3D-printen in de Kempen?

9 februari 2016 door Kai Van Bulck

C3PO.png

Op Kamp C zien we dagelijks inspirerende voorbeelden van nieuwe technieken op het vlak van 3D-printen passeren. 3D-printen is misschien wel de toekomst van de bouwsector en die toekomst wordt op dit moment bepaald. Daarom zetten we met het project C3PO alles op alles om van de Kempen een topregio te maken op het vlak van de 3D-technologie voor de bouwsector en alle daaraan verbonden toepassingen.

We willen een 3D-Cluster creëren binnen de Kempen voor de bouwsector en het begeleiden van de bouw-kmo’s op het gebied van kennis en competenties. Een one-stop-shop adres voor 3D-toepassingen binnen de bouwsector, enig in Vlaanderen.

De algemene doelstelling van het project is om huidige (internationale) expertise en bouwkundige kennis rond 3D-printen-in-de-bouw naar de Kempen te halen en te laten samenvloeien met de innovatieve bouwbedrijven uit de Kempen, de Hogescholen en de Onderzoeksinstellingen.

Dit voorzien we door op Kamp C een co-creatie infrastructuur op te bouwen rond 3D printen met en voor de bouwsector. Met dit project willen wij de infrastructuur creëren en ter beschikking stellen voor bouwbedrijven, startende ondernemers en opleidingsverstrekkers.

Een fysieke locatie waar men al het onderzoek in de praktijk kan brengen en waar bedrijven hun eerste stappen kunnen zetten, een prototype of een 0-serie produceren.

De zogenaamde 3D-Cluster Kempen zou een sterk netwerk onderhouden met de overige 3D-clusters in België en Nederland en opgedane kennis binnen andere toepassingen of sectoren vloeien direct door naar deze cluster. 

Met dit project willen we bedrijven in de Kempen in beweging zetten en aan hun de mogelijkheden van 3D-printen niet alleen tonen, maar ze samen met hen ook verder ontwikkelen.

Dit artikel is onderdeel van het C3PO-project. Vanuit het EFRO-project C3PO (‘Co-creatie: 3D-Printen met Ondernemingen’) kunnen de partners rekenen op 668.320 euro steun van Europa. Het project past in de GTI Kempen (GTI staat voor Gerichte Territoriale Investering, een geïntegreerde strategie voor een bepaald gebied, waarbij verschillende Europese fondsen en programma’s worden gebundeld).

Labels:

Sluiten