Kamp C ondertekent Green Deal Circulair Bouwen

26 februari 2019 door Diana Grasso

PP ondertekening Green Deal Batibouw.jpg

Vorige week plaatste Kamp C-directeur Peter-Paul van den Berg op Batibouw zijn handtekening onder de Green Deal Circulair Bouwen. In de overeenkomst engageert Kamp C zich samen met tal van andere spelers om de transitie naar een circulair model in de bouwsector te versnellen.

Vlaanderen streeft tegen 2050 naar een circulaire economie waarin grondstoffen in de kringloop blijven en maximaal hergebruikt worden. De bouwsector kan een belangrijke bijdrage leveren aan die doelstelling: de sector, verantwoordelijk voor zo’n 30 tot 40 procent van ons afval, weegt zwaar door in het totale materialengebruik in Vlaanderen. Daarnaast heeft de manier waarop we bouwen en wonen een grote impact op onze CO2-uitstoot. Een grootschalig engagement van de bouw is dus noodzakelijk om de transitie naar een circulaire economie te realiseren.

Knelpunten wegwerken

Zo’n engagement werd op 22 februari formeel vastgelegd op Batibouw. Tientallen bouwbedrijven, materiaalproducenten, overheden en andere organisaties ondertekenden er samen met Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel de Green Deal Circulair Bouwen. Het doel van die overeenkomst? Circulaire principes zoals veranderingsgericht bouwen en het hergebruik van materialen versneld toepassen in de bouwsector.

Een netwerk voor kennisuitwisseling, gezamenlijke experimenten en inspiratiedagen moeten de ondertekenaars ondersteunen. Het multidisciplinaire onderzoeksteam ‘Proeftuin Circulair Bouwen’ gaat bovendien aan de slag met de juridische en economische drempels waar ze onderweg op stuiten. Op basis van data en ervaringen verzameld tijdens de experimenten zullen de onderzoekers die knelpunten proberen weg te werken.

Vier concrete engagementen

Wie deelneemt aan de Green Deal Circulair Bouwen gaat vier concrete engagementen aan. Het belangrijkste is de verbintenis om tegen 2023 minstens één circulair pilootproject op poten te zetten. Dat kan onder meer een circulair bouwproject zijn, een onderzoek of het ontwikkelen van een circulair materiaal. Daarnaast verbinden de deelnemers zich ertoe om alle data, resultaten en ervaringen uit hun pilootproject te delen, en om actief deel te nemen aan het kennisnetwerk. Tot slot moeten ze de nodige stappen zetten om de circulaire principes structureel in te bedden in hun organisatie.

Pilootproject ‘t Centrum

Ook Kamp C-directeur Peter-Paul van den Berg ondertekende tijdens Batibouw de overeenkomst. Hij nam daarna deel aan een van de panelgesprekken over circulair bouwen, waarin hij zijn licht liet schijnen over de uitdagingen en de kansen die het circulaire model biedt. “Kamp C is koploper op het gebied van Circulair Bouwen in Vlaanderen”, zegt van den Berg. “Omdat wij dit enkele jaren geleden als de grote disruptie in de bouw zagen, hebben we diverse Europese projecten opgestart om circulair bouwen onder de aandacht te brengen van de Vlaamse bouwsector. We gaan voorbij de theorie en willen de sector ook meenemen in de praktijk.”

Kamp C gaat daarom in Westerlo het eerste circulaire bedrijventerrein van het land bouwen: ’t Centrum. “We hebben de bouw van ’t Centrum via een circulaire aanbesteding in de markt gezet. Daar wordt heel positief op gereageerd. Onze masterclasses circulair bouwen waren een groot succes. Veertig bedrijven hebben zich al kandidaat gesteld voor de circulaire aanbesteding.”

Met ’t Centrum komt Kamp C alvast het grootste deel van zijn engagement op Batibouw na. Op het bedrijventerrein zullen zoveel mogelijk circulaire principes in de praktijk worden gebracht. Het leerproces dat onderweg ontstaat moet inspiratie bieden aan bedrijven uit de hele bouwsector. Zo draagt Kamp C zijn steentje bij aan de Vlaamse ambitie om tegen 2050 over te schakelen naar een circulaire economie.

Wil je als bouwprofessional ook je handtekening plaatsen onder de Green Deal Circulair Bouwen? Schrijf je dan hier in voor het tweede ondertekenmoment op 26 maart 2019.

Copyright foto: Vlaanderen Circulair

Labels:

 • Circulaire woonwijk verrijst uit oude hoogbouwflats

  Uit leegstaande flatgebouwen een nieuwe woonwijk optrekken, voorzien van een gesloten waterkringloop? Het Nederlandse project SUPERLOCAL legt de circulaire lat hoog: “De lessen die we trekken uit dit project kunnen in heel Europa worden toegepast.”

  Lees meer
 • Aanbesteden via een Bouw Informatie Model: minder kosten, meer kwaliteit

  Kamp C wil de bouwsector stap voor stap inwijden in alle zeven pijlers van het circulaire model. In onze vorige blogs bespraken we al het gebruik van circulaire materialen en de kunst van het circulair ontwerpen. Deze keer is het de beurt aan circulair aanbesteden: een vorm van aanbesteden die ambities centraal stelt, bijvoorbeeld via een Bouw Informatie Model (BIM).

  Lees meer
 • BAMB maakt laatste stop op Kamp C

  Van december tot midden februari kon je de Reversible Experience Modules (REMs) bezoeken op Kamp C. De REMs zijn een pilot in het Europese “Buildings As Material Banks”(BAMB) project. We ontvingen heel wat kijklustigen. Op 19 februari vonden verschillende workshops plaats over circulair bouwen en materiaalpaspoorten. EPEA Nederland, de organisatie die de REMs lanceerde, gaf een toelichting over de toekomstvisie.

  Lees meer
 • “Prestatiecontracten zijn de beste manier om circulaire renovaties te realiseren”

  Nu circulair bouwen stilaan een vertrouwd begrip is in onze sector groeit de interesse voor een gelijkaardige innovatie: circulair renoveren. Het Antwerpse bouwadviesbureau Factor4, de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) sprongen alvast op de kar. Met het project CiRe (‘Circulair Renoveren’) mikken ze op de circulaire renovatie van publieke gebouwen.

  Lees meer
 • Flexibel bouwen dankzij een circulair ontwerp

  Circulair bouwen zal grote veranderingen teweegbrengen in de bouwwereld. Om de sector alvast vertrouwd te maken met de nieuwe manier van bouwen, bespreekt Kamp C de zeven pijlers van het circulaire model. Zo ging onze vorige blog over het gebruik van circulaire materialen. In dit artikel komt de tweede pijler aan bod: circulair ontwerpen.

  Lees meer
 • “Circulair bouwen creëert nieuwe financieringsmodellen”

  Circulair bouwen biedt niet alleen kansen voor de bouwsector, ook bankiers kunnen meestappen in het verhaal. Didier Léon, senior manager bij de duurzame Triodos Bank, kijkt voor ons naar de financiële kant van een circulair gebouw.

  Lees meer
 • SDG’s vinden hun weg naar de Vlaamse bouwsector

  Volgens het World Green Building Council kan de bouwsector bijdragen aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Twee Vlaamse bedrijven uit de sector leggen uit hoe zij de doelen in hun werking integreren: “Je hebt vooral een andere mindset nodig.”

  Lees meer
 • Circulaire materialen sluiten de kringloop in de bouw

  Kamp C wil de transitie naar circulair bouwen faciliteren door de bouwsector vertrouwd te maken met alle aspecten ervan. In onze vorige blog introduceerden we de zeven pijlers van circulair bouwen. Dit artikel gaat dieper in op de eerste pijler: het gebruik van circulaire materialen.

  Lees meer
 • Netwerkevent Solarise op 12/2

  Op 12 februari gaat het netwerkevent van Solarise, met focus op zonne-energie, door met als thema business modellen en met verschillende sprekers over o.a. energiecoöperaties en circulaire economie in Gent. 

  Lees meer
 • Volg energiemeesters Ludo en Carine op hun blog

  Ludo en Carine zijn twee vrijwillige energiemeesters. In de gemeente Retie hebben ze al verschillende gezinnen bijgestaan met tips om energie te sparen. 

  Lees meer
Sluiten