Expertenteam start met uitvoering van ambitieuze Roadmap Leuven 2030

23 oktober 2019 door Diana Grasso

Programmafacilitatoren_Roadmap_Leuven2030.jpg

In september startte, vanuit het sterke partnerschap Leuven 2030, een ploeg van 17 experten om via de realisatie van de 13 programma’s uit 'Roadmap 2025 · 2035 · 2050’ de Leuvense klimaatdoelen mee waar te maken. Eerder dit jaar stelde het ‘klimaatnetwerk’ Leuven 2030 haar Roadmap voor op de uitverkochte conferentie ‘Road to 2050’. Met dit unieke actieplan, opgebouwd rond 13 programma’s, wil de vzw de versnelling richting een klimaatneutrale toekomst inzetten. De Roadmap tekent de ambitieuze weg naar een klimaatneutraal Leuven uit en toont daarin de cruciale rol van iedere inwoner, ieder bedrijf, iedere kennisinstelling en iedere overheid. Dat deze uitdaging op véle schouders dient te worden gelegd, is meer dan ooit duidelijk.

Projectverantwoordelijke Anne Goidts van Kamp C faciliteert samen met Drie Vleugels, Energieconsulent van de Stad Leuven, het programma Woningen Renoveren. Dit programma focust op het benaderen en ondersteunen van huurders en private woningeigenaars om hun woning energiezuiniger te maken. Samen met alle betrokken actoren wil Leuven 2030 elke Leuvenaar gericht advies en begeleiding op maat aanbieden om zijn of haar woning energiezuiniger te maken.

De voorbije zomermaanden kregen we te maken met maar liefst drie hittegolven, een erg uitzonderlijke situatie die temperaturen tot boven 40°C deed verschijnen op onze meter en meteen ook een nieuw nationaal hitterecord neerzette. Het was warm, erg warm. Het belang van een stad die volop inzet op een klimaatneutrale en leefbare toekomst werd zo opnieuw op scherp gezet. In Leuven staat deze ambitie al jaren hoog op de agenda, vanuit de overtuiging dat steden een cruciale rol kunnen opnemen in de steeds dringendere klimaattransitie. De stad pionierde onder meer in 2013 met de oprichting van het ‘klimaatnetwerk’ Leuven 2030, die eerder dit jaar haar ‘Roadmap 2025 · 2035 · 2050’ voorstelde.

“De Roadmap toont op een gedetailleerde manier de uitdaging waarvoor we als samenleving staan. Die uitdaging is zo groot, dat we alle geëngageerde bedrijven, burgers, organisaties en overheden nodig hebben om onze welvaart en levenskwaliteit in de toekomst te kunnen veiligstellen”, zegt Katrien Rycken, coördinator van Leuven 2030. De oprichting van Leuven 2030 vzw in 2013, die ondertussen meer dan 500 leden telt, ging gepaard met de opmaak van een wetenschappelijk rapport door KU Leuven, richtinggevend voor de Leuvense klimaataanpak.

In navolging hierop werd eerder dit jaar, samen met een zestigtal wetenschappers en experten, de ‘Roadmap 2025 · 2035 · 2050’ opgesteld. Dit pionierswerk is een wetenschappelijk onderbouwde leidraad die in 13 programma’s en 80 ‘klimaatwerven’ beschrijft hoe het doel van een klimaatneutrale stad tot stand kan komen, jaar na jaar. Dit unieke stappenplan inspireerde Stad Leuven bij haar opmaak van de bestuursnota ‘Baanbrekend Leuven’, evenals verschillende andere Leuvense sleutelactoren die zich eind maart engageerden om het eigen beleid maximaal af te stemmen op de uitdagingen zoals die geformuleerd staan in de Roadmap.

Deze engagementen zijn geen overbodige luxe: een succesvolle realisatie van de Roadmap vergt het leiderschap, het ondernemerschap en de vastberadenheid van zoveel mogelijk burgers en organisaties uit onze samenleving, die van de sleutelactoren op kop. Van plan naar meer concrete actie en impact op het terrein Voor de uitbouw van die 13 programma’s heeft Leuven 2030 dan ook versterking ingeroepen bij haar partners. Per programma werd een programmafacilitator aangesteld die de komende 12 maanden, alleen of in duo, de uitbouw van zijn/haar programma zal trekken. Op die manier wil Leuven 2030 samen met haar partners de Roadmap omzetten van plan naar verdere concrete actie en impact op het terrein.

“De 17 programmafacilitatoren zullen daadkrachtig actie ondernemen om – samen met onze overheden, bewoners, kennisinstellingen, bedrijven en investeerders – intensiever en vollediger in te zetten op een klimaatneutrale toekomst voor Leuven”, vertelt een enthousiaste Katrien Rycken. “Dat verschillende partners samen 17 sterke profielen structureel vrijmaken om onze 13 programma’s op te starten, toont hoe het brede partnerschap rond Leuven 2030 de uitdaging au sérieux neemt. We verwachten dat de uitgesproken engagementen van onze leden ook het aanstellen van 80 werfleiders en hun consortia zal vergemakkelijken”.

Een versnelling hoger

Met het aanstellen van 17 programmafacilitatoren schakelt Leuven 2030 opnieuw een versnelling hoger om het doel van een klimaatneutraal Leuven waar te maken. De 17 experten zullen mee instaan voor de zoektocht naar trekkers voor de 80 ‘klimaatwerven’, mee actie- en investeringsprogramma’s blootleggen, businessmodellen uittekenen en relevante partners betrekken in de transitie.

17 programmafacilitatoren

"Kamp C zet vol enthousiasme mee zijn schouders onder de Roadmap omdat we deze holistische en resultaatsgerichte aanpak van Leuven 2030 volledig ondersteunen. Daarnaast willen we graag met alle betrokken stakeholders mee nadenken over een geïntegreerde aanpak van de grote uitdagingen die de energetische renovatie van woningen en appartementen van private eigenaars met zich meebrengt.", verduidelijkt Anne Goidts van Kamp C.

Kernpartners van Leuven 2030 zoals stad Leuven, KU Leuven, Fluvius, Rikolto, BUUR, Provincie Vlaams- Brabant, Tweeperenboom, Kamp C en Levuur slaan de handen in elkaar met Leuven 2030 om de 13 programma’s uit de startblokken te laten schieten.

Meer info.

Labels:

 • “Kamp Circulair” bouwt op Kamp C het eerste volledig circulair gebouwde bedrijfsgebouw van België

  Kamp C zal op zijn site in Westerlo het eerste volledig circulaire bedrijfsgebouw in Vlaanderen bouwen. Kamp C heeft het afgelopen jaar een circulaire aanbesteding opgezet om een geschikt bouwconsortium te kiezen om deze innovatieve opdracht uit te voeren. Het einde van de aanbesteding werd op 17/01/2020 afgerond en de keuze is gevallen op het consortium Kamp Circulair.

  Lees meer
 • Stapt jouw bedrijf over naar een circulair bedrijfsmodel?

  Op 11 februari start het derde co-creatietraject van het project ‘Bouwen aan een circulaire Kempen’. Na twee geslaagde edities, organiseert Kamp C samen met zijn projectpartners VITO en Möbius een derde reeks. We bouwen verder op de ervaringen uit de twee vorige edities om zo de deelnemers nog beter te ondersteunen bij hun noden en vragen.

  Lees meer
 • Eerste ontwerp van de INDU-ZERO blueprint is klaar

  Het INDU-ZERO-project is intussen halfweg. Dit is het ideale moment om mee te delen dat we intussen een grote mijlpaal bereikt hebben. Tijdens de INDU-ZERO partnermeeting in het Nederlandse Enschede begin januari, hebben enkele projectpartners het eerste ontwerp van de product-, fabrieks- en logistieke blueprint gepresenteerd. We hebben bovendien nog anderhalf jaar de tijd om de blueprint te finetunen en te finaliseren.

  Lees meer
 • Bespaar op je energieverbruik dankzij deze tips

  Met de winter in het land stijgt ons energieverbruik automatisch. We zetten de verwarming aan en gebruiken al wat meer licht. Naast grote investeringen, zoals isolatie of nieuwe ramen, kan je in je dagelijkse verbruik besparen door kleine ingrepen of door je gewoonten aan te passen. Wij zetten enkele tips op een rijtje.

  Lees meer
 • Wat zijn de 5 meest gestelde vragen bij bouwadviezen?

  Elk jaar krijgen honderden particulieren die duurzaam willen bouwen of verbouwen onafhankelijk advies van Kamp C. Vorig jaar gaven we 1100 bouwadviezen aan burgers. Maar wat zijn nu de meest gestelde vragen? Adviseur Dirk licht de 5 meest gestelde vragen toe. 

  Lees meer
 • Hans heeft een ventilatiesysteem D in huis

  Hans heeft een ventilatiesysteem D in zijn huis. Hij deelt graag zijn ervaringen.

  Lees meer
 • Hoe ventileer je je woning het beste in de winter?

  De winter is gearriveerd en we zitten steeds vaker binnen. Waarom zou je een raam openzetten? Veel te koud toch? Wist je dat de binnenlucht in huis tot vijf keer meer vervuild is dan de buitenlucht? Je huis regelmatig verluchten voorkomt vochtproblemen, de opstapeling van schadelijke stoffen en CO2. Volgende tips zorgen voor een gezond binnenklimaat en een betere gezondheid.

  Lees meer
 • Het project cVPP bekroont drie energieburgerbewegingen

  Kamp C maakte drie winnende burgerinitiatieven bekend die zelf energie willen opwekken. Zij namen deel aan de Open Oproep ‘Dromen Durven Doen | Samen sterk voor de energietransitie’ van het cVPP-project. ZuidtrAnt cvba-so & Stalinsstraat uit Deurne, Burgerlijke Maatschap Gummaar uit Mechelen en Klimaan CV uit Bonheiden kregen een cheque van 2000 euro en begeleiding om hun project verder te zetten.

  Lees meer
 • 3D-geprint huis in aantocht op Kamp C

  Binnenkort wordt een huis geprint op Kamp C. Achter de schermen wordt alles grondig voorbereid en stijgt het enthousiasme bij de partners van het project C3PO. De partners werken al geruime tijd samen. We spraken met de laatste drie projectpartners TRiAS architecten, groep van Roey en ViCre.

  Lees meer
 • Tips om zuinig te verwarmen

  Wist je dat je verwarming 60% van je energieverbruik in beslag neemt? We geven je enkele tips om te besparen op verwarmen.

  Lees meer
Sluiten