Historie van Kamp C

Van kaki naar groen

Kamp C was ooit een Brits militair doortrekkerskamp. Na de val van de Berlijnse muur waren de kampen overbodig en was er nood aan een nieuwe invulling. Kamp C is toen door de Provincie Antwerpen aangeschaft om hier het Provinciaal Centrum Duurzaam Bouwen en Wonen te starten.


De pdf “van Kaki naar Groen” vertelt het verhaal van onze transitie

Verder loopt de tijdlijn van de ontwikkelingen binnen Kamp C ongeveer zo:

1997: Gedachte ontstaat voor een duurzaamheidscentrum

2004: Provinciaal Centrum Duurzaam Bouwen & Wonen (sensibiliseren en informeren van burgers)

2008: Conferentie- en Bedrijvencentrum De Basis (duurzame kantoor- en zaalverhuur)

2010: Neutrale & Onafhankelijke tentoonstelling EXPO C (met name voor ASO/TSO scholen)

2011: Vlaams Steunpunt Duurzaam Bouwen & Wonen (sterke focus op ondersteuning lokale overheden)

2012: Vlaamse Cleantech Antenne voor de Bouw (sterke focus op innovatie in de bouwsector)

2014: Autonoom provinciebedrijf

2015: De Wijk van Morgen, open platform voor innovatie (innovatie antenne en verspreiding)

2016: Clustervorming: 3D printen, circulair- en modulair bouwen (samenwerkingen met actoren binnen de bouwsector)

2017: Circulair Bedrijventerrein, 3D printer, … (baanbrekende projecten als katalysator)

#kampc