Kamp C is gesloten van 24 december tot 2 januari. Vanaf 3 januari staan we terug klaar voor u. Fijne feestdagen!

“Smart buildings zijn beste garantie om black-out te voorkomen”

14 november 2018 door Diana Grasso

smart buildings shutterstock_719736400.jpg

“Rust nieuwe gebouwen uit met een slim sturingsmechanisme voor het energieverbruik zodat ze grote schommelingen op het distributienet mee kunnen opvangen.” Dat zegt Kris Van Dingenen, technisch directeur bij Techlink, de federatie van technische installatiebedrijven.

Op jaarbasis zijn windenergie en zonne-energie momenteel goed voor ongeveer 7 procent van de Belgische stroomproductie. Op dagen met veel wind én zon loopt dat aandeel op tot een kwart van onze energiebehoefte. Maar omdat een slimme sturing van die energieproductie momenteel ontbreekt, loert de overbelasting van het energienet continu om de hoek. Kris Van Dingenen, technisch directeur bij Techlink, de federatie van technische installatiebedrijven: “Hernieuwbare energie wordt nu niet optimaal ingezet en dat is een gemiste kans. Technisch is het perfect mogelijk om de timing van een groot deel verbruikers af te stemmen op de hernieuwbare elektriciteitsproductie en de rest van die groene elektriciteit op te slaan en te bufferen voor een later tijdstip. Dat kan onder meer in een batterij, via thermische inertie in de vloer- of wandverwarming of via een buffervat.”

Energie uitwisselen met de buurt

De technieken voor smart buildings staan dan wel op punt, de markt en de wetgever zijn nog niet klaar voor de uitrol. Zo is het als ‘prosument’ (producent en consument) van energie vandaag enkel interessant om energie op te slaan voor eigen consumptie. De wet laat immers niet toe om energie door te verkopen aan je buurman. Kris Van Dingenen: “Nochtans verwacht ik dat hernieuwbare energie in de nabije toekomst steeds meer op wijkniveau uitgewisseld zal worden. Een andere hinderpaal voor smart buildings is dat er vandaag weinig tot geen marktpartijen zijn die de geïnjecteerde groene energie aan een interessante prijs opkopen.”

Slim sturen

Om een evenwichtige bevoorrading van hernieuwbare energie mogelijk te maken, ziet Techlink een cruciale rol weggelegd voor ‘net-actieve’ gebouwen. Dat zijn gebouwen die niet alleen hernieuwbare energie produceren en zoveel als mogelijk zelf consumeren, maar die ook uitgerust zijn met opslagcapaciteit en een slim sturingsmechanisme waardoor ze grote schommelingen op het distributienet mee kunnen opvangen: als de productie van hernieuwbare energie piekt, verbruiken ze een maximum aan elektriciteit of slaan ze de energie op voor gebruik op een later tijdstip.

Voordelig E-peil

Gebouwen die uitgerust zijn om het net uitgebalanceerd te bevoorraden met de geproduceerde hernieuwbare energie, moeten kunnen rekenen op een voordeel bij de berekening van hun E-peil, vindt Kris Van Dingenen: “Dankzij hun slimme sturing leveren zulke gebouwen de maatschappij een niet te onderschatten voordeel: doordat zij het net ondersteunen, moet de distributienetbeheerder minder snel dure infrastructuurwerken uitvoeren en dat is dan weer goed nieuws voor onze energiefactuur. Nu houdt die EPB-regelgeving louter rekening met het energieverbruik van een gebouw. Ook de mate waarin een gebouw energie kan bufferen en slim kan leveren, zou een doorslaggevend criterium moeten zijn om het E-peil te berekenen.”

Digitale meters

Een slimme sturing van net-actieve gebouwen kan niet zonder de invoering van de digitale meters. Kris Van Dingenen: “Eind oktober kondigde Vlaams minister van Energie Bart Tommelein aan dat de plaatsing van de digitale meters voor prosumenten wordt uitgesteld tot juli 2019. Die meters laten toe om via een aangepaste tarifering prosumenten financieel aan te moedigen om hun energie ofwel te stockeren ofwel vrij te geven, naargelang de behoefte. Op die manier vermijden we schommelingen op het elektriciteitsnet en verzekeren we de geleidelijke levering van hernieuwbare energie.” 

Bepaal eerst energieconcept

Digitale meters, slimme sturingssystemen … De smart buildings van de toekomst vragen om een compleet andere benadering van het bouwproces, onderstreept Kris Van Dingenen: “Vandaag vertrekken architecten en bouwpromotoren nog te veel van een esthetisch ontwerp. Smart buildings vragen een andere aanpak: eerst moet het energieconcept voor het gebouw duidelijk zijn, onder meer in functie van de voorzieningen in de wijk. Eens dat vastligt, ontwerpt de architect rond die technische installaties een prachtig gebouw. De nieuwe stadswijk Nieuw Zuid in Antwerpen is ontworpen in functie van duurzaamheid en slimme technieken, met succes.”

Labels:

 • Selectieleidraad aanbesteding ’t Centrum wordt gepubliceerd op 30 november

  De circulaire economie is in de bouwsector aan een opmars bezig. Omdat er nood is aan concrete voorbeelden in Vlaanderen zet Kamp C hier sterk op in met het project ‘t Centrum. Binnen dit project gaan wij het eerste circulaire bedrijfsgebouw van Vlaanderen aanbesteden. Op vrijdag 30 november publiceren* we hiervoor onze selectieleidraad via het e-tendering platform. Deze leidraad is bedoeld om 3 consortia van bouwbedrijven te selecteren waarmee wij het gunningstraject van de aanbesteding ingaan. Dit gunningstraject zal dan uiteindelijk beslissen welk consortium de uiteindelijke opdracht gegund krijgt.

  Lees meer
 • Circular Retrofit Lab: eerste circulair renovatieproject in België

  Demonteerbare wanden, afwerkingspanelen met velcro en tweedehands bouwmaterialen, bij de renovatie van acht studentenkoten pasten de Vrije Universiteit Brussel en VIBE een indrukwekkende reeks van circulaire bouwoplossingen toe.

  Lees meer
 • Bouwsector engageert zich voor milieuvriendelijke kachels

  Ongeveer 30% van het fijnstof en de dioxines in Vlaanderen is afkomstig van mensen die stoken met hout. “Kachels en ketels moeten correct geïnstalleerd en onderhouden worden”, zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie. “Met de ondertekening van de Green Deal Huishoudelijke Houtverwarming engageren we ons om installateurs te informeren en te ondersteunen.”

  Lees meer
 • 4 circulaire businessmodellen in de praktijk

  In een circulair businessmodel verkoopt de leverancier geen product maar een dienst. Hoe zet je dat model om in de praktijk? Maak kennis met vier succesvolle circulaire businessmodellen.

  Lees meer
 • De Ceuvel: zo ziet een geslaagd transitieproject eruit

  Veel megaprojecten verzanden in het vooraf exact willen definiëren en plannen van het project. En dat werkt niet bij transitieprojecten, schreef Peter-Paul van den Berg, directeur van Kamp C, in zijn vorige blog. Het proefproject De Ceuvel in Amsterdam is een voorbeeld van hoe het wel kan.

  Lees meer
 • Siemen deelt zijn ENLEB-ervaring

  Siemen Brinksma is studentonderzoeker aan de Universiteit Maastricht (UM). Hij studeerde af als bachelor International Business bij UM in 2017. Na een eerste werkervaring, ging hij voorbije zomer als onderzoeker aan de slag voor het ENLEB-project. In december eindigt zijn opdracht en vertrekt Siemen op wereldreis.

  Lees meer
 • Energiemeesters helpen je slimmer omgaan met energie

  Verschillende vrijwilligers volgen een opleiding tot energiemeester. Zij bezoeken je om tips te geven om zuiniger om te gaan met energie en fors te besparen op je energiefactuur. Energiemeester Dirk van Laer uit Brecht aan het woord:

  Lees meer
 • RHEDCOOP: renovatie en hernieuwbare energiediensten via coöperaties

  RHEDCOOP, is wel beter bekend als het project “Renovatie en Hernieuwbare EnergieDiensten via COOPeraties”. Vijftien partners uit Vlaanderen en Nederland slaan de handen in elkaar om sneller meer woningen energetisch te renoveren en te voorzien van hernieuwbare energie. Kamp C focust extra op kwetsbare doelgroepen zoals sociale huurders.

  Lees meer
 • “Circulaire gebiedsontwikkeling kan bedrijven een fikse besparing opleveren”

  “Richt bedrijventerreinen zo in dat bedrijven elkaars reststromen kunnen gebruiken”, stelt Peter-Paul van den Berg, directeur van Kamp C. Het afval van bedrijf A wordt dan de grondstof van bedrijf B. “Met circulaire gebiedsontwikkeling verminderen bedrijven hun transportbewegingen aanzienlijk en dat levert hen een fikse besparing op.”

  Lees meer
 • Kan circulair bouwen wonen opnieuw betaalbaar maken?

  Acht procent van de gezinnen heeft het moeilijk om zijn woonkrediet af te betalen. Is leningvrij en circulair wonen een interessant alternatief voor de groeiende groep mensen die zich geen eigen woning kan veroorloven? Dat onderzoekt WoonC, een netwerk van onderzoekers, investeerders, materiaalproducenten en overheden, met de bouw van een circulaire woning.

  Lees meer
Sluiten