Over Co-creatie in een renovatieproces

Co-creatie in een renovatieproces

Zonnige Kempen vertelt over de renovatie van Huis Van Bockstal

Sociale huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen renoveerde een oude dokterswoning in Vorselaar tot zes zeer energiezuinige appartementen. De renovatie werd gerealiseerd in het Europese project EnergieNeutraal Levensloopbestendig Bouwen (ENLEB), dat inzet op de verduurzaming van woningen. In dit webinar wordt toegelicht hoe de renovatie verliep en welke innovatieve technieken werden toegepast in de woning.

Deelname is gratis. 

Wil je ook meer weten over project ENLEB? Volg dan het online slotevent op 22/04.

logo's webinar Huis van Bockstal Vorselaar RENOVATIE 200421.jpg

Project ENLEB is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu

Programma van Co-creatie in een renovatieproces

Op dinsdag 20 april:
10:30 - 10:45 Introductie door Anneleen Eelen (Zonnige Kempen)
10:45 - 11:00 Toelichting bij het renovatieproces door Sofie Vanmechelen (Livin architecten)
11:00 - 11:10 Isoleren langs de binnen- en buitenzijde bij de demowoningen in Vorselaar en Berlaar door An De Vriendt (Kamp C)
11:10 - 11:20 Q&A
11:20 - 11:25 Voorstelling tentoonstellingsruimte door Bart Bisschops (Zonnige Kempen)
11:25 - 11:30 Samen Duurzamer Wonen tool door Sarah Verbeeck (Kamp C)

Lees meer over het programma

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Sluiten