Toegankelijkheidsverklaring

Kamp C streeft ernaar haar websites en (mobiele) toepassingen toegankelijk te maken, overeenkomstig het bestuursdecreet van 7 december 2018 waarmee de Europese Richtlijn 2016/2102 is omgezet.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op volgende websites:

1. Nalevingsstatus

Deze websites voldoen gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA omdat nog niet aan bepaalde criteria is voldaan.

Alle pagina’s van de website worden regelmatig gescreend op de WCAG 2.1-richtlijnen met technologie van het platform SiteImprove. Momenteel behalen wij een score van 100% voor www.kampc.be en 93% voor www.dewijkvanmorgen.be.

Via consultatie met experten zullen wij in 2022 bijkomend controleren op wat niet met automatische screening kan worden vastgesteld. 

2. Niet-toegankelijke inhoud

Niet-naleving van het bestuursdecreet

De onderstaande inhoud is nog niet toegankelijk om de volgende redenen.

Informatie bij foto’s

Bij foto’s en afbeeldingen zijn er in de website van de Wijk van Morgen niet altijd alternatieve teksten gedefinieerd. Dit wordt vanaf nu wel altijd gedaan.

Onevenredige last

Kamp C heeft via automatische monitoring inzicht in welke pagina’s niet vaak meer bezocht worden en kiest er in bepaalde gevallen voor – indien het een inhoudelijk probleem met de tekst betreft - geen retroactieve aanpassing van inhoud te doen.

3. Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld en voor het laatst herzien op 16/08/2021.

4. Feedback en contactgegevens

Indien je vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van de voornoemde websites of over deze toegankelijkheidsverklaring kunt u contact opnemen met de communicatiedienst via e-mail naar info@kampc.be

5. Handhavingsprocedure

Indien je niet tevreden bent met het antwoord van de communicatiedienst dan is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de griffie van de provincie Antwerpen.

Contactpersoon

Diana Grasso

Communicatieverantwoordelijke

#kampc

Geen tweets beschikbaar

Over projecten

 1. Lees meer over "The Exploded View: een revolutionaire samenwerking tussen bouw en landbouw"

  12 april 2023 om 15:00

  The Exploded View: een revolutionaire samenwerking tussen bouw en landbouw

  In de landbouw bestaan er al heel wat biobased materialen, maar ze worden nog niet allemaal gebruikt op bouwwerven. Wist je bijvoorbeeld al dat je met grasvezel kunt isoleren? Of dat je keukenkastjes kan maken van paprikastelen? Stof tot nadenken dus voor landbouwers en bouwprofessionals over hoe ze de handen in elkaar kunnen slaan voor het huis van de toekomst.

 2. Lees meer over "Voortaan één digitaal woon- en energieloket voor alle inwoners van de Kempen"

  22 december 2022 om 13:10

  Voortaan één digitaal woon- en energieloket voor alle inwoners van de Kempen

  Alle Kempense steden en gemeenten bundelen hun informatie en hun ondersteuningsaanbod over wonen, energie en duurzaam bouwen of verbouwen voortaan op één overzichtelijke website: www.duurzaamwonen.be. Het digitale loket is een initiatief van Kamp C (het provinciaal centrum voor duurzaamheid en innovatie in de bouw), IOK (de intercommunale ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen), RiT (regio in transitie) en de Kempense energiehuizen. Het online platform biedt de gebruikers niet alleen objectieve informatie op maat van iedere stad of gemeente, ze kunnen online ook vragen stellen die door de medewerkers worden beantwoord. Het initiatief is in Vlaanderen enig in zijn soort.

 3. Lees meer over "Lierse houtbouwer zal Exploded View opbouwen op Kamp C"

  22 november 2022 om 11:14

  Lierse houtbouwer zal Exploded View opbouwen op Kamp C

  Vanaf maart wordt The Exploded View Beyond Building opgebouwd op Kamp C. SIDATI, een houtbouwer uit Lier, heeft de demowoning uit biobased materialen mee gedemonteerd in Almere en zal het gebouw weer opbouwen op Kamp C in 2023. Ze werken voor de eerste keer mee aan een project dat honderd procent circulair is. We spraken met zaakvoerder Claire Dewispelaere en David Siebens.

Sluiten