Nieuwe technologieën voor duurzamer beton

26 maart 2019 door Diana Grasso

Jeroen Vrijders (2).jpg

Het gebruik van circulaire technologieën voor beton kan helpen om de milieu-impact van de bouwsector drastisch terug te schroeven. Nu een duurzamer beton technisch stilaan op punt staat, is het tijd om de eerste toepassingen naar de werf te brengen.

Het beton dat vandaag gebruikt wordt in de bouwsector zet niet alleen een grote druk op onze natuurlijke grondstoffen, er komt ook heel wat afval kijken bij de renovatie en sloop van betonnen structuren. Om de sector te verduurzamen dringen circulaire oplossingen zich daarom op. Dat die oplossingen mogelijk zijn in de verschillende fasen van de betonkringloop, bleek op de studiedag die ingenieursvereniging ie-net op 12 maart organiseerde in Antwerpen. Jeroen Vrijders van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB), organisator van de studiedag, is via het onderzoeksproject Circular.Concrete nauw betrokken bij de eerste toepassingen met circulair beton. Kamp C strikte hem voor een gesprek.

Merkte u op de studiedag veel interesse voor de innovatieve technieken?

Jeroen Vrijders: “De zaal zat helemaal vol, wat erop wijst dat kringloopbeton op steeds meer interesse kan rekenen vanuit de bouwsector. Volgens mij zijn daar twee oorzaken voor. Ten eerste groeit het besef over de milieu-impact van klassiek beton. Die is aanzienlijk, door de grondstoffen die nodig zijn om het beton te maken en door het afval dat ontstaat bij de productie van de verschillende bestanddelen. Denk maar aan het CO2 dat vrijkomt bij het maken van cement. Daarnaast ziet de sector in dat de materialen waaruit beton bestaat – zoals zand en granulaten – op termijn schaars zullen worden. Hoog tijd dus om uit te kijken naar oplossingen. Zoals kringloopbeton.”

Hoe maken we beton meer circulair?

“Enerzijds kunnen we focussen op de grondstoffen die gebruikt worden om het beton te produceren. Dat kunnen gerecycleerde granulaten uit bouw- en sloopafval zijn, of alternatieve bindmiddelen zoals geopolymeren, die het cement vervangen. Anderzijds kan je het circulaire aspect breder benaderen en aan de slag gaan met ‘zelfhelend beton’ – beton dat zichzelf herstelt en daardoor langer meegaat – of met demontabele betonstructuren. Betonnen constructies die er al staan, kunnen tot slot ook circulair worden. Met name wanneer je ze gaat verwerken tot grondstoffen die dan als bouwsteen dienen voor nieuwe toepassingen.”

De centrale vraag van de studiedag was ‘Circulair beton: hoever staan we?’. Waar staat de Vlaamse bouwsector vandaag in het gebruik van kringloopbeton?

“We bevinden ons op de overgang tussen de onderzoeksfase en de eerste grootschalige toepassingen in de praktijk. In feite zitten we op een berg kennis over circulair beton, die we nu naar de werf moeten brengen. Dat is precies een van de doelstellingen van het onderzoeksproject Circular.Concrete dat we binnen het WTCB uitvoeren: die innovaties uit het labo halen en naar de praktijk vertalen.”

“De ene circulaire technologie staat trouwens verder dan de andere. Met recyclagebeton – dat bestaat uit hergebruikte granulaten – wordt al tientallen jaren geëxperimenteerd. Zo is de Berendrechtsluis in de Antwerpse haven voor een deel opgetrokken uit gerecycleerd beton. Sommige ondernemingen bieden het innovatieve beton ook al aan.”

“Wat de alternatieve bindmiddelen of het zelfhelende beton betreft, is er nog werk aan de winkel. Daar bestaan voorlopig alleen kleinschalige pilootprojecten rond. Er zijn nog geen ondernemingen die de technologie aanbieden. Vaak bestaat er ook geen duidelijk technisch kader, wat voor het gebruik van recyclagebeton wel al het geval is.”

Staat circulair beton op het punt om door te breken?

“Eerst moeten er een aantal uitdagingen overwonnen worden. Er is onder meer een duidelijk technisch kader nodig voor alle innovatieve betontoepassingen. Dat moet voldoende ruimte laten om met het kringloopbeton aan de slag te gaan, maar tegelijk zekerheid bieden over wat wel en niet kan met het materiaal. Verder is er natuurlijk nog de economische uitdaging: we moeten met z’n allen bereid zijn om te investeren in circulair beton.”

“Ik ben in elk geval optimistisch. Als je kijkt naar de interesse voor het thema, vermoed ik dat de Vlaamse bouwsector de komende jaren belangrijke stappen vooruit zal zetten op het vlak van duurzaam beton.”

Waar moet een bouwprofessional op letten als hij wil overstappen op kringloopbeton?

“Wil je met recyclagebeton werken, controleer dan eerst of de gerecycleerde granulaten van goede kwaliteit zijn. Het is ook aan te raden om eerst enkele proeven te doen met het beton. Zo kan je nagaan of het zich op de werf gedraagt zoals zou moeten.”

“Bouwprofessionals kunnen via onze website bovendien een beroep doen op de monografie Beton met gerecycleerde granulaten. Daarin lijsten we alle aandachtspunten op die komen kijken bij het werken met recyclagebeton, van ontwerp tot realisatie. Vanuit de ervaringen binnen Circular.Concrete en ander onderzoek, zullen we die handleiding verder updaten. We willen er op termijn immers ook andere aspecten van circulariteit in opnemen, zoals het gebruik van alternatieve bindmiddelen of zelfhelend beton.”

Wil je als bouwprofessional een concrete toepassing met circulair beton opstarten? Neem dan contact op met het WTCB voor gratis ondersteuning.

Kamp C is partner in het project URBCON. Het project URBCON is gefinancierd binnen het Interreg programma North-West Europe. Voor de uitvoering van dit project is een projectbudget beschikbaar van 5,15 miljoen euro waarvan 3,09 miljoen gesubsidieerd wordt door Europa.

Labels:

 • UCLL en Kamp C lanceren unieke mobiele DC-unit

  Hogeschool UC Leuven Limburg (UCLL R&E) ontwikkelde een mobiele DC-Unit. Dit is uniek in België. Kamp C en UCLL R&E gaan burgers de komende maanden tonen wat de mogelijkheden zijn van gelijkstroom. De DC-unit past in een koffer van een gezinswagen en wekt energie op aan de hand van opvouwbare zonnepanelen. Li-ion-batterijen staan in voor de opslag van energieoverschotten. De samenbouw van deze nieuwe technologieën werd ontwikkeld als onderdeel van het Europees project ENLEB. Kamp C leidt dit project.

  Lees meer
 • Recordaantal bezoekers op Kamp C tijdens Open Bedrijvendag

  Kamp C, het Provinciaal Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie, zette zijn deuren open voor het grote publiek tijdens Open Bedrijvendag. Tweeduizend geïnteresseerden in innovatie in de bouw bezochten Kamp C, dit is een record. Het grote publiek kon voor het eerst kennismaken met de 3D-betonprinter, waarmee binnenkort een gebouw geprint zal worden op de campus van Kamp C.

  Lees meer
 • 3D-printen in de bouw is de toekomst volgens de academische wereld

  3D-printen en digitalisering zijn hot items op Kamp C. De spanning stijgt in aanloop naar Open Bedrijvendag  op 6 oktober en de bezoekdag voor bedrijven op 4 oktober. Bovendien is het nieuwe academiejaar begonnen. De redactie van Kamp C sprak met Thomas More Hogeschool en Universiteit Gent, twee academische projectpartners binnen C3PO die helpen met de experimenten met de 3D-betonprinter die binnenkort een demogebouw zal printen in Westerlo.

  Lees meer
 • Project SURE2050 stoomt overheidsgebouwen klaar voor 2050

  Het project SURE2050 ondersteunt lokale besturen en centrale Vlaamse overheden bij het opmaken van een strategisch vastgoedplan. Klimaatneutraliteit voor het publieke patrimonium tegen ten laatste 2050 is hierbij het uitgangspunt. Het blijft ook niet bij planning. Deelnemende overheden krijgen ondersteuning om te komen tot effectieve investeringsprojecten (onder andere advies over financiële oplossingen). SURE2050 neemt dus alle drempels voor actie weg.

  Lees meer
 • “De eerste experimenten met de 3D-betonprinter hebben ervoor gezorgd dat we nog meer geloven in de toepasbaarheid van de techniek”

  Sinds januari bevindt de grootste 3D-betonprinter van Europa zich op het domein van Kamp C in Westerlo. Acht organisaties, zowel uit de wetenschaps- als bedrijfswereld, bundelen hun krachten om 3D-printen in de bouwsector te stimuleren. Onder leiding van Kamp C zetten Universiteit Gent, Thomas More Hogeschool, Van Roey, Beneens, Trias Architecten, ETIB/CONCRETE HOUSE en ViCre zich elke dag in om het bouwverhaal een nieuwe dimensie te geven. Met het project C3PO, “Co-creatie: 3D-Printen met Ondernemingen”, wil de provincie Antwerpen deze innovatieve techniek versnellen in Vlaanderen. Vandaag vertellen Beneens, ETIB/CONCRETE HOUSE en Kamp C waarom ze deelnemen aan het project tijdens een diepte-interview.

  Lees meer
 • Josephine uit Westerlo verbruikt extreem weinig energie

  De 82-jarige Josephine uit Westerlo heeft een zeer laag energieverbruik. Elke dag noteert ze haar meterstanden van het water en maandelijks haar meterstanden van gas en elektriciteit. Energiemeester Karel ging op bezoek omdat Josephine wou weten of ze nog kon besparen. “Doordat Josephine zo bewust omgaat met energie, heeft ze zo’n laag verbruik.”, zegt Karel.

  Lees meer
 • Tweede co-creatietraject Bouwen aan een circulaire Kempen start op 27 augustus

  Op 27 augustus start het tweede co-creatietraject van het project ‘Bouwen aan een circulaire Kempen’. Na een geslaagde eerste editie, organiseert Kamp C samen met zijn projectpartners VITO en Möbius de tweede reeks. De reeks wordt afgetrapt met een open inspiratieontbijt, waarop ook niet-deelnemers van het co-creatietraject welkom zijn. Valérie Vermandel van Whitewood en Kurt Florus van NNOF komen hun ervaringen delen over circulaire bedrijfsmodellen. Tijdens het traject vergaar je inspiratie over succesvolle circulaire businessmodellen en identificeer je de eerste opportuniteiten voor je eigen bedrijf.

  Lees meer
 • Bouwprofessionals ontdekken de Kaseco-serrewoning

  Op 26 juni trokken we naar de Kaseco-serrewoning in Rekkem. Het was een interregionaal netwerkmoment voor bouwprofessionals in het kader van het SHINE-project. Deze bio-ecologische kaswoning is volledig autonoom en gebouwd volgens de principes van circulair bouwen. Enkele bouwprofessionals vertellen waarom het project hen verbaast.

  Lees meer
 • “Zelfs in onze vrije tijd zijn we bezig met C3PO”

  3D-printen in de bouw is in de rest van de wereld sterk in opmars. Talloze mogelijkheden zoals het printen van tijdelijke huisvesting tot volledige appartementen worden al uitgevoerd. Sinds februari experimenteren enthousiaste studenten van Thomas More Bouw met de 3D-betonprinter op Kamp C, dit is uniek in Europa. De printer is een onderdeel van het project C3PO, “Co-creatie: 3D-Printen met Ondernemingen”. Met C3PO willen Kamp C en de provincie Antwerpen deze innovatieve techniek versnellen in Vlaanderen. We strikten een gehaaste Siebe en Seppe voor een interview. Ze blikken graag terug op hun ervaringen.

  Lees meer
 • Van selectie naar gunning: interactie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

  ’t Centrum zal het eerste circulaire kantoorgebouw van België worden op de site van Kamp C in Westerlo. Via een Design, Build, Maintain & Energy opdracht heeft Kamp C de werkzaamheden binnen ’t Centrum in één opdracht uitgevraagd. In maart dit jaar koos een zeskoppige jury drie consortia voor de circulaire aanbesteding van het project ’t Centrum. Na de bekendmaking van de drie geselecteerde consortia, volgt nu een proces waarin opdrachtgever- en nemer met elkaar in dialoog gaan.

  Lees meer
Sluiten