Vanaf nu kun je een afspraak maken om op donderdag langs te komen op Kamp C voor een bouwadvies. Door de coronamaatregelen geven we echter de voorkeur aan digitale bouwadviezen. De bouwadviezen in de gemeenten worden ook digitaal georganiseerd en gaan niet fysiek door tot 1/9. Bel of mail ons voor meer info. Verhuringen zijn weer mogelijk in het Conferentiecentrum de Basis. Hou onze online agenda in de gaten voor updates per activiteit https://www.kampc.be/agenda/alle-agenda-items.

Van selectie naar gunning: interactie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

27 juni 2019 door Diana Grasso

t Centrum dialoogronde.JPG

’t Centrum zal het eerste circulaire kantoorgebouw van België worden op de site van Kamp C in Westerlo. Via een Design, Build, Maintain & Energy opdracht heeft Kamp C de werkzaamheden binnen ’t Centrum in één opdracht uitgevraagd. In maart dit jaar koos een zeskoppige jury drie consortia voor de circulaire aanbesteding van het project ’t Centrum. Na de bekendmaking van de drie geselecteerde consortia, volgt nu een proces waarin opdrachtgever- en nemer met elkaar in dialoog gaan.

Eerste stap in circulaire aanbesteding afgerond

In de aanloop naar de bouw van ’t Centrum is Kamp C in 2018 gestart met een circulaire aanbesteding. Een circulaire aanbesteding wijkt sterk af van de traditionele manier van aanbesteden waarbij de prijs vaak geldt als belangrijkste criterium en waarbij een eisenpakket wordt opgelegd zonder ruimte voor innovatie.

“In tegenstelling tot een traditionele aanbesteding, gaan we uit van een set van ambities en een functionele uitvraag: we geven op wat we willen, maar niet hoe we dit willen. De markt krijgt hierdoor de ruimte om zelf creatief aan de slag te gaan. Verder is de prijs geen criterium omdat we werken met een vast budget dat de opdrachtnemer zal krijgen”, verduidelijkt projectverantwoordelijke Jonathan Verdonck.

De circulaire aanbesteding krijgt vorm in het project ’t Centrum en is intussen uitgegroeid tot een innovatief en leerrijk proces voor zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer.

In maart bereikte het project een eerste grote mijlpaal, namelijk het afronden van de selectiefase. Een zeskoppige jury selecteerde toen drie consortia uit de zeven consortia die zich hadden aangemeld. Respectievelijk SPV Kamp C(irculair), ’t Collectief en Kamp Circulair maken op dit ogenblik kans op de uiteindelijke gunning van de opdracht. Lees hier meer over de selectiefase.

Onduidelijkheden wegnemen

Op 28 mei werden de drie consortia uitgenodigd voor een infosessie. Tijdens deze sessie gaf Kamp C een toelichting bij de opdracht en de gunningsproducten. Er was ook mogelijkheid voor de aanwezigen om verduidelijkingsvragen te stellen, waar velen gebruik van maakten. De antwoorden zullen meegenomen in een zogenaamde Nota van Inlichtingen die met alle consortia wordt gedeeld. De consortia lijken deze manier van werken te appreciëren. Ze beseffen dat deze aanbesteding anders is dan de traditionele manier en hebben zin om de uitdaging samen met ons aan te gaan.

Met elkaar in dialoog

In juni en augustus organiseert Kamp C twee dialoogrondes waarvoor elk consortium apart wordt uitgenodigd. De eerste sessie heeft inmiddels plaatsgevonden op 13 juni. De gesprekken bieden de gelegenheid om de ambities verder te concretiseren en het eindproduct zo goed mogelijk te doen aansluiten op de behoefte. Dankzij dit tweerichtingsgesprek worden zo vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd.

In de eerste dialoogronde kregen de consortia de gelegenheid om met Kamp C het doel, de kritische succesfactoren en de gestelde eisen in de opdracht te bespreken. Maar ook de geanalyseerde risico’s, die een succesvolle invulling van de opdracht, in de weg kunnen staan, alsook de toelaatbaarheid van oplossingen, werden besproken.

In de tweede dialoogronde krijgen de deelnemers vervolgens de kans om hun analyse, die heeft geleid tot een mogelijke oplossing en meerwaarde, af te toetsen en de risico’s te bespreken.

“Door met een traject van dialoogrondes te werken krijgen we als opdrachtgever nog ruimte om de aanbesteding bij te sturen. Grondig wijzigen kan niet meer, maar er is wel de mogelijkheid om te finetunen. Dit zorgt dat we uiteindelijk een betere opdracht in de markt zetten”, aldus Jonathan.

De vervolgstappen

Eind 2019 zal het winnende consortium, dat zal instaan voor de realisatie van ’t Centrum, gekozen worden. In samenspraak met de opdrachtgever wordt het uitvoeringsplan en de planning opgemaakt. In het najaar van 2020 zal de bouw starten.

Het project ’t Centrum wordt uitgevoerd in samenwerking met de OVAM. Kamp C ontvangt een subsidie van € 183.087,04 en inhoudelijke ondersteuning van de OVAM. Verder is ook Thomas More een partner in het project.

Labels:

 • Kamp C’s project is koploper in Europese wedstrijd

  Het circulair aanbestedingstraject ’t Centrum, dat Kamp C heeft uitgeschreven voor de bouw van het circulair kantoorgebouw, werd genomineerd voor een Procura+ Award. In de categorie ‘Sustainable Procurement of the Year’ maakt Kamp C kans om tot laureaat gekozen te worden. In augustus worden de finalisten bekend gemaakt en in het najaar volgen de winnaars.

  Lees meer
 • Klimaatneutrale woningen: duurzaam van binnen, aantrekkelijk van buiten

  In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen in Nederland van het aardgas af. En in 2030 moeten de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. Dit is noodzakelijk om de klimaatdoelstellingen van Parijs en de Green Deal te behalen. Naast de duurzaamheidsslag biedt het ook kansen voor een esthetische metamorfose. De aanblik van eentonige sociale woningbouw gaat de komende jaren meer variatie laten zien.

  Lees meer
 • Kamp C wordt Vlaamse showcase van betaalbare renovatiepakketten voor woningen

  Bestaande woningen energieneutraal maken is een geen simpele opdracht. Niet iedereen kan het zich immers permitteren om in duurzame oplossingen te investeren. Kamp C, het Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in de Bouw, zoekt daarom mee naar oplossingen om het huidig woningbestand toekomstklaar te maken. Als partner in het INDU-ZERO project, dat een fabriek ontwerpt om in massaproductie renovatiepakketten aan te bieden tegen een lagere kost, is Kamp C dan ook de Vlaamse showcase om het pakket te demonstreren.

  Lees meer
 • Stem mee voor de 3D Print Awards

  Voor de allereerste keer in ons land bekroont Kamp C dit jaar 3 ontwerpen voor een 3D-betonprint. In 3 categorieën zijn in totaal 12 inzendingen genomineerd voor deze prijs. Een vakjury spreekt zich uit over de laureaten. Tot 12 mei kan iedereen ook meestemmen voor de publieksprijs op www.kampcdaagtuit.be.  

  Lees meer
 • Maarten van de gemeente Bornem getuigt over zijn deelname aan SURE2050

  Het project SURE2050 (SUstainable Real Estate 2050) wil Vlaamse lokale overheden ondersteunen bij het realiseren van een energieneutraal, comfortabel en toekomstbestendig gebouwenpatrimonium aan de hand van opleidingen en coaching. De tweede opleiding is afgerond. We spraken met deelnemer Maarten Kegels, Deskundige Duurzaam Wonen bij de gemeente Bornem.

  Lees meer
 • Eerste ontwerp van de INDU-ZERO blueprint is klaar

  Het INDU-ZERO-project is intussen halfweg. Dit is het ideale moment om mee te delen dat we intussen een grote mijlpaal bereikt hebben. Tijdens de INDU-ZERO partnermeeting in het Nederlandse Enschede begin januari, hebben enkele projectpartners het eerste ontwerp van de product-, fabrieks- en logistieke blueprint gepresenteerd. We hebben bovendien nog anderhalf jaar de tijd om de blueprint te finetunen en te finaliseren.

  Lees meer
 • “Kamp Circulair” bouwt op Kamp C het eerste volledig circulair gebouwde bedrijfsgebouw van België

  Kamp C zal op zijn site in Westerlo het eerste volledig circulaire bedrijfsgebouw in Vlaanderen bouwen. Kamp C heeft het afgelopen jaar een circulaire aanbesteding opgezet om een geschikt bouwconsortium te kiezen om deze innovatieve opdracht uit te voeren. Het einde van de aanbesteding werd op 17/01/2020 afgerond en de keuze is gevallen op het consortium Kamp Circulair.

  Lees meer
 • Stapt jouw bedrijf over naar een circulair bedrijfsmodel?

  Op 11 februari start het derde co-creatietraject van het project ‘Bouwen aan een circulaire Kempen’. Na twee geslaagde edities, organiseert Kamp C samen met zijn projectpartners VITO en Möbius een derde reeks. We bouwen verder op de ervaringen uit de twee vorige edities om zo de deelnemers nog beter te ondersteunen bij hun noden en vragen.

  Lees meer
 • Het project cVPP bekroont drie energieburgerbewegingen

  Kamp C maakte drie winnende burgerinitiatieven bekend die zelf energie willen opwekken. Zij namen deel aan de Open Oproep ‘Dromen Durven Doen | Samen sterk voor de energietransitie’ van het cVPP-project. ZuidtrAnt cvba-so & Stalinsstraat uit Deurne, Burgerlijke Maatschap Gummaar uit Mechelen en Klimaan CV uit Bonheiden kregen een cheque van 2000 euro en begeleiding om hun project verder te zetten.

  Lees meer
 • 3D-geprint huis in aantocht op Kamp C

  Binnenkort wordt een huis geprint op Kamp C. Achter de schermen wordt alles grondig voorbereid en stijgt het enthousiasme bij de partners van het project C3PO. De partners werken al geruime tijd samen. We spraken met de laatste drie projectpartners TRiAS architecten, groep van Roey en ViCre.

  Lees meer
Sluiten