Lokale overheden

Ondersteunende diensten

De lokale overheden van de provincie Antwerpen zijn een belangrijke doelgroep voor Kamp C. Wij ondersteunen alle lokale overheden direct of in samenwerking met de intercommunales IOK, IGEMO en IGEAN. In dit kader kun je Kamp C beschouwen als de kennispartner en projectorganisatie voor de lokale overheden.

Los van alle inspiratie, die Kamp C via haar projecten en koplopers functie opdoet, welke voor elke gemeente vrij beschikbaar is, waarvoor kan een lokale overheid bij ons terecht?

Antwoord op vragen over alle bouwprocessen

 1. Kamp C voorziet zelf antwoord
 2. Het netwerk Kamp C voorziet antwoord
 3. Kamp C verwijst door
 4. Neutraal, onafhankelijk én gratis advies

Duurzaamheidsscreening lokaal patrimonium

 1. Bestaande gebouwen en sites in het beheer van de lokale overheid toetsen op duurzaamheid
 2. Quickscans duurzaamheidscriteria per site en/of gebouw > duurzaamheidsscore
 3. Vaststellen van de prioriteiten inzake verduurzaming sites en renovaties gebouwen
 4. Ondersteuning bij het bepalen van de  ambitieniveaus
 5. Meer info en bijhorden documenten kan je hier vinden

Projectadvies & begeleiding

 1. Ambitieniveau bepalen van een project
  • BEN 2019
  • Laagenergie
  • Passief
 2. Aanbesteding screenen, jurering
  • Voorbeeld: Zwembad Westerlo
  • Voorbeeld: Administratief Centrum Laakdal
 3. (Ver)bouwadvies voor een duurzaam & energiezuinig project
  • Verbouwing Gemeentehuis Nijlen, Nieuwbouw AC Laakdal
  • Portiers-unit van nieuw containerpark Stabroek
  • Verbouwing sporthal (Zwijndrecht, Oud-Turnhout)
  • Renovatie Jeugdlokalen (Hoogstraten, Oevel, …)
  • Nieuwbouw Kinderopvang (Aartselaar, Hoogstraten, Putte, …)
 4. Ondersteuning bij projecten met (EU) cofinanciering (projectmanagement)
  • Demonstratieproject Zoersel (Solarise)
 5. Stedenbouwkundige voorschriften
  • Screening en advies (opstellen = stedenbouwkundig bureau)
  • Voorbeeld: screening/advies stedenbouwkundige voorschriften Stad Mechelen
 6. RUP voorschriften
 7. Verkavelingen: duurzame wijkontwikkeling
 8. Bedrijfsterreinen: KMO zones IGEMO, IOK
 9. Subsidie-advies: wat zijn de mogelijkheden?
 10. Kamp C als contactpersoon voor plaats bezoeken van voorbeeldprojecten

Kamp C naar burgers van een gemeente

 1. Gratis Bouwadvies voor burgers in de gemeente
 2. Inhoudelijke ondersteuning van Kamp C bij gemeentelijke duurzaamheidsacties
 3. Aanbod van infosessies rond verschillende thema’s
 4. Service via infoloket: voor alle bouw- of verbouwvragen
 5. EXPO C, Interactieve tentoonstelling over Energiezuinig bouwen en wonen
 6. Duurzaam Bouwloket

SAMENWERKEN met lokale overheden:

 1. Project ‘geWOONtebreker’ (Nijlen, Malle, Westerlo, Wijnegem)
 2. Project WOONLABO (Stadsregio Turnhout)
 3. Mobiele Expo C (Mol, Herentals)
 4. Europese projecten SEE2DO (Mechelen + IGEMO) en SHINE (IOK)
 5. Opleiding thermografie (Kontich)
 6. Opleiding duurzaam bouwen huisbezoekteams (Hoogstraten, Vriend van de thermostaat, Energiemeester)

#lokaleoverheidkampc

Over projecten

 1. Ervaringsuitwisseling thermografie: lessons learned

  Op 8 mei 2017 vond in Maastricht een uitwisseling plaats tussen de See2Do! partners en experten en lokale partners over thermografie. Thermografie is een belangrijk aspect in het See2Do! project: DOEN door te ZIEN. Thermografie, zowel vanuit de lucht, langs de weg (gevels) als in de woning, toont waar actie nodig is en kan een eerste aanzet zijn om de woning energetisch te gaan verbeteren.

  Lees verder...
 2. “De adviseur van Kamp C kwam langs op het juiste moment

  In het project See2Do! werken Vlaamse en Nederlandse partners samen om burgers en lokale overheden aan te zetten tot een energie-efficiënte gebouwrenovatie. Adviseur Piet Wielemans van Kamp C geeft advies aan koppels die hun huis willen renoveren. Wekelijks bezoekt hij huizen met onafhankelijk en neutraal bouwadvies: “Subsidies zullen alsmaar minderen en dan is onze ondersteuning in de vorm van bouwadvies belangrijk”.

  Lees verder...
 3. Mechelen renoveert

  In de komende jaren wordt zowel het dorpshuis van Hombeek (deelgemeente van Mechelen) als het kantoorgebouw van IGEMO (gelegen in de binnenstad) energiezuinig gerenoveerd. Beide projecten worden uitgevoerd met steun van Europa, binnen het INTERREG-project See2Do!.

  Lees verder...

Nieuws

 1. Energiemeester zkt gezin

  Wil je thuis energie besparen maar weet je niet hoe? Richt je tot een energiemeester in jouw buurt.

  Deze energieexperts staan klaar om jou te helpen.

  Lees verder...
 2. Europees project ENLEB goedgekeurd

  Het grensoverschrijdend Interreg VA programma Vlaanderen-Nederland heeft het ENLEB-project goedgekeurd. In ENLEB werken Vlaamse en Nederlandse partners samen aan de ontwikkeling van een integraal concept voor verduurzaming van woningen van particuliere eigenaars op basis van co-creatie, met de focus op zelfvoorzienendheid, zodat woningen energieneutraal blijven ook al verandert het energieprofiel van de bewoner.

  Lees verder...