Coronadienstverlening: De bouwadviezen, ook de bouwadviezen in de gemeenten, zullen digitaal doorgaan (telefonisch, via mail, Skype…). Wij staan klaar voor jouw bouwvragen via mail bouwadvies@kampc.be of telefoon 014/27 96 50. Het Conferentiecentrum de Basis en het Infocentrum zijn gesloten tot 15/01/2021 maar blijven telefonisch en via mail bereikbaar. Activiteiten, evenementen of rondleidingen zijn jammer genoeg niet meer mogelijk tot 31/01/2021. Wij gaan er even tussenuit van 19/12/2020 tot 5/01/2021. Dan staan wij weer fris en enthousiast klaar voor jou. Prettige kerstdagen en een geweldig nieuwjaar!

Expertenteam start met uitvoering van ambitieuze Roadmap Leuven 2030

23 oktober 2019 door Diana Grasso

Programmafacilitatoren_Roadmap_Leuven2030.jpg

In september startte, vanuit het sterke partnerschap Leuven 2030, een ploeg van 17 experten om via de realisatie van de 13 programma’s uit 'Roadmap 2025 · 2035 · 2050’ de Leuvense klimaatdoelen mee waar te maken. Eerder dit jaar stelde het ‘klimaatnetwerk’ Leuven 2030 haar Roadmap voor op de uitverkochte conferentie ‘Road to 2050’. Met dit unieke actieplan, opgebouwd rond 13 programma’s, wil de vzw de versnelling richting een klimaatneutrale toekomst inzetten. De Roadmap tekent de ambitieuze weg naar een klimaatneutraal Leuven uit en toont daarin de cruciale rol van iedere inwoner, ieder bedrijf, iedere kennisinstelling en iedere overheid. Dat deze uitdaging op véle schouders dient te worden gelegd, is meer dan ooit duidelijk.

Projectverantwoordelijke Anne Goidts van Kamp C faciliteert samen met Drie Vleugels, Energieconsulent van de Stad Leuven, het programma Woningen Renoveren. Dit programma focust op het benaderen en ondersteunen van huurders en private woningeigenaars om hun woning energiezuiniger te maken. Samen met alle betrokken actoren wil Leuven 2030 elke Leuvenaar gericht advies en begeleiding op maat aanbieden om zijn of haar woning energiezuiniger te maken.

De voorbije zomermaanden kregen we te maken met maar liefst drie hittegolven, een erg uitzonderlijke situatie die temperaturen tot boven 40°C deed verschijnen op onze meter en meteen ook een nieuw nationaal hitterecord neerzette. Het was warm, erg warm. Het belang van een stad die volop inzet op een klimaatneutrale en leefbare toekomst werd zo opnieuw op scherp gezet. In Leuven staat deze ambitie al jaren hoog op de agenda, vanuit de overtuiging dat steden een cruciale rol kunnen opnemen in de steeds dringendere klimaattransitie. De stad pionierde onder meer in 2013 met de oprichting van het ‘klimaatnetwerk’ Leuven 2030, die eerder dit jaar haar ‘Roadmap 2025 · 2035 · 2050’ voorstelde.

“De Roadmap toont op een gedetailleerde manier de uitdaging waarvoor we als samenleving staan. Die uitdaging is zo groot, dat we alle geëngageerde bedrijven, burgers, organisaties en overheden nodig hebben om onze welvaart en levenskwaliteit in de toekomst te kunnen veiligstellen”, zegt Katrien Rycken, coördinator van Leuven 2030. De oprichting van Leuven 2030 vzw in 2013, die ondertussen meer dan 500 leden telt, ging gepaard met de opmaak van een wetenschappelijk rapport door KU Leuven, richtinggevend voor de Leuvense klimaataanpak.

In navolging hierop werd eerder dit jaar, samen met een zestigtal wetenschappers en experten, de ‘Roadmap 2025 · 2035 · 2050’ opgesteld. Dit pionierswerk is een wetenschappelijk onderbouwde leidraad die in 13 programma’s en 80 ‘klimaatwerven’ beschrijft hoe het doel van een klimaatneutrale stad tot stand kan komen, jaar na jaar. Dit unieke stappenplan inspireerde Stad Leuven bij haar opmaak van de bestuursnota ‘Baanbrekend Leuven’, evenals verschillende andere Leuvense sleutelactoren die zich eind maart engageerden om het eigen beleid maximaal af te stemmen op de uitdagingen zoals die geformuleerd staan in de Roadmap.

Deze engagementen zijn geen overbodige luxe: een succesvolle realisatie van de Roadmap vergt het leiderschap, het ondernemerschap en de vastberadenheid van zoveel mogelijk burgers en organisaties uit onze samenleving, die van de sleutelactoren op kop. Van plan naar meer concrete actie en impact op het terrein Voor de uitbouw van die 13 programma’s heeft Leuven 2030 dan ook versterking ingeroepen bij haar partners. Per programma werd een programmafacilitator aangesteld die de komende 12 maanden, alleen of in duo, de uitbouw van zijn/haar programma zal trekken. Op die manier wil Leuven 2030 samen met haar partners de Roadmap omzetten van plan naar verdere concrete actie en impact op het terrein.

“De 17 programmafacilitatoren zullen daadkrachtig actie ondernemen om – samen met onze overheden, bewoners, kennisinstellingen, bedrijven en investeerders – intensiever en vollediger in te zetten op een klimaatneutrale toekomst voor Leuven”, vertelt een enthousiaste Katrien Rycken. “Dat verschillende partners samen 17 sterke profielen structureel vrijmaken om onze 13 programma’s op te starten, toont hoe het brede partnerschap rond Leuven 2030 de uitdaging au sérieux neemt. We verwachten dat de uitgesproken engagementen van onze leden ook het aanstellen van 80 werfleiders en hun consortia zal vergemakkelijken”.

Een versnelling hoger

Met het aanstellen van 17 programmafacilitatoren schakelt Leuven 2030 opnieuw een versnelling hoger om het doel van een klimaatneutraal Leuven waar te maken. De 17 experten zullen mee instaan voor de zoektocht naar trekkers voor de 80 ‘klimaatwerven’, mee actie- en investeringsprogramma’s blootleggen, businessmodellen uittekenen en relevante partners betrekken in de transitie.

17 programmafacilitatoren

"Kamp C zet vol enthousiasme mee zijn schouders onder de Roadmap omdat we deze holistische en resultaatsgerichte aanpak van Leuven 2030 volledig ondersteunen. Daarnaast willen we graag met alle betrokken stakeholders mee nadenken over een geïntegreerde aanpak van de grote uitdagingen die de energetische renovatie van woningen en appartementen van private eigenaars met zich meebrengt.", verduidelijkt Anne Goidts van Kamp C.

Kernpartners van Leuven 2030 zoals stad Leuven, KU Leuven, Fluvius, Rikolto, BUUR, Provincie Vlaams- Brabant, Tweeperenboom, Kamp C en Levuur slaan de handen in elkaar met Leuven 2030 om de 13 programma’s uit de startblokken te laten schieten.

Meer info.

Labels:

 • Helpt een wijkaanpak om woningen energiezuinig te renoveren?

  Kan een wijkaanpak het verschil maken om burgers te overtuigen om hun woning energiezuinig te renoveren? Dat is de hamvraag van het wijkrenovatieproject SHINE. Sinds 2016 rolden we tal van acties uit met een ‘bottom-up’ benadering: zoals het opleiden van vrijwillige energiemeesters met tips en tricks om energie te besparen, het uitvoeren van wijkrenovatieprojecten, het inschakelen van renovatiecoaches om burgers te ondersteunen bij doorgedreven renovaties …

  Lees meer
 • CBCI white paper: vijf essentiële zaken voor succesvolle circulaire biobased bouwinitiatieven

  Deze eerste publicatie van het CBCI-project (Circular Bio-based Construction Industry) is getiteld “Five Essentials for Successful Circular Bio-Based Construction Initiatives”, en is een praktische gids gericht op vastgoedprofessionals, (publieke) vastgoedeigenaren en (project)ontwikkelaars. In deze White Paper worden enkele van de uitdagingen rond biobased en circulariteit besproken. Daarnaast wil de White Paper illustreren hoe men succesvoller kan zijn in het nemen van circulaire en biobased bouwinitiatieven.  

  Lees meer
 • Kamp C wint Europese Procura+ Award

  Kamp C wint met het project ’t Centrum een Europese Procura+ Award. Dat is vanmiddag in Berlijn bekendgemaakt. Het circulair aanbestedingstraject ’t Centrum dat Kamp C heeft uitgeschreven voor de bouw van een circulair kantoorgebouw in Westerlo viel in de prijzen in de categorie ‘Sustainable Procurement of the Year’.

  Lees meer
 • Iris vertelt over de Samen Duurzamer Wonen tool

  Iris Moonen, werkzaam als PDeng trainee bij de Technische Universiteit Eindhoven, ontwikkelt in project EnergieNeutraal Levensloopbesteding Bouwen (ENLEB) een tool waarmee particuliere woningeigenaren een persoonlijk advies krijgen over hoe ze hun huis kunnen verduurzamen. In dit interview vertelt ze over de tool en haar ervaring bij de ontwikkeling ervan.

  Lees meer
 • De vier interieurfinalisten van de 3D Print Awards!

  Over drie weken worden de winnaars van de 3D Print Awards bekend gemaakt. Deze week werpen we een blik op de finalisten van de categorie ‘interieurtoepassingen’.

  Lees meer
 • Dit zijn de eerste 3 finalisten van de 3D Print Awards!

  Elke week tonen wij drie finalisten en op 8 september maken we de winnaar van de 3D Print Awards bekend. Deze week ontdek je de ontwerpen in de categorie ‘exterieur’.

  Lees meer
 • Kamp C - project community-based Virtual Power Plant (cVPP) wint Europese Duurzame Energieprijs ”Citizens’ Award EUSEW 2020”

  Kamp C won met het cVPP-project tijdens de Europese Duurzaamheidsweek de prestigieuze “Citizens’ Award EUSEW 2020”.

  Lees meer
 • Blog 21: Duurzaamheid en innovatie - verder kijken

  Ik heb het in deze blogserie tot nog toe vooral over de noodzaak van duurzaamheid en innovatie in de bebouwde omgeving gehad en hoe het model van circulair bouwen daarbij een belangrijke rol speelt. Dat is ook logisch want Kamp C heeft de bebouwde omgeving als primair aandachtsgebied. Maar de noodzaak voor duurzaamheid en innovatie is overal nodig. In de komende blogs kijk ik naar ontwikkelingen buiten de bebouwde omgeving. Ik begin met het grote plaatje van waarom duurzaamheid en innovatie eigenlijk nodig zijn.

  Lees meer
 • Kamp C’s project is koploper in Europese wedstrijd

  Het circulair aanbestedingstraject ’t Centrum, dat Kamp C heeft uitgeschreven voor de bouw van het circulair kantoorgebouw, werd genomineerd voor een Procura+ Award. In de categorie ‘Sustainable Procurement of the Year’ maakt Kamp C kans om tot laureaat gekozen te worden. In augustus worden de finalisten bekend gemaakt en in het najaar volgen de winnaars.

  Lees meer
 • Klimaatneutrale woningen: duurzaam van binnen, aantrekkelijk van buiten

  In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen in Nederland van het aardgas af. En in 2030 moeten de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. Dit is noodzakelijk om de klimaatdoelstellingen van Parijs en de Green Deal te behalen. Naast de duurzaamheidsslag biedt het ook kansen voor een esthetische metamorfose. De aanblik van eentonige sociale woningbouw gaat de komende jaren meer variatie laten zien.

  Lees meer
Sluiten