Vanaf 8/6 kun je een afspraak maken om op donderdag langs te komen op Kamp C voor een bouwadvies. Door de coronamaatregelen geven we echter de voorkeur aan digitale bouwadviezen. De bouwadviezen in de gemeenten worden ook digitaal georganiseerd en gaan niet fysiek door tot 1/9. Bel of mail ons voor meer info. Verhuringen zijn weer mogelijk in het Conferentiecentrum de Basis. Hou onze online agenda in de gaten voor updates per activiteit https://www.kampc.be/agenda/alle-agenda-items.

Dromen-durven-doen: samen sterk voor energietransitie

24 april 2019 door Diana Grasso

droomdag IMG_9445 (002).JPG

Collectief energie opwekken en consumeren is in België (voorlopig) een behoorlijk moeilijke opgave. Er zijn tal van obstakels (technisch, juridisch sociaal, financieel en institutioneel) die de opzet van een eigen virtuele energiecentrale bemoeilijken. Om zicht te krijgen op wat er leeft bij burgers en gemeenschappen organiseert Kamp C de Droom-Durf-Doe-reeks in het project community-based Virtual Power Plant. Het blijft niet alleen bij informeren en inspireren, want het uiteindelijke doel is om drie gemeenschappen of projecten verder te begeleiden via een routekaart naar een eigen cVPP.

De kracht van Dromen 

De aftrap van de Droom-Durf-Doe-reeks werd onlangs gegeven met de Droomdagen. Op 12 en 30 maart mocht Kamp C meer dan zeventig deelnemers verwelkomen. Stuk voor stuk burgers die, alleen of in groep, hun schouders willen zetten onder de energietransitie.

De Droomdagen zijn een belangrijke stap in de verdere vormgeving van het traject. Alle dromen werden gecapteerd en dienen als input voor de inhoud van de volgende stap, de Durfdagen.

Om te inspireren, nodigde Kamp C tal van boeiende sprekers uit: Ruth Mourik (DuneWorks), Danny Gladines (Zonnewind energiecoöperatie), Mieke Hesemans  (Greenpulse), Jacob Demeyer (Waasland Co-housing), Luc Van Summeren (TU/e) Sophie Loots (ZuidtrAnt), Koen Vandewalle (Kaseco Architecten) en Mark Bellinkx (Kontich Stroomt!) deelden hun verhaal. Vervolgens werd het publiek uitgenodigd om in kleinere groepjes met de presentatoren in gesprek te gaan.

Enkele dromen:

“Energie gezamenlijk opwekken met de 3 natuurlijke bronnen die we hebben wind, zon, water en opslaan en slim verbruiken!”

“Mijn gemeente is energieonafhankelijk!”

“Mijn cohousing is energieonafhankelijk!”

“Energie voor iedereen, duurzaam en betaalbaar!”

“Een cVPP ontwikkelen in een wijk samen met sociale huurders, scholen functies en andere bewoners.“

“Off-grid’ gaan met een grotere groep in plaats van allen apart met maar één gezin."

“Een smart-grid uitbouwen met gebruik van restwarmte.”

“Samen met buren investeren in schone energie voor onszelf en de gemeenschap.”

Enkele vragen:

“Hoe werk je de drempels weg om concreet een cVPP-project te starten? Wie kan burgers hierbij ondersteunen? Kan je zelf vanuit de eigen wijk een project starten en wat heb je hierbij nodig?”

“Hoe kunnen we de energietransitie tastbaar en betaalbaar maken voor iedereen?”

“Hoe zet je je eigen organisatie op poten?”

“Wat zijn de juridische aspecten, hoe maak je het duurzaam, wat is de tijdsbesteding en hoe verloopt de collectieve besluitvorming?”

“Welke actoren heb je nodig in en buiten je groep? Wie is erbij betrokken?”

“Hoe kan je met energiecoöperaties samenwerken?”

“Wat is de rol van de lokale overheden?”

“Wat is wettelijk mogelijk?”

“Wat is technisch mogelijk?”

En nu Durven!

De dromen en daarbij horende vragen vormen de basis van het Durftraject “Samen sterk voor energietransitie”. Het uiteindelijk doel is een potentiekaart te creëren, waarmee de gemeenschap zelf aan de slag kan met ondersteuning van sprekers en experts, die ingaan op hun dromen en vragen. 

Meer dan dertig deelnemers hebben tijdens de eerste Durfdag de kans gehad om inspirerende presentaties te volgen. Drie cVPP-projectpartners, Ruth Mourik (DuneWorks), Jeroen Baets (EnerGent), Jasper Kroondijk (Qirion), vertelden over de nodige stappen naar een cVPP. Verschillende experts waren uitgenodigd om nadien de vragen van de deelnemers rechtstreeks te beantwoorden in enkele werksessies.

Van potentiekaart naar roadmap 

De deelnemers ontvingen een potentiekaart tijdens de Durfdag om samen met hun gemeenschap aan de slag te gaan. De kaart probeert een zicht te bieden op wie, wat en hoe een gemeenschap een virtuele energiecentrale kan opzetten. Wie zijn de spelers in de gemeenschap? Wat kan hun rol zijn? Wie heb je nodig van buitenaf en welke samenwerking? Wat zijn de mogelijkheden op dit ogenblik én wat zijn jouw wensen?

De tweede Durfdag

Op dinsdag 4 juni staat de tweede Durfdag op de planning en gaan de beginnende gemeenschappen verder aan de slag met hun potentiekaart en krijgen zij ruimte om hun eigen roadmap uit te stippelen. Inspirerende experts die langskomen zijn onder meer Alex Polfliet (ZES - zero emission solutions), Wouter Cyx (Kelvin Solutions - Therm’ Accent) en Jef van Eyck (Campina Energie). Meer informatie volgt binnenkort. Inschrijven kan via de website .

Hoe verder?

Uit deze verschillende voorstellen krijgen minstens drie gemeenschappen de kans om in het najaar via workshops hun voorstel verder uit te werken in het Doetraject.

De boodschap die Kamp C meegeeft ‘ook al is het een kleine stap die gezet kan worden … gewoon durven en doen!’

Heb je nog vragen of opmerkingen? Stel ze gerust via mail naar maro.saridaki@kampc.be of jet.groen@kampc.be of telefonisch op 014 27 96 50.

cVPP is een project binnen het NTERREG North-West Europe programma, geleid door de Technische Universiteit Eindhoven. Acht Belgische, Nederlandse en Ierse partners nemen deel aan het project dat loopt van 20 september 2017 tot 19 september 2020. Het partnerschap krijgt een Europese subsidie van 60% van de uitgaven, oftewel 3.663.205,49 EUR. De provincie Antwerpen draagt 88.572,60 EUR bij.

 

Labels:

 • Kamp C wordt Vlaamse showcase van betaalbare renovatiepakketten voor woningen

  Bestaande woningen energieneutraal maken is een geen simpele opdracht. Niet iedereen kan het zich immers permitteren om in duurzame oplossingen te investeren. Kamp C, het Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in de Bouw, zoekt daarom mee naar oplossingen om het huidig woningbestand toekomstklaar te maken. Als partner in het INDU-ZERO project, dat een fabriek ontwerpt om in massaproductie renovatiepakketten aan te bieden tegen een lagere kost, is Kamp C dan ook de Vlaamse showcase om het pakket te demonstreren.

  Lees meer
 • Het gebouwenpatrimonium in Beerse wordt nog duurzamer

  Het project SURE2050 (SUstainable Real Estate 2050) organiseert interactieve opleidingen en coaching voor Vlaamse lokale overheden om het gebouwenpatrimonium te verduurzamen. Dries van de gemeente Beerse vertelt over zijn deelname aan de opleidingen.

  Lees meer
 • Greet renoveerde haar woning in 1 jaar

  Greet uit Herentals renoveerde haar woning in één jaar tijd. “Renoveren kan je ook stukje bij beetje maar wij kozen ervoor om, aangezien wij op dat ogenblik toch niet in de woning moesten wonen, er direct ’korte metten’ mee te maken en te gaan voor een totaalrenovatie.” Kamp C gaf tips tijdens renovatieproces.

  Lees meer
 • Zonnige Kempen toont circulaire kantoren

  Sociale Huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen nam vorige zomer zijn intrek in haar circulaire kantoren. Anneleen Eelen, de algemeen directeur, licht de het proces toe van a tot z.

  Lees meer
 • Stem mee voor de 3D Print Awards

  Voor de allereerste keer in ons land bekroont Kamp C dit jaar 3 ontwerpen voor een 3D-betonprint. In 3 categorieën zijn in totaal 12 inzendingen genomineerd voor deze prijs. Een vakjury spreekt zich uit over de laureaten. Tot 12 mei kan iedereen ook meestemmen voor de publieksprijs op www.kampcdaagtuit.be.  

  Lees meer
 • Steven kiest voor een ingrijpende energetische renovatie

  In 2017 gingen onze architecten An en Piet op bezoek bij Steven uit Mol. Hij contacteerde Kamp C met de vraag hoe hij de renovatie van zijn huis uit 1933 het best kon aanpakken om een laag E-peil te bereiken. Drie jaar later zijn er al werken uitgevoerd maar staan ook nog tal van verbouwingswerken gepland. We gingen een kijkje nemen.

  Lees meer
 • Zonnige Kempen renoveert woning in co-creatie met bewoners

  Binnenkort start sociale huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen met de werken aan de demowoning in Vinkenhof in Berlaar. De woning werd gebouwd in de jaren zeventig met beperkte isolatie en zonder ventilatie. Binnen het project EnergieNeutraal Levensloopbesteding Bouwen (ENLEB) zal deze woning met steun van Europa gerenoveerd worden tot een lage-energiewoning. De inwoners van de wijk werden nauw betrokken om de geplande renovatiewerken te optimaliseren en de klachten en hinder te beperken.

  Lees meer
 • Stakeholderbevraging circulair aanbesteden

  Kamp C is partner in het Europese project 'Procirc'. Dit project gaat over circulair aanbesteden. Eén van de werkpakketten kijkt naar tools en beleid over circulair aanbesteden en heeft o.a. als doel om een toolbox te maken.
  Omdat we deze toolbox niet enkel maken voor onszelf, maar vooral om anderen te helpen om hun aanbestedingen circulair te maken, is het van belang dat we onze lokale stakeholders bevragen.

  Lees meer
 • Maarten van de gemeente Bornem getuigt over zijn deelname aan SURE2050

  Het project SURE2050 (SUstainable Real Estate 2050) wil Vlaamse lokale overheden ondersteunen bij het realiseren van een energieneutraal, comfortabel en toekomstbestendig gebouwenpatrimonium aan de hand van opleidingen en coaching. De tweede opleiding is afgerond. We spraken met deelnemer Maarten Kegels, Deskundige Duurzaam Wonen bij de gemeente Bornem.

  Lees meer
 • Eerste ontwerp van de INDU-ZERO blueprint is klaar

  Het INDU-ZERO-project is intussen halfweg. Dit is het ideale moment om mee te delen dat we intussen een grote mijlpaal bereikt hebben. Tijdens de INDU-ZERO partnermeeting in het Nederlandse Enschede begin januari, hebben enkele projectpartners het eerste ontwerp van de product-, fabrieks- en logistieke blueprint gepresenteerd. We hebben bovendien nog anderhalf jaar de tijd om de blueprint te finetunen en te finaliseren.

  Lees meer
Sluiten