Circulair bouwen

Circulaire economie en de bouw

Het circulaire gedachtengoed zal de bouwsector enorm treffen en deze disruptieve vloedgolf is niet meer te stoppen. Als de bouwsector nu niet in actie schiet zal hij overspoelt worden door nieuwe spelers, start-ups en internationale bedrijven die zich wel hebben getransformeerd naar de circulaire economie.

Niet duurzaam maar circulair bouwen

Het economisch systeem van circulaire streeft een werkelijke positieve impact na.  Bij duurzaam bouwen denken we nu nog vaak aan het energiezuiniger maken van gebouwen of het kiezen van een bepaald materiaal omdat het een minder negatief effect heeft op ons milieu. Het gaat om de dingen minder slecht doen.

Bij circulair bouwen is het streven goed te doen. Niet energiezuinig, maar energieneutraal of positief: hernieuwbare energie opwekken in het gebouw dat de volledig vraag dekt. Niet downcycling van bouwafval onder de wegen, maar er voor zorgen dat bouwonderdelen demontabel zijn: zoals legoblokken die hergebruikt kunnen worden  zonder dat er materiaal verloren gaat.

Duurzaam bouwen is nu vaak nog een keuze van de bouwheer, de consument. Een circulaire economie is een vanzelfsprekendheid voor alle partijen: de dingen goed doen geeft voor iedereen voordelen op alle vlakken: economisch én ecologisch.

Circulair bedrijventerrein

Om circulair bouwen in de praktijk te brengen, ontwikkelt Kamp C een circulair bedrijventerrein op de site. We plannen nu de eerste stappen: het eerste circulair gebouw ’t Centrum, een 3D print infrastructuur voor de bouw en de opstart van een fablab/makers space voor bouwbedrijven.

Pijlers circulair bouwen

Volgens Kamp C zijn er  6 pijlers van circulair bouwen:

Circulaire gebiedsontwikkeling

Bedrijven kunnen zich slechts ergens vestigen, wanneer hun afvalstroom de grondstof van een ander bedrijf is. Denk aan energie- en warmteoverschot, maar ook GFT, compost… bijvoorbeeld bedrijf x heeft een grote warmtevraag, terwijl één van de aanwezige bedrijven een warmte overschot heeft, dan worden deze  aan elkaar  gekoppeld.

Circulaire Materialen

Materialen bij het circulair bouwen zijn: biologische, na-groeibare, zuivere materialen, lokale materialen, ge-upcyclede materialen, herbruikte of gerecyclede materialen, grondstof onafhankelijk (lees schaarse grondstoffen die op die manier niet uitgeput worden), herbruikbare materialen.

Circulair Ontwerpen

Een circulair ontworpen gebouw is demontabel, remontabel en veranderingsgericht gebouwd. Gebruik makend van droge verbindingen. Gebouwen worden “material-banks”, tijdelijke materiaal depots met een materialenpaspoort.

Circulaire BusinessModellen

Het hanteren van circulaire businessmodellen zorgt ervoor dat  het eigenaarschap bij de producent terecht komt: van product naar dienst/service. De bouwheer is  niet meer de eigenaar van het gehele gebouw, maar betaalt voor het gebruik en de ervaring. Zo krijgen de producenten incentives om circulaire producten te gaan maken en aanbieden, zij blijven ten slotte eigenaar van alle materialen en willen er voor zorgen dat hun materiaal een nuttige grondstof blijft.

Circulair Aanbesteden/Inkopen

Aanbestedingen vertrekken  niet meer van een voorgekauwd pakket van eisen, maar van een doordacht programma van ambities waar de bouwbedrijven zelf mee hun invulling aan kunnen geven. Hierbij komt het toepassen van Rapid Circular Contracting.

Het is dus niet één hoofdaannemer die de aanbesteding wint, maar meerdere bouwcoalities zonder een hiërarchie.

Het Nieuwe Werken:

Hier gaat het om een totaal andere inrichting en indeling van een gebouw vanwege een andere visie op het werken: Het Nieuwe Werken wordt de norm. Er wordt geen kantoorruimte, het systeem biedt een gezonde werkplek aan in een circulair gebouw.

Contactpersoon

#circulairbouwenKC

Over projecten

 1. Vlaamse bouwsector kan komende jaren experimenteren met 3D-printen op Kamp C

  3D-printen in de bouw is in de rest van de wereld sterk in opmars.  Talloze mogelijkheden zoals het printen van tijdelijke huisvesting tot volledige appartementen worden al uitgevoerd.  Met het project C3PO , “Co-creatie: 3D-Printen met Ondernemingen”, wil de provincie Antwerpen deze innovatieve techniek versnellen in Vlaanderen. Met een bijkomende financiële steun vanuit Europa zal er de komende jaren 1,6 mio euro geïnvesteerd worden om onder meer de nodige printinfrastructuur te plaatsen op Kamp C in Westerlo. Hiermee zal de bouwsector volop kunnen experimenteren, prototypes uittesten en 0series maken.

  Lees verder...
 2. 3D-printen in de Kempen?

  Op Kamp C zien we dagelijks inspirerende voorbeelden van nieuwe technieken op het vlak van 3D-printen passeren. 3D-printen is misschien wel de toekomst van de bouwsector en die toekomst wordt op dit moment bepaald. Daarom zetten we met het project C3PO alles op alles om van de Kempen een topregio te maken op het vlak van de 3D-technologie voor de bouwsector en alle daaraan verbonden toepassingen.

  Lees verder...
 3. Het grote wiel van CE moet nog uitgevonden worden, de spaken worden nu besproken

  Een qoute van Bas Luiting (o.a. de zaakvoerder van BBricks en grote aanjager van de circulaire econome) tijdens een inspiratienamiddag over de circulaire economie op de Plug-In-City te Eindhoven. Een strook grond die normaal 5 jaar braakliggend zou zijn en waarop nu een huis pop-up dorp is neergezet met hergebruikte materialen, betonnen legoblokken en oude en omgebouwde zeecontainers. Het begon dus al goed met een inspirerende omgeving en dat was nog maar het begin.

  Lees verder...

Nieuws

 1. Energiemeester zkt gezin

  Wil je thuis energie besparen maar weet je niet hoe? Richt je tot een energiemeester in jouw buurt.

  Deze energieexperts staan klaar om jou te helpen.

  Lees verder...
 2. Europees project ENLEB goedgekeurd

  Het grensoverschrijdend Interreg VA programma Vlaanderen-Nederland heeft het ENLEB-project goedgekeurd. In ENLEB werken Vlaamse en Nederlandse partners samen aan de ontwikkeling van een integraal concept voor verduurzaming van woningen van particuliere eigenaars op basis van co-creatie, met de focus op zelfvoorzienendheid, zodat woningen energieneutraal blijven ook al verandert het energieprofiel van de bewoner.

  Lees verder...