Van 08/07 t.e.m. 05/08 is er geen infoloket op dinsdag, en geen bouwadvies op afspraak (donderdag en 3de zaterdag) op Kamp C. Op 15/8 is Kamp C gesloten door een feestdag.

Van selectie naar gunning: interactie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

27 juni 2019 door Diana Grasso

t Centrum dialoogronde.JPG

’t Centrum zal het eerste circulaire kantoorgebouw van België worden op de site van Kamp C in Westerlo. Via een Design, Build, Maintain & Energy opdracht heeft Kamp C de werkzaamheden binnen ’t Centrum in één opdracht uitgevraagd. In maart dit jaar koos een zeskoppige jury drie consortia voor de circulaire aanbesteding van het project ’t Centrum. Na de bekendmaking van de drie geselecteerde consortia, volgt nu een proces waarin opdrachtgever- en nemer met elkaar in dialoog gaan.

Eerste stap in circulaire aanbesteding afgerond

In de aanloop naar de bouw van ’t Centrum is Kamp C in 2018 gestart met een circulaire aanbesteding. Een circulaire aanbesteding wijkt sterk af van de traditionele manier van aanbesteden waarbij de prijs vaak geldt als belangrijkste criterium en waarbij een eisenpakket wordt opgelegd zonder ruimte voor innovatie.

“In tegenstelling tot een traditionele aanbesteding, gaan we uit van een set van ambities en een functionele uitvraag: we geven op wat we willen, maar niet hoe we dit willen. De markt krijgt hierdoor de ruimte om zelf creatief aan de slag te gaan. Verder is de prijs geen criterium omdat we werken met een vast budget dat de opdrachtnemer zal krijgen”, verduidelijkt projectverantwoordelijke Jonathan Verdonck.

De circulaire aanbesteding krijgt vorm in het project ’t Centrum en is intussen uitgegroeid tot een innovatief en leerrijk proces voor zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer.

In maart bereikte het project een eerste grote mijlpaal, namelijk het afronden van de selectiefase. Een zeskoppige jury selecteerde toen drie consortia uit de zeven consortia die zich hadden aangemeld. Respectievelijk SPV Kamp C(irculair), ’t Collectief en Kamp Circulair maken op dit ogenblik kans op de uiteindelijke gunning van de opdracht. Lees hier meer over de selectiefase.

Onduidelijkheden wegnemen

Op 28 mei werden de drie consortia uitgenodigd voor een infosessie. Tijdens deze sessie gaf Kamp C een toelichting bij de opdracht en de gunningsproducten. Er was ook mogelijkheid voor de aanwezigen om verduidelijkingsvragen te stellen, waar velen gebruik van maakten. De antwoorden zullen meegenomen in een zogenaamde Nota van Inlichtingen die met alle consortia wordt gedeeld. De consortia lijken deze manier van werken te appreciëren. Ze beseffen dat deze aanbesteding anders is dan de traditionele manier en hebben zin om de uitdaging samen met ons aan te gaan.

Met elkaar in dialoog

In juni en augustus organiseert Kamp C twee dialoogrondes waarvoor elk consortium apart wordt uitgenodigd. De eerste sessie heeft inmiddels plaatsgevonden op 13 juni. De gesprekken bieden de gelegenheid om de ambities verder te concretiseren en het eindproduct zo goed mogelijk te doen aansluiten op de behoefte. Dankzij dit tweerichtingsgesprek worden zo vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd.

In de eerste dialoogronde kregen de consortia de gelegenheid om met Kamp C het doel, de kritische succesfactoren en de gestelde eisen in de opdracht te bespreken. Maar ook de geanalyseerde risico’s, die een succesvolle invulling van de opdracht, in de weg kunnen staan, alsook de toelaatbaarheid van oplossingen, werden besproken.

In de tweede dialoogronde krijgen de deelnemers vervolgens de kans om hun analyse, die heeft geleid tot een mogelijke oplossing en meerwaarde, af te toetsen en de risico’s te bespreken.

“Door met een traject van dialoogrondes te werken krijgen we als opdrachtgever nog ruimte om de aanbesteding bij te sturen. Grondig wijzigen kan niet meer, maar er is wel de mogelijkheid om te finetunen. Dit zorgt dat we uiteindelijk een betere opdracht in de markt zetten”, aldus Jonathan.

De vervolgstappen

Eind 2019 zal het winnende consortium, dat zal instaan voor de realisatie van ’t Centrum, gekozen worden. In samenspraak met de opdrachtgever wordt het uitvoeringsplan en de planning opgemaakt. In het najaar van 2020 zal de bouw starten.

Het project ’t Centrum wordt uitgevoerd in samenwerking met de OVAM. Kamp C ontvangt een subsidie van € 183.087,04 en inhoudelijke ondersteuning van de OVAM. Verder is ook Thomas More een partner in het project.

Labels:

 • 3D-pioniers van Thomas More Bouw printen op Kamp C

  Een groep gemotiveerde studenten van Thomas More Bouw zijn al enkele maanden aan het experimenteren met de 3D-betonprinter op de site van Kamp C in Westerlo, in het kader van het project C3PO. Ze willen een rijtjeshuis met twee verdiepingen printen. Momenteel onderzoeken de studenten welke materialen en structuren optimaal passen. Het schooljaar loopt bijna af en in september gaan de studenten naar hun derde Bachelor. We spraken Joost en Antonie, één van de 3D-pioniers van Thomas More Bouw.

  Lees meer
 • “Begin vandaag nog met slimmer bouwen”

  De Nederlandse ontwikkelaar Bohemen zet snel, efficiënt en met meer rendement gebouwen neer door rechtstreeks samen te werken met alle leveranciers. Moeten we dan allemaal aannemerloos bouwen? Niet per se, zegt CEO Stan Roestenberg, die zijn aanpak zal toelichten op het inspiratiecafé over aannemerloos bouwen op 19 april 2018. “Een nieuwe kijk op het bouwproces biedt ook kansen voor bouwbedrijven.”

  Lees meer
 • Gevel als tijdelijke opslagplaats van bouwmaterialen

  Een muur optrekken zonder mortel of lijm? Met Facadeclick klik je bouwstenen eenvoudig in – en weer uit – elkaar. Alle onderdelen van de muur zijn herbruikbaar, maar het systeem beperkt zich voorlopig wel tot gevels.

  Lees meer
 • 3D-printen: heilige graal of fata morgana?

  Zet 3D-printen de bouwsector binnenkort volledig op zijn kop? Of blijft het bij enkele experimenten in de marge? “Alleen door 3D-printen onvermoeibaar uit te testen, kan de techniek doorbreken in de Belgische bouwsector”, zegt ontwerppionier Jan Leyssens.

  Lees meer
 • Tweede co-creatietraject Bouwen aan een circulaire Kempen start in augustus

  Vorige week vond de laatste sessie van het co-creatietraject “Bouwen aan een circulaire Kempen” plaats. Met het project Bouwen aan een circulaire Kempen willen de projectpartners VITO, Möbius en Kamp C kmo’s in de bouwsector op weg helpen om innovatie in hun bedrijfsmodel te implementeren zodat ze naar een circulair businessmodel kunnen overstappen. Vaak hebben de kmo’s al de eerste ideeën over circulair bouwen maar weten ze nog niet goed hoe ze dat concreet kunnen omzetten in een uitgewerkt model. Gedurende drie sessies gingen de projectpartners dieper in op de opportuniteiten, de waardepropositie, de partners en de klanten, de inkomstenstromen die  gegenereerd kunnen worden met een circulair model, … De kmo’s gingen tijdens de workshop zelf aan de slag en werden hierbij begeleid door de projectpartners. Kon je niet bij het eerste traject zijn en wil je graag deelnemen aan het volgende traject dat start op 27 augustus? Schrijf je dan hier in.

  De redactie van Kamp C sprak met Bart Mantels van VITO, Helen Versluys van Möbius en Sofie Torfs, projectverantwoordelijke bij Kamp C.

  Lees meer
 • Samen sterk voor energietransitie: van dromen en durven naar doen

  Kamp C was dit voorjaar de locatie voor de Droom-Durf-Doe-reeks van het community-based Virtual Power Plant-project (cVPP). Met deze reeks hoopt Kamp C iedereen aan boord te krijgen in de energietransitie. Dit project zoomt voornamelijk in op het inspireren, informeren en ondersteunen van burgers en burgerinitiatieven die hun rol in de energietransitie willen definiëren en toepassen. Hoe kunnen burgers, samen, collectief energie opwekken, consumeren en delen? Intussen vond de laatste Durfdag plaats op 4 juni.

  Lees meer
 • Zonnige Kempen nodigt bewoners uit om samen renovatieoplossingen te zoeken

  In het voorjaar organiseerde sociale huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen enkele bewonersavonden in de woonwijk Vinkenhof in Berlaar. Het doel is om zo goed mogelijk in kaart te brengen welke problemen op het gebied van energiegebruik als eerste aangepakt moeten worden. Door de bewoners uit te nodigen hoopte de organisatie meer zicht te krijgen op de pijnpunten van de woningen om zo samen tot een gedragen oplossing te komen voor toekomstige renovaties. De avonden vonden plaats in één van de woningen die momenteel leegstaat en later zal dienen als demowoning in project EnergieNeutraal Levensloopbestendig Bouwen (ENLEB).

  Lees meer
 • C3PO: Uniek 3D-printing project met studenten in België op Kamp C

  Johanna en Axel zitten in hun tweede bachelor Bouw aan de Thomas More Campus in Geel. Ze vormen de creatieve spil achter de 3D-betonprinter op Kamp C. Momenteel experimenteren ze nog met structuren en materialen maar binnenkort rolt er een rijtjeshuis uit de printer. De printer is een onderdeel van het project C3PO, een uniek 3D-printing project met studenten in België. Axel en Johanna vertellen wat hun drijft.

  Lees meer
 • Premie voor thuisbatterij op komst

  De Vlaamse regering heeft een premie voor thuisbatterijen goedgekeurd. Een batterij kan opgewekte energie die niet onmiddellijk lokaal kan worden verbruikt, opslaan om later te gebruiken. Tegelijk zorgt energieopslag ervoor dat het distributienet op piekmomenten niet overbelast wordt. De premie zal ten vroegste op 1 augustus van kracht zijn en kan aangevraagd worden bij departement Omgeving. De subsidie bedraagt maximaal 3.200 euro en moet de aankoop van een thuisbatterij om stroom op te slaan aantrekkelijker maken.

  Lees meer
 • De 5 duurzaamheidsuitdagingen voor woningcorporaties

  Als gevolg van de klimaatovereenkomsten staan woningcorporaties de komende jaren voor grote uitdagingen om hun woningvoorraad voor 2050 te verduurzamen. De huidige renovatie oplossingen zoals Nul op de Meter en andere initiatieven zijn veel te duur en kunnen de benodigde capaciteit niet aan. Dat maakt de overgang bijna onmogelijk. Toch moeten ze hun huurders goede en betaalbare huizen kunnen blijven aanbieden. Huizen die CO2-neutraal zijn. Wat zijn de uitdagingen waar woningcorporaties mee worstelen en wat zijn de oplossingen voor het probleem?

  Lees meer
Sluiten