Boek een rondleiding in ’t Centrum, expo biobased-circulair bouwen (CBCI) en industrialisatie van een totaalrenovatiepakket (INDU-ZERO). Bouwadviezen verlopen digitaal.

Bouw en Sociale Economie

Het project

In het kader van de klimaatdoelstellingen staat de bouwwereld voor een gigantische uitdaging. De bouwsector is verantwoordelijk voor 40% van de uitstoot van broeikasgassen, voor 50% van het energieverbruik, voor 1/3 van het waterverbruik en voor 50% van de materiaalstromen. Om dit terug te dringen zullen bio-based materialen en circulair bouwen een cruciale rol gaan spelen.

Naast bekende constructiematerialen zijn er talrijke nieuwe producten ontwikkeld of in ontwikkeling. Daarbij wordt vooral gekeken naar materialen die lokaal gewonnen en verwerkt kunnen worden. Het is onze overtuiging dat sociale economie een sleutelrol zal spelen om de transitie naar duurzamere bouw te versnellen.

TheExplodedView@Floriade_QuintVerschuren

Het project

Met het project “Integratie sociale economie binnen de transitie van de bouw sector naar een duurzame samenleving” zoekt Kamp C naar concrete manieren om de transitie naar een duurzame samenleving te faciliteren en een maximale impact te realiseren binnen de provincie.

Hoe?

Dit doen we enerzijds door de brug tussen onderwijs, hybride leeromgevingen en competentieontwikkeling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de rol die Kamp C hierin kan opnemen voor de bouwsector te onderzoeken. We faciliteren een grondige kennismaking en uitwisseling tussen actoren uit de sociale economie en bouwactoren. Dit resulteert in een actieplan dat een stevige basis vormt om concrete samenwerkingsverbanden op te zetten, met het project The Exploded View Beyond Building als leidend voorbeeld.

Oproep

Ben jij of ken jij een sociale ondernemer dat openstaat voor samenwerkingen met materialenproducenten of ben jij een bouwprofessional die werkt met bio-based en circulaire materialen en wil jij mee werken aan dit project? Contacteer ons dan via kelly.penen@kampc.be

Foto: Exploded View Beyond Building op Floriade Expo (copyright Quint Verschuren)

Logo provincie en met steun van

Contactpersoon

#kampcsocialeeconomie

Geen tweets beschikbaar
Sluiten