Coronadienstverlening: De bouwadviezen, ook de bouwadviezen in de gemeenten, zullen digitaal doorgaan (telefonisch, via mail, Skype…). Wij staan klaar voor jouw bouwvragen via mail bouwadvies@kampc.be of telefoon 014/27 96 50. Het Infocentrum is gesloten tot 01/03/2021 maar we blijven telefonisch en via mail bereikbaar. Het conferentiecentrum de Basis is terug open. Activiteiten, evenementen of rondleidingen zijn jammer genoeg niet mogelijk.

Dromen-durven-doen: samen sterk voor energietransitie

24 april 2019 door Diana Grasso

droomdag IMG_9445 (002).JPG

Collectief energie opwekken en consumeren is in België (voorlopig) een behoorlijk moeilijke opgave. Er zijn tal van obstakels (technisch, juridisch sociaal, financieel en institutioneel) die de opzet van een eigen virtuele energiecentrale bemoeilijken. Om zicht te krijgen op wat er leeft bij burgers en gemeenschappen organiseert Kamp C de Droom-Durf-Doe-reeks in het project community-based Virtual Power Plant. Het blijft niet alleen bij informeren en inspireren, want het uiteindelijke doel is om drie gemeenschappen of projecten verder te begeleiden via een routekaart naar een eigen cVPP.

De kracht van Dromen 

De aftrap van de Droom-Durf-Doe-reeks werd onlangs gegeven met de Droomdagen. Op 12 en 30 maart mocht Kamp C meer dan zeventig deelnemers verwelkomen. Stuk voor stuk burgers die, alleen of in groep, hun schouders willen zetten onder de energietransitie.

De Droomdagen zijn een belangrijke stap in de verdere vormgeving van het traject. Alle dromen werden gecapteerd en dienen als input voor de inhoud van de volgende stap, de Durfdagen.

Om te inspireren, nodigde Kamp C tal van boeiende sprekers uit: Ruth Mourik (DuneWorks), Danny Gladines (Zonnewind energiecoöperatie), Mieke Hesemans  (Greenpulse), Jacob Demeyer (Waasland Co-housing), Luc Van Summeren (TU/e) Sophie Loots (ZuidtrAnt), Koen Vandewalle (Kaseco Architecten) en Mark Bellinkx (Kontich Stroomt!) deelden hun verhaal. Vervolgens werd het publiek uitgenodigd om in kleinere groepjes met de presentatoren in gesprek te gaan.

Enkele dromen:

“Energie gezamenlijk opwekken met de 3 natuurlijke bronnen die we hebben wind, zon, water en opslaan en slim verbruiken!”

“Mijn gemeente is energieonafhankelijk!”

“Mijn cohousing is energieonafhankelijk!”

“Energie voor iedereen, duurzaam en betaalbaar!”

“Een cVPP ontwikkelen in een wijk samen met sociale huurders, scholen functies en andere bewoners.“

“Off-grid’ gaan met een grotere groep in plaats van allen apart met maar één gezin."

“Een smart-grid uitbouwen met gebruik van restwarmte.”

“Samen met buren investeren in schone energie voor onszelf en de gemeenschap.”

Enkele vragen:

“Hoe werk je de drempels weg om concreet een cVPP-project te starten? Wie kan burgers hierbij ondersteunen? Kan je zelf vanuit de eigen wijk een project starten en wat heb je hierbij nodig?”

“Hoe kunnen we de energietransitie tastbaar en betaalbaar maken voor iedereen?”

“Hoe zet je je eigen organisatie op poten?”

“Wat zijn de juridische aspecten, hoe maak je het duurzaam, wat is de tijdsbesteding en hoe verloopt de collectieve besluitvorming?”

“Welke actoren heb je nodig in en buiten je groep? Wie is erbij betrokken?”

“Hoe kan je met energiecoöperaties samenwerken?”

“Wat is de rol van de lokale overheden?”

“Wat is wettelijk mogelijk?”

“Wat is technisch mogelijk?”

En nu Durven!

De dromen en daarbij horende vragen vormen de basis van het Durftraject “Samen sterk voor energietransitie”. Het uiteindelijk doel is een potentiekaart te creëren, waarmee de gemeenschap zelf aan de slag kan met ondersteuning van sprekers en experts, die ingaan op hun dromen en vragen. 

Meer dan dertig deelnemers hebben tijdens de eerste Durfdag de kans gehad om inspirerende presentaties te volgen. Drie cVPP-projectpartners, Ruth Mourik (DuneWorks), Jeroen Baets (EnerGent), Jasper Kroondijk (Qirion), vertelden over de nodige stappen naar een cVPP. Verschillende experts waren uitgenodigd om nadien de vragen van de deelnemers rechtstreeks te beantwoorden in enkele werksessies.

Van potentiekaart naar roadmap 

De deelnemers ontvingen een potentiekaart tijdens de Durfdag om samen met hun gemeenschap aan de slag te gaan. De kaart probeert een zicht te bieden op wie, wat en hoe een gemeenschap een virtuele energiecentrale kan opzetten. Wie zijn de spelers in de gemeenschap? Wat kan hun rol zijn? Wie heb je nodig van buitenaf en welke samenwerking? Wat zijn de mogelijkheden op dit ogenblik én wat zijn jouw wensen?

De tweede Durfdag

Op dinsdag 4 juni staat de tweede Durfdag op de planning en gaan de beginnende gemeenschappen verder aan de slag met hun potentiekaart en krijgen zij ruimte om hun eigen roadmap uit te stippelen. Inspirerende experts die langskomen zijn onder meer Alex Polfliet (ZES - zero emission solutions), Wouter Cyx (Kelvin Solutions - Therm’ Accent) en Jef van Eyck (Campina Energie). Meer informatie volgt binnenkort. Inschrijven kan via de website .

Hoe verder?

Uit deze verschillende voorstellen krijgen minstens drie gemeenschappen de kans om in het najaar via workshops hun voorstel verder uit te werken in het Doetraject.

De boodschap die Kamp C meegeeft ‘ook al is het een kleine stap die gezet kan worden … gewoon durven en doen!’

Heb je nog vragen of opmerkingen? Stel ze gerust via mail naar maro.saridaki@kampc.be of jet.groen@kampc.be of telefonisch op 014 27 96 50.

cVPP is een project binnen het NTERREG North-West Europe programma, geleid door de Technische Universiteit Eindhoven. Acht Belgische, Nederlandse en Ierse partners nemen deel aan het project dat loopt van 20 september 2017 tot 19 september 2020. Het partnerschap krijgt een Europese subsidie van 60% van de uitgaven, oftewel 3.663.205,49 EUR. De provincie Antwerpen draagt 88.572,60 EUR bij.

 

Labels:

 • Corona geeft boost aan digitale bouwadviezen bij Kamp C

  Kamp C gaf vorig jaar (2020) welgeteld 860 bouwadviezen aan particuliere burgers. In 90% van de gevallen verliep dat volledig digitaal. Het nieuwe aanbod, dat omwille van corona in het leven werd geroepen, wordt duidelijk gesmaakt. Deze online service blijft dan ook in het aanbod van Kamp C opgenomen, ook na de coronacrisis.

  Lees meer
 • Bouw van Vlaamse Housing 4.0. Energy pilot nadert

  Hoe maak je nulenergiewoningen voor iedereen haalbaar? Kamp C en de provincie Vlaams-Brabant zijn met het Europees project ‘Housing 4.0. Energy’ de uitdaging aangegaan. Samen met 8 partners uit Vlaanderen, Nederland, Duitsland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, onderzoeken we de mogelijkheden van innovatieve technieken en materialen om CO2-neutraal te bouwen. In het Vlaams-Brabantse Huldenberg en op een aantal sites in het buitenland worden energiezuinige 'piloothuizen' gebouwd. Hoe ver staan ze al?

  Lees meer
 • Het SOLARISE project laat de zon schijnen voor alle burgers

  Kamp C vindt het belangrijk om bij nieuwbouw en renovatie energetisch performante constructies na te streven. Deze taak werd al opgenomen in de dagelijkse werking van Kamp C en via het Interreg-project SOLARISE zal dit nog verder uitgebouwd worden.

  Lees meer
 • URBCON lanceert aanbesteding voor Gentse pilot

  Het URBCON-project reduceert de CO2-uitstoot van betonconstructies door primaire grondstoffen te vervangen door bijproducten zoals metaalslakken en verbrandingsassen. De URBCON-partners ontwikkelen deze betonmixen en zullen ze testen en demonstreren in 3 pilots. De Stad Gent schreef een aanbesteding uit voor de bouw van haar pilootproject: een evacuatietrap in duurzaam beton voor de basisschool ‘De Zonnepoort’.

  Lees meer
 • Helpt een wijkaanpak om woningen energiezuinig te renoveren?

  Kan een wijkaanpak het verschil maken om burgers te overtuigen om hun woning energiezuinig te renoveren? Dat is de hamvraag van het wijkrenovatieproject SHINE. Sinds 2016 rolden we tal van acties uit met een ‘bottom-up’ benadering: zoals het opleiden van vrijwillige energiemeesters met tips en tricks om energie te besparen, het uitvoeren van wijkrenovatieprojecten, het inschakelen van renovatiecoaches om burgers te ondersteunen bij doorgedreven renovaties …

  Lees meer
 • CBCI white paper: vijf essentiële zaken voor succesvolle circulaire biobased bouwinitiatieven

  Deze eerste publicatie van het CBCI-project (Circular Bio-based Construction Industry) is getiteld “Five Essentials for Successful Circular Bio-Based Construction Initiatives”, en is een praktische gids gericht op vastgoedprofessionals, (publieke) vastgoedeigenaren en (project)ontwikkelaars. In deze White Paper worden enkele van de uitdagingen rond biobased en circulariteit besproken. Daarnaast wil de White Paper illustreren hoe men succesvoller kan zijn in het nemen van circulaire en biobased bouwinitiatieven.  

  Lees meer
 • 'Energieneutraal hoeft niet duur te zijn'

  Kost het een kapitaal om een energieneutrale woning of een passiefhuis te bouwen? Dat kan, maar hoeft niet zo te zijn. Architectenbureau Jan Stranger en Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in de Bouw Kamp C verklappen hoe energieneutraal bouwen en renoveren financieel haalbaar wordt.

  Lees meer
 • Aangepaste energiepremies in 2021

  Wat verandert er aan de energiepremies in 2021? We zetten het op een rijtje.

  Lees meer
 • 13 tips om te besparen op strijken

  Wist je dat je energiezuinig kunt strijken? De experten van Kamp C geven enkele creatieve tips waar je jaarlijks tientallen euro’s mee kunt besparen.

  Lees meer
 • Zo verlucht je woningen en klaslokalen optimaal

  Verluchten is heel belangrijk in deze tijden. Hoe verlucht je best je woning tijdens het telewerken? Of je klaslokaal? En wat is het verschil tussen ventileren en verluchten? Kamp C zocht het uit.

  Lees meer
Sluiten