Woonbeleid

Het woonbeleid van de provincie Antwerpen is gebaseerd op vier richtinggevende pijlers, namelijk diversiteit, densiteit, collectiviteit en connectiviteit.

diversiteit: Is er een voldoende, een divers en betaalbaar woningaanbod afgestemd op de woonwensen en –noden van eenieder? Door de bevolkingsgroei en gezinsverdunning is er nood aan bijkomende woningen. Tegelijk stellen we vast dat het huidige woonaanbod onvoldoende rekening houdt met het feit dat mensen veranderende behoeften hebben in verschillende levensfasen. Ook de betaalbaarheid van de woonmarkt staat onder druk. Er zijn lange wachtlijsten bij de sociale huisvestingsmaatschappijen en huurders aan de onderkant van de private huurmarkt betalen vaak teveel voor kwalitatief ondermaatse huurwoningen. Tegelijk ontstaan steeds meer alternatieve woon- en eigendomsvormen zoals cohousing waarop de huidige reglementering onvoldoende is aangepast.

densiteit: Hoe zorgen we ervoor dat meer mensen op een geconcentreerde manier op een kleinere bebouwde oppervlakte wonen zonder in te boeten op woon- en leefkwaliteit? Elke dag verdwijnt er in België 6 ha open ruimte. Daarmee zijn we de slechtste leerling van de klas in Europa. De Vlaamse overheid heeft de ambitie dat vanaf 2040 er in Vlaanderen niet meer mag gebouwd worden in de open ruimte.  Dit betekent dat we moeten inzetten op kernversterking: de woningen die we in de toekomst nodig hebben, zullen we op een slimme manier moeten realiseren in de centra van onze steden en gemeenten, in compacte en leefbare wijken. Hoe doen we dat op mensenmaat? En hoe zorgen we voor een mentaliteitswijziging bij burgers en lokale beleidsmakers?

collectiviteit: Hoe zorgen we ervoor dat de beschikbare (semi-)publieke ruimte optimaal aangewend kan worden en hoe bevorderen we het samenleven? Inzetten op kernversterking en verdichting impliceert dat mensen samenleven in compactere woonwijken zonder in te boeten aan leef- en woonkwaliteit. De wijze waarop de publiek ruimte is ingericht en wordt aangewend is een essentiële randvoorwaarde om het samenleven in onze steden en gemeenten te bevorderen. Betrokkenheid van burgers bij de inrichting ervan is noodzakelijk. 

connectiviteit: Kwalitatief wonen impliceert dat maatschappelijke voorzieningen (werk- kinderopvang – onderwijs –vrije tijd – zorg) bereikbaar zijn.  De ellenlange slierten lintbebouwing in Vlaanderen zijn uniek in Europa. De ligging van vele woningen op autolocaties heeft mee gezorgd voor een sterke toename van het autoverkeer en bijgevolg voor dagelijks fileleed en luchtvervuiling. De vergrijzende bevolking van de klassieke verkavelingswijken heeft steeds moeilijker toegang tot noodzakelijke voorzieningen waardoor lokale overheden moeten nadenken over hoe ze zorg en andere maatschappelijke functies organiseren.

Samen met het Beleidsteam Wonen zet Kamp C hierop sterk in, als onderdeel van onze missie: de transitie naar een duurzame samenleving te versnellen.

Als provincie hebben we een bovenlokale bril en stimuleren we de samenwerking van actoren over de grenzen van gemeenten en sectoren heen. We hebben een lange traditie in een financieel impulsbeleid waarbij we actoren de nodige experimenteerruimte bieden om innovatieve praktijken uit te testen. Het uitdragen van goede praktijken en uitwisselen van kennis over sectoren heen, wordt ook sterk gewaardeerd door onze stakeholders. 

Willen we als provincie mede een antwoord kunnen bieden op de maatschappelijke uitdagingen die hierboven geschetst worden, zullen we in de toekomst een sterker geïntegreerd beleid dienen te voeren, waarbij we naast de menselijke component ook meer rekening houden met de ruimtelijke impact van de wijze waarop we wonen. Dit veronderstelt een nauwere samenwerking met andere provinciale diensten zoals ruimtelijke planning, detailhandel en mobiliteit en het eigen team data en analyse.

We willen onze sterke focus op de lokale besturen en haar inwoners (naast de bestaande ondersteuning van sociale huisvestingsactoren en middenveldorganisaties) verder uitbouwen, zodanig dat zij lokaal een toekomstgericht woonbeleid kunnen uitbouwen.

Lees de vollediga nota over het woonbeleid van de Provincie Antwerpen

Onze activiteiten rond wonen, waarvoor we vaak samen werken met Ar-Thur, worden ook jaarlijks gebundeld in cahiers:

  

Contactpersonen

Jet Groen

Architect - Adviseur Duurzaam Bouwen

Inge Van Loon

Coördinator Publiekswerking

#wonenkampc

 • @KampC_be Ontdek de plannen @KampC_be rond circulair aanbesteden en 't Centrum in de interessante blog @_VCB https://t.co/lxMyz6XNwF #tcentrumkampcGisteren, 20:52

 • @Slimwonenleven Gezien, @KampC_be @vibe_vzw @VITObelgium en anderen? https://t.co/1ufkqGXVQAGisteren, 16:30

 • @KampC_be Hoe zorg je ervoor dat een gebouw vlot een nieuwe bestemming kan krijgen? Het codewoord is flexibiliteit! Begin era… https://t.co/2Q6mriZ3YDGisteren, 11:50

Over projecten

 1. Lees verder...

  17 september 2018 15:29

  Huis Van Bockstal test methodes om bijna-energieneutraal te bouwen

  Huis Van Bockstal, een voormalige dokterswoning in Vorselaar, wordt omgevormd tot zes bijna-energieneutrale wooneenheden. De appartementen zullen dienstdoen als demonstratiewoningen waar overheden en bouwprofessionals inzichten kunnen opdoen rond duurzaam bouwen. 

 2. Lees verder...

  17 september 2018 15:27

  Hoe maken we oude appartementen sneller energiezuinig?

  Meer dan 750 grote appartementsgebouwen in Antwerpenwerden gebouwd voor 1980. Ze hebben een lage energie-efficiëntie, kampen met vocht- en veiligheidsproblemen … Het Interreg-project ACERwil die gebouwen sneller laten renoveren door juridische, sociale en financiële knelpunten weg te nemen. Kamp C zet mee haar schouders onder dat masterplan voor energierenovatie.

 3. Lees verder...

  23 augustus 2018 09:15

  CVPP-project brengt technologie dichter bij de burger

  Burgers ondersteunen om van consumenten uit te groeien tot prosumenten, die niet alleen hun eigen energie opwekken maar die ook opslaan en beheren op lokaal niveau. Dat is het doel van het Interreg North-West Europe-project cVPP – Community-based Virtual Power Plant. Kamp C zet mee een participatietraject op touw om burgers te motiveren.

Nieuws

 1. Lees verder...

  17 september 2018 15:19

  E-book ‘In transitie’: “De bouwsector hinkt achterop in duurzaamheid”

  In transitie is het geesteskind van auteur Dik Bijl en Kamp C-directeur Peter-Paul van den Berg. Het boek bestaat uit twee delen. ‘Onderweg naar een duurzame samenleving’ is geschreven als een ontdekkingsreis. ‘Duurzaamheid en innovatie in de bouw’ focust op de bouwsector. De boodschap in het tweeluik is duidelijk: onze samenleving moet veranderen. Maar hoe beginnen we daaraan?

 2. Lees verder...

  4 september 2018 08:53

  Bezoek de huizen van morgen

  Op 10, 11, 17 en 18 november komt België weer massaal op de been voor de Ecobouwers Opendeurdagen. Niet zomaar een openhuizendag, maar hét kijkwoningenevenement dat integraal kiest voor de toekomst.

 3. Lees verder...

  21 juni 2018 11:09

  Bamboe als constructiemateriaal van de toekomst?

  Bamboe is niet alleen het favoriete voedsel van panda’s, maar ook een verrassend veelzijdig bouwmateriaal: robuust, duurzaam en bijna onbeperkt beschikbaar. Toch is bouwen met bamboe vandaag eerder uitzondering dan regel. Komt daar binnenkort verandering in?

Sluiten