Door COVID-19 zijn volgende maatregelen tot nader order van kracht. We zijn momenteel aan het werk om onze dienstverlening terug op te starten. Tot op heden gaan de bouwadviezen niet fysiek door maar wel digitaal. Als je al een afspraak had voor een bouwadvies, zullen wij je contacteren. We blijven je bouwvragen beantwoorden via mail bouwadvies@kampc.be. De administratie van het Conferentiecentrum De Basis blijft bereikbaar. We treffen momenteel alle voorbereidingen om verhuringen weer mogelijk te maken en houden je op de hoogte via de website. Hou onze online agenda in de gaten voor updates per activiteit https://www.kampc.be/agenda/alle-agenda-items.

Expertenteam start met uitvoering van ambitieuze Roadmap Leuven 2030

23 oktober 2019 door Diana Grasso

Programmafacilitatoren_Roadmap_Leuven2030.jpg

In september startte, vanuit het sterke partnerschap Leuven 2030, een ploeg van 17 experten om via de realisatie van de 13 programma’s uit 'Roadmap 2025 · 2035 · 2050’ de Leuvense klimaatdoelen mee waar te maken. Eerder dit jaar stelde het ‘klimaatnetwerk’ Leuven 2030 haar Roadmap voor op de uitverkochte conferentie ‘Road to 2050’. Met dit unieke actieplan, opgebouwd rond 13 programma’s, wil de vzw de versnelling richting een klimaatneutrale toekomst inzetten. De Roadmap tekent de ambitieuze weg naar een klimaatneutraal Leuven uit en toont daarin de cruciale rol van iedere inwoner, ieder bedrijf, iedere kennisinstelling en iedere overheid. Dat deze uitdaging op véle schouders dient te worden gelegd, is meer dan ooit duidelijk.

Projectverantwoordelijke Anne Goidts van Kamp C faciliteert samen met Drie Vleugels, Energieconsulent van de Stad Leuven, het programma Woningen Renoveren. Dit programma focust op het benaderen en ondersteunen van huurders en private woningeigenaars om hun woning energiezuiniger te maken. Samen met alle betrokken actoren wil Leuven 2030 elke Leuvenaar gericht advies en begeleiding op maat aanbieden om zijn of haar woning energiezuiniger te maken.

De voorbije zomermaanden kregen we te maken met maar liefst drie hittegolven, een erg uitzonderlijke situatie die temperaturen tot boven 40°C deed verschijnen op onze meter en meteen ook een nieuw nationaal hitterecord neerzette. Het was warm, erg warm. Het belang van een stad die volop inzet op een klimaatneutrale en leefbare toekomst werd zo opnieuw op scherp gezet. In Leuven staat deze ambitie al jaren hoog op de agenda, vanuit de overtuiging dat steden een cruciale rol kunnen opnemen in de steeds dringendere klimaattransitie. De stad pionierde onder meer in 2013 met de oprichting van het ‘klimaatnetwerk’ Leuven 2030, die eerder dit jaar haar ‘Roadmap 2025 · 2035 · 2050’ voorstelde.

“De Roadmap toont op een gedetailleerde manier de uitdaging waarvoor we als samenleving staan. Die uitdaging is zo groot, dat we alle geëngageerde bedrijven, burgers, organisaties en overheden nodig hebben om onze welvaart en levenskwaliteit in de toekomst te kunnen veiligstellen”, zegt Katrien Rycken, coördinator van Leuven 2030. De oprichting van Leuven 2030 vzw in 2013, die ondertussen meer dan 500 leden telt, ging gepaard met de opmaak van een wetenschappelijk rapport door KU Leuven, richtinggevend voor de Leuvense klimaataanpak.

In navolging hierop werd eerder dit jaar, samen met een zestigtal wetenschappers en experten, de ‘Roadmap 2025 · 2035 · 2050’ opgesteld. Dit pionierswerk is een wetenschappelijk onderbouwde leidraad die in 13 programma’s en 80 ‘klimaatwerven’ beschrijft hoe het doel van een klimaatneutrale stad tot stand kan komen, jaar na jaar. Dit unieke stappenplan inspireerde Stad Leuven bij haar opmaak van de bestuursnota ‘Baanbrekend Leuven’, evenals verschillende andere Leuvense sleutelactoren die zich eind maart engageerden om het eigen beleid maximaal af te stemmen op de uitdagingen zoals die geformuleerd staan in de Roadmap.

Deze engagementen zijn geen overbodige luxe: een succesvolle realisatie van de Roadmap vergt het leiderschap, het ondernemerschap en de vastberadenheid van zoveel mogelijk burgers en organisaties uit onze samenleving, die van de sleutelactoren op kop. Van plan naar meer concrete actie en impact op het terrein Voor de uitbouw van die 13 programma’s heeft Leuven 2030 dan ook versterking ingeroepen bij haar partners. Per programma werd een programmafacilitator aangesteld die de komende 12 maanden, alleen of in duo, de uitbouw van zijn/haar programma zal trekken. Op die manier wil Leuven 2030 samen met haar partners de Roadmap omzetten van plan naar verdere concrete actie en impact op het terrein.

“De 17 programmafacilitatoren zullen daadkrachtig actie ondernemen om – samen met onze overheden, bewoners, kennisinstellingen, bedrijven en investeerders – intensiever en vollediger in te zetten op een klimaatneutrale toekomst voor Leuven”, vertelt een enthousiaste Katrien Rycken. “Dat verschillende partners samen 17 sterke profielen structureel vrijmaken om onze 13 programma’s op te starten, toont hoe het brede partnerschap rond Leuven 2030 de uitdaging au sérieux neemt. We verwachten dat de uitgesproken engagementen van onze leden ook het aanstellen van 80 werfleiders en hun consortia zal vergemakkelijken”.

Een versnelling hoger

Met het aanstellen van 17 programmafacilitatoren schakelt Leuven 2030 opnieuw een versnelling hoger om het doel van een klimaatneutraal Leuven waar te maken. De 17 experten zullen mee instaan voor de zoektocht naar trekkers voor de 80 ‘klimaatwerven’, mee actie- en investeringsprogramma’s blootleggen, businessmodellen uittekenen en relevante partners betrekken in de transitie.

17 programmafacilitatoren

"Kamp C zet vol enthousiasme mee zijn schouders onder de Roadmap omdat we deze holistische en resultaatsgerichte aanpak van Leuven 2030 volledig ondersteunen. Daarnaast willen we graag met alle betrokken stakeholders mee nadenken over een geïntegreerde aanpak van de grote uitdagingen die de energetische renovatie van woningen en appartementen van private eigenaars met zich meebrengt.", verduidelijkt Anne Goidts van Kamp C.

Kernpartners van Leuven 2030 zoals stad Leuven, KU Leuven, Fluvius, Rikolto, BUUR, Provincie Vlaams- Brabant, Tweeperenboom, Kamp C en Levuur slaan de handen in elkaar met Leuven 2030 om de 13 programma’s uit de startblokken te laten schieten.

Meer info.

Labels:

 • Blog 20: Leren van andere sectoren - deel 2

  In de vorige blog maakten we kennis met Jeroen Troost en hoe hij zich als bouwondernemer liet inspireren door andere sectoren. Hij startte in 2014 een bedrijf met het idee de woningmarkt radicaal te vernieuwen door het ontwerpen en industrieel produceren van betaalbare, modulaire huizen onder de merknaam KLIKhuizen. Het missiestatement daarbij was “huizen produceren als auto’s, verkopen als telefoons en recyclen als petflessen”. In de vorige blog gingen we in op het eerste aspect: “huizen produceren als auto’s”. In deze blog kijken we naar hoe de beide andere aspecten van de missie vertaald werden naar innovatieve bouwconcepten.

  Lees meer
 • Kamp C wordt Vlaamse showcase van betaalbare renovatiepakketten voor woningen

  Bestaande woningen energieneutraal maken is een geen simpele opdracht. Niet iedereen kan het zich immers permitteren om in duurzame oplossingen te investeren. Kamp C, het Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in de Bouw, zoekt daarom mee naar oplossingen om het huidig woningbestand toekomstklaar te maken. Als partner in het INDU-ZERO project, dat een fabriek ontwerpt om in massaproductie renovatiepakketten aan te bieden tegen een lagere kost, is Kamp C dan ook de Vlaamse showcase om het pakket te demonstreren.

  Lees meer
 • Kamp C test digitale bouwadviezen

  De digitale revolutie voelen we ook bij Kamp C. De coronacrisis zette de creatieve breinen van onze architecten aan het denken. Hoe kunnen we bouwadviezen blijven geven zonder de bouwaanvrager fysiek te ontmoeten? Onze architecten experimenteerden met verschillende digitale tools om de bouwadviezen toch te laten doorgaan. Architecte Jet vertelt hoe het verloopt.

  Lees meer
 • Maarten van de gemeente Bornem getuigt over zijn deelname aan SURE2050

  Het project SURE2050 (SUstainable Real Estate 2050) wil Vlaamse lokale overheden ondersteunen bij het realiseren van een energieneutraal, comfortabel en toekomstbestendig gebouwenpatrimonium aan de hand van opleidingen en coaching. De tweede opleiding is afgerond. We spraken met deelnemer Maarten Kegels, Deskundige Duurzaam Wonen bij de gemeente Bornem.

  Lees meer
 • “Kamp Circulair” bouwt op Kamp C het eerste volledig circulair gebouwde bedrijfsgebouw van België

  Kamp C zal op zijn site in Westerlo het eerste volledig circulaire bedrijfsgebouw in Vlaanderen bouwen. Kamp C heeft het afgelopen jaar een circulaire aanbesteding opgezet om een geschikt bouwconsortium te kiezen om deze innovatieve opdracht uit te voeren. Het einde van de aanbesteding werd op 17/01/2020 afgerond en de keuze is gevallen op het consortium Kamp Circulair.

  Lees meer
 • Stapt jouw bedrijf over naar een circulair bedrijfsmodel?

  Op 11 februari start het derde co-creatietraject van het project ‘Bouwen aan een circulaire Kempen’. Na twee geslaagde edities, organiseert Kamp C samen met zijn projectpartners VITO en Möbius een derde reeks. We bouwen verder op de ervaringen uit de twee vorige edities om zo de deelnemers nog beter te ondersteunen bij hun noden en vragen.

  Lees meer
 • Minder water verbruiken? Zo doe je dat!

  Wist je dat een Belg gemiddeld 95 liter water per dag verbruikt? Door de droogte moeten we allemaal zuiniger omspringen met water. Maar hoe doe je dat? Door enkele eenvoudige tips kun je besparen op je waterverbruik.

  Lees meer
 • Bespaar energie door sluipverbruik aan te pakken

  Verschillende elektrische apparaten verbruiken nog energie als je ze niet gebruikt. Als ze op stand-by of “uit” staan, kunnen ze toch nog stroom verbruiken. Denk aan de modem, de tv, laders van smartphones of elektrische tandenborstels die in het stopcontact blijven steken. Dit sluimerende stroomverbruik heet “sluipverbruik”. Elke watt sluipverbruik per uur kost je 2 euro per jaar. Door enkele praktische tips kun je heel wat euro’s besparen!

  Lees meer
 • Blog 19: Leren van andere sectoren

  Als we in de bouwsector willen innoveren dan zijn we gewend om vooral te kijken naar waar bouwsectoren in andere landen mee bezig zijn. Of als individueel bouwbedrijf kijk je primair naar waar je concurrenten mee bezig zijn. Maar je kunt juist heel veel leren door te kijken naar totaal andere sectoren. En dan kun je tot opzienbarende inzichten en innovaties komen. In deze en de volgende blog geef ik daarvan een prachtig voorbeeld.

  Lees meer
 • Het gebouwenpatrimonium in Beerse wordt nog duurzamer

  Het project SURE2050 (SUstainable Real Estate 2050) organiseert interactieve opleidingen en coaching voor Vlaamse lokale overheden om het gebouwenpatrimonium te verduurzamen. Dries van de gemeente Beerse vertelt over zijn deelname aan de opleidingen.

  Lees meer
Sluiten