Vlaanderen schakelt 6 versnellingen hoger met de circulaire economie: “We moeten meer en beter recycleren"

25 april 2022 door Diana Grasso

circular state of the union Kamp C.jpg

Vlaamse ministers Hilde Crevits (voormalig minister van Werk, Economie en Landbouw) en Zuhal Demir, bedrijfsorganisaties, het middenveld en de kenniswereld nemen samen actie om van Vlaanderen een regio zonder afval te maken en extra initiatieven te nemen op vlak van circulaire economie. 100 Vlaamse partners, waaronder Kamp C, tekenden vandaag een engagementsverklaring waarbij eenieder per domein zich officieel engageert om de circulaire transitie van de Vlaamse economie waar te maken. Het gaat over 6 concrete domeinen: circulair bouwen, innovatie via de bio-economie, circulaire chemie en kunststoffen, meer recyclage en hergebruik in de maakindustrie en minder verspilling in onze voedselketen en waterkringlopen.

100 Vlaamse partners, waaronder Kamp C, tekenen engagementsverklaring voor circulaire transitie in Vlaanderen

In Brussel kwamen vandaag zo’n 560 deelnemers samen voor de Vlaamse ‘Circular State of The Union 2022’. Minister Hilde Crevits zette er de lijnen uit voor de circulaire toekomst van Vlaanderen en riep daarbij op om een versnelling hoger te schakelenindeambitie om een circulaire economie in Vlaanderen te realiseren tegen 2050.

Meer en beter recycleren

Vlaams minister Hilde Crevits bevoegd voor Economie en Innovatie brak tijdens het event een lans om niet enkel meer maar vooral ook beter te recycleren:“Vlaanderen zet alles op alles om de circulaire economie een boost te geven. De afhankelijkheid van grondstoffen en materialen is brandend actueel. Het toont het belang van een circulaire economie, waarbij we eigen gebruikte materialen of afval terug omzetten naar nieuwe materialen. Denk aan het maken van bouwtegels uit CO2-uitstoot, bio-afbreekbare plastic uit aardappelschillen of het herstellen van oude toestellen of onderdelen. Vlaanderen heeft heel wat bedrijven, kennisinstellingen en middenveldorganisaties in huis met heel wat expertise, kennis en vooral het nodige engagement! Ik wil vandaag een lans breken om samen nog meer en beter te gaan recycleren. Het moet onze ambitie zijn om tegen 2030 het hergebruik van onze materialen of de recyclage ervan te verdubbelen. Vandaag zijn we al voor 21% circulair in Vlaanderen. Dat cijfer moet omhoog, voor ons milieu, maar ook voor onze onafhankelijkheid van het buitenland en de tewerkstelling in onze economie.”
100 Vlaamse partners schaarden zich vandaag achter de Vlaamse ambitie via de ondertekening van een engagementsverklaring tussen overheid, kennisinstellingen, sociale economie, de industrie, middenveldorganisaties, social profit en financiële wereld. O.a. Boerenbond, de Vlaamse Confederatie Bouw, Agoria, Fedustria, HoGent, Bond Beter Leefmilieu, Herwin en Kamp C ondertekenden de engagementsverklaring. De samenwerking is een belangrijke mijlpaal voor de circulaire economie in Vlaanderen waar Vlaams ministers Hilde Crevitsen Zuhal Demir al fors in investeerden: zo’n 120 miljoen tussen 2019 en 2022 aan circulaire innovaties.

De materialenwedloop

Als we al onze gebruiksgoederen, gebouwen, infrastructuur zouden kunnen maken met materialen die we steeds opnieuw kunnen hergebruiken, dan worden we een Vlaanderen zonder afval. Dat, in een notedop, is waar een circulaire economie naar streeft. "In een circulaire economie winnen we allemaal", zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “Het biedt gigantisch veel mogelijkheden voor de industrie die zich helemaal kan herdenken. En in onze zoektocht naar geschikte grondstoffen worden we minder afhankelijk van stoffen die enkel in het verre buitenland te vinden zijn. Daarbij wint het klimaat en ook onze portefeuille vaart er wel bij. Er is de afgelopen maanden door alle partners hard gewerkt om onze doelstellingen om te zetten in concrete acties. Nu is het zaak om ze één voor één uit te rollen op het terrein. Zo zetten we samen de stap richting een Vlaanderen waarin we gebruikte materialen langer in de kringloop kunnen houden door volop te kiezen voor hergebruik, reparaties en recyclage.
”De slag om de grondstoffen woedt in alle hevigheid. Denk maar aan de grote omwenteling die Europa inzet om bijvoorbeeld de afhankelijkheid van gas te verminderen. Of de forse prijsstijgingen van bouwmaterialen. Een circulaire economie is minder onderhevig aan dergelijke risico’s want haalt meer uit de grondstoffen die worden geïmporteerd. Een circulaire economie gaat spaarzaam om met drinkwater en hergebruikt al het andere water. Een circulaire economie bestrijdt ook alle vormen van voedselverlies. Nu al praktijk “Die circulaire gedachte is al lang geen theorie meer”, zegt Brigitte Mouligneau, transitiemanagervan Vlaanderen Circulair. “Door meer in te zetten op nieuwe businessmoddellen zoals huren en delen vermijden we nu al overbodige inzet van materialen. Jeans, gipswanden, bouwstenen, herbruikbare bekers. Het zijn maar enkele voorbeelden van zaken die vandaag in Vlaanderen al volledig circulair worden geproduceerd. 100% van het materiaal kan worden hergebruikt om opnieuw hetzelfde soort product te maken.” Tegelijk zijn er innovaties met materialen die voordien als waardeloos werden beschouwd. “Zo wordt isolatiemateriaal gemaakt van gemaaid gras en kan zijn er heel wat nieuwe toepassingen voor appelsienschillen. Dat zijn nog relatief kleine initiatieven maar ze geven goed aan hoe we nieuwe, veilige materialen kunnen maken die bovendien de planeetniet beschadigen. Daar is al een hele nieuwe sector uit ontstaan, die van de bio-economie, waarbij biologische grondstoffen worden gebruikt om nieuwe materialen van te maken, ook op grote schaal. Vlaanderen neemt daarin een leidende rol op”, aldus Mouligneau.
De vooruitgang in onze regio is trouwens mooi te volgen via de speciaal ontwikkelde Monitor Circulaire Economie die de Vlaamse circulariteit (21%) in kaart brengt met ruim 100 indicatoren.

6 concrete werkagenda’s

Via zes werkagenda’s wordt de ambitie van een circulaire economie concreet omgezet in acties. De werkagenda’s spelen in op zes strategische domeinenvoor Vlaanderen, 6 vlakken met ruimte tot verbetering: circulair bouwen, de bio-economie, circulaire chemie en kunststoffen, de maakindustrie, voedselketen en waterkringlopen. Voor elk domein ligt een plan met concrete acties klaar enneemteen sterk publiek-privaat partnerschapde handschoen op. “Zo werken onze partners uit de bouwsector bij voorbeeld aan een digitaal paspoort van gebouwen dat de samenstelling van materialen van de gebouwen bevat. Die digitalisering brengt de materialen in kaart en zal helpen om niets verloren te laten gaan. In de maakindustrie liggen dan weer heel wat kansen voor de sociale economie om huishoudtoestellen, ICT-toestellen, e-bikes en batterijen te herstellen en langer in gebruik te houden”, geeft Brigitte Mouligneau van Vlaanderen Circulair nog mee ter illustratie.

Over Vlaanderen Circulair

Vlaanderen Circulair is het knooppunt en de inspirator voor de circulaire economie in Vlaanderen. Het is een partnerschap van overheden, bedrijven, middenveld en kenniswereld die samen actie ondernemen om duurzaam kringlopen te sluiten.
Vlaanderen Circulair https://vlaanderen-circulair.be
Monitor Circulaire Economie https://cemonitor.be
Foto: Kamp C ondertekent Circular State of the Union van Vlaanderen Circulair

Labels:

 • Kamp C bereikt de kaap van 3000 bezoekers voor The Exploded View Beyond Building tijdens succesvol slotcongres

  De tijdelijke tentoonstelling The Exploded View Beyond Building sluit haar deuren op Kamp C. Om het demonteerbare huis uit te wuiven, nodigde Kamp C de bouw- en landbouwsector en lokale besturen uit voor het slotcongres ‘Van oogst naar woonst’. Tijdens het congres konden ze zich laten inspireren door verschillende workshops en keynotesprekers.

  Lees meer
 • Kamp C motiveert samenwerken met maatwerkbedrijven voor de toekomst van de bouw

  In het kader van de klimaatdoelstellingen staat de bouwwereld vandaag voor de gigantische uitdaging om haar verbruik en uitstoot terug te dringen. Om hierin te slagen, zullen biogebaseerde materialen en circulair bouwen steeds meer aan belang winnen. Er zijn echter veel niet-automatiseerbare handelingen - en dus veel werkkrachten - nodig om het hergebruik van materialen mogelijk te maken. Hier kunnen maatwerkbedrijven een sterke rol opnemen, want zij blinken uit in repetitief, niet-automatiseerbaar werk. Kamp C wil deze mogelijke samenwerkingen in de bouwsector stimuleren en bracht daarvoor een nieuwe brochure uit vol tips en voorbeelden.

  Lees meer
 • The Exploded View: een revolutionaire samenwerking tussen bouw en landbouw

  In de landbouw bestaan er al heel wat biobased materialen, maar ze worden nog niet allemaal gebruikt op bouwwerven. Wist je bijvoorbeeld al dat je met grasvezel kunt isoleren? Of dat je keukenkastjes kan maken van paprikastelen? Stof tot nadenken dus voor landbouwers en bouwprofessionals over hoe ze de handen in elkaar kunnen slaan voor het huis van de toekomst.

  Lees meer
 • Kamp C blikt terug op projecten

  Kamp C werkte mee aan heel wat projecten. We blikken terug op de belangrijkste verwezenlijkingen uit 2022.

  Lees meer
 • Evolutie naar het circulair economisch model volgens Chris Van de Voorde van JUUNOO

  Sofie Torfs van Kamp C sprak met Chris Van de Voorde, zaakvoerder van JUUNOO over zijn visie op het circulair economisch model. In ’t Centrum werden circulaire wanden gebruikt van JUUNOO.

  Lees meer
 • Het verhaal achter de circulaire wanden in ’t Centrum: JUUNOO

  Het kantoorgebouw ’t Centrum is zo goed als 100 procent circulair, ook de wanden. Voor de wanden deed de aannemer een beroep op JUUNOO. De circulaire filosofie zit in het DNA van het bedrijf. Zaakvoerder Chris Van de Voorde geeft meer inzichten in een interview.

  Lees meer
 • Voortaan één digitaal woon- en energieloket voor alle inwoners van de Kempen

  Alle Kempense steden en gemeenten bundelen hun informatie en hun ondersteuningsaanbod over wonen, energie en duurzaam bouwen of verbouwen voortaan op één overzichtelijke website: www.duurzaamwonen.be. Het digitale loket is een initiatief van Kamp C (het provinciaal centrum voor duurzaamheid en innovatie in de bouw), IOK (de intercommunale ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen), RiT (regio in transitie) en de Kempense energiehuizen. Het online platform biedt de gebruikers niet alleen objectieve informatie op maat van iedere stad of gemeente, ze kunnen online ook vragen stellen die door de medewerkers worden beantwoord. Het initiatief is in Vlaanderen enig in zijn soort.

  Lees meer
 • Lierse houtbouwer zal Exploded View opbouwen op Kamp C

  Vanaf maart wordt The Exploded View Beyond Building opgebouwd op Kamp C. SIDATI, een houtbouwer uit Lier, heeft de demowoning uit biobased materialen mee gedemonteerd in Almere en zal het gebouw weer opbouwen op Kamp C in 2023. Ze werken voor de eerste keer mee aan een project dat honderd procent circulair is. We spraken met zaakvoerder Claire Dewispelaere en David Siebens.

  Lees meer
 • Sarah kijkt uit naar de komst van The Exploded View Beyond Building op Kamp C

  Binnenkort verhuist de tentoonstelling The Exploded View Beyond Building van Floriade Expo in Almere naar Kamp C. Sarah Verbeeck, projectverantwoordelijke, licht toe.

  Lees meer
 • Bouwen aan een digitale toekomst

  Kamp C volgt als centrum voor duurzaam bouwen en innovatie in de bouw de trends in de bouwsector nauwgezet op. Dat de sector voor heel wat evoluties en uitdagingen staat, is voor iedereen duidelijk. Innovatie dringt zich op bij alle bedrijven in de bouw, zowel bij kleine als grote ondernemers. Niki Cauberg is hoofdadviseur van de afdeling Digital Construction van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) en deelt graag met ons zijn inzichten over één van deze tendensen; de digitale en industriële evolutie die de bouwsector op dit moment doormaakt.

  Lees meer
Sluiten