Coronadienstverlening: De bouwadviezen, ook de bouwadviezen in de gemeenten, zullen digitaal doorgaan (telefonisch, via mail, Skype…). Wij staan klaar voor jouw bouwvragen via mail bouwadvies@kampc.be of telefoon 014/27 96 50. Het Conferentiecentrum de Basis en het Infocentrum zijn gesloten maar blijven telefonisch en via mail bereikbaar. Activiteiten, evenementen of rondleidingen zijn jammer genoeg niet meer mogelijk. Deze maatregelen gelden tot 31/01/2021. Wij gaan er even tussenuit van 19/12/2020 tot 5/01/2021. Dan staan wij weer fris en enthousiast klaar voor jou. Prettige kerstdagen en een geweldig nieuwjaar!

Dynamisch bouwen: kansen en knelpunten

21 april 2018 door Pantarein Publishing

1. dynamisch bouwen shutterstock_58449865.jpg

Door te evolueren van statisch naar dynamisch bouwen kunnen we de materiaalkringloop in de bouwsector sluiten. Maar voor het zover is zijn er inspanningen nodig van fabrikanten, aannemers, architecten en de overheid.

Na enkele decennia hebben de meeste huizen en gebouwen hun beste tijd gehad. De sloopkraan maakt alles met de grond gelijk en er blijft een berg puin over. Die statische manier van bouwen leidt tot hoge kosten, hinder voor de omgeving, veel afval en een hoog grondstoffenverbruik. Het goede nieuws is dat het anders kan: door te werken met dynamische gebouwelementen houden we materialen levenslang in de kringloop.

 Als een gebouw dan aan het einde van zijn levenscyclus komt, kunnen de onderdelen van dynamische bouwsystemen gedemonteerd worden. Daarna kan je ze hergebruiken of recycleren, maar je kan ze ook herconditioneren en opnieuw op de markt brengen. De voordelen voor het milieu zijn aanzienlijk. De levensduur van het materiaal wordt verlengd, waardoor je geen nieuwe grondstoffen hoeft aan te boren. Modulaire gebouwen kunnen bovendien makkelijk aangepast worden aan de behoeften van de bewoners. Je kan een huis bijvoorbeeld opsplitsen in twee delen als het te groot is geworden.

 Werkpunten

Om het dynamisch bouwen te laten doorbreken, moeten er eerst nog een aantal knelpunten van de baan. An De Vriendt van Kamp C: “Om te beginnen moet er een aangepaste regelgeving komen: sommige verkavelingsvoorschriften dateren van veertig of vijftig jaar geleden. Zo moet een gevel vaak verplicht volledig afgewerkt worden met gevelsteen, terwijl we bij dynamisch bouwen dikwijls werken met panelen in plaats van met baksteen. Mits een goede motivatie staan gemeentes vandaag wel toe om van de regels af te wijken. Maar het updaten van de voorschriften verloopt traag.” 

Daarnaast moeten we inzetten op sensibilisering. “Architecten zijn vaak het eerste contactpunt bij nieuwbouw en renovatie. Als zij nog niet voldoende kennis hebben van nieuwe bouwsystemen vanuit hun opleiding of bijscholingen, zullen de nieuwe trends ook niet ingeburgerd raken bij de bouwheer. Een architect die geen ervaring heeft met dynamisch of modulair bouwen, zal het niet als een optie voorstellen aan de bouwheer, tenzij die er uitdrukkelijk naar vraagt.”

Inspanning van een team

De OVAM stelde in 2015 al een gids op met richtlijnen die aan ontwerpers en bouwheren tonen hoe ze inzichten over dynamisch of veranderingsgericht bouwen kunnen integreren in het ontwerp, en welke systemen er al bestaan. Maar ook de fabrikanten hebben een belangrijke taak.

Tim Ost, project engineer bij VK Architects & Engineers: “Architecten en aannemers moeten de tools hebben om dynamisch te kunnen bouwen. Fabrikanten moeten hun systemen afstemmen op hergebruik en transparant zijn over de milieu-impact. Vandaag is het nog moeilijk om een objectief overzicht te krijgen van de milieu-impact van materialen. De overheid zet daar nu sterk op in met de EPD-databank (Environmental Product Declaration). En de OVAM wil de TOTEM-tool nog verder uitbreiden om ook de aspecten recyclage en hergebruik in rekening te brengen. Een belangrijke evolutie. Ik verwacht dat de overheid op termijn ook benchmarking zal vastleggen over de milieu-impact van een gebouw, zoals dat nu al het geval is voor het E-peil. Het vraagt dus een team effort om van dynamisch bouwen de nieuwe standaard te maken.”

Labels:

 • Verbeter de EPC-score van jouw woning met de nieuwe online tool

  In Vlaanderen heeft een gemiddelde woning energielabel D, 390 kWh/(m² jaar). Het Vlaams Energieagentschap ontwikkelde een online tool waarmee je het energielabel van jouw woning kunt inschatten en vergelijken met andere woningen in Vlaanderen. Doe de test en ontdek hoe je jouw woning energetisch kunt verbeteren tot energielabel A, de Vlaamse doelstelling tegen 2050. Geert Flipts van het Vlaams Energieagentschap en Anne Goidts van Kamp C lichten toe.

  Lees meer
 • Helpt een wijkaanpak om woningen energiezuinig te renoveren?

  Kan een wijkaanpak het verschil maken om burgers te overtuigen om hun woning energiezuinig te renoveren? Dat is de hamvraag van het wijkrenovatieproject SHINE. Sinds 2016 rolden we tal van acties uit met een ‘bottom-up’ benadering: zoals het opleiden van vrijwillige energiemeesters met tips en tricks om energie te besparen, het uitvoeren van wijkrenovatieprojecten, het inschakelen van renovatiecoaches om burgers te ondersteunen bij doorgedreven renovaties …

  Lees meer
 • CBCI white paper: vijf essentiële zaken voor succesvolle circulaire biobased bouwinitiatieven

  Deze eerste publicatie van het CBCI-project (Circular Bio-based Construction Industry) is getiteld “Five Essentials for Successful Circular Bio-Based Construction Initiatives”, en is een praktische gids gericht op vastgoedprofessionals, (publieke) vastgoedeigenaren en (project)ontwikkelaars. In deze White Paper worden enkele van de uitdagingen rond biobased en circulariteit besproken. Daarnaast wil de White Paper illustreren hoe men succesvoller kan zijn in het nemen van circulaire en biobased bouwinitiatieven.  

  Lees meer
 • 'Energieneutraal hoeft niet duur te zijn'

  Kost het een kapitaal om een energieneutrale woning of een passiefhuis te bouwen? Dat kan, maar hoeft niet zo te zijn. Architectenbureau Jan Stranger en Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in de Bouw Kamp C verklappen hoe energieneutraal bouwen en renoveren financieel haalbaar wordt.

  Lees meer
 • Zo verlucht je woningen en klaslokalen optimaal

  Verluchten is heel belangrijk in deze tijden. Hoe verlucht je best je woning tijdens het telewerken? Of je klaslokaal? En wat is het verschil tussen ventileren en verluchten? Kamp C zocht het uit.

  Lees meer
 • Zo ziet een duurzame koelkast eruit

  Hoe is de ideale koelkast georganiseerd? Welke voedingsmiddelen zet je het best bovenaan en onderaan? De algemene regel is: wat het snelst bederft, moet op de koudste plek. Deze plek is op de onderste plank boven de groentelade. En hoe bespaar je op koelen en vriezen?

  Lees meer
 • Regeerakkoord voorziet verlaging van btw-tarief voor sloop en heropbouw naar 6%

  Een huis slopen en heropbouwen zal binnenkort aan 6% btw kunnen gebeuren, dit voorziet het nieuwe regeerakkoord.

  Lees meer
 • Blog 25: De circulaire economie - aantrekkelijk en rendabel

  In blog 23 en 24 gaven we een kort overzicht van de circulaire economie die bestaat uit twee cirkels: een biologische en een technische cirkel. Vervolgens beschreven we kort de werking van beide cirkels. Mede dankzij moderne technieken werkt het model in theorie prima. Maar hoe zorg je ervoor dat de samenleving afstapt van de lineaire economie en de circulaire principes ook echt gaat toepassen? Anders gezegd hoe maak je de circulaire economie aantrekkelijk en rendabel voor alle partijen? Laten we in deze laatste blog kijken naar een viertal oplossingen.

  Lees meer
 • Onesto voelt zich thuis in de Basis

  In september vestigde Onesto, een kredietinstelling die leningen verstrekt voor het kopen, bouwen en verbouwen van bescheiden woningen, zich in de Basis op Kamp C. We spraken met Francis Stijnen, woonconsulent van het kantoor in Westerlo.

  Lees meer
 • VREG voert capaciteitstarief in vanaf 2022

  De energiefactuur van Vlaamse huishoudens zal er in 2022 anders uitzien. De VREG heeft een capaciteitstarief voor de netwerkkosten aangekondigd. Dit tarief varieert naargelang het moment van hun verbruik. Dit systeem zou dus de piek- en daltarieven moeten vervangen.

  Lees meer
Sluiten