Van 08/07 t.e.m. 05/08 is er geen infoloket op dinsdag, en geen bouwadvies op afspraak (donderdag en 3de zaterdag) op Kamp C. Op 15/8 is Kamp C gesloten door een feestdag.

Dromen-durven-doen: samen sterk voor energietransitie

24 april 2019 door Diana Grasso

droomdag IMG_9445 (002).JPG

Collectief energie opwekken en consumeren is in België (voorlopig) een behoorlijk moeilijke opgave. Er zijn tal van obstakels (technisch, juridisch sociaal, financieel en institutioneel) die de opzet van een eigen virtuele energiecentrale bemoeilijken. Om zicht te krijgen op wat er leeft bij burgers en gemeenschappen organiseert Kamp C de Droom-Durf-Doe-reeks in het project community-based Virtual Power Plant. Het blijft niet alleen bij informeren en inspireren, want het uiteindelijke doel is om drie gemeenschappen of projecten verder te begeleiden via een routekaart naar een eigen cVPP.

De kracht van Dromen 

De aftrap van de Droom-Durf-Doe-reeks werd onlangs gegeven met de Droomdagen. Op 12 en 30 maart mocht Kamp C meer dan zeventig deelnemers verwelkomen. Stuk voor stuk burgers die, alleen of in groep, hun schouders willen zetten onder de energietransitie.

De Droomdagen zijn een belangrijke stap in de verdere vormgeving van het traject. Alle dromen werden gecapteerd en dienen als input voor de inhoud van de volgende stap, de Durfdagen.

Om te inspireren, nodigde Kamp C tal van boeiende sprekers uit: Ruth Mourik (DuneWorks), Danny Gladines (Zonnewind energiecoöperatie), Mieke Hesemans  (Greenpulse), Jacob Demeyer (Waasland Co-housing), Luc Van Summeren (TU/e) Sophie Loots (ZuidtrAnt), Koen Vandewalle (Kaseco Architecten) en Mark Bellinkx (Kontich Stroomt!) deelden hun verhaal. Vervolgens werd het publiek uitgenodigd om in kleinere groepjes met de presentatoren in gesprek te gaan.

Enkele dromen:

“Energie gezamenlijk opwekken met de 3 natuurlijke bronnen die we hebben wind, zon, water en opslaan en slim verbruiken!”

“Mijn gemeente is energieonafhankelijk!”

“Mijn cohousing is energieonafhankelijk!”

“Energie voor iedereen, duurzaam en betaalbaar!”

“Een cVPP ontwikkelen in een wijk samen met sociale huurders, scholen functies en andere bewoners.“

“Off-grid’ gaan met een grotere groep in plaats van allen apart met maar één gezin."

“Een smart-grid uitbouwen met gebruik van restwarmte.”

“Samen met buren investeren in schone energie voor onszelf en de gemeenschap.”

Enkele vragen:

“Hoe werk je de drempels weg om concreet een cVPP-project te starten? Wie kan burgers hierbij ondersteunen? Kan je zelf vanuit de eigen wijk een project starten en wat heb je hierbij nodig?”

“Hoe kunnen we de energietransitie tastbaar en betaalbaar maken voor iedereen?”

“Hoe zet je je eigen organisatie op poten?”

“Wat zijn de juridische aspecten, hoe maak je het duurzaam, wat is de tijdsbesteding en hoe verloopt de collectieve besluitvorming?”

“Welke actoren heb je nodig in en buiten je groep? Wie is erbij betrokken?”

“Hoe kan je met energiecoöperaties samenwerken?”

“Wat is de rol van de lokale overheden?”

“Wat is wettelijk mogelijk?”

“Wat is technisch mogelijk?”

En nu Durven!

De dromen en daarbij horende vragen vormen de basis van het Durftraject “Samen sterk voor energietransitie”. Het uiteindelijk doel is een potentiekaart te creëren, waarmee de gemeenschap zelf aan de slag kan met ondersteuning van sprekers en experts, die ingaan op hun dromen en vragen. 

Meer dan dertig deelnemers hebben tijdens de eerste Durfdag de kans gehad om inspirerende presentaties te volgen. Drie cVPP-projectpartners, Ruth Mourik (DuneWorks), Jeroen Baets (EnerGent), Jasper Kroondijk (Qirion), vertelden over de nodige stappen naar een cVPP. Verschillende experts waren uitgenodigd om nadien de vragen van de deelnemers rechtstreeks te beantwoorden in enkele werksessies.

Van potentiekaart naar roadmap 

De deelnemers ontvingen een potentiekaart tijdens de Durfdag om samen met hun gemeenschap aan de slag te gaan. De kaart probeert een zicht te bieden op wie, wat en hoe een gemeenschap een virtuele energiecentrale kan opzetten. Wie zijn de spelers in de gemeenschap? Wat kan hun rol zijn? Wie heb je nodig van buitenaf en welke samenwerking? Wat zijn de mogelijkheden op dit ogenblik én wat zijn jouw wensen?

De tweede Durfdag

Op dinsdag 4 juni staat de tweede Durfdag op de planning en gaan de beginnende gemeenschappen verder aan de slag met hun potentiekaart en krijgen zij ruimte om hun eigen roadmap uit te stippelen. Inspirerende experts die langskomen zijn onder meer Alex Polfliet (ZES - zero emission solutions), Wouter Cyx (Kelvin Solutions - Therm’ Accent) en Jef van Eyck (Campina Energie). Meer informatie volgt binnenkort. Inschrijven kan via de website .

Hoe verder?

Uit deze verschillende voorstellen krijgen minstens drie gemeenschappen de kans om in het najaar via workshops hun voorstel verder uit te werken in het Doetraject.

De boodschap die Kamp C meegeeft ‘ook al is het een kleine stap die gezet kan worden … gewoon durven en doen!’

Heb je nog vragen of opmerkingen? Stel ze gerust via mail naar maro.saridaki@kampc.be of jet.groen@kampc.be of telefonisch op 014 27 96 50.

cVPP is een project binnen het NTERREG North-West Europe programma, geleid door de Technische Universiteit Eindhoven. Acht Belgische, Nederlandse en Ierse partners nemen deel aan het project dat loopt van 20 september 2017 tot 19 september 2020. Het partnerschap krijgt een Europese subsidie van 60% van de uitgaven, oftewel 3.663.205,49 EUR. De provincie Antwerpen draagt 88.572,60 EUR bij.

 

Labels:

 • Van selectie naar gunning: interactie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

  ’t Centrum zal het eerste circulaire kantoorgebouw van België worden op de site van Kamp C in Westerlo. Via een Design, Build, Maintain & Energy opdracht heeft Kamp C de werkzaamheden binnen ’t Centrum in één opdracht uitgevraagd. In maart dit jaar koos een zeskoppige jury drie consortia voor de circulaire aanbesteding van het project ’t Centrum. Na de bekendmaking van de drie geselecteerde consortia, volgt nu een proces waarin opdrachtgever- en nemer met elkaar in dialoog gaan.

  Lees meer
 • Tweede co-creatietraject Bouwen aan een circulaire Kempen start in augustus

  Vorige week vond de laatste sessie van het co-creatietraject “Bouwen aan een circulaire Kempen” plaats. Met het project Bouwen aan een circulaire Kempen willen de projectpartners VITO, Möbius en Kamp C kmo’s in de bouwsector op weg helpen om innovatie in hun bedrijfsmodel te implementeren zodat ze naar een circulair businessmodel kunnen overstappen. Vaak hebben de kmo’s al de eerste ideeën over circulair bouwen maar weten ze nog niet goed hoe ze dat concreet kunnen omzetten in een uitgewerkt model. Gedurende drie sessies gingen de projectpartners dieper in op de opportuniteiten, de waardepropositie, de partners en de klanten, de inkomstenstromen die  gegenereerd kunnen worden met een circulair model, … De kmo’s gingen tijdens de workshop zelf aan de slag en werden hierbij begeleid door de projectpartners. Kon je niet bij het eerste traject zijn en wil je graag deelnemen aan het volgende traject dat start op 27 augustus? Schrijf je dan hier in.

  De redactie van Kamp C sprak met Bart Mantels van VITO, Helen Versluys van Möbius en Sofie Torfs, projectverantwoordelijke bij Kamp C.

  Lees meer
 • Samen sterk voor energietransitie: van dromen en durven naar doen

  Kamp C was dit voorjaar de locatie voor de Droom-Durf-Doe-reeks van het community-based Virtual Power Plant-project (cVPP). Met deze reeks hoopt Kamp C iedereen aan boord te krijgen in de energietransitie. Dit project zoomt voornamelijk in op het inspireren, informeren en ondersteunen van burgers en burgerinitiatieven die hun rol in de energietransitie willen definiëren en toepassen. Hoe kunnen burgers, samen, collectief energie opwekken, consumeren en delen? Intussen vond de laatste Durfdag plaats op 4 juni.

  Lees meer
 • Zonnige Kempen nodigt bewoners uit om samen renovatieoplossingen te zoeken

  In het voorjaar organiseerde sociale huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen enkele bewonersavonden in de woonwijk Vinkenhof in Berlaar. Het doel is om zo goed mogelijk in kaart te brengen welke problemen op het gebied van energiegebruik als eerste aangepakt moeten worden. Door de bewoners uit te nodigen hoopte de organisatie meer zicht te krijgen op de pijnpunten van de woningen om zo samen tot een gedragen oplossing te komen voor toekomstige renovaties. De avonden vonden plaats in één van de woningen die momenteel leegstaat en later zal dienen als demowoning in project EnergieNeutraal Levensloopbestendig Bouwen (ENLEB).

  Lees meer
 • C3PO: Uniek 3D-printing project met studenten in België op Kamp C

  Johanna en Axel zitten in hun tweede bachelor Bouw aan de Thomas More Campus in Geel. Ze vormen de creatieve spil achter de 3D-betonprinter op Kamp C. Momenteel experimenteren ze nog met structuren en materialen maar binnenkort rolt er een rijtjeshuis uit de printer. De printer is een onderdeel van het project C3PO, een uniek 3D-printing project met studenten in België. Axel en Johanna vertellen wat hun drijft.

  Lees meer
 • Premie voor thuisbatterij op komst

  De Vlaamse regering heeft een premie voor thuisbatterijen goedgekeurd. Een batterij kan opgewekte energie die niet onmiddellijk lokaal kan worden verbruikt, opslaan om later te gebruiken. Tegelijk zorgt energieopslag ervoor dat het distributienet op piekmomenten niet overbelast wordt. De premie zal ten vroegste op 1 augustus van kracht zijn en kan aangevraagd worden bij departement Omgeving. De subsidie bedraagt maximaal 3.200 euro en moet de aankoop van een thuisbatterij om stroom op te slaan aantrekkelijker maken.

  Lees meer
 • De 5 duurzaamheidsuitdagingen voor woningcorporaties

  Als gevolg van de klimaatovereenkomsten staan woningcorporaties de komende jaren voor grote uitdagingen om hun woningvoorraad voor 2050 te verduurzamen. De huidige renovatie oplossingen zoals Nul op de Meter en andere initiatieven zijn veel te duur en kunnen de benodigde capaciteit niet aan. Dat maakt de overgang bijna onmogelijk. Toch moeten ze hun huurders goede en betaalbare huizen kunnen blijven aanbieden. Huizen die CO2-neutraal zijn. Wat zijn de uitdagingen waar woningcorporaties mee worstelen en wat zijn de oplossingen voor het probleem?

  Lees meer
 • Circulaire businessmodellen: product als dienst

  Circulaire businessmodellen moeten ervoor zorgen dat het voor producenten financieel-economisch aantrekkelijk wordt om hun producten zo duurzaam en circulair als mogelijk te maken. In de vorige blog zagen we dat het traditionele verkoopmodel van de lineaire economie ertoe leidt dat de levensduur van producten bewust wordt verkort waardoor deze veel te snel op de afvalberg terecht komen. Dat moet anders. Maar kan dat ook?

  Lees meer
 • 3D-pioniers van Thomas More Bouw printen op Kamp C

  Een groep gemotiveerde studenten van Thomas More Bouw zijn al enkele maanden aan het experimenteren met de 3D-betonprinter op de site van Kamp C in Westerlo, in het kader van het project C3PO. Ze willen een rijtjeshuis met twee verdiepingen printen. Momenteel onderzoeken de studenten welke materialen en structuren optimaal passen. Het schooljaar loopt bijna af en in september gaan de studenten naar hun derde Bachelor. We spraken Joost en Antonie, één van de 3D-pioniers van Thomas More Bouw.

  Lees meer
 • Een terugblik op een geslaagde Link2Innovate

  Op 27 maart vond het slotevent plaats van het project Link2Innovate. Sinds 1 april 2016 ondersteunt het Link2Innovate, een initiatief van Interreg Vlaanderen-Nederland, jonge technologiebedrijven bij het opstarten van grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten in de grensregio Vlaanderen-Nederland.

  Lees meer
Sluiten