Dynamisch bouwen: kansen en knelpunten

21 april 2018 door Pantarein Publishing

1. dynamisch bouwen shutterstock_58449865.jpg

Door te evolueren van statisch naar dynamisch bouwen kunnen we de materiaalkringloop in de bouwsector sluiten. Maar voor het zover is zijn er inspanningen nodig van fabrikanten, aannemers, architecten en de overheid.

Na enkele decennia hebben de meeste huizen en gebouwen hun beste tijd gehad. De sloopkraan maakt alles met de grond gelijk en er blijft een berg puin over. Die statische manier van bouwen leidt tot hoge kosten, hinder voor de omgeving, veel afval en een hoog grondstoffenverbruik. Het goede nieuws is dat het anders kan: door te werken met dynamische gebouwelementen houden we materialen levenslang in de kringloop.

 Als een gebouw dan aan het einde van zijn levenscyclus komt, kunnen de onderdelen van dynamische bouwsystemen gedemonteerd worden. Daarna kan je ze hergebruiken of recycleren, maar je kan ze ook herconditioneren en opnieuw op de markt brengen. De voordelen voor het milieu zijn aanzienlijk. De levensduur van het materiaal wordt verlengd, waardoor je geen nieuwe grondstoffen hoeft aan te boren. Modulaire gebouwen kunnen bovendien makkelijk aangepast worden aan de behoeften van de bewoners. Je kan een huis bijvoorbeeld opsplitsen in twee delen als het te groot is geworden.

 Werkpunten

Om het dynamisch bouwen te laten doorbreken, moeten er eerst nog een aantal knelpunten van de baan. An De Vriendt van Kamp C: “Om te beginnen moet er een aangepaste regelgeving komen: sommige verkavelingsvoorschriften dateren van veertig of vijftig jaar geleden. Zo moet een gevel vaak verplicht volledig afgewerkt worden met gevelsteen, terwijl we bij dynamisch bouwen dikwijls werken met panelen in plaats van met baksteen. Mits een goede motivatie staan gemeentes vandaag wel toe om van de regels af te wijken. Maar het updaten van de voorschriften verloopt traag.” 

Daarnaast moeten we inzetten op sensibilisering. “Architecten zijn vaak het eerste contactpunt bij nieuwbouw en renovatie. Als zij nog niet voldoende kennis hebben van nieuwe bouwsystemen vanuit hun opleiding of bijscholingen, zullen de nieuwe trends ook niet ingeburgerd raken bij de bouwheer. Een architect die geen ervaring heeft met dynamisch of modulair bouwen, zal het niet als een optie voorstellen aan de bouwheer, tenzij die er uitdrukkelijk naar vraagt.”

Inspanning van een team

De OVAM stelde in 2015 al een gids op met richtlijnen die aan ontwerpers en bouwheren tonen hoe ze inzichten over dynamisch of veranderingsgericht bouwen kunnen integreren in het ontwerp, en welke systemen er al bestaan. Maar ook de fabrikanten hebben een belangrijke taak.

Tim Ost, project engineer bij VK Architects & Engineers: “Architecten en aannemers moeten de tools hebben om dynamisch te kunnen bouwen. Fabrikanten moeten hun systemen afstemmen op hergebruik en transparant zijn over de milieu-impact. Vandaag is het nog moeilijk om een objectief overzicht te krijgen van de milieu-impact van materialen. De overheid zet daar nu sterk op in met de EPD-databank (Environmental Product Declaration). En de OVAM wil de TOTEM-tool nog verder uitbreiden om ook de aspecten recyclage en hergebruik in rekening te brengen. Een belangrijke evolutie. Ik verwacht dat de overheid op termijn ook benchmarking zal vastleggen over de milieu-impact van een gebouw, zoals dat nu al het geval is voor het E-peil. Het vraagt dus een team effort om van dynamisch bouwen de nieuwe standaard te maken.”

Labels:

 • The Exploded View: een revolutionaire samenwerking tussen bouw en landbouw

  In de landbouw bestaan er al heel wat biobased materialen, maar ze worden nog niet allemaal gebruikt op bouwwerven. Wist je bijvoorbeeld al dat je met grasvezel kunt isoleren? Of dat je keukenkastjes kan maken van paprikastelen? Stof tot nadenken dus voor landbouwers en bouwprofessionals over hoe ze de handen in elkaar kunnen slaan voor het huis van de toekomst.

  Lees meer
 • Binnenkort opent The Exploded View op Kamp C

  Op 13 maart kon de pers op Kamp C in Westerlo kennismaken met The Exploded View Beyond Building, een tentoonstelling in de vorm van een levensgroot huis. Samen met lokale partners geeft Kamp C met deze demonstratiewoning een frisse kijk op alles wat duurzaam bouwen is: creatief, modern, en zelfs vóór de afwerking al indrukwekkend.

  Lees meer
 • Sluit je aan bij het netwerk van Kamp C: word gids / storyteller

  Ben jij gebeten door biobased en circulair bouwen? Sluit je dan aan bij het netwerk van Kamp C. Word gids/storyteller bij Kamp C en vertel het verhaal aan onze bezoekers. Onze duurzaamheidsexperten ontvangen je met open armen en delen graag hun kennis en contacten met jou. Zo sta jij al een stap dichter bij biobased en circulair bouwen.

  Lees meer
 • Voortaan één digitaal woon- en energieloket voor alle inwoners van de Kempen

  Alle Kempense steden en gemeenten bundelen hun informatie en hun ondersteuningsaanbod over wonen, energie en duurzaam bouwen of verbouwen voortaan op één overzichtelijke website: www.duurzaamwonen.be. Het digitale loket is een initiatief van Kamp C (het provinciaal centrum voor duurzaamheid en innovatie in de bouw), IOK (de intercommunale ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen), RiT (regio in transitie) en de Kempense energiehuizen. Het online platform biedt de gebruikers niet alleen objectieve informatie op maat van iedere stad of gemeente, ze kunnen online ook vragen stellen die door de medewerkers worden beantwoord. Het initiatief is in Vlaanderen enig in zijn soort.

  Lees meer
 • Lierse houtbouwer zal Exploded View opbouwen op Kamp C

  Vanaf maart wordt The Exploded View Beyond Building opgebouwd op Kamp C. SIDATI, een houtbouwer uit Lier, heeft de demowoning uit biobased materialen mee gedemonteerd in Almere en zal het gebouw weer opbouwen op Kamp C in 2023. Ze werken voor de eerste keer mee aan een project dat honderd procent circulair is. We spraken met zaakvoerder Claire Dewispelaere en David Siebens.

  Lees meer
 • Tips om te besparen op je waterverbruik

  Wist je dat een Belg gemiddeld 95 liter water per dag verbruikt? Door de droogte moeten we allemaal zuiniger omspringen met water. Maar hoe doe je dat? Door enkele eenvoudige tips kun je besparen op je waterverbruik.

  Lees meer
 • Wat betekent condens aan de buitenzijden van je ramen?

  Wist je dat condens aan de buitenkant van je ramen een goed teken is? Dit wil zeggen dat het glas goed geïsoleerd is en dat de warmte binnen blijft. Architect Dirk Verbeeck van Kamp C legt uit.

  Lees meer
 • Zo voorkom je oververhitting van je woning

  Ken je dit fenomeen? Een prachtige, warme, zonnige dag: gaan fietsen, buiten spelen, buiten eten … uiteindelijk kom je moe maar voldaan terug naar binnen en kun je lekker gaan slapen. En dan komt de domper op de feestvreugde van de dag: binnen is het een ‘sauna’, zelfs een koude douche helpt maar tijdelijk en ’s nachts kan je de slaap niet vatten omdat je die warmte maar niet buiten krijgt. Dit fenomeen noemen we oververhitting. Net zoals een lichaam oververhit kan geraken door bijvoorbeeld te lang in de zon te zitten, kan dit ook gebeuren met onze gebouwen, waaronder dus ook onze woningen. Echter zijn er heel wat zaken waar we rekening mee kunnen houden om deze oververhitting zoveel mogelijk te vermijden en als het echt niet anders kan op zijn minst toch kunnen “genezen”… .

  Officieel spreekt men van oververhitting als de temperatuur in je woning 25 °C of meer bedraagt, zeker als dit regelmatig en meerdere dagen op een rij gebeurt. Maar iedere persoon is anders, dus voor sommigen kan 22 °C of 23°C al genoeg zijn om het oncomfortabel warm te hebben. Met de zomer in het vooruitzicht geeft onze adviseur An enkele tips.

  Lees meer
 • Duitse ambassadeur bezoekt Kamp C uit interesse voor 3D-printen in de bouw

  Vandaag bezocht de heer Martin Kotthaus, de ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland in ons land, Kamp C. Net als Kamp C stimuleert de Duitse overheid de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs om innovaties in de bouw sneller ingang te doen vinden.

  Lees meer
 • Droogte Vlaanderen: klimaatbestendig bouwen

  Droge zomers maken meer en meer duidelijk dat water een kostbaar goed is. Ben je aan het bouwen of renoveren? Dat is hét moment om stil te staan bij duurzaam watergebruik. An De Vriendt, architect en adviseur duurzaam bouwen bij Kamp C, geeft raad.

  Lees meer
Sluiten