RHEDCOOP: renovatie en hernieuwbare energiediensten via coöperaties

14 november 2018 door Diana Grasso

interreg_Vlaanderen-Nederland_RGB.jpg

RHEDCOOP, is wel beter bekend als het project “Renovatie en Hernieuwbare EnergieDiensten via COOPeraties”. Vijftien partners uit Vlaanderen en Nederland slaan de handen in elkaar om sneller meer woningen energetisch te renoveren en te voorzien van hernieuwbare energie. Kamp C focust extra op kwetsbare doelgroepen zoals sociale huurders.

RHEDCOOP werd opgestart in mei en wilt een antwoord bieden aan de Europese klimaatdoelstellingen (80% - 95% CO2-reductie in 2050) door doorgedreven energetische renovatie en de productie van hernieuwbare energie bij particuliere woningen, publieke gebouwen en gemeenschapsvoorzieningen. Met het project start een zoektocht naar alternatieve financieringsmodellen voor renovaties via de ontwikkeling van een Energy Services Company (ESCo-model). “Dit model wordt ontwikkeld op maat van de energie(burger)coöperaties in Nederland en Vlaanderen en incorporeert een praktische en financiële ontzorging van de betrokken doelgroepen. De uitdaging in RHEDCOOP is om via de demo's en de daarin aanwezige variatie van gebouwen typologieën, doelgroepen, schaalgroottes en lokale consortia te ontwikkelen en te laten uitgroeien tot haalbare ESCo-modellen met voldoende rendement om leefbaar te zijn”, vertelt Nezha Attaf, projectverantwoordelijke bij Kamp C.

Kwetsbare doelgroep

Kamp C focust op kwetsbare doelgroepen, bestaande uit sociale huurders. “We zijn ons ervan bewust dat het niet makkelijk zal zijn om verhuurders te overtuigen om te investeren in energetische renovatie terwijl dit voor hen niet tot een verhoging van het persoonlijk comfort zal leiden. We trachten een brug te slaan tussen de huurders en verhuurders”, aldus projectverantwoordelijke Johanna Meuwissen.

Demoproject

Het demoproject in de zuidrand van Antwerpen richt zich op woonunits die uitgebaat worden door een OCMW, een sociale huisvestingsmaatschappij of particuliere eigenaars. Deze woningen hebben vaak een grote nood aan renovatie, hoewel het budget niet altijd beschikbaar is. Dit woningenbestand is dus geen prioriteit. “Daarom is het onderzoek naar de ontwikkeling en toepassing van een alternatief financieringsmodel in dit geval essentieel en een extra uitdaging. De uitrol zal gebeuren in samenwerking met de lokale energie(burger)coöperatie ZuidtrAnt”, zegt projectverantwoordelijke Nezha Attaf.

Om de ESCo-modellen te kunnen ontwikkelen zullen de woningen doorgelicht moeten worden om de nodige gegevens te verkrijgen. Kamp C wilt de betrokkenheid van de bewoners vergroten door het klassieke huisbezoek op een andere manier in te vullen. Kamp C heeft de ambitie om een andere onderzoekspiste aan te snijden om een langdurig effect, ook na afloop van het project, te garanderen. Zodat renovaties niet stilvallen bij het wegvallen van subsidiëring via het project.

In plaats van de huisbezoeken zelf uit te voeren, gaat Kamp C de bewoners van de te renoveren woningen enthousiasmeren en mobiliseren om zelf aan de slag te gaan. Het slagen van dit opzet kan eventueel een renovatiebeweging op gang trekken.

Duurzaam bouwen

De Vlaamse regering stelde in 2015 het Renovatiepact 2050 voor, een ambitieus plan om elke woning in Vlaanderen energiezuinig te maken tegen 2050. “Dit is een serieuze uitdaging en RHEDCOOP is een stap in de goede richting om de vooropgestelde klimaatambities te vervullen”, stelt projectverantwoordelijke Johanna Meuwissen.

Projectpartners

RHEDCOOP startte in mei 2018 en loopt tot april 2021. Het project wordt geleid door de provincie Vlaams-Brabant en verenigt de provincie Oost-Vlaanderen, de provincie West-Vlaanderen, Stichting Avans, Dubolimburg, REScoop Vlaanderen, Ecopower, de gemeente Tilburg, de Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg, de Energiecoöperatie Udenhout, de gemeenten Borsele en Middelburg, de Coöperatieve windenergievereniging, Zeeuwwind U.A. en VZW MINDER=MEER. Het project wordt gefinancierd door het Europese Interreg-programma Vlaanderen-Nederland in het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Het project RHEDCOOP is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Voor de uitvoering van dit project is een projectbudget beschikbaar van 3.744.842 euro waarvan 50% gesubsidieerd wordt door Europa.

Labels:

 • “Circulair bouwen creëert nieuwe financieringsmodellen”

  Circulair bouwen biedt niet alleen kansen voor de bouwsector, ook bankiers kunnen meestappen in het verhaal. Didier Léon, senior manager bij de duurzame Triodos Bank, kijkt voor ons naar de financiële kant van een circulair gebouw.

  Lees meer
 • SDG’s vinden hun weg naar de Vlaamse bouwsector

  Volgens het World Green Building Council kan de bouwsector bijdragen aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Twee Vlaamse bedrijven uit de sector leggen uit hoe zij de doelen in hun werking integreren: “Je hebt vooral een andere mindset nodig.”

  Lees meer
 • Circulaire materialen sluiten de kringloop in de bouw

  Kamp C wil de transitie naar circulair bouwen faciliteren door de bouwsector vertrouwd te maken met alle aspecten ervan. In onze vorige blog introduceerden we de zeven pijlers van circulair bouwen. Dit artikel gaat dieper in op de eerste pijler: het gebruik van circulaire materialen.

  Lees meer
 • Netwerkevent Solarise op 12/2

  Op 12 februari gaat het netwerkevent van Solarise, met focus op zonne-energie, door met als thema business modellen en met verschillende sprekers over o.a. energiecoöperaties en circulaire economie in Gent. 

  Lees meer
 • Volg energiemeesters Ludo en Carine op hun blog

  Ludo en Carine zijn twee vrijwillige energiemeesters. In de gemeente Retie hebben ze al verschillende gezinnen bijgestaan met tips om energie te sparen. 

  Lees meer
 • Reportagereeks huisbezoeken: Karen haar duurzaam gerenoveerd huis is binnenkort instapklaar

  Karen uit Leest is volop aan het verbouwen. Ze vroeg hulp aan Kamp C, het provinciaal centrum voor duurzaamheid en innovatie, om haar woning duurzaam te renoveren. Adviseur Dirk Verbeeck van Kamp C gaf duurzaam bouwadvies in het kader van het See2Do! project.

  Lees meer
 • “Gebroken kringlopen” door Ronald Rovers

  Ronald Rovers schreef onlangs het boek “Gebroken kringlopen”. De uitgangspunten van het boek zijn eenvoudig: we leven op een eindige aarde, wat grondstoffen betreft komt er niks bij en gaat er niets vanaf. De enige min of meer oneindige bron van energie is de zon. We zijn er inmiddels achter dat we volledig moeten overschakelen op hernieuwbare energie, met name zonne- en windenergie, en dat we tegelijkertijd de kringlopen van grondstoffen op aarde gesloten moeten houden. Circulair betekent dus niet alleen recycleren, maar ook grondstofvoorraden herstellen. Anders raken ze op en zijn we veroordeeld tot uitsluitend recycleren.

  Lees meer
 • CHARM-project goedgekeurd

  Onlangs werd het CHARM-project goedgekeurd. CHARM staat voor ‘Circular housing Asset Renovation & Management’.

  Lees meer
 • Stad Genk maakt duurzaam wonen betaalbaar met erfpacht

  In de Genkse Bresserstraat en Loofstraat worden in 2019 dertien stadsgronden verpacht. Met het woonproject ‘In de Bres’ maakt Genk wonen opnieuw betaalbaar voor jongeren.

  Lees meer
 • Circulair werken vraagt nieuw soort kantoor

  Hoe vertalen we circulair werken naar het ontwerp en de inrichting van ons kantoorgebouw en onze werkomgeving? Kamp C-directeur Peter-Paul van den Berg legt uit hoe bedrijven circulair werken in de praktijk kunnen brengen.

  Lees meer
Sluiten