Van 08/07 t.e.m. 05/08 is er geen infoloket op dinsdag, en geen bouwadvies op afspraak (donderdag en 3de zaterdag) op Kamp C. Op 15/8 is Kamp C gesloten door een feestdag.

Nieuwe technologieën voor duurzamer beton

26 maart 2019 door Diana Grasso

Jeroen Vrijders (2).jpg

Het gebruik van circulaire technologieën voor beton kan helpen om de milieu-impact van de bouwsector drastisch terug te schroeven. Nu een duurzamer beton technisch stilaan op punt staat, is het tijd om de eerste toepassingen naar de werf te brengen.

Het beton dat vandaag gebruikt wordt in de bouwsector zet niet alleen een grote druk op onze natuurlijke grondstoffen, er komt ook heel wat afval kijken bij de renovatie en sloop van betonnen structuren. Om de sector te verduurzamen dringen circulaire oplossingen zich daarom op. Dat die oplossingen mogelijk zijn in de verschillende fasen van de betonkringloop, bleek op de studiedag die ingenieursvereniging ie-net op 12 maart organiseerde in Antwerpen. Jeroen Vrijders van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB), organisator van de studiedag, is via het onderzoeksproject Circular.Concrete nauw betrokken bij de eerste toepassingen met circulair beton. Kamp C strikte hem voor een gesprek.

Merkte u op de studiedag veel interesse voor de innovatieve technieken?

Jeroen Vrijders: “De zaal zat helemaal vol, wat erop wijst dat kringloopbeton op steeds meer interesse kan rekenen vanuit de bouwsector. Volgens mij zijn daar twee oorzaken voor. Ten eerste groeit het besef over de milieu-impact van klassiek beton. Die is aanzienlijk, door de grondstoffen die nodig zijn om het beton te maken en door het afval dat ontstaat bij de productie van de verschillende bestanddelen. Denk maar aan het CO2 dat vrijkomt bij het maken van cement. Daarnaast ziet de sector in dat de materialen waaruit beton bestaat – zoals zand en granulaten – op termijn schaars zullen worden. Hoog tijd dus om uit te kijken naar oplossingen. Zoals kringloopbeton.”

Hoe maken we beton meer circulair?

“Enerzijds kunnen we focussen op de grondstoffen die gebruikt worden om het beton te produceren. Dat kunnen gerecycleerde granulaten uit bouw- en sloopafval zijn, of alternatieve bindmiddelen zoals geopolymeren, die het cement vervangen. Anderzijds kan je het circulaire aspect breder benaderen en aan de slag gaan met ‘zelfhelend beton’ – beton dat zichzelf herstelt en daardoor langer meegaat – of met demontabele betonstructuren. Betonnen constructies die er al staan, kunnen tot slot ook circulair worden. Met name wanneer je ze gaat verwerken tot grondstoffen die dan als bouwsteen dienen voor nieuwe toepassingen.”

De centrale vraag van de studiedag was ‘Circulair beton: hoever staan we?’. Waar staat de Vlaamse bouwsector vandaag in het gebruik van kringloopbeton?

“We bevinden ons op de overgang tussen de onderzoeksfase en de eerste grootschalige toepassingen in de praktijk. In feite zitten we op een berg kennis over circulair beton, die we nu naar de werf moeten brengen. Dat is precies een van de doelstellingen van het onderzoeksproject Circular.Concrete dat we binnen het WTCB uitvoeren: die innovaties uit het labo halen en naar de praktijk vertalen.”

“De ene circulaire technologie staat trouwens verder dan de andere. Met recyclagebeton – dat bestaat uit hergebruikte granulaten – wordt al tientallen jaren geëxperimenteerd. Zo is de Berendrechtsluis in de Antwerpse haven voor een deel opgetrokken uit gerecycleerd beton. Sommige ondernemingen bieden het innovatieve beton ook al aan.”

“Wat de alternatieve bindmiddelen of het zelfhelende beton betreft, is er nog werk aan de winkel. Daar bestaan voorlopig alleen kleinschalige pilootprojecten rond. Er zijn nog geen ondernemingen die de technologie aanbieden. Vaak bestaat er ook geen duidelijk technisch kader, wat voor het gebruik van recyclagebeton wel al het geval is.”

Staat circulair beton op het punt om door te breken?

“Eerst moeten er een aantal uitdagingen overwonnen worden. Er is onder meer een duidelijk technisch kader nodig voor alle innovatieve betontoepassingen. Dat moet voldoende ruimte laten om met het kringloopbeton aan de slag te gaan, maar tegelijk zekerheid bieden over wat wel en niet kan met het materiaal. Verder is er natuurlijk nog de economische uitdaging: we moeten met z’n allen bereid zijn om te investeren in circulair beton.”

“Ik ben in elk geval optimistisch. Als je kijkt naar de interesse voor het thema, vermoed ik dat de Vlaamse bouwsector de komende jaren belangrijke stappen vooruit zal zetten op het vlak van duurzaam beton.”

Waar moet een bouwprofessional op letten als hij wil overstappen op kringloopbeton?

“Wil je met recyclagebeton werken, controleer dan eerst of de gerecycleerde granulaten van goede kwaliteit zijn. Het is ook aan te raden om eerst enkele proeven te doen met het beton. Zo kan je nagaan of het zich op de werf gedraagt zoals zou moeten.”

“Bouwprofessionals kunnen via onze website bovendien een beroep doen op de monografie Beton met gerecycleerde granulaten. Daarin lijsten we alle aandachtspunten op die komen kijken bij het werken met recyclagebeton, van ontwerp tot realisatie. Vanuit de ervaringen binnen Circular.Concrete en ander onderzoek, zullen we die handleiding verder updaten. We willen er op termijn immers ook andere aspecten van circulariteit in opnemen, zoals het gebruik van alternatieve bindmiddelen of zelfhelend beton.”

Wil je als bouwprofessional een concrete toepassing met circulair beton opstarten? Neem dan contact op met het WTCB voor gratis ondersteuning.

Kamp C is partner in het project URBCON. Het project URBCON is gefinancierd binnen het Interreg programma North-West Europe. Voor de uitvoering van dit project is een projectbudget beschikbaar van 5,15 miljoen euro waarvan 3,09 miljoen gesubsidieerd wordt door Europa.

Labels:

 • Van selectie naar gunning: interactie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

  ’t Centrum zal het eerste circulaire kantoorgebouw van België worden op de site van Kamp C in Westerlo. Via een Design, Build, Maintain & Energy opdracht heeft Kamp C de werkzaamheden binnen ’t Centrum in één opdracht uitgevraagd. In maart dit jaar koos een zeskoppige jury drie consortia voor de circulaire aanbesteding van het project ’t Centrum. Na de bekendmaking van de drie geselecteerde consortia, volgt nu een proces waarin opdrachtgever- en nemer met elkaar in dialoog gaan.

  Lees meer
 • Tweede co-creatietraject Bouwen aan een circulaire Kempen start in augustus

  Vorige week vond de laatste sessie van het co-creatietraject “Bouwen aan een circulaire Kempen” plaats. Met het project Bouwen aan een circulaire Kempen willen de projectpartners VITO, Möbius en Kamp C kmo’s in de bouwsector op weg helpen om innovatie in hun bedrijfsmodel te implementeren zodat ze naar een circulair businessmodel kunnen overstappen. Vaak hebben de kmo’s al de eerste ideeën over circulair bouwen maar weten ze nog niet goed hoe ze dat concreet kunnen omzetten in een uitgewerkt model. Gedurende drie sessies gingen de projectpartners dieper in op de opportuniteiten, de waardepropositie, de partners en de klanten, de inkomstenstromen die  gegenereerd kunnen worden met een circulair model, … De kmo’s gingen tijdens de workshop zelf aan de slag en werden hierbij begeleid door de projectpartners. Kon je niet bij het eerste traject zijn en wil je graag deelnemen aan het volgende traject dat start op 27 augustus? Schrijf je dan hier in.

  De redactie van Kamp C sprak met Bart Mantels van VITO, Helen Versluys van Möbius en Sofie Torfs, projectverantwoordelijke bij Kamp C.

  Lees meer
 • Samen sterk voor energietransitie: van dromen en durven naar doen

  Kamp C was dit voorjaar de locatie voor de Droom-Durf-Doe-reeks van het community-based Virtual Power Plant-project (cVPP). Met deze reeks hoopt Kamp C iedereen aan boord te krijgen in de energietransitie. Dit project zoomt voornamelijk in op het inspireren, informeren en ondersteunen van burgers en burgerinitiatieven die hun rol in de energietransitie willen definiëren en toepassen. Hoe kunnen burgers, samen, collectief energie opwekken, consumeren en delen? Intussen vond de laatste Durfdag plaats op 4 juni.

  Lees meer
 • Zonnige Kempen nodigt bewoners uit om samen renovatieoplossingen te zoeken

  In het voorjaar organiseerde sociale huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen enkele bewonersavonden in de woonwijk Vinkenhof in Berlaar. Het doel is om zo goed mogelijk in kaart te brengen welke problemen op het gebied van energiegebruik als eerste aangepakt moeten worden. Door de bewoners uit te nodigen hoopte de organisatie meer zicht te krijgen op de pijnpunten van de woningen om zo samen tot een gedragen oplossing te komen voor toekomstige renovaties. De avonden vonden plaats in één van de woningen die momenteel leegstaat en later zal dienen als demowoning in project EnergieNeutraal Levensloopbestendig Bouwen (ENLEB).

  Lees meer
 • C3PO: Uniek 3D-printing project met studenten in België op Kamp C

  Johanna en Axel zitten in hun tweede bachelor Bouw aan de Thomas More Campus in Geel. Ze vormen de creatieve spil achter de 3D-betonprinter op Kamp C. Momenteel experimenteren ze nog met structuren en materialen maar binnenkort rolt er een rijtjeshuis uit de printer. De printer is een onderdeel van het project C3PO, een uniek 3D-printing project met studenten in België. Axel en Johanna vertellen wat hun drijft.

  Lees meer
 • Premie voor thuisbatterij op komst

  De Vlaamse regering heeft een premie voor thuisbatterijen goedgekeurd. Een batterij kan opgewekte energie die niet onmiddellijk lokaal kan worden verbruikt, opslaan om later te gebruiken. Tegelijk zorgt energieopslag ervoor dat het distributienet op piekmomenten niet overbelast wordt. De premie zal ten vroegste op 1 augustus van kracht zijn en kan aangevraagd worden bij departement Omgeving. De subsidie bedraagt maximaal 3.200 euro en moet de aankoop van een thuisbatterij om stroom op te slaan aantrekkelijker maken.

  Lees meer
 • De 5 duurzaamheidsuitdagingen voor woningcorporaties

  Als gevolg van de klimaatovereenkomsten staan woningcorporaties de komende jaren voor grote uitdagingen om hun woningvoorraad voor 2050 te verduurzamen. De huidige renovatie oplossingen zoals Nul op de Meter en andere initiatieven zijn veel te duur en kunnen de benodigde capaciteit niet aan. Dat maakt de overgang bijna onmogelijk. Toch moeten ze hun huurders goede en betaalbare huizen kunnen blijven aanbieden. Huizen die CO2-neutraal zijn. Wat zijn de uitdagingen waar woningcorporaties mee worstelen en wat zijn de oplossingen voor het probleem?

  Lees meer
 • Circulaire businessmodellen: product als dienst

  Circulaire businessmodellen moeten ervoor zorgen dat het voor producenten financieel-economisch aantrekkelijk wordt om hun producten zo duurzaam en circulair als mogelijk te maken. In de vorige blog zagen we dat het traditionele verkoopmodel van de lineaire economie ertoe leidt dat de levensduur van producten bewust wordt verkort waardoor deze veel te snel op de afvalberg terecht komen. Dat moet anders. Maar kan dat ook?

  Lees meer
 • 3D-pioniers van Thomas More Bouw printen op Kamp C

  Een groep gemotiveerde studenten van Thomas More Bouw zijn al enkele maanden aan het experimenteren met de 3D-betonprinter op de site van Kamp C in Westerlo, in het kader van het project C3PO. Ze willen een rijtjeshuis met twee verdiepingen printen. Momenteel onderzoeken de studenten welke materialen en structuren optimaal passen. Het schooljaar loopt bijna af en in september gaan de studenten naar hun derde Bachelor. We spraken Joost en Antonie, één van de 3D-pioniers van Thomas More Bouw.

  Lees meer
 • Een terugblik op een geslaagde Link2Innovate

  Op 27 maart vond het slotevent plaats van het project Link2Innovate. Sinds 1 april 2016 ondersteunt het Link2Innovate, een initiatief van Interreg Vlaanderen-Nederland, jonge technologiebedrijven bij het opstarten van grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten in de grensregio Vlaanderen-Nederland.

  Lees meer
Sluiten