Expertenteam start met uitvoering van ambitieuze Roadmap Leuven 2030

23 oktober 2019 door Diana Grasso

Programmafacilitatoren_Roadmap_Leuven2030.jpg

In september startte, vanuit het sterke partnerschap Leuven 2030, een ploeg van 17 experten om via de realisatie van de 13 programma’s uit 'Roadmap 2025 · 2035 · 2050’ de Leuvense klimaatdoelen mee waar te maken. Eerder dit jaar stelde het ‘klimaatnetwerk’ Leuven 2030 haar Roadmap voor op de uitverkochte conferentie ‘Road to 2050’. Met dit unieke actieplan, opgebouwd rond 13 programma’s, wil de vzw de versnelling richting een klimaatneutrale toekomst inzetten. De Roadmap tekent de ambitieuze weg naar een klimaatneutraal Leuven uit en toont daarin de cruciale rol van iedere inwoner, ieder bedrijf, iedere kennisinstelling en iedere overheid. Dat deze uitdaging op véle schouders dient te worden gelegd, is meer dan ooit duidelijk.

Projectverantwoordelijke Anne Goidts van Kamp C faciliteert samen met Drie Vleugels, Energieconsulent van de Stad Leuven, het programma Woningen Renoveren. Dit programma focust op het benaderen en ondersteunen van huurders en private woningeigenaars om hun woning energiezuiniger te maken. Samen met alle betrokken actoren wil Leuven 2030 elke Leuvenaar gericht advies en begeleiding op maat aanbieden om zijn of haar woning energiezuiniger te maken.

De voorbije zomermaanden kregen we te maken met maar liefst drie hittegolven, een erg uitzonderlijke situatie die temperaturen tot boven 40°C deed verschijnen op onze meter en meteen ook een nieuw nationaal hitterecord neerzette. Het was warm, erg warm. Het belang van een stad die volop inzet op een klimaatneutrale en leefbare toekomst werd zo opnieuw op scherp gezet. In Leuven staat deze ambitie al jaren hoog op de agenda, vanuit de overtuiging dat steden een cruciale rol kunnen opnemen in de steeds dringendere klimaattransitie. De stad pionierde onder meer in 2013 met de oprichting van het ‘klimaatnetwerk’ Leuven 2030, die eerder dit jaar haar ‘Roadmap 2025 · 2035 · 2050’ voorstelde.

“De Roadmap toont op een gedetailleerde manier de uitdaging waarvoor we als samenleving staan. Die uitdaging is zo groot, dat we alle geëngageerde bedrijven, burgers, organisaties en overheden nodig hebben om onze welvaart en levenskwaliteit in de toekomst te kunnen veiligstellen”, zegt Katrien Rycken, coördinator van Leuven 2030. De oprichting van Leuven 2030 vzw in 2013, die ondertussen meer dan 500 leden telt, ging gepaard met de opmaak van een wetenschappelijk rapport door KU Leuven, richtinggevend voor de Leuvense klimaataanpak.

In navolging hierop werd eerder dit jaar, samen met een zestigtal wetenschappers en experten, de ‘Roadmap 2025 · 2035 · 2050’ opgesteld. Dit pionierswerk is een wetenschappelijk onderbouwde leidraad die in 13 programma’s en 80 ‘klimaatwerven’ beschrijft hoe het doel van een klimaatneutrale stad tot stand kan komen, jaar na jaar. Dit unieke stappenplan inspireerde Stad Leuven bij haar opmaak van de bestuursnota ‘Baanbrekend Leuven’, evenals verschillende andere Leuvense sleutelactoren die zich eind maart engageerden om het eigen beleid maximaal af te stemmen op de uitdagingen zoals die geformuleerd staan in de Roadmap.

Deze engagementen zijn geen overbodige luxe: een succesvolle realisatie van de Roadmap vergt het leiderschap, het ondernemerschap en de vastberadenheid van zoveel mogelijk burgers en organisaties uit onze samenleving, die van de sleutelactoren op kop. Van plan naar meer concrete actie en impact op het terrein Voor de uitbouw van die 13 programma’s heeft Leuven 2030 dan ook versterking ingeroepen bij haar partners. Per programma werd een programmafacilitator aangesteld die de komende 12 maanden, alleen of in duo, de uitbouw van zijn/haar programma zal trekken. Op die manier wil Leuven 2030 samen met haar partners de Roadmap omzetten van plan naar verdere concrete actie en impact op het terrein.

“De 17 programmafacilitatoren zullen daadkrachtig actie ondernemen om – samen met onze overheden, bewoners, kennisinstellingen, bedrijven en investeerders – intensiever en vollediger in te zetten op een klimaatneutrale toekomst voor Leuven”, vertelt een enthousiaste Katrien Rycken. “Dat verschillende partners samen 17 sterke profielen structureel vrijmaken om onze 13 programma’s op te starten, toont hoe het brede partnerschap rond Leuven 2030 de uitdaging au sérieux neemt. We verwachten dat de uitgesproken engagementen van onze leden ook het aanstellen van 80 werfleiders en hun consortia zal vergemakkelijken”.

Een versnelling hoger

Met het aanstellen van 17 programmafacilitatoren schakelt Leuven 2030 opnieuw een versnelling hoger om het doel van een klimaatneutraal Leuven waar te maken. De 17 experten zullen mee instaan voor de zoektocht naar trekkers voor de 80 ‘klimaatwerven’, mee actie- en investeringsprogramma’s blootleggen, businessmodellen uittekenen en relevante partners betrekken in de transitie.

17 programmafacilitatoren

"Kamp C zet vol enthousiasme mee zijn schouders onder de Roadmap omdat we deze holistische en resultaatsgerichte aanpak van Leuven 2030 volledig ondersteunen. Daarnaast willen we graag met alle betrokken stakeholders mee nadenken over een geïntegreerde aanpak van de grote uitdagingen die de energetische renovatie van woningen en appartementen van private eigenaars met zich meebrengt.", verduidelijkt Anne Goidts van Kamp C.

Kernpartners van Leuven 2030 zoals stad Leuven, KU Leuven, Fluvius, Rikolto, BUUR, Provincie Vlaams- Brabant, Tweeperenboom, Kamp C en Levuur slaan de handen in elkaar met Leuven 2030 om de 13 programma’s uit de startblokken te laten schieten.

Meer info.

Labels:

 • 3D-geprint huis in aantocht op Kamp C

  Binnenkort wordt een huis geprint op Kamp C. Achter de schermen wordt alles grondig voorbereid en stijgt het enthousiasme bij de partners van het project C3PO. De partners werken al geruime tijd samen. We spraken met de laatste drie projectpartners TRiAS architecten, groep van Roey en ViCre.

  Lees meer
 • Tips om zuinig te verwarmen

  Wist je dat je verwarming 60% van je energieverbruik in beslag neemt? We geven je enkele tips om te besparen op verwarmen.

  Lees meer
 • Win de eerste 3D Print Award van Kamp C

  Kamp C daagt architecten, ontwerpers en studenten uit om 3D-betonprinten in de bouwsector te integreren. Kamp C gaat met een wedstrijd op zoek naar creatieve ontwerpen die 3D-printbaar zijn. De beste inzendingen maken kans op een 3D Print Award!

  Lees meer
 • Project SURE2050 stoomt overheidsgebouwen klaar voor 2050

  Het project SURE2050 ondersteunt lokale besturen en centrale Vlaamse overheden bij het opmaken van een strategisch vastgoedplan. Klimaatneutraliteit voor het publieke patrimonium tegen ten laatste 2050 is hierbij het uitgangspunt. Het blijft ook niet bij planning. Deelnemende overheden krijgen ondersteuning om te komen tot effectieve investeringsprojecten (onder andere advies over financiële oplossingen). SURE2050 neemt dus alle drempels voor actie weg.

  Lees meer
 • Met deze zes tips bespaar je op warm waterverbruik

  Een Belg verbruikt gemiddeld 95 liter water per dag. Er is niets heerlijker dan een warm bad of douche. Door enkele eenvoudige tips kun je besparen. Kamp C geeft je enkele tips om te besparen op je warm waterverbruik.

  Lees meer
 • “Zelfs in onze vrije tijd zijn we bezig met C3PO”

  3D-printen in de bouw is in de rest van de wereld sterk in opmars. Talloze mogelijkheden zoals het printen van tijdelijke huisvesting tot volledige appartementen worden al uitgevoerd. Sinds februari experimenteren enthousiaste studenten van Thomas More Bouw met de 3D-betonprinter op Kamp C, dit is uniek in Europa. De printer is een onderdeel van het project C3PO, “Co-creatie: 3D-Printen met Ondernemingen”. Met C3PO willen Kamp C en de provincie Antwerpen deze innovatieve techniek versnellen in Vlaanderen. We strikten een gehaaste Siebe en Seppe voor een interview. Ze blikken graag terug op hun ervaringen.

  Lees meer
 • Van selectie naar gunning: interactie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

  ’t Centrum zal het eerste circulaire kantoorgebouw van België worden op de site van Kamp C in Westerlo. Via een Design, Build, Maintain & Energy opdracht heeft Kamp C de werkzaamheden binnen ’t Centrum in één opdracht uitgevraagd. In maart dit jaar koos een zeskoppige jury drie consortia voor de circulaire aanbesteding van het project ’t Centrum. Na de bekendmaking van de drie geselecteerde consortia, volgt nu een proces waarin opdrachtgever- en nemer met elkaar in dialoog gaan.

  Lees meer
 • 3D-pioniers van Thomas More Bouw printen op Kamp C

  Een groep gemotiveerde studenten van Thomas More Bouw zijn al enkele maanden aan het experimenteren met de 3D-betonprinter op de site van Kamp C in Westerlo, in het kader van het project C3PO. Ze willen een rijtjeshuis met twee verdiepingen printen. Momenteel onderzoeken de studenten welke materialen en structuren optimaal passen. Het schooljaar loopt bijna af en in september gaan de studenten naar hun derde Bachelor. We spraken Joost en Antonie, één van de 3D-pioniers van Thomas More Bouw.

  Lees meer
 • Kamp C registreert 1000ste bouwadvies

  Woensdag registreerde Kamp C, het provinciaal centrum voor duurzaamheid en innovatie, uit Westerlo zijn duizendste bouwadvies. Dit is enkele weken vroeger dan vorig jaar. Iedereen kan terecht bij Kamp C voor vragen over duurzaam bouwen.

  Lees meer
 • Innovatieve zeecontainers op Kamp C

  14 zeecontainers staan sinds kort te blinken op de site van Kamp C in Westerlo. Kamp C geeft hen een tweede leven in samenwerking met creatievelingen. Tiny home, kantoor, vergaderfaciliteit of leslokaal, de mogelijkheden zijn eindeloos!

  Lees meer
Sluiten