organisaties, aannemers, vrijwilligers en uitvoerders betrokken bij het project. Zo kan je met onze ervaringen meteen aan de slag.

Schrijf dinsdag 19 maart 2019 nu al zeker in jouw agenda. Het gedetailleerde programma volgt.

Deel met anderen

Sluiten