Dromen-durven-doen: samen sterk voor energietransitie

24 april 2019 door Diana Grasso

droomdag IMG_9445 (002).JPG

Collectief energie opwekken en consumeren is in België (voorlopig) een behoorlijk moeilijke opgave. Er zijn tal van obstakels (technisch, juridisch sociaal, financieel en institutioneel) die de opzet van een eigen virtuele energiecentrale bemoeilijken. Om zicht te krijgen op wat er leeft bij burgers en gemeenschappen organiseert Kamp C de Droom-Durf-Doe-reeks in het project community-based Virtual Power Plant. Het blijft niet alleen bij informeren en inspireren, want het uiteindelijke doel is om drie gemeenschappen of projecten verder te begeleiden via een routekaart naar een eigen cVPP.

De kracht van Dromen 

De aftrap van de Droom-Durf-Doe-reeks werd onlangs gegeven met de Droomdagen. Op 12 en 30 maart mocht Kamp C meer dan zeventig deelnemers verwelkomen. Stuk voor stuk burgers die, alleen of in groep, hun schouders willen zetten onder de energietransitie.

De Droomdagen zijn een belangrijke stap in de verdere vormgeving van het traject. Alle dromen werden gecapteerd en dienen als input voor de inhoud van de volgende stap, de Durfdagen.

Om te inspireren, nodigde Kamp C tal van boeiende sprekers uit: Ruth Mourik (DuneWorks), Danny Gladines (Zonnewind energiecoöperatie), Mieke Hesemans  (Greenpulse), Jacob Demeyer (Waasland Co-housing), Luc Van Summeren (TU/e) Sophie Loots (ZuidtrAnt), Koen Vandewalle (Kaseco Architecten) en Mark Bellinkx (Kontich Stroomt!) deelden hun verhaal. Vervolgens werd het publiek uitgenodigd om in kleinere groepjes met de presentatoren in gesprek te gaan.

Enkele dromen:

“Energie gezamenlijk opwekken met de 3 natuurlijke bronnen die we hebben wind, zon, water en opslaan en slim verbruiken!”

“Mijn gemeente is energieonafhankelijk!”

“Mijn cohousing is energieonafhankelijk!”

“Energie voor iedereen, duurzaam en betaalbaar!”

“Een cVPP ontwikkelen in een wijk samen met sociale huurders, scholen functies en andere bewoners.“

“Off-grid’ gaan met een grotere groep in plaats van allen apart met maar één gezin."

“Een smart-grid uitbouwen met gebruik van restwarmte.”

“Samen met buren investeren in schone energie voor onszelf en de gemeenschap.”

Enkele vragen:

“Hoe werk je de drempels weg om concreet een cVPP-project te starten? Wie kan burgers hierbij ondersteunen? Kan je zelf vanuit de eigen wijk een project starten en wat heb je hierbij nodig?”

“Hoe kunnen we de energietransitie tastbaar en betaalbaar maken voor iedereen?”

“Hoe zet je je eigen organisatie op poten?”

“Wat zijn de juridische aspecten, hoe maak je het duurzaam, wat is de tijdsbesteding en hoe verloopt de collectieve besluitvorming?”

“Welke actoren heb je nodig in en buiten je groep? Wie is erbij betrokken?”

“Hoe kan je met energiecoöperaties samenwerken?”

“Wat is de rol van de lokale overheden?”

“Wat is wettelijk mogelijk?”

“Wat is technisch mogelijk?”

En nu Durven!

De dromen en daarbij horende vragen vormen de basis van het Durftraject “Samen sterk voor energietransitie”. Het uiteindelijk doel is een potentiekaart te creëren, waarmee de gemeenschap zelf aan de slag kan met ondersteuning van sprekers en experts, die ingaan op hun dromen en vragen. 

Meer dan dertig deelnemers hebben tijdens de eerste Durfdag de kans gehad om inspirerende presentaties te volgen. Drie cVPP-projectpartners, Ruth Mourik (DuneWorks), Jeroen Baets (EnerGent), Jasper Kroondijk (Qirion), vertelden over de nodige stappen naar een cVPP. Verschillende experts waren uitgenodigd om nadien de vragen van de deelnemers rechtstreeks te beantwoorden in enkele werksessies.

Van potentiekaart naar roadmap 

De deelnemers ontvingen een potentiekaart tijdens de Durfdag om samen met hun gemeenschap aan de slag te gaan. De kaart probeert een zicht te bieden op wie, wat en hoe een gemeenschap een virtuele energiecentrale kan opzetten. Wie zijn de spelers in de gemeenschap? Wat kan hun rol zijn? Wie heb je nodig van buitenaf en welke samenwerking? Wat zijn de mogelijkheden op dit ogenblik én wat zijn jouw wensen?

De tweede Durfdag

Op dinsdag 4 juni staat de tweede Durfdag op de planning en gaan de beginnende gemeenschappen verder aan de slag met hun potentiekaart en krijgen zij ruimte om hun eigen roadmap uit te stippelen. Inspirerende experts die langskomen zijn onder meer Alex Polfliet (ZES - zero emission solutions), Wouter Cyx (Kelvin Solutions - Therm’ Accent) en Jef van Eyck (Campina Energie). Meer informatie volgt binnenkort. Inschrijven kan via de website .

Hoe verder?

Uit deze verschillende voorstellen krijgen minstens drie gemeenschappen de kans om in het najaar via workshops hun voorstel verder uit te werken in het Doetraject.

De boodschap die Kamp C meegeeft ‘ook al is het een kleine stap die gezet kan worden … gewoon durven en doen!’

Heb je nog vragen of opmerkingen? Stel ze gerust via mail naar maro.saridaki@kampc.be of jet.groen@kampc.be of telefonisch op 014 27 96 50.

cVPP is een project binnen het NTERREG North-West Europe programma, geleid door de Technische Universiteit Eindhoven. Acht Belgische, Nederlandse en Ierse partners nemen deel aan het project dat loopt van 20 september 2017 tot 19 september 2020. Het partnerschap krijgt een Europese subsidie van 60% van de uitgaven, oftewel 3.663.205,49 EUR. De provincie Antwerpen draagt 88.572,60 EUR bij.

 

Labels:

 • “De eerste experimenten met de 3D-betonprinter hebben ervoor gezorgd dat we nog meer geloven in de toepasbaarheid van de techniek”

  Sinds januari bevindt de grootste 3D-betonprinter van Europa zich op het domein van Kamp C in Westerlo. Acht organisaties, zowel uit de wetenschaps- als bedrijfswereld, bundelen hun krachten om 3D-printen in de bouwsector te stimuleren. Onder leiding van Kamp C zetten Universiteit Gent, Thomas More Hogeschool, Van Roey, Beneens, Trias Architecten, ETIB/CONCRETE HOUSE en ViCre zich elke dag in om het bouwverhaal een nieuwe dimensie te geven. Met het project C3PO, “Co-creatie: 3D-Printen met Ondernemingen”, wil de provincie Antwerpen deze innovatieve techniek versnellen in Vlaanderen. Vandaag vertellen Beneens, ETIB/CONCRETE HOUSE en Kamp C waarom ze deelnemen aan het project tijdens een diepte-interview.

  Lees meer
 • Josephine uit Westerlo verbruikt extreem weinig energie

  De 82-jarige Josephine uit Westerlo heeft een zeer laag energieverbruik. Elke dag noteert ze haar meterstanden van het water en maandelijks haar meterstanden van gas en elektriciteit. Energiemeester Karel ging op bezoek omdat Josephine wou weten of ze nog kon besparen. “Doordat Josephine zo bewust omgaat met energie, heeft ze zo’n laag verbruik.”, zegt Karel.

  Lees meer
 • Tweede co-creatietraject Bouwen aan een circulaire Kempen start op 27 augustus

  Op 27 augustus start het tweede co-creatietraject van het project ‘Bouwen aan een circulaire Kempen’. Na een geslaagde eerste editie, organiseert Kamp C samen met zijn projectpartners VITO en Möbius de tweede reeks. De reeks wordt afgetrapt met een open inspiratieontbijt, waarop ook niet-deelnemers van het co-creatietraject welkom zijn. Valérie Vermandel van Whitewood en Kurt Florus van NNOF komen hun ervaringen delen over circulaire bedrijfsmodellen. Tijdens het traject vergaar je inspiratie over succesvolle circulaire businessmodellen en identificeer je de eerste opportuniteiten voor je eigen bedrijf.

  Lees meer
 • Bouwprofessionals ontdekken de Kaseco-serrewoning

  Op 26 juni trokken we naar de Kaseco-serrewoning in Rekkem. Het was een interregionaal netwerkmoment voor bouwprofessionals in het kader van het SHINE-project. Deze bio-ecologische kaswoning is volledig autonoom en gebouwd volgens de principes van circulair bouwen. Enkele bouwprofessionals vertellen waarom het project hen verbaast.

  Lees meer
 • “Zelfs in onze vrije tijd zijn we bezig met C3PO”

  3D-printen in de bouw is in de rest van de wereld sterk in opmars. Talloze mogelijkheden zoals het printen van tijdelijke huisvesting tot volledige appartementen worden al uitgevoerd. Sinds februari experimenteren enthousiaste studenten van Thomas More Bouw met de 3D-betonprinter op Kamp C, dit is uniek in Europa. De printer is een onderdeel van het project C3PO, “Co-creatie: 3D-Printen met Ondernemingen”. Met C3PO willen Kamp C en de provincie Antwerpen deze innovatieve techniek versnellen in Vlaanderen. We strikten een gehaaste Siebe en Seppe voor een interview. Ze blikken graag terug op hun ervaringen.

  Lees meer
 • Van selectie naar gunning: interactie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

  ’t Centrum zal het eerste circulaire kantoorgebouw van België worden op de site van Kamp C in Westerlo. Via een Design, Build, Maintain & Energy opdracht heeft Kamp C de werkzaamheden binnen ’t Centrum in één opdracht uitgevraagd. In maart dit jaar koos een zeskoppige jury drie consortia voor de circulaire aanbesteding van het project ’t Centrum. Na de bekendmaking van de drie geselecteerde consortia, volgt nu een proces waarin opdrachtgever- en nemer met elkaar in dialoog gaan.

  Lees meer
 • Tweede co-creatietraject Bouwen aan een circulaire Kempen start in augustus

  Vorige week vond de laatste sessie van het co-creatietraject “Bouwen aan een circulaire Kempen” plaats. Met het project Bouwen aan een circulaire Kempen willen de projectpartners VITO, Möbius en Kamp C kmo’s in de bouwsector op weg helpen om innovatie in hun bedrijfsmodel te implementeren zodat ze naar een circulair businessmodel kunnen overstappen. Vaak hebben de kmo’s al de eerste ideeën over circulair bouwen maar weten ze nog niet goed hoe ze dat concreet kunnen omzetten in een uitgewerkt model. Gedurende drie sessies gingen de projectpartners dieper in op de opportuniteiten, de waardepropositie, de partners en de klanten, de inkomstenstromen die  gegenereerd kunnen worden met een circulair model, … De kmo’s gingen tijdens de workshop zelf aan de slag en werden hierbij begeleid door de projectpartners. Kon je niet bij het eerste traject zijn en wil je graag deelnemen aan het volgende traject dat start op 27 augustus? Schrijf je dan hier in.

  De redactie van Kamp C sprak met Bart Mantels van VITO, Helen Versluys van Möbius en Sofie Torfs, projectverantwoordelijke bij Kamp C.

  Lees meer
 • Samen sterk voor energietransitie: van dromen en durven naar doen

  Kamp C was dit voorjaar de locatie voor de Droom-Durf-Doe-reeks van het community-based Virtual Power Plant-project (cVPP). Met deze reeks hoopt Kamp C iedereen aan boord te krijgen in de energietransitie. Dit project zoomt voornamelijk in op het inspireren, informeren en ondersteunen van burgers en burgerinitiatieven die hun rol in de energietransitie willen definiëren en toepassen. Hoe kunnen burgers, samen, collectief energie opwekken, consumeren en delen? Intussen vond de laatste Durfdag plaats op 4 juni.

  Lees meer
 • Zonnige Kempen nodigt bewoners uit om samen renovatieoplossingen te zoeken

  In het voorjaar organiseerde sociale huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen enkele bewonersavonden in de woonwijk Vinkenhof in Berlaar. Het doel is om zo goed mogelijk in kaart te brengen welke problemen op het gebied van energiegebruik als eerste aangepakt moeten worden. Door de bewoners uit te nodigen hoopte de organisatie meer zicht te krijgen op de pijnpunten van de woningen om zo samen tot een gedragen oplossing te komen voor toekomstige renovaties. De avonden vonden plaats in één van de woningen die momenteel leegstaat en later zal dienen als demowoning in project EnergieNeutraal Levensloopbestendig Bouwen (ENLEB).

  Lees meer
 • C3PO: Uniek 3D-printing project met studenten in België op Kamp C

  Johanna en Axel zitten in hun tweede bachelor Bouw aan de Thomas More Campus in Geel. Ze vormen de creatieve spil achter de 3D-betonprinter op Kamp C. Momenteel experimenteren ze nog met structuren en materialen maar binnenkort rolt er een rijtjeshuis uit de printer. De printer is een onderdeel van het project C3PO, een uniek 3D-printing project met studenten in België. Axel en Johanna vertellen wat hun drijft.

  Lees meer
Sluiten