De visie van Kamp C

Visie

Kamp C heeft als missie “De transitie naar een duurzame samenleving versnellen”.Waar we vroeger onze werking vaak bepaalden vanuit de vier doelgroepen, waarbinnen wij actief zijn (potentiële (ver)bouwer, lokale overheden, scholen/educatie en bouwsector), kozen wij recent voor een andere insteek. Dus we kijken niet langer naar één van de doelgroepen en wat we voor hen kunnen doen, maar kijken nu naar onze totale visie. Wat kunnen wij doen om deze visie te ondersteunen en wat zit daarin, voor welke doelgroep.

inspiratie voor het eerste circulair gebouwde bedrijventerrein in Vlaanderen

Twee richtinggevende principes

Er zijn 2 principes waarop onze richt gebaseerd is: duurzaamheid en innovatie.Beiden met de focus op de bebouwde omgeving. De transitie is onze driver.

Omdat wij visie-gedreven zijn, kijken wij binnen zowel duurzaamheid als innovatie naar die aspecten, waarvan wij denken dat het belangrijk is dat wij onze schouders eronder zetten. Dus zaken die al door andere spelers goed opgenomen worden, pakken wij niet ook nog eens op. Alleen die zaken, waarvan wij denken dat zij zonder onze ondersteuning of inzet niet sterk genoeg evolueren, bouwen we verder uit.

Een aantal voorbeelden hiervan zijn:Renovatiecoach, 3D printen in de bouw, Circulair bouwen en GeWOONtebreker.

Omdat de Transitie onze driver is, zoeken wij altijd de vorm van samenwerking. Het zijn niet experts die onze nieuwe educatieve werking bedenken, maar  individuele samenwerkingen met scholen geven ons educatieaanbod vorm. Elke samenwerking an sich is weer uniek, maar daarna reproduceerbaar voor andere scholen.

Hetzelfde geldt voor onze focus binnen Innovatie. Alle projecten die wij hier doen hebben als doel om de bouwsector te begeleiden naar een duurzame samenleving. Disruptieve innovaties zijn in elke sector niet meer weg te denken, zo ook de bouwsector. Circulair bouwen zal de traditionele processen omver gooien en wij trekken de kar om de Vlaamse bouwsector mee te nemen in deze processen door doe-projecten. Het wordt tijd dat we onze handen vuil maken en we daadwerkelijk de zogenaamde hand aan de ploeg slaan. We moeten in actie komen en inspirerende processen en projecten doen om de Vlaamse wereld te laten zien dat het kan, rendabel is, sexy is, de toekomst is.

Inspiratie is ons kernwoord.

#kampc