EHHUR

EYES HEARTS HANDS urban revolution

Het Eyes Hearts Hands project stimuleert de transformatie van steden met inachtneming van het lokale erfgoed en de sociale context. Bewoners worden betrokken en ondersteund bij hun groene transitie dicht bij huis. 

EHH-LOGO_MAIN-digital

NL Gefinancierd door de Europese Unie_POS

DE GROTE UITDAGINGEN VAN DE MODERNE STEDEN

Klimaatverandering dreigt de kwetsbaarheid van mensen te vergroten, economische voordelen te ondermijnen, sociale en economische ontwikkeling te belemmeren en de toegang tot essentiële diensten te verslechteren. Aangezien 55% van de wereldbevolking in stedelijke gebieden woont, spelen steden een sleutelrol in de aanpak van de klimaatverandering. Veel steden missen echter vaak de vaardigheden om hun energie- en duurzaamheidsplannen effectief uit te voeren en stadsmanagers worstelen met het vinden van de juiste technologische oplossingen en het aansturen van grootschalige renovatieprocessen.

Het Eyes Hearts Hands-project speelt hierop in met een innovatieve methodologie die de principes van het New European Bauhaus (NEB) omarmt. Het wil een brug slaan tussen kunst, cultuur en onderwijs enerzijds en wetenschap en technologie anderzijds. Het project zal ook bijdragen aan de EU-missies die raakvlakken hebben met NEB, waarbij beide initiatieven tot doel hebben grote uitdagingen op het gebied van gezondheid, klimaat en milieu aan te pakken door een nauwere betrokkenheid bij de burgers en het gebruik van de kracht van onderzoek en innovatie.

DE STEDELIJKE REVOLUTIE BEGINT BIJ ONS

De stedelijke revolutie wordt geleid door een EU-breed multidisciplinair partnerschap met 28 partners, 4 derden en 7 districten uit 8 landen.

De Eyes Hearts Hands-aanpak zal worden getest in zeven 'lighthouses' met verschillende sociaal-economische en infrastructurele uitdagingen. De "lighthouse districten" zijn steden die de weg wijzen naar duurzame, mooie en inclusieve steden.

Kamp C adviseert gemeente Zoersel, die met hun concept voor een nieuwe bibliotheek als één van de 7 lighthouses fungeert in EHHUR. Kamp C zal Zoersel ondersteuning bieden om circulaire ambities te formuleren, het gebruik van biobased materialen te bevorderen en om dit mee te vertalen in de aanbesteding zodat de marktpartijen gestimuleerd worden om duurzamer te gaan bouwen en verbouwen. Ook tijdens het voorontwerp en het bouwproces zal Kamp C nauw betrokken blijven en terugkoppelen naar de andere Europese partners van EHHUR project.   

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or [name of the granting authority]. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Contactpersoon

#eyesheartshands

Nieuws

 1. Lees meer over "Voortaan één digitaal woon- en energieloket voor alle inwoners van de Kempen"

  22 december 2022 om 13:10

  Voortaan één digitaal woon- en energieloket voor alle inwoners van de Kempen

  Alle Kempense steden en gemeenten bundelen hun informatie en hun ondersteuningsaanbod over wonen, energie en duurzaam bouwen of verbouwen voortaan op één overzichtelijke website: www.duurzaamwonen.be. Het digitale loket is een initiatief van Kamp C (het provinciaal centrum voor duurzaamheid en innovatie in de bouw), IOK (de intercommunale ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen), RiT (regio in transitie) en de Kempense energiehuizen. Het online platform biedt de gebruikers niet alleen objectieve informatie op maat van iedere stad of gemeente, ze kunnen online ook vragen stellen die door de medewerkers worden beantwoord. Het initiatief is in Vlaanderen enig in zijn soort.

 2. Lees meer over "Lierse houtbouwer zal Exploded View opbouwen op Kamp C"

  22 november 2022 om 11:14

  Lierse houtbouwer zal Exploded View opbouwen op Kamp C

  Vanaf maart wordt The Exploded View Beyond Building opgebouwd op Kamp C. SIDATI, een houtbouwer uit Lier, heeft de demowoning uit biobased materialen mee gedemonteerd in Almere en zal het gebouw weer opbouwen op Kamp C in 2023. Ze werken voor de eerste keer mee aan een project dat honderd procent circulair is. We spraken met zaakvoerder Claire Dewispelaere en David Siebens.

 3. Lees meer over "Bouwen aan een digitale toekomst"

  18 oktober 2022 om 11:33

  Bouwen aan een digitale toekomst

  Kamp C volgt als centrum voor duurzaam bouwen en innovatie in de bouw de trends in de bouwsector nauwgezet op. Dat de sector voor heel wat evoluties en uitdagingen staat, is voor iedereen duidelijk. Innovatie dringt zich op bij alle bedrijven in de bouw, zowel bij kleine als grote ondernemers. Niki Cauberg is hoofdadviseur van de afdeling Digital Construction van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) en deelt graag met ons zijn inzichten over één van deze tendensen; de digitale en industriële evolutie die de bouwsector op dit moment doormaakt.

Over projecten

 1. Lees verder...

  15 maart 2023 om 08:36

  Binnenkort opent The Exploded View op Kamp C

  Op 13 maart kon de pers op Kamp C in Westerlo kennismaken met The Exploded View Beyond Building, een tentoonstelling in de vorm van een levensgroot huis. Samen met lokale partners geeft Kamp C met deze demonstratiewoning een frisse kijk op alles wat duurzaam bouwen is: creatief, modern, en zelfs vóór de afwerking al indrukwekkend.

 2. Lees verder...

  14 februari 2023 om 12:39

  Kamp C bouwt samen met partners aan The Exploded View Beyond Building

  Kamp C is volop bezig met de voorbereidingen voor de opbouw van The Exploded View Beyond Building. Van april tot oktober zal je dit huis bestaande uit duurzame, biobased materialen kunnen bezoeken op onze site in Westerlo. Voor de realisatie werkt Kamp C samen met een heleboel partners.

 3. Lees verder...

  14 februari 2023 om 11:59

  Kamp C blikt terug op projecten

  Kamp C werkte mee aan heel wat projecten. We blikken terug op de belangrijkste verwezenlijkingen uit 2022.

Sluiten