Organisatie

Functie Overschrijdende Teams

Transitie is de driver voor Kamp C. Dat betekent dat wij koploper zijn in de transitie naar een duurzame samenleving en dat Kamp C als organisatie voortdurend in transitie is. Nieuwe vormen van organisatie en van werken zijn nodig en ook hier is Kamp C weer koploper of pionier.

Momenteel is Kamp C georganiseerd in FunctieOverschrijdende Teams, oftewel FOT’s. Daarbij zoeken we de optimale werkmethode, die medewerkers motiveert om de eigen grenzen op te zoeken. Door in FOT’s te werken kunnen medewerkers zich verbreden, krijgen ze de kans om te groeien en te excelleren en blijft de voortgang en de continuïteit van de processen gewaarborgd. Verschillende mensenmet verschillende achtergronden zijnsamen bezig aan één project waarvoor zesamen verantwoordelijk zijn.Dat zorgt ervoor dat de oogkleppen afvallen en er veel breder naar zaken gekeken wordt. Medewerkers helpen elkaar de taken zijn verdeeld. Op die manier kan ieder op zijn eigen tempo groeien. Binnen één FOT is elk individu verantwoordelijk voor de goede doorstroom van informatie.

Momenteel werken wij met 3 inhoudelijke FOT’s, namelijk: “Advies”, “Evenementen en Educatie” en “Innovatie”. De overige werkzaamheden, die minder met onze inhoudelijke werking te maken hebben, zijn ook in teams georganiseerd.

 

#kampc