Coronadienstverlening: De bouwadviezen, ook de bouwadviezen in de gemeenten, zullen digitaal doorgaan (telefonisch, via mail, Skype…). Wij staan klaar voor jouw bouwvragen via mail bouwadvies@kampc.be of telefoon 014/27 96 50. Het Conferentiecentrum de Basis en het Infocentrum zijn gesloten maar blijven telefonisch en via mail bereikbaar. Activiteiten, evenementen of rondleidingen zijn jammer genoeg niet meer mogelijk. Deze maatregelen gelden tot 31/01/2021. Wij gaan er even tussenuit van 19/12/2020 tot 5/01/2021. Dan staan wij weer fris en enthousiast klaar voor jou. Prettige kerstdagen en een geweldig nieuwjaar!

Kamp C en Kontich zetten lokale energiehelden in de bloemetjes

24 september 2019 door Diana Grasso

Rhedcoop.jpg

Kontich en Kamp C vierden de vierde verjaardag van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Deze 17 doelstellingen moeten van onze aarde een meer duurzame plaats maken tegen 2030. In 2019 trekken Kamp C en Kontich voluit de kaart van klimaat en energie. Kamp C stelde samen met energiecoöperatie ZuidtrAnt en het gemeentebestuur de energiemeesters voor. Zo kregen de inwoners de kans om een praatje met hen te slaan en zelfs meteen een afspraak te maken voor een huisbezoek.

Energiemeesters
Inwoners konden praten met de enrgiemeesters en meteen een afspraak maken voor een huisbezoek. Tijdens zo’n huisbezoek analyseert de energiemeester de energiefacturen van de inwoners en bekijkt waar besparingen en comfortverhoging mogelijk zijn.

Bewoners die een gedetailleerd zicht wensen op de kostprijs, het besparingspotentieel en eventueel ook expertadvies of -begeleiding bij het juist uitvoeren van één of meerdere ingrepen (bv. isolatie, beglazing, ventilatie, warmtepomp zonneboiler, fotovoltaïsche panelen, aanvragen premies en subsidies enz … ) kunnen een renovatieaudit en een begeleidingstraject aanvragen door de erkende benovatiecoach van Zuidtrant. De gemeente Kontich voorziet een premie van 50% tot zelfs 90% voor de audit en het opvolgingstraject met 3 maatregelen is gratis voor inwoners van Kontich.

Kamp C, ZuidtrAnt en Rescoop Vlaanderen stelden het RHEDCOOP-project “Renovatie en Hernieuwbare EnergieDiensten via Cooperaties” voor. Dit Europese project wordt gefinancierd vanuit het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland en heeft als doel om praktische en financiële modellen uit te werken om collectieve energetische renovaties en de productie van hernieuwbare energie te vereenvoudigen, zowel voor publieke gebouwen als particulieren woningen.

RHEDCOOP zal in Kontich onder meer activiteiten opzetten in de Altenawijk, Kazerne en Tuinwijk. De energiemeesters maken daar deel van uit. Ook in buurgemeente Mortsel zal RHEDCOOP uitgerold worden.

Labels:

Sluiten