Over Masterclasses Circulair Bouwen

Masterclasses Circulair Bouwen

Geef jij mee de aftrap voor het eerste circulaire gebouw in België? En wil je je kennis over circulair bouwen bijspijkeren? Kom dan in het najaar naar de masterclasses over circulair bouwen, aankopen en aanbesteden. De masterclasses kaderen in het circulaire inspiratietraject van Kamp C, als aanloop naar de aanbesteding van ’t Centrum, het eerste circulaire gebouw in ons land. De eerste masterclass van het inspiratietraject vond plaats op 28 juni, een verslag en alle presentaties daarvan kan u hier raadplegen. 

Architecten, aannemers, stadsplanners, sociologen, bouwpromotoren, bij de circulaire aanbesteding van ’t Centrum wil Kamp C zoveel mogelijk bouwactoren betrekken. Op die manier willen we de principes van en de visie op circulair bouwen wijd verspreiden. Tegelijk deden sommige bedrijven al heel wat kennis en ervaring op. Tijdens de masterclasses van Kamp C kom je alles te weten over die knowhow.

MASTERCLASS 2: HET FORMULEREN VAN EEN GOEDE CIRCULAIRE PROPOSITIE

Donderdag 6 september 2018

Circulair bouwen betekent dat we anders moeten nadenken over het ontwerp en de uiteindelijke materialisatie van het gebouw. Hoe kan u hier vanuit uw rol in de bouwkolom mee omgaan? Welke concrete voorbeelden bestaan er? Wat zijn de kernaspecten en kritische succesfactoren?

In het bijzonder gaan we in op de concrete circulaire uitvraag voor ’t Centrum, waarin Kamp C op prestaties stuurt en deze vertaald wil zien in de nieuwe circulaire (kantoor)huisvesting en daaropvolgend bedrijventerrein. Op welke wijze kan u vervolgens een passend antwoord geven op zo’n circulaire uitvraag? En hoe formuleert u een onderscheidende propositie? Maar ook; hoe organiseert u of participeert u als bedrijf in het juiste team?

MASTERCLASS 3: MEETBAARHEID VAN CIRCULARITEIT

Donderdag 4 oktober 2018

Er zijn diverse platforms, labels en meetmethoden omtrent circulariteit en milieuprestaties. Maar wat betekenen al deze tools nu? Wat is de TOTEM-tool? Hoe kunnen we circulariteit meten? Wat is een gebouwen- of materialenpaspoort en wat is hiervan de toegevoegde waarde? Wat is de relatie met BIM? Allemaal vragen waarop we in de deze masterclass ingaan. Met praktische voorbeelden, duidelijke tools en handreikingen. Na deze sessie bent u als deelnemer helemaal op de hoogte van de verschillende circulaire platforms, labels en meetmethoden en kan u deze inzetten om de circulair bouwen te gaan versnellen. 

MASTERCLASS 4: FINANCIEN EN DE WAARDE VAN DUURZAAM VASTGOED - KICK-OFF 'BOUWEN AAN DE CIRCULAIRE KEMPEN'

Donderdag 18 oktober 2018

Een stevige ambitie op het gebied van circulariteit. Wat kost dat precies? Hoe kan ik dit financieren? Welke alternatieve verdienmodellen kan ik toepassen? En uiteindelijk nog belangrijker, wat levert dit op? Wat betekent circulariteit voor de verhuurbaarheid en exploitatie van een gebouw? En hoe waardeer ik deze ‘baten’? U leert van experts hoe u de ‘circulariteit’ van vastgoed financieel inzichtelijk maakt. We behandelen diverse praktische financieringsconcepten. Ook gebeurt veel met het oog op wet- en regelgeving en subsidies voor duurzaam vastgoed. In deze masterclass nemen we de deelnemers mee in de laatste ontwikkelingen op dit terrein. 

De circulaire bal is aan het rollen en om circulaire initiatieven binnen de bouwsector op te schalen is er nood aan co-creatie: samen aan de slag gaan om duurzame producten, processen en projecten op te zetten. Binnen het EFRO GTI Kempen project ‘Bouwen aan de Circulaire Kempen’ gaan we samen met VITO en Möbius co-creatietrajecten opzetten om bedrijven te begeleiden. Op deze masterclass wordt hiervan de kick-off gegeven met toelichting van de aanpak en enkele testimonials.

MASTERCLASS 5: TRENDS, ONTWIKKELINGEN EN CIRCULAIR WERKEN 

Donderdag 25 oktober 2018

Er gebeurt veel in de markt. Naast circulariteit en energie zijn er ook andere belangrijke thema’s. Circulair werken is hiervan een voorbeeld. Welke faciliteiten zijn er nodig om dit mogelijk te maken? Hoe creëer ik een dynamische werkomgeving voor medewerkers? En hoe faciliteer ik de communicatie en verbinding tussen de medewerkers?

Daarnaast is er veel innovatie voorhanden. Onder andere Internet of Things (IOT) en robotisering hebben veel impact op mijn bedrijfsvoering. Wat is nu een smartbuilding? Wat zijn de gevolgen van sensor- en nanotechnologie? Welk nieuw elan en welke concepten komen van vele honderden start-ups? Wat zijn de R&D-programma’s van de grote aanbieders? Kortom, in deze masterclass staan actuele trends en ontwikkelingen centraal. Met als praktische vraag: hoe kunnen we deze koppelen en daarmee de versnelling kunnen aanjagen?

Programma van Masterclasses Circulair Bouwen

Op donderdag 06 september:
14:00 - 14:25 Inleiding en visie Kamp C
14:25 - 14:35 Toelichting Circulaire Kempen
14:35 - 14:55 Kernaspecten 't Centrum
14:55 - 15:20 Ontwerpaspecten circulair bouwen & demontabel bouwen
15:20 - 16:00 Ontwerpaspecten circulair bouwen & circulaire materialenbox
16:00 - 16:20 Pauze
16:20 - 17:00 Opdracht in teams
17:00 - 17:20 Plenaire vragenronde
17:20 - 17:50 Tips voor een onderscheidende propositie
17:50 - 18:25 Team- en consortiumvorming
18:25 - 19:00 Netwerken

Lees meer over het programma

Aanmelden

U kunt zich nog inschrijven. Komt u ook?

Ja, ik wil me inschrijven

Prijzen

Ticket Prijs
Architecten & ingenieurs Gratis
Aannemers Gratis
Toeleveranciers & producenten Gratis
Installateurs & techniekers Gratis
Financiƫle & juridische adviseurs Gratis
Overheid Gratis
Middenveld Gratis
Onderwijs Gratis
Andere Gratis

Deel met anderen