Alle bouwadviezen gaan digitaal door. Maak steeds een afspraak via de online reservatietool. Expo C krijgt een update en is momenteel gesloten. Vanaf 10 juni kun je online een rondleiding boeken in ‘t Centrum.

Vlaanderen schakelt 6 versnellingen hoger met de circulaire economie: “We moeten meer en beter recycleren"

25 april 2022 door Diana Grasso

circular state of the union Kamp C.jpg

Vlaamse ministers Hilde Crevits (voormalig minister van Werk, Economie en Landbouw) en Zuhal Demir, bedrijfsorganisaties, het middenveld en de kenniswereld nemen samen actie om van Vlaanderen een regio zonder afval te maken en extra initiatieven te nemen op vlak van circulaire economie. 100 Vlaamse partners, waaronder Kamp C, tekenden vandaag een engagementsverklaring waarbij eenieder per domein zich officieel engageert om de circulaire transitie van de Vlaamse economie waar te maken. Het gaat over 6 concrete domeinen: circulair bouwen, innovatie via de bio-economie, circulaire chemie en kunststoffen, meer recyclage en hergebruik in de maakindustrie en minder verspilling in onze voedselketen en waterkringlopen.

100 Vlaamse partners, waaronder Kamp C, tekenen engagementsverklaring voor circulaire transitie in Vlaanderen

In Brussel kwamen vandaag zo’n 560 deelnemers samen voor de Vlaamse ‘Circular State of The Union 2022’. Minister Hilde Crevits zette er de lijnen uit voor de circulaire toekomst van Vlaanderen en riep daarbij op om een versnelling hoger te schakelenindeambitie om een circulaire economie in Vlaanderen te realiseren tegen 2050.

Meer en beter recycleren

Vlaams minister Hilde Crevits bevoegd voor Economie en Innovatie brak tijdens het event een lans om niet enkel meer maar vooral ook beter te recycleren:“Vlaanderen zet alles op alles om de circulaire economie een boost te geven. De afhankelijkheid van grondstoffen en materialen is brandend actueel. Het toont het belang van een circulaire economie, waarbij we eigen gebruikte materialen of afval terug omzetten naar nieuwe materialen. Denk aan het maken van bouwtegels uit CO2-uitstoot, bio-afbreekbare plastic uit aardappelschillen of het herstellen van oude toestellen of onderdelen. Vlaanderen heeft heel wat bedrijven, kennisinstellingen en middenveldorganisaties in huis met heel wat expertise, kennis en vooral het nodige engagement! Ik wil vandaag een lans breken om samen nog meer en beter te gaan recycleren. Het moet onze ambitie zijn om tegen 2030 het hergebruik van onze materialen of de recyclage ervan te verdubbelen. Vandaag zijn we al voor 21% circulair in Vlaanderen. Dat cijfer moet omhoog, voor ons milieu, maar ook voor onze onafhankelijkheid van het buitenland en de tewerkstelling in onze economie.”
100 Vlaamse partners schaarden zich vandaag achter de Vlaamse ambitie via de ondertekening van een engagementsverklaring tussen overheid, kennisinstellingen, sociale economie, de industrie, middenveldorganisaties, social profit en financiële wereld. O.a. Boerenbond, de Vlaamse Confederatie Bouw, Agoria, Fedustria, HoGent, Bond Beter Leefmilieu, Herwin en Kamp C ondertekenden de engagementsverklaring. De samenwerking is een belangrijke mijlpaal voor de circulaire economie in Vlaanderen waar Vlaams ministers Hilde Crevitsen Zuhal Demir al fors in investeerden: zo’n 120 miljoen tussen 2019 en 2022 aan circulaire innovaties.

De materialenwedloop

Als we al onze gebruiksgoederen, gebouwen, infrastructuur zouden kunnen maken met materialen die we steeds opnieuw kunnen hergebruiken, dan worden we een Vlaanderen zonder afval. Dat, in een notedop, is waar een circulaire economie naar streeft. "In een circulaire economie winnen we allemaal", zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “Het biedt gigantisch veel mogelijkheden voor de industrie die zich helemaal kan herdenken. En in onze zoektocht naar geschikte grondstoffen worden we minder afhankelijk van stoffen die enkel in het verre buitenland te vinden zijn. Daarbij wint het klimaat en ook onze portefeuille vaart er wel bij. Er is de afgelopen maanden door alle partners hard gewerkt om onze doelstellingen om te zetten in concrete acties. Nu is het zaak om ze één voor één uit te rollen op het terrein. Zo zetten we samen de stap richting een Vlaanderen waarin we gebruikte materialen langer in de kringloop kunnen houden door volop te kiezen voor hergebruik, reparaties en recyclage.
”De slag om de grondstoffen woedt in alle hevigheid. Denk maar aan de grote omwenteling die Europa inzet om bijvoorbeeld de afhankelijkheid van gas te verminderen. Of de forse prijsstijgingen van bouwmaterialen. Een circulaire economie is minder onderhevig aan dergelijke risico’s want haalt meer uit de grondstoffen die worden geïmporteerd. Een circulaire economie gaat spaarzaam om met drinkwater en hergebruikt al het andere water. Een circulaire economie bestrijdt ook alle vormen van voedselverlies. Nu al praktijk “Die circulaire gedachte is al lang geen theorie meer”, zegt Brigitte Mouligneau, transitiemanagervan Vlaanderen Circulair. “Door meer in te zetten op nieuwe businessmoddellen zoals huren en delen vermijden we nu al overbodige inzet van materialen. Jeans, gipswanden, bouwstenen, herbruikbare bekers. Het zijn maar enkele voorbeelden van zaken die vandaag in Vlaanderen al volledig circulair worden geproduceerd. 100% van het materiaal kan worden hergebruikt om opnieuw hetzelfde soort product te maken.” Tegelijk zijn er innovaties met materialen die voordien als waardeloos werden beschouwd. “Zo wordt isolatiemateriaal gemaakt van gemaaid gras en kan zijn er heel wat nieuwe toepassingen voor appelsienschillen. Dat zijn nog relatief kleine initiatieven maar ze geven goed aan hoe we nieuwe, veilige materialen kunnen maken die bovendien de planeetniet beschadigen. Daar is al een hele nieuwe sector uit ontstaan, die van de bio-economie, waarbij biologische grondstoffen worden gebruikt om nieuwe materialen van te maken, ook op grote schaal. Vlaanderen neemt daarin een leidende rol op”, aldus Mouligneau.
De vooruitgang in onze regio is trouwens mooi te volgen via de speciaal ontwikkelde Monitor Circulaire Economie die de Vlaamse circulariteit (21%) in kaart brengt met ruim 100 indicatoren.

6 concrete werkagenda’s

Via zes werkagenda’s wordt de ambitie van een circulaire economie concreet omgezet in acties. De werkagenda’s spelen in op zes strategische domeinenvoor Vlaanderen, 6 vlakken met ruimte tot verbetering: circulair bouwen, de bio-economie, circulaire chemie en kunststoffen, de maakindustrie, voedselketen en waterkringlopen. Voor elk domein ligt een plan met concrete acties klaar enneemteen sterk publiek-privaat partnerschapde handschoen op. “Zo werken onze partners uit de bouwsector bij voorbeeld aan een digitaal paspoort van gebouwen dat de samenstelling van materialen van de gebouwen bevat. Die digitalisering brengt de materialen in kaart en zal helpen om niets verloren te laten gaan. In de maakindustrie liggen dan weer heel wat kansen voor de sociale economie om huishoudtoestellen, ICT-toestellen, e-bikes en batterijen te herstellen en langer in gebruik te houden”, geeft Brigitte Mouligneau van Vlaanderen Circulair nog mee ter illustratie.

Over Vlaanderen Circulair

Vlaanderen Circulair is het knooppunt en de inspirator voor de circulaire economie in Vlaanderen. Het is een partnerschap van overheden, bedrijven, middenveld en kenniswereld die samen actie ondernemen om duurzaam kringlopen te sluiten.
Vlaanderen Circulair https://vlaanderen-circulair.be
Monitor Circulaire Economie https://cemonitor.be
Foto: Kamp C ondertekent Circular State of the Union van Vlaanderen Circulair

Labels:

 • Het meest circulaire kantoorgebouw van de Benelux staat op Kamp C

  Kamp C en een eerder geselecteerd consortium van zeven bedrijven bouwden ’t Centrum in Westerlo. Dit is het eerste volledig circulair kantoorgebouw in Vlaanderen. Het gebouw telt drie bouwlagen en heeft een totale oppervlakte van 2.400 m². De hoge mate van circulariteit van het gebouw is opmerkelijk, het bestaat uit herbruikbare materialen en kan volledig gedemonteerd worden en elders heropgebouwd. In het gebouw worden innovatieve materialen, toepassingen, technieken en nieuwe bedrijfsmodellen gebruikt.

  Lees meer
 • Duitse ambassadeur bezoekt Kamp C uit interesse voor 3D-printen in de bouw

  Vandaag bezocht de heer Martin Kotthaus, de ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland in ons land, Kamp C. Net als Kamp C stimuleert de Duitse overheid de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs om innovaties in de bouw sneller ingang te doen vinden.

  Lees meer
 • Droogte in de Kempen: klimaatbestendig bouwen

  Droge zomers maken meer en meer duidelijk dat water een kostbaar goed is. Ben je aan het bouwen of renoveren? Dat is hét moment om stil te staan bij duurzaam watergebruik. An De Vriendt, architect en adviseur duurzaam bouwen bij Kamp C, geeft raad.

  Lees meer
 • Expo ‘renovatiepakketten voor woningen’ te bezoeken op Kamp C

  Bestaande woningen energieneutraal maken is geen simpele opdracht. Niet iedereen kan het zich immers permitteren om in duurzame oplossingen te investeren. Kamp C, het Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in de Bouw, zoekt daarom mee naar oplossingen om het huidig woningbestand toekomsbestendig te maken. Als partner in het INDU-ZERO project, dat een blauwdruk voor een fabriek heeft ontworpen om in massaproductie renovatiepakketten aan te bieden tegen een lagere kost, is Kamp C dan ook de Vlaamse showcase om het pakket te demonstreren.

  Lees meer
 • Zo verlucht je woningen en klaslokalen optimaal

  Verluchten is heel belangrijk. Hoe verlucht je best je woning of je klaslokaal? En wat is het verschil tussen ventileren en verluchten? Kamp C legt uit.

  Lees meer
 • Hove pakt gemeentelijk patrimonium strategisch aan voor klimaatdoelstellingen 2050

  Gemeente Hove is een van de Vlaamse gemeenten die het traject SURE2050 heeft gevolgd. Het resultaat ervan is een vastgoedstrategie richting 2050. De komende jaren wordt deze strategie in de praktijk omgezet.

  Lees meer
 • Innovatief bouwconcept op Technologiecampus Gent

  Een rijwoning bouwen die zowel energiezuinig is in productie als in gebruik, en met bouwprincipes die dan ook nog eens gemakkelijk demonteerbaar en herbruikbaar zijn. Die uitdaging ging de onderzoekscel sociaal-ecologisch bouwen op Technologiecampus Gent het voorbije jaar aan. Op woensdag 16 maart bracht Vlaams minister Matthias Diependaele, bevoegd voor wonen, een bezoek aan dit innovatieve bouwconcept. 

  Lees meer
 • Calculus bouwt innovatief beheerplatform voor ’t Centrum

  ’t Centrum maakt gebruik van een innovatief gebouwenbeheersysteem. Voor het circulair kantoorgebouw ontwikkelde Calculus een flexibel circulair en remonteerbaar beheerplatform dat gebruikt wordt om water en energieverbruik te monitoren en te beperken.

  Lees meer
 • Maatwerkbedrijf Kunnig verwerkt hout van Hangar 26 tot gevelbekleding van ’t Centrum

  Het Antwerps maatwerkbedrijf Kunnig heeft de gevelbekleding van de voormalige evenementenlocatie Hangar 26 klaargemaakt voor hergebruik bij de gevelafwerking in ’t Centrum. Kunnig gaf het hout een grondige opfrisbeurt. De houten balken krijgen nu een tweede leven als gevelbekleding in het circulair kantoorgebouw ’t Centrum op Kamp C.

  Lees meer
 • Creatief bouwen met beton

  Begin 2021 lanceerde ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. het innovatietraject Build. Create. Innovate. Bouwbedrijf ETIB schreef zich in om hun jongste idee leven in te blazen. Ontwerpbureau Bump bleek de ideale creatieve partner in dit traject. Steven Van Olmen van ETIB blikt samen met Arnoud Schoofs & Koen Huyghe van Bump terug op hun eerste samenwerking.

  Lees meer
Sluiten