Solarise: hoe lanceren we zonne-energie op grote schaal?

4 oktober 2018 door Diana Grasso

Logo_SOLARISE.png

Solarise wil zonne-energie op grotere schaal laten doorbreken in Europa. Het project focust op moeilijk bereikbare doelgroepen: woningen van lage-inkomensgezinnen en beschermde historische gebouwen.

Het gebruik van zonne-energie is de afgelopen jaren fors gestegen. In 2014 was de zon al goed voor 14 procent van de hernieuwbare energie in Europa. Toch is er nog veel groeipotentieel. Dat potentieel wil Kamp C aanspreken door deel te nemen aan het Europese Interreg 2 Zeeën-project Solarise.

“De Solarise-partners willen elk in hun land – Frankrijk, Engeland, Nederland en België - achterhalen welke barrières er zijn voor zonne-energie en hoe we die kunnen wegnemen”, zegt projectverantwoordelijke Sarah Verbeeck van Kamp C. “Solarise richt zich op doelgroepen die nog vaak terughoudend staan tegenover zonne-energie: woningeigenaars met een laag inkomen en eigenaars of beheerders van beschermde historische gebouwen.”

Barrières wegnemen

De twee groepen kampen met verschillende struikelblokken. Woningeigenaars gaan er vaak van uit dat een installatie voor zonne-energie heel duur is en dat het lang duurt voor de investering zichzelf terugbetaalt. “Die perceptie willen we doorprikken: een installatie voor zonne-energie is voor veel mensen echt wel haalbaar”, stelt Sarah Verbeeck.

“Beschermde historische gebouwen kampen dan weer met andere uitdagingen. Vaak mogen ze aan de buitenkant niet aangepast worden. Veel eigenaars en beheerders denken daarom dat hernieuwbare energie voor hen geen optie is. Maar in de praktijk zijn er best nog wel mogelijkheden. Die willen we onder de aandacht brengen.”

Oude pastorijwoning

Op 1 januari 2018 ging Solarise officieel van start. De komende maanden gaat Kamp C onder meer de gemeente Zoersel begeleiden bij de verbouwing van een oude, beschermde pastorijwoning. De Kamp C-begeleiders zullen haalbaarheidsstudies ondersteunen en de gemeente adviseren rond de technische systemen die ze kan kiezen.

“Kamp C zal ook een rol spelen in het ontwikkelen van trainingen en infosessies”, weet projectverantwoordelijke Kelly Penen. “In februari 2019 organiseren we samen met Flux 50 een event rond businessmodellen. Op iets langere termijn zullen we de gemeenten Zoersel en Middelkerke helpen om energieplanningen en roadmaps te ontwikkelen. En Kamp C is natuurlijk ook een goede partner om de projectresultaten achteraf verder te verspreiden: naar lokale overheden, particulieren …”

Projectpartners

Solarise loopt van 1 januari 2018 tot 30 juni 2021. Het project verenigt onderwijsinstellingen, energiecoöperaties en lokale overheden uit Frankrijk, Engeland, Nederland en België, onder leiding van de Universiteit van Picardië Jules Verne. De Belgische partners zijn Kamp C, Flux 50, KU Leuven, de gemeente Zoersel en de gemeente Middelkerke. In Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk wordt het project gedragen door Middelburg, Heerhugowaard, Fourmies, Enercoop, Brighton & Hove City Council en de University of Portsmouth.

Solarise kadert binnen de EU-doelstelling om de CO2-voetafdruk in Europa te verkleinen. In totaal kan het project zorgen voor 186 000 ton minder CO2-uitstoot op 25 jaar tijd. Solarise wordt gesubsidieerd door het Interreg 2 Zeeën-programma 2014-2020 en gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Meer info

Labels:

 • Hans heeft een ventilatiesysteem D in huis

  Hans heeft een ventilatiesysteem D in zijn huis. Hij deelt graag zijn ervaringen.

  Lees meer
 • Hoe ventileer je je woning het beste in de winter?

  De winter is gearriveerd en we zitten steeds vaker binnen. Waarom zou je een raam openzetten? Veel te koud toch? Wist je dat de binnenlucht in huis tot vijf keer meer vervuild is dan de buitenlucht? Je huis regelmatig verluchten voorkomt vochtproblemen, de opstapeling van schadelijke stoffen en CO2. Volgende tips zorgen voor een gezond binnenklimaat en een betere gezondheid.

  Lees meer
 • Project SURE2050 stoomt overheidsgebouwen klaar voor 2050

  Het project SURE2050 ondersteunt lokale besturen en centrale Vlaamse overheden bij het opmaken van een strategisch vastgoedplan. Klimaatneutraliteit voor het publieke patrimonium tegen ten laatste 2050 is hierbij het uitgangspunt. Het blijft ook niet bij planning. Deelnemende overheden krijgen ondersteuning om te komen tot effectieve investeringsprojecten (onder andere advies over financiële oplossingen). SURE2050 neemt dus alle drempels voor actie weg.

  Lees meer
 • Eerste Vlaams netwerk energiemeesters van kracht

  De energiemeesters, ook wel eens energieadviseurs genoemd, startten vorige week met een opleiding en geven zo de aftrap van het Vlaams netwerk vrijwillige energieadviseurs. “Wie laat ’s nachts nog een lamp branden?”, vroeg een energiemeester zich af. Een 15-tal vrijwilligers bij Eandis in Turnhout volgen een opleiding tot energiemeester. Zij bezoeken mensen om tips te geven om zuiniger om te gaan met energie en fors te besparen op je energiefactuur.

  Lees meer
 • Huis Van Bockstal test methodes om bijna-energieneutraal te bouwen

  Huis Van Bockstal, een voormalige dokterswoning in Vorselaar, wordt omgevormd tot zes bijna-energieneutrale wooneenheden. De appartementen zullen dienstdoen als demonstratiewoningen waar overheden en bouwprofessionals inzichten kunnen opdoen rond duurzaam bouwen. 

  Lees meer
 • Hoe maken we oude appartementen sneller energiezuinig?

  Meer dan 750 grote appartementsgebouwen in Antwerpenwerden gebouwd voor 1980. Ze hebben een lage energie-efficiëntie, kampen met vocht- en veiligheidsproblemen … Het Interreg-project ACERwil die gebouwen sneller laten renoveren door juridische, sociale en financiële knelpunten weg te nemen. Kamp C zet mee haar schouders onder dat masterplan voor energierenovatie.

  Lees meer
 • CVPP-project brengt technologie dichter bij de burger

  Burgers ondersteunen om van consumenten uit te groeien tot prosumenten, die niet alleen hun eigen energie opwekken maar die ook opslaan en beheren op lokaal niveau. Dat is het doel van het Interreg North-West Europe-project cVPP – Community-based Virtual Power Plant. Kamp C zet mee een participatietraject op touw om burgers te motiveren.

  Lees meer
 • Kamp C wil totaalrenovaties 50 procent goedkoper maken

  Veertien partners uit zeven Europese landen zetten hun schouders onder Indu-Zero, een project dat de renovatie van oude woningen de helft goedkoper moet maken dankzij circulaire renovatiepakketten. Kamp C zal de pakketten promoten bij bouwbedrijven:  “Het opschalen van renovaties is immers noodzakelijk om de Vlaamse en Europese doelstellingen rond energie-efficiënt wonen te halen.”

  Lees meer
 • Vlaams-Nederlands project demonstreert bijna-energieneutraal bouwen

  Huis Van Bockstal, een voormalige dokterswoning in Vorselaar, wordt omgevormd tot zes bijna-energieneutrale sociale wooneenheden. Het pand zal dienstdoen als demonstratiewoning, waar particulieren, lokale overheden en bouwprofessionals inzichten kunnen opdoen rond duurzaam bouwen.

  Lees meer
 • Rotor DC redt waardevolle bouwmaterialen van de sloophamer

  Wanneer in België een karaktervol kantoorgebouw wordt afgebroken, is ontmantelingsbedrijf Rotor DC er als de kippen bij. “Wij redden hoogwaardige bouwmaterialen van de schroothoop en geven ze een nieuw leven op de tweedehandsmarkt.”

  Lees meer
Sluiten