Over Slotcongres: Van oogst naar woonst

Slotcongres: Van oogst naar woonst

Schrijf je nu in voor het slotcongres via deze link. Bij het inschrijven kies je telkens voor een all in-ticket en duid je één sessie in de voormiddag en één sessie in de namiddag aan.

Kamp C nodigt je uit voor het slotcongres van The Exploded View Beyond Building. De biogebaseerde woning van Biobased Creations toont hoe de bouw- en de landbouwsector nu en in de toekomst kunnen samenwerken. Breng op woensdag 25 oktober een laatste bezoek aan deze unieke woning. 

We nodigen ook drie keynote sprekers uit die hun verhaal brengen over het waarderen, integreren en de toekomst van duurzaam en biogebaseerd bouwen.

Sprekers

Lucas De Man

Lucas De Man studeerde in 2004 af in Germaanse Talen aan de KU Leuven en in 2008 aan de regieopleiding in Amsterdam waarna hij gelijk Stichting Nieuwe Helden begon met Wouter Goedheer. 

Naast zijn werk als artistiek leider van Nieuwe Helden (2008) en Biobased Creations (2019), is Lucas werkzaam als (freelance) regisseur, acteur en conceptontwikkelaar. Hij presenteert verschillende culturele tv-programma’s waaronder Kunstuur en Man en Kunst (AVROTROS).

Vanuit Nieuwe Helden neemt hij ook extra rollen op zo was hij Stadskunstenaar van Den Bosch (2012-2016) Artist in Residence van de Rabobank (2017-18), Curator van TAZ (2019), creative director van TED X Amsterdam (2017) en van het Amsterdam Light Festival (2020) en is hij sinds 2019 samen met Pascal curator van The Embassy van Biobased and Circular Building.  Daarnaast is Lucas een veelgevraagde host en spreker voor grote en kleine evenementen in binnen- en buitenland.

Onno Dwars

Onno Dwars (1980) studeerde civiele techniek op de hogeschool in Enschede en Technische Universiteit Delft. In 2004 rondde hij zijn master ‘bouwprocessen’ af waarna hij aan de slag ging als ontwikkelaar bij VolkerWessels Vastgoed. In 2015 wordt hij lid van het managementteam Bedrijfsvoering in de functie Hoofd Acquisitie & Innovatie. Hij profileert zich in die tijd al op het thema duurzaamheid. In 2017 stapt Onno Dwars over naar Ballast Nedam Development.

Onno Dwars zet zich al jaren in voor een duurzame gebouwde omgeving. Als directeur van Ballast Nedam Development staat het continu doorontwikkelen van gebieden en gebouwen centraal. Hij is inmiddels vaste gast in de Trouw duurzame Top 100.

In de lente van 2017 ondertekent Ballast Nedam Development het Sustainable Development Goals Charter, daarmee committeert het bedrijf zich aan het creëren van een positieve bijdrage aan de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen. Deze doelen met 169 onderliggende subdoelen staan ook bekend onder de Engelse afkorting: SDG's. Vlak na zijn aantreden als commercieel directeur bij Ballast Nedam Development maakt het bedrijf bekend niet langer woningen op aardgas aan te sluiten. Daarmee loopt het bedrijf voor op de wetgeving.

Bas van de Westerlo

Bas van de Westerlo is business unit manager circularity en senior adviseur bij Volantis. Dit full service ingenieurs-, architecten en consultancy bedrijf uit Nederland legt een sterkte focus op onder meer circulariteit, energietransitie, gezondheid en architectuur.

Bas studeerde in 2009 af aan de Technische Universiteit Eindhoven als architect. Vervolgens heeft hij een PhD geschreven over 'Sustainable Development and the Cradle to Cradle Approach' bij de Universiteit van Twente. Sindsdien is hij zich meer en meer gaan verdiepen in circulariteit als middel tegen grondstoffenschaarste, hergebruik te bevorderen en tegelijkertijd te werken aan een positieve toekomst en verdienmodel.

Intussen werkte hij onder meer mee aan het Stadskantoor in Venlo en IKC de Zuidstroom in Venlo.

Sessies

“Natuurpuntboerderij Bos ’t Ename”: veelzijdig circulair

In de educatieve Natuurpuntboerderij in Ename staat experimenterend leren over bos, natuur en landbouw centraal. Vanuit deze visie werd de bestaande loods verbouwd met bouwmaterialen uit het eigen bos en de omliggende landbouwpercelen.

Dries Hubrechts, medewerker van Eurabo en lid van het bouwteam, belicht hoe zowel de technische als natuurlijke kringloop de rode draad vormden doorheen het ontwerp- en bouwproces. Er werd sterk ingezet op het behoud van bestaande staalstructuur, de inbreiding met een circulaire houtbouwstructuur, natuurinclusief bouwen en het gebruik van lokale materialen voor de afwerking en isolatie. 

Zoersel bouwt de toekomst: duurzaam bouwteam gezocht voor innovatieve bibliotheek

Zoersel lanceert een oproep voor de ontwikkeling van het nieuwe bibliotheekfiliaal in Sint-Antonius Zoersel, met een sterke focus op duurzaamheid en circulariteit. Dit initiatief maakt deel uit van het bredere EHHUR (Eyes Hearts Hands Urban Revolution) project en stimuleert innovatieve bouwprojecten, met speciale aandacht voor circulaire bouwmethoden, het gebruik van natuurlijke bouwmaterialen en energie-efficiënte technieken. Participatie staat centraal, zowel tijdens de ontwikkelingsfase van het bouwproces als binnen de lokale energiegemeenschap. Het projectgebied omvat tevens sociale woningbouw en ruimtelijke ordening. 

Bouw & Landbouw bouwen samen aan duurzame bio-materiaalketens i.s.m. Vlaanderen Circulair en ILVO

Hoe kunnen we voor bio-gebaseerde bouwmaterialen een duurzame waardeketen vormen tussen bouw en landbouw?  

In deze interactieve stakeholder workshop gaan we aan de slag met de uitdagingen om samen een waardeketen te vormen met bio-gebaseerde materialen tussen de landbouw- en bouwsector! Welke actoren komen daarbij kijken? Welke uitdagingen, eerste stappen zijn er te nemen door alle actoren? Wat houdt ons tegen, welke kansen zien we? Samen werken we een business case uit en gaan in dialoog in kleine groepjes.  

Circulaire bedrijfsruimte: hoe begin ik eraan? I.s.m. POM Antwerpen

Hoe kunnen ondernemers en lokale besturen hun patrimonium en bedrijventerrein meer circulair  (her)ontwikkelen? De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen en Kamp C nodigen een vijftal experts uit om die vraag te beantwoorden.  

Hennep+ Living Lab

Het doel van dit living lab is het creëren van een web aan mogelijkheden voor de optimale en duurzame waardecreatie uit industriële hennep en andere duurzame biogebaseerde materialen en processen of combinaties van deze materialen voor de Vlaamse maak- en bouwindustrie. Hierbij kan men stellen dat de technologische en wetenschappelijke kennis rond hennep aanwezig is, maar dat het systeemdenken, circulair design en circulaire business modellen en het co-creëren met diverse actoren grotendeels ontbreken.

Dit living lab werkt aan een betere afbakening van de uitdagingen en opportuniteiten, met inbegrip van een netwerk van actoren die bereid zijn rond dit thema te werken. Er worden prototypes en karakterisering van de impactfactoren ontwikkeld, gelinkt aan de materiaalvoetafdruk- en vermindering van de broeikasgasuitstoot. Op systeemniveau werkt men aan een mindset shift rond de waardeketen van hennep. Een project van Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland, en partners.

Rondleidingen in The Exploded View Beyond Building

Programma van Slotcongres: Van oogst naar woonst

Op woensdag 25 oktober:
9:00 - 9:30 Ontvangst
9:30 - 9:40 Gedeputeerde Kathleen Helsen
9:40 - 10:25 Lucas De Man - Biobased Creations
10:25 - 11:10 Onno Dwars - Ballast Nedam Development
11:10 - 11:30 Pauze
11:30 - 12:45 Inhoudelijke sessies
12:45 - 14:15 Lunch - materialenmarkt - bezoek expo
14:15 - 15:30 Inhoudelijke sessies
15:30 - 16:15 Bas van de Westerlo - Volantis
16:15 - 16:35 Pauze
16:35 - 16:50 Colruyt Group
16:50 - 17:20 Afsluit & vooruitblik Kamp C
17:20 - 19:30 Netwerkdiner - materialenmarkt

Lees meer over het programma

Sluiten