“Smart buildings zijn beste garantie om black-out te voorkomen”

14 november 2018 door Diana Grasso

smart buildings shutterstock_719736400.jpg

“Rust nieuwe gebouwen uit met een slim sturingsmechanisme voor het energieverbruik zodat ze grote schommelingen op het distributienet mee kunnen opvangen.” Dat zegt Kris Van Dingenen, technisch directeur bij Techlink, de federatie van technische installatiebedrijven.

Op jaarbasis zijn windenergie en zonne-energie momenteel goed voor ongeveer 7 procent van de Belgische stroomproductie. Op dagen met veel wind én zon loopt dat aandeel op tot een kwart van onze energiebehoefte. Maar omdat een slimme sturing van die energieproductie momenteel ontbreekt, loert de overbelasting van het energienet continu om de hoek. Kris Van Dingenen, technisch directeur bij Techlink, de federatie van technische installatiebedrijven: “Hernieuwbare energie wordt nu niet optimaal ingezet en dat is een gemiste kans. Technisch is het perfect mogelijk om de timing van een groot deel verbruikers af te stemmen op de hernieuwbare elektriciteitsproductie en de rest van die groene elektriciteit op te slaan en te bufferen voor een later tijdstip. Dat kan onder meer in een batterij, via thermische inertie in de vloer- of wandverwarming of via een buffervat.”

Energie uitwisselen met de buurt

De technieken voor smart buildings staan dan wel op punt, de markt en de wetgever zijn nog niet klaar voor de uitrol. Zo is het als ‘prosument’ (producent en consument) van energie vandaag enkel interessant om energie op te slaan voor eigen consumptie. De wet laat immers niet toe om energie door te verkopen aan je buurman. Kris Van Dingenen: “Nochtans verwacht ik dat hernieuwbare energie in de nabije toekomst steeds meer op wijkniveau uitgewisseld zal worden. Een andere hinderpaal voor smart buildings is dat er vandaag weinig tot geen marktpartijen zijn die de geïnjecteerde groene energie aan een interessante prijs opkopen.”

Slim sturen

Om een evenwichtige bevoorrading van hernieuwbare energie mogelijk te maken, ziet Techlink een cruciale rol weggelegd voor ‘net-actieve’ gebouwen. Dat zijn gebouwen die niet alleen hernieuwbare energie produceren en zoveel als mogelijk zelf consumeren, maar die ook uitgerust zijn met opslagcapaciteit en een slim sturingsmechanisme waardoor ze grote schommelingen op het distributienet mee kunnen opvangen: als de productie van hernieuwbare energie piekt, verbruiken ze een maximum aan elektriciteit of slaan ze de energie op voor gebruik op een later tijdstip.

Voordelig E-peil

Gebouwen die uitgerust zijn om het net uitgebalanceerd te bevoorraden met de geproduceerde hernieuwbare energie, moeten kunnen rekenen op een voordeel bij de berekening van hun E-peil, vindt Kris Van Dingenen: “Dankzij hun slimme sturing leveren zulke gebouwen de maatschappij een niet te onderschatten voordeel: doordat zij het net ondersteunen, moet de distributienetbeheerder minder snel dure infrastructuurwerken uitvoeren en dat is dan weer goed nieuws voor onze energiefactuur. Nu houdt die EPB-regelgeving louter rekening met het energieverbruik van een gebouw. Ook de mate waarin een gebouw energie kan bufferen en slim kan leveren, zou een doorslaggevend criterium moeten zijn om het E-peil te berekenen.”

Digitale meters

Een slimme sturing van net-actieve gebouwen kan niet zonder de invoering van de digitale meters. Kris Van Dingenen: “Eind oktober kondigde Vlaams minister van Energie Bart Tommelein aan dat de plaatsing van de digitale meters voor prosumenten wordt uitgesteld tot juli 2019. Die meters laten toe om via een aangepaste tarifering prosumenten financieel aan te moedigen om hun energie ofwel te stockeren ofwel vrij te geven, naargelang de behoefte. Op die manier vermijden we schommelingen op het elektriciteitsnet en verzekeren we de geleidelijke levering van hernieuwbare energie.” 

Bepaal eerst energieconcept

Digitale meters, slimme sturingssystemen … De smart buildings van de toekomst vragen om een compleet andere benadering van het bouwproces, onderstreept Kris Van Dingenen: “Vandaag vertrekken architecten en bouwpromotoren nog te veel van een esthetisch ontwerp. Smart buildings vragen een andere aanpak: eerst moet het energieconcept voor het gebouw duidelijk zijn, onder meer in functie van de voorzieningen in de wijk. Eens dat vastligt, ontwerpt de architect rond die technische installaties een prachtig gebouw. De nieuwe stadswijk Nieuw Zuid in Antwerpen is ontworpen in functie van duurzaamheid en slimme technieken, met succes.”

Labels:

 • Kontichse gezinnen screenen huis met warmtecamera

  Op zaterdag 23 februari maakten de inwoners van de Altenawijk in Kontich een warmtewandeling in het kader van het project RHEDCOOP. De buurtbewoners ontdekten met een warmtecamera welke plekken in huis beter geïsoleerd kunnen worden.

  Lees meer
 • Nieuwe technologieën voor duurzamer beton

  Het gebruik van circulaire technologieën voor beton kan helpen om de milieu-impact van de bouwsector drastisch terug te schroeven. Nu een duurzamer beton technisch stilaan op punt staat, is het tijd om de eerste toepassingen naar de werf te brengen.

  Lees meer
 • Aanbesteden via ‘Rapid Circular Contracting’: meer innovatie en creativiteit

  In onze vorige blog zoomden we in op een eerste vorm van circulair aanbesteden, waarbij een Bouw Informatie Model (BIM) de rol van de hoofdaannemer overneemt. Deze keer komt de tweede variant aan bod: ‘Rapid Circular Contracting’ (RCC). Een circulair aanbestedingsmodel dat maximaal ruimte laat voor innovatie en creativiteit.

  Lees meer
 • Circulaire woonwijk verrijst uit oude hoogbouwflats

  Uit leegstaande flatgebouwen een nieuwe woonwijk optrekken, voorzien van een gesloten waterkringloop? Het Nederlandse project SUPERLOCAL legt de circulaire lat hoog: “De lessen die we trekken uit dit project kunnen in heel Europa worden toegepast.”

  Lees meer
 • Aanbesteden via een Bouw Informatie Model: minder kosten, meer kwaliteit

  Kamp C wil de bouwsector stap voor stap inwijden in alle zeven pijlers van het circulaire model. In onze vorige blogs bespraken we al het gebruik van circulaire materialen en de kunst van het circulair ontwerpen. Deze keer is het de beurt aan circulair aanbesteden: een vorm van aanbesteden die ambities centraal stelt, bijvoorbeeld via een Bouw Informatie Model (BIM).

  Lees meer
 • BAMB maakt laatste stop op Kamp C

  Van december tot midden februari kon je de Reversible Experience Modules (REMs) bezoeken op Kamp C. De REMs zijn een pilot in het Europese “Buildings As Material Banks”(BAMB) project. We ontvingen heel wat kijklustigen. Op 19 februari vonden verschillende workshops plaats over circulair bouwen en materiaalpaspoorten. EPEA Nederland, de organisatie die de REMs lanceerde, gaf een toelichting over de toekomstvisie.

  Lees meer
 • Kamp C ondertekent Green Deal Circulair Bouwen

  Vorige week plaatste Kamp C-directeur Peter-Paul van den Berg op Batibouw zijn handtekening onder de Green Deal Circulair Bouwen. In de overeenkomst engageert Kamp C zich samen met tal van andere spelers om de transitie naar een circulair model in de bouwsector te versnellen.

  Lees meer
 • “Prestatiecontracten zijn de beste manier om circulaire renovaties te realiseren”

  Nu circulair bouwen stilaan een vertrouwd begrip is in onze sector groeit de interesse voor een gelijkaardige innovatie: circulair renoveren. Het Antwerpse bouwadviesbureau Factor4, de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) sprongen alvast op de kar. Met het project CiRe (‘Circulair Renoveren’) mikken ze op de circulaire renovatie van publieke gebouwen.

  Lees meer
 • Flexibel bouwen dankzij een circulair ontwerp

  Circulair bouwen zal grote veranderingen teweegbrengen in de bouwwereld. Om de sector alvast vertrouwd te maken met de nieuwe manier van bouwen, bespreekt Kamp C de zeven pijlers van het circulaire model. Zo ging onze vorige blog over het gebruik van circulaire materialen. In dit artikel komt de tweede pijler aan bod: circulair ontwerpen.

  Lees meer
 • “Circulair bouwen creëert nieuwe financieringsmodellen”

  Circulair bouwen biedt niet alleen kansen voor de bouwsector, ook bankiers kunnen meestappen in het verhaal. Didier Léon, senior manager bij de duurzame Triodos Bank, kijkt voor ons naar de financiële kant van een circulair gebouw.

  Lees meer
Sluiten