Boek een rondleiding in ’t Centrum, expo biobased-circulair bouwen (CBCI) en industrialisatie van een totaalrenovatiepakket (INDU-ZERO). Bouwadviezen verlopen digitaal.

Toegankelijkheidsverklaring

Kamp C streeft ernaar haar websites en (mobiele) toepassingen toegankelijk te maken, overeenkomstig het bestuursdecreet van 7 december 2018 waarmee de Europese Richtlijn 2016/2102 is omgezet.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op volgende websites:

1. Nalevingsstatus

Deze websites voldoen gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA omdat nog niet aan bepaalde criteria is voldaan.

Alle pagina’s van de website worden regelmatig gescreend op de WCAG 2.1-richtlijnen met technologie van het platform SiteImprove. Momenteel behalen wij een score van 100% voor www.kampc.be en 93% voor www.dewijkvanmorgen.be.

Via consultatie met experten zullen wij in 2022 bijkomend controleren op wat niet met automatische screening kan worden vastgesteld. 

2. Niet-toegankelijke inhoud

Niet-naleving van het bestuursdecreet

De onderstaande inhoud is nog niet toegankelijk om de volgende redenen.

Informatie bij foto’s

Bij foto’s en afbeeldingen zijn er in de website van de Wijk van Morgen niet altijd alternatieve teksten gedefinieerd. Dit wordt vanaf nu wel altijd gedaan.

Onevenredige last

Kamp C heeft via automatische monitoring inzicht in welke pagina’s niet vaak meer bezocht worden en kiest er in bepaalde gevallen voor – indien het een inhoudelijk probleem met de tekst betreft - geen retroactieve aanpassing van inhoud te doen.

3. Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld en voor het laatst herzien op 16/08/2021.

4. Feedback en contactgegevens

Indien je vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van de voornoemde websites of over deze toegankelijkheidsverklaring kunt u contact opnemen met de communicatiedienst via e-mail naar info@kampc.be

5. Handhavingsprocedure

Indien je niet tevreden bent met het antwoord van de communicatiedienst dan is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de griffie van de provincie Antwerpen.

Contactpersoon

Diana Grasso

Communicatieverantwoordelijke

#kampc

Over projecten

 1. Lees meer over "Duitse ambassadeur bezoekt Kamp C uit interesse voor 3D-printen in de bouw"

  26 april 2022 om 15:30

  Duitse ambassadeur bezoekt Kamp C uit interesse voor 3D-printen in de bouw

  Vandaag bezocht de heer Martin Kotthaus, de ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland in ons land, Kamp C. Net als Kamp C stimuleert de Duitse overheid de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs om innovaties in de bouw sneller ingang te doen vinden.

 2. Lees meer over "Droogte Vlaanderen: klimaatbestendig bouwen"

  21 april 2022 om 11:23

  Droogte Vlaanderen: klimaatbestendig bouwen

  Droge zomers maken meer en meer duidelijk dat water een kostbaar goed is. Ben je aan het bouwen of renoveren? Dat is hét moment om stil te staan bij duurzaam watergebruik. An De Vriendt, architect en adviseur duurzaam bouwen bij Kamp C, geeft raad.

 3. Lees meer over "Expo ‘renovatiepakketten voor woningen’ te bezoeken op Kamp C"

  13 april 2022 om 14:45

  Expo ‘renovatiepakketten voor woningen’ te bezoeken op Kamp C

  Bestaande woningen energieneutraal maken is geen simpele opdracht. Niet iedereen kan het zich immers permitteren om in duurzame oplossingen te investeren. Kamp C, het Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in de Bouw, zoekt daarom mee naar oplossingen om het huidig woningbestand toekomsbestendig te maken. Als partner in het INDU-ZERO project, dat een blauwdruk voor een fabriek heeft ontworpen om in massaproductie renovatiepakketten aan te bieden tegen een lagere kost, is Kamp C dan ook de Vlaamse showcase om het pakket te demonstreren.

Sluiten