RHEDCOOP: renovatie en hernieuwbare energiediensten via coöperaties

14 november 2018 door Diana Grasso

interreg_Vlaanderen-Nederland_RGB.jpg

RHEDCOOP, is wel beter bekend als het project “Renovatie en Hernieuwbare EnergieDiensten via COOPeraties”. Vijftien partners uit Vlaanderen en Nederland slaan de handen in elkaar om sneller meer woningen energetisch te renoveren en te voorzien van hernieuwbare energie. Kamp C focust extra op kwetsbare doelgroepen zoals sociale huurders.

RHEDCOOP werd opgestart in mei en wilt een antwoord bieden aan de Europese klimaatdoelstellingen (80% - 95% CO2-reductie in 2050) door doorgedreven energetische renovatie en de productie van hernieuwbare energie bij particuliere woningen, publieke gebouwen en gemeenschapsvoorzieningen. Met het project start een zoektocht naar alternatieve financieringsmodellen voor renovaties via de ontwikkeling van een Energy Services Company (ESCo-model). “Dit model wordt ontwikkeld op maat van de energie(burger)coöperaties in Nederland en Vlaanderen en incorporeert een praktische en financiële ontzorging van de betrokken doelgroepen. De uitdaging in RHEDCOOP is om via de demo's en de daarin aanwezige variatie van gebouwen typologieën, doelgroepen, schaalgroottes en lokale consortia te ontwikkelen en te laten uitgroeien tot haalbare ESCo-modellen met voldoende rendement om leefbaar te zijn”, vertelt Nezha Attaf, projectverantwoordelijke bij Kamp C.

Kwetsbare doelgroep

Kamp C focust op kwetsbare doelgroepen, bestaande uit sociale huurders. “We zijn ons ervan bewust dat het niet makkelijk zal zijn om verhuurders te overtuigen om te investeren in energetische renovatie terwijl dit voor hen niet tot een verhoging van het persoonlijk comfort zal leiden. We trachten een brug te slaan tussen de huurders en verhuurders”, aldus projectverantwoordelijke Johanna Meuwissen.

Demoproject

Het demoproject in de zuidrand van Antwerpen richt zich op woonunits die uitgebaat worden door een OCMW, een sociale huisvestingsmaatschappij of particuliere eigenaars. Deze woningen hebben vaak een grote nood aan renovatie, hoewel het budget niet altijd beschikbaar is. Dit woningenbestand is dus geen prioriteit. “Daarom is het onderzoek naar de ontwikkeling en toepassing van een alternatief financieringsmodel in dit geval essentieel en een extra uitdaging. De uitrol zal gebeuren in samenwerking met de lokale energie(burger)coöperatie ZuidtrAnt”, zegt projectverantwoordelijke Nezha Attaf.

Om de ESCo-modellen te kunnen ontwikkelen zullen de woningen doorgelicht moeten worden om de nodige gegevens te verkrijgen. Kamp C wilt de betrokkenheid van de bewoners vergroten door het klassieke huisbezoek op een andere manier in te vullen. Kamp C heeft de ambitie om een andere onderzoekspiste aan te snijden om een langdurig effect, ook na afloop van het project, te garanderen. Zodat renovaties niet stilvallen bij het wegvallen van subsidiëring via het project.

In plaats van de huisbezoeken zelf uit te voeren, gaat Kamp C de bewoners van de te renoveren woningen enthousiasmeren en mobiliseren om zelf aan de slag te gaan. Het slagen van dit opzet kan eventueel een renovatiebeweging op gang trekken.

Duurzaam bouwen

De Vlaamse regering stelde in 2015 het Renovatiepact 2050 voor, een ambitieus plan om elke woning in Vlaanderen energiezuinig te maken tegen 2050. “Dit is een serieuze uitdaging en RHEDCOOP is een stap in de goede richting om de vooropgestelde klimaatambities te vervullen”, stelt projectverantwoordelijke Johanna Meuwissen.

Projectpartners

RHEDCOOP startte in mei 2018 en loopt tot april 2021. Het project wordt geleid door de provincie Vlaams-Brabant en verenigt de provincie Oost-Vlaanderen, de provincie West-Vlaanderen, Stichting Avans, Dubolimburg, REScoop Vlaanderen, Ecopower, de gemeente Tilburg, de Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg, de Energiecoöperatie Udenhout, de gemeenten Borsele en Middelburg, de Coöperatieve windenergievereniging, Zeeuwwind U.A. en VZW MINDER=MEER. Het project wordt gefinancierd door het Europese Interreg-programma Vlaanderen-Nederland in het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Het project RHEDCOOP is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Voor de uitvoering van dit project is een projectbudget beschikbaar van 3.744.842 euro waarvan 50% gesubsidieerd wordt door Europa.

Labels:

 • Premie voor thuisbatterij op komst

  De Vlaamse regering heeft een premie voor thuisbatterijen goedgekeurd. Een batterij kan opgewekte energie die niet onmiddellijk lokaal kan worden verbruikt, opslaan om later te gebruiken. Tegelijk zorgt energieopslag ervoor dat het distributienet op piekmomenten niet overbelast wordt. De premie zal ten vroegste op 1 augustus van kracht zijn en kan aangevraagd worden bij departement Omgeving. De subsidie bedraagt maximaal 3.200 euro en moet de aankoop van een thuisbatterij om stroom op te slaan aantrekkelijker maken.

  Lees meer
 • De 5 duurzaamheidsuitdagingen voor woningcorporaties

  Als gevolg van de klimaatovereenkomsten staan woningcorporaties de komende jaren voor grote uitdagingen om hun woningvoorraad voor 2050 te verduurzamen. De huidige renovatie oplossingen zoals Nul op de Meter en andere initiatieven zijn veel te duur en kunnen de benodigde capaciteit niet aan. Dat maakt de overgang bijna onmogelijk. Toch moeten ze hun huurders goede en betaalbare huizen kunnen blijven aanbieden. Huizen die CO2-neutraal zijn. Wat zijn de uitdagingen waar woningcorporaties mee worstelen en wat zijn de oplossingen voor het probleem?

  Lees meer
 • Circulaire businessmodellen: product als dienst

  Circulaire businessmodellen moeten ervoor zorgen dat het voor producenten financieel-economisch aantrekkelijk wordt om hun producten zo duurzaam en circulair als mogelijk te maken. In de vorige blog zagen we dat het traditionele verkoopmodel van de lineaire economie ertoe leidt dat de levensduur van producten bewust wordt verkort waardoor deze veel te snel op de afvalberg terecht komen. Dat moet anders. Maar kan dat ook?

  Lees meer
 • 3D-pioniers van Thomas More Bouw printen op Kamp C

  Een groep gemotiveerde studenten van Thomas More Bouw zijn al enkele maanden aan het experimenteren met de 3D-betonprinter op de site van Kamp C in Westerlo, in het kader van het project C3PO. Ze willen een rijtjeshuis met twee verdiepingen printen. Momenteel onderzoeken de studenten welke materialen en structuren optimaal passen. Het schooljaar loopt bijna af en in september gaan de studenten naar hun derde Bachelor. We spraken Joost en Antonie, één van de 3D-pioniers van Thomas More Bouw.

  Lees meer
 • Een terugblik op een geslaagde Link2Innovate

  Op 27 maart vond het slotevent plaats van het project Link2Innovate. Sinds 1 april 2016 ondersteunt het Link2Innovate, een initiatief van Interreg Vlaanderen-Nederland, jonge technologiebedrijven bij het opstarten van grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten in de grensregio Vlaanderen-Nederland.

  Lees meer
 • “Bouwen met aarde: lokaal, gezond en eindeloos circulair”

  Circulaire leembouw combineert traditionele technieken met moderne inzichten. De lokale materialen vinden dankzij eenvoudige processen hun toepassing in bouwwerken van vandaag. Daarbij wordt geen CO2 of afval geproduceerd. Het materiaal kan eindeloos opnieuw gebruikt worden zonder te vervuilen.

  Lees meer
 • Circulaire businessmodellen: geplande veroudering in het lineaire model

  In onze vorige blog hebben we het hoofdstuk over circulair aanbesteden afgerond. In de komende edities komen enkele circulaire businessmodellen aan bod. We beginnen met het leveren van producten als een dienst. Om dat innovatieve model te kaderen, bespreken we eerst een fundamentele constructiefout in het traditionele, lineaire businessmodel: de geplande veroudering.

  Lees meer
 • Dromen-durven-doen: samen sterk voor energietransitie

  Collectief energie opwekken en consumeren is in België (voorlopig) een behoorlijk moeilijke opgave. Er zijn tal van obstakels (technisch, juridisch sociaal, financieel en institutioneel) die de opzet van een eigen virtuele energiecentrale bemoeilijken. Om zicht te krijgen op wat er leeft bij burgers en gemeenschappen organiseert Kamp C de Droom-Durf-Doe-reeks in het project community-based Virtual Power Plant. Het blijft niet alleen bij informeren en inspireren, want het uiteindelijke doel is om drie gemeenschappen of projecten verder te begeleiden via een routekaart naar een eigen cVPP.

  Lees meer
 • Kontichse gezinnen screenen huis met warmtecamera

  Op zaterdag 23 februari maakten de inwoners van de Altenawijk in Kontich een warmtewandeling in het kader van het project RHEDCOOP. De buurtbewoners ontdekten met een warmtecamera welke plekken in huis beter geïsoleerd kunnen worden.

  Lees meer
 • Nieuwe technologieën voor duurzamer beton

  Het gebruik van circulaire technologieën voor beton kan helpen om de milieu-impact van de bouwsector drastisch terug te schroeven. Nu een duurzamer beton technisch stilaan op punt staat, is het tijd om de eerste toepassingen naar de werf te brengen.

  Lees meer
Sluiten