“Prestatiecontracten zijn de beste manier om circulaire renovaties te realiseren”

5 februari 2019 door Diana Grasso

Johan Coolen.jpg

Nu circulair bouwen stilaan een vertrouwd begrip is in onze sector groeit de interesse voor een gelijkaardige innovatie: circulair renoveren. Het Antwerpse bouwadviesbureau Factor4, de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) sprongen alvast op de kar. Met het project CiRe (‘Circulair Renoveren’) mikken ze op de circulaire renovatie van publieke gebouwen.

De drie projectpartners ontwikkelen een innovatief prestatiecontract dat de bouwsector stimuleert om renovaties op een duurzame en circulaire manier aan te pakken. Dat modelcontract zullen ze uittesten bij de renovatie van ruim 20 Vlaamse publieke gebouwen. Johan Coolen (foto), die met Factor4 het project coördineert, legt uit hoe CiRe de klassieke manier van renoveren grondig zal veranderen.

Wat kan er beter met de manier waarop de renovatie van overheidsgebouwen vandaag wordt uitgevoerd?

Johan Coolen: “In een klassiek renovatieproject werken alle partijen naast elkaar. Er vindt eerst een energie-audit plaats, een ingenieursbureau tekent vervolgens de renovatie uit en een aannemer staat in voor de uitvoering. Na de werken zorgt nog een andere partij voor het onderhoud van het gerenoveerde gebouw. Kortom: alle betrokkenen focussen op hun deel van het renovatieproject. Er is geen eindverantwoordelijke die waakt over de duurzaamheid en de circulariteit van het project. Wat blijkt? Die manier van werken zorgt vaak voor een ondermaats resultaat.”

Hoe wil het CiRe-project daar verandering in brengen?

“Met CiRe willen we gebouwen zo renoveren dat ze energie besparen én dat er bij de renovatie circulaire materialen worden gebruikt. Samen met de VUB en het VEB ontwikkelen we daarvoor een innovatief bestek, dat de vorm heeft van een prestatiecontract. Dat contract legt bindende doelstellingen vast rond de energiebesparing, de circulariteit, de restwaarde en het comfort van het gerenoveerde gebouw.”

“Geïnteresseerde partijen kunnen vervolgens als ‘Energy Service Company’ of ESCO intekenen op de aanbesteding. Dat betekent dat ze alle aparte aspecten van de renovatie samen gaan uitvoeren en zich niet meer concentreren op hun eigen deeltaak. Een belangrijk verschil met een klassiek renovatieproject is dat ze zo gezamenlijk verantwoordelijk worden voor de doelstellingen uit het prestatiecontract. Worden die doelstellingen niet gehaald, dan wordt de ESCO daar financieel voor afgestraft.”

Hoe gaat dat in zijn werk?

“Stel dat in het prestatiecontract is opgenomen dat de renovatie een energiebesparing van 300.000 euro moet opleveren. Als achteraf blijkt dat er maar 250.000 euro bespaard wordt, moet de ESCO het verschil terugbetalen aan de opdrachtgever. Het omgekeerde kan ook: als de ESCO 400.000 euro bespaart, heeft hij recht op de helft van de extra besparing. 50.000 euro dus. Dat is een erg efficiënte, rationele en duidelijke manier van werken die ook op Europees niveau wordt aangemoedigd.”

“De kwaliteit van een prestatiegebaseerde energierenovatie is in het algemeen ook beter dan die van een doorsnee energierenovatie. Die zal trouwens nog toenemen door in de toekomst aangepaste kwaliteitsnormen te introduceren voor prestatiecontracten. Momenteel worden die normen op Europees niveau ontwikkeld via projecten zoals QualitEE.”

Leidt die prestatiegerichte aanpak tot meer innovatie?

“Bij Factor4 verwachten we van wel. De competitieve dynamiek die bij een openbare aanbesteding ontstaat, zal ervoor zorgen dat bedrijven met nieuwe technieken en slimmere combinaties van maatregelen op de proppen komen. Ook op het vlak van circulariteit. In het contract bepalen we immers niet hoe de ESCO’s moeten werken, we leggen alleen het eindresultaat vast. Zo’n context schept veel meer ruimte voor innovatie dan een klassieke aanbesteding. Daarin maken vernieuwende oplossingen vaak geen kans omdat ze niet beschreven staan in het bestek. Prestatiecontracten zijn dus met voorsprong de beste manier om circulaire renovaties mogelijk te maken.”

Hoe ziet zo’n circulaire renovatie er in de praktijk uit?

“Dat zal het CiRe-project moeten uitwijzen zodra de eerste offertes voor de openbare aanbesteding binnenlopen. Momenteel hebben we daar nog geen zicht op, aangezien we ons niet toespitsen op het technische aspect. We willen vooral de randvoorwaarden creëren waarbinnen de ESCO’s met circulaire oplossingen komen.”

“Wat wel vaststaat is dat de bedrijven die intekenen op de aanbesteding zoveel mogelijk circulair moeten werken. Die circulariteit zal op twee manieren beoordeeld worden. In de eerste plaats door naar de milieukost van de materialen te kijken, berekend via de TOTEM-tool van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Ten tweede door de mogelijke herbruikbaarheid en demonteerbaarheid van de materialen te beoordelen.”

“Of we ook voorwaarden zullen opleggen rond het effectief hergebruiken en demonteren van de materialen is nog niet zeker. We willen ook niet té veel innovaties en voorwaarden opleggen in één keer. Dat zou bedrijven kunnen afschrikken.”

Zullen in de toekomst alle renovaties circulair zijn?

“Ik denk van wel. Als we later terugkijken naar vandaag, zullen we verbaasd zijn dat we waardevol bouwafval gewoon naar het stort afvoerden. Er valt ook heel wat winst te rapen qua duurzaamheid. Een circulair en energiezuinig gebouw zetten is mooi, maar in bestaande gebouwen een circulaire energierenovatie realiseren heeft een veel grotere impact.”

Meer info over het CiRe-project vind je op www.vlaanderen-circulair.be/nl/doeners-in-vlaanderen/detail/cire.

Labels:

 • Kontichse gezinnen screenen huis met warmtecamera

  Op zaterdag 23 februari maakten de inwoners van de Altenawijk in Kontich een warmtewandeling in het kader van het project RHEDCOOP. De buurtbewoners ontdekten met een warmtecamera welke plekken in huis beter geïsoleerd kunnen worden.

  Lees meer
 • Nieuwe technologieën voor duurzamer beton

  Het gebruik van circulaire technologieën voor beton kan helpen om de milieu-impact van de bouwsector drastisch terug te schroeven. Nu een duurzamer beton technisch stilaan op punt staat, is het tijd om de eerste toepassingen naar de werf te brengen.

  Lees meer
 • Aanbesteden via ‘Rapid Circular Contracting’: meer innovatie en creativiteit

  In onze vorige blog zoomden we in op een eerste vorm van circulair aanbesteden, waarbij een Bouw Informatie Model (BIM) de rol van de hoofdaannemer overneemt. Deze keer komt de tweede variant aan bod: ‘Rapid Circular Contracting’ (RCC). Een circulair aanbestedingsmodel dat maximaal ruimte laat voor innovatie en creativiteit.

  Lees meer
 • Circulaire woonwijk verrijst uit oude hoogbouwflats

  Uit leegstaande flatgebouwen een nieuwe woonwijk optrekken, voorzien van een gesloten waterkringloop? Het Nederlandse project SUPERLOCAL legt de circulaire lat hoog: “De lessen die we trekken uit dit project kunnen in heel Europa worden toegepast.”

  Lees meer
 • Aanbesteden via een Bouw Informatie Model: minder kosten, meer kwaliteit

  Kamp C wil de bouwsector stap voor stap inwijden in alle zeven pijlers van het circulaire model. In onze vorige blogs bespraken we al het gebruik van circulaire materialen en de kunst van het circulair ontwerpen. Deze keer is het de beurt aan circulair aanbesteden: een vorm van aanbesteden die ambities centraal stelt, bijvoorbeeld via een Bouw Informatie Model (BIM).

  Lees meer
 • BAMB maakt laatste stop op Kamp C

  Van december tot midden februari kon je de Reversible Experience Modules (REMs) bezoeken op Kamp C. De REMs zijn een pilot in het Europese “Buildings As Material Banks”(BAMB) project. We ontvingen heel wat kijklustigen. Op 19 februari vonden verschillende workshops plaats over circulair bouwen en materiaalpaspoorten. EPEA Nederland, de organisatie die de REMs lanceerde, gaf een toelichting over de toekomstvisie.

  Lees meer
 • Kamp C ondertekent Green Deal Circulair Bouwen

  Vorige week plaatste Kamp C-directeur Peter-Paul van den Berg op Batibouw zijn handtekening onder de Green Deal Circulair Bouwen. In de overeenkomst engageert Kamp C zich samen met tal van andere spelers om de transitie naar een circulair model in de bouwsector te versnellen.

  Lees meer
 • Flexibel bouwen dankzij een circulair ontwerp

  Circulair bouwen zal grote veranderingen teweegbrengen in de bouwwereld. Om de sector alvast vertrouwd te maken met de nieuwe manier van bouwen, bespreekt Kamp C de zeven pijlers van het circulaire model. Zo ging onze vorige blog over het gebruik van circulaire materialen. In dit artikel komt de tweede pijler aan bod: circulair ontwerpen.

  Lees meer
 • “Circulair bouwen creëert nieuwe financieringsmodellen”

  Circulair bouwen biedt niet alleen kansen voor de bouwsector, ook bankiers kunnen meestappen in het verhaal. Didier Léon, senior manager bij de duurzame Triodos Bank, kijkt voor ons naar de financiële kant van een circulair gebouw.

  Lees meer
 • SDG’s vinden hun weg naar de Vlaamse bouwsector

  Volgens het World Green Building Council kan de bouwsector bijdragen aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Twee Vlaamse bedrijven uit de sector leggen uit hoe zij de doelen in hun werking integreren: “Je hebt vooral een andere mindset nodig.”

  Lees meer
Sluiten