Onze werking

Uniek in Europa

Kamp C is een APB, oftewel een autonoom provinciebedrijf van de provincie Antwerpen. Zoals je ook bij onze visie kunt zien, zijn wij gedreven door transitie, waardoor wij ook niet in één hokje te plaatsen zijn.

Kamp C is als organisatie én locatie uniek in Europa, België, Vlaanderen. Kamp C is grensverleggend, waardoor onze werking ook niet begrensd is. Outside the box is een veelgehoorde term, maar één die zeker aansluit bij onze werking.

Wanneer je ons zou vergelijken met andere instellingen binnen het Vlaamse landschap, dan zou je onderstaand plaatje krijgen.

4 doelgroepen

Het feit dat wij vanuit transitie inzetten op duurzaamheid en innovatie voor vier verschillende doelgroepen of doelpublieken, maakt ons uniek. Altijd met een eenduidige missie focus (transitie naar een duurzame samenleving versnellen met de focus op de bebouwde omgeving).

#kampc