Kamp C ondertekent Green Deal Circulair Bouwen

26 februari 2019 door Diana Grasso

PP ondertekening Green Deal Batibouw.jpg

Vorige week plaatste Kamp C-directeur Peter-Paul van den Berg op Batibouw zijn handtekening onder de Green Deal Circulair Bouwen. In de overeenkomst engageert Kamp C zich samen met tal van andere spelers om de transitie naar een circulair model in de bouwsector te versnellen.

Vlaanderen streeft tegen 2050 naar een circulaire economie waarin grondstoffen in de kringloop blijven en maximaal hergebruikt worden. De bouwsector kan een belangrijke bijdrage leveren aan die doelstelling: de sector, verantwoordelijk voor zo’n 30 tot 40 procent van ons afval, weegt zwaar door in het totale materialengebruik in Vlaanderen. Daarnaast heeft de manier waarop we bouwen en wonen een grote impact op onze CO2-uitstoot. Een grootschalig engagement van de bouw is dus noodzakelijk om de transitie naar een circulaire economie te realiseren.

Knelpunten wegwerken

Zo’n engagement werd op 22 februari formeel vastgelegd op Batibouw. Tientallen bouwbedrijven, materiaalproducenten, overheden en andere organisaties ondertekenden er samen met Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel de Green Deal Circulair Bouwen. Het doel van die overeenkomst? Circulaire principes zoals veranderingsgericht bouwen en het hergebruik van materialen versneld toepassen in de bouwsector.

Een netwerk voor kennisuitwisseling, gezamenlijke experimenten en inspiratiedagen moeten de ondertekenaars ondersteunen. Het multidisciplinaire onderzoeksteam ‘Proeftuin Circulair Bouwen’ gaat bovendien aan de slag met de juridische en economische drempels waar ze onderweg op stuiten. Op basis van data en ervaringen verzameld tijdens de experimenten zullen de onderzoekers die knelpunten proberen weg te werken.

Vier concrete engagementen

Wie deelneemt aan de Green Deal Circulair Bouwen gaat vier concrete engagementen aan. Het belangrijkste is de verbintenis om tegen 2023 minstens één circulair pilootproject op poten te zetten. Dat kan onder meer een circulair bouwproject zijn, een onderzoek of het ontwikkelen van een circulair materiaal. Daarnaast verbinden de deelnemers zich ertoe om alle data, resultaten en ervaringen uit hun pilootproject te delen, en om actief deel te nemen aan het kennisnetwerk. Tot slot moeten ze de nodige stappen zetten om de circulaire principes structureel in te bedden in hun organisatie.

Pilootproject ‘t Centrum

Ook Kamp C-directeur Peter-Paul van den Berg ondertekende tijdens Batibouw de overeenkomst. Hij nam daarna deel aan een van de panelgesprekken over circulair bouwen, waarin hij zijn licht liet schijnen over de uitdagingen en de kansen die het circulaire model biedt. “Kamp C is koploper op het gebied van Circulair Bouwen in Vlaanderen”, zegt van den Berg. “Omdat wij dit enkele jaren geleden als de grote disruptie in de bouw zagen, hebben we diverse Europese projecten opgestart om circulair bouwen onder de aandacht te brengen van de Vlaamse bouwsector. We gaan voorbij de theorie en willen de sector ook meenemen in de praktijk.”

Kamp C gaat daarom in Westerlo het eerste circulaire bedrijventerrein van het land bouwen: ’t Centrum. “We hebben de bouw van ’t Centrum via een circulaire aanbesteding in de markt gezet. Daar wordt heel positief op gereageerd. Onze masterclasses circulair bouwen waren een groot succes. Veertig bedrijven hebben zich al kandidaat gesteld voor de circulaire aanbesteding.”

Met ’t Centrum komt Kamp C alvast het grootste deel van zijn engagement op Batibouw na. Op het bedrijventerrein zullen zoveel mogelijk circulaire principes in de praktijk worden gebracht. Het leerproces dat onderweg ontstaat moet inspiratie bieden aan bedrijven uit de hele bouwsector. Zo draagt Kamp C zijn steentje bij aan de Vlaamse ambitie om tegen 2050 over te schakelen naar een circulaire economie.

Wil je als bouwprofessional ook je handtekening plaatsen onder de Green Deal Circulair Bouwen? Schrijf je dan hier in voor het tweede ondertekenmoment op 26 maart 2019.

Copyright foto: Vlaanderen Circulair

Labels:

 • De 5 duurzaamheidsuitdagingen voor woningcorporaties

  Als gevolg van de klimaatovereenkomsten staan woningcorporaties de komende jaren voor grote uitdagingen om hun woningvoorraad voor 2050 te verduurzamen. De huidige renovatie oplossingen zoals Nul op de Meter en andere initiatieven zijn veel te duur en kunnen de benodigde capaciteit niet aan. Dat maakt de overgang bijna onmogelijk. Toch moeten ze hun huurders goede en betaalbare huizen kunnen blijven aanbieden. Huizen die CO2-neutraal zijn. Wat zijn de uitdagingen waar woningcorporaties mee worstelen en wat zijn de oplossingen voor het probleem?

  Lees meer
 • Circulaire businessmodellen: product als dienst

  Circulaire businessmodellen moeten ervoor zorgen dat het voor producenten financieel-economisch aantrekkelijk wordt om hun producten zo duurzaam en circulair als mogelijk te maken. In de vorige blog zagen we dat het traditionele verkoopmodel van de lineaire economie ertoe leidt dat de levensduur van producten bewust wordt verkort waardoor deze veel te snel op de afvalberg terecht komen. Dat moet anders. Maar kan dat ook?

  Lees meer
 • 3D-pioniers van Thomas More Bouw printen op Kamp C

  Een groep gemotiveerde studenten van Thomas More Bouw zijn al enkele maanden aan het experimenteren met de 3D-betonprinter op de site van Kamp C in Westerlo, in het kader van het project C3PO. Ze willen een rijtjeshuis met twee verdiepingen printen. Momenteel onderzoeken de studenten welke materialen en structuren optimaal passen. Het schooljaar loopt bijna af en in september gaan de studenten naar hun derde Bachelor. We spraken Joost en Antonie, één van de 3D-pioniers van Thomas More Bouw.

  Lees meer
 • Een terugblik op een geslaagde Link2Innovate

  Op 27 maart vond het slotevent plaats van het project Link2Innovate. Sinds 1 april 2016 ondersteunt het Link2Innovate, een initiatief van Interreg Vlaanderen-Nederland, jonge technologiebedrijven bij het opstarten van grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten in de grensregio Vlaanderen-Nederland.

  Lees meer
 • “Bouwen met aarde: lokaal, gezond en eindeloos circulair”

  Circulaire leembouw combineert traditionele technieken met moderne inzichten. De lokale materialen vinden dankzij eenvoudige processen hun toepassing in bouwwerken van vandaag. Daarbij wordt geen CO2 of afval geproduceerd. Het materiaal kan eindeloos opnieuw gebruikt worden zonder te vervuilen.

  Lees meer
 • Circulaire businessmodellen: geplande veroudering in het lineaire model

  In onze vorige blog hebben we het hoofdstuk over circulair aanbesteden afgerond. In de komende edities komen enkele circulaire businessmodellen aan bod. We beginnen met het leveren van producten als een dienst. Om dat innovatieve model te kaderen, bespreken we eerst een fundamentele constructiefout in het traditionele, lineaire businessmodel: de geplande veroudering.

  Lees meer
 • Dromen-durven-doen: samen sterk voor energietransitie

  Collectief energie opwekken en consumeren is in België (voorlopig) een behoorlijk moeilijke opgave. Er zijn tal van obstakels (technisch, juridisch sociaal, financieel en institutioneel) die de opzet van een eigen virtuele energiecentrale bemoeilijken. Om zicht te krijgen op wat er leeft bij burgers en gemeenschappen organiseert Kamp C de Droom-Durf-Doe-reeks in het project community-based Virtual Power Plant. Het blijft niet alleen bij informeren en inspireren, want het uiteindelijke doel is om drie gemeenschappen of projecten verder te begeleiden via een routekaart naar een eigen cVPP.

  Lees meer
 • Kontichse gezinnen screenen huis met warmtecamera

  Op zaterdag 23 februari maakten de inwoners van de Altenawijk in Kontich een warmtewandeling in het kader van het project RHEDCOOP. De buurtbewoners ontdekten met een warmtecamera welke plekken in huis beter geïsoleerd kunnen worden.

  Lees meer
 • Nieuwe technologieën voor duurzamer beton

  Het gebruik van circulaire technologieën voor beton kan helpen om de milieu-impact van de bouwsector drastisch terug te schroeven. Nu een duurzamer beton technisch stilaan op punt staat, is het tijd om de eerste toepassingen naar de werf te brengen.

  Lees meer
 • Aanbesteden via ‘Rapid Circular Contracting’: meer innovatie en creativiteit

  In onze vorige blog zoomden we in op een eerste vorm van circulair aanbesteden, waarbij een Bouw Informatie Model (BIM) de rol van de hoofdaannemer overneemt. Deze keer komt de tweede variant aan bod: ‘Rapid Circular Contracting’ (RCC). Een circulair aanbestedingsmodel dat maximaal ruimte laat voor innovatie en creativiteit.

  Lees meer
Sluiten