Vlaamse bouwsector kan komende jaren experimenteren met 3D-printen op Kamp C

15 juni 2017 door Kai Van Bulck

3D printer,KampC-3550.jpg

3D-printen in de bouw is in de rest van de wereld sterk in opmars.  Talloze mogelijkheden zoals het printen van tijdelijke huisvesting tot volledige appartementen worden al uitgevoerd.  Met het project C3PO , “Co-creatie: 3D-Printen met Ondernemingen”, wil de provincie Antwerpen deze innovatieve techniek versnellen in Vlaanderen. Met een bijkomende financiële steun vanuit Europa zal er de komende jaren 1,6 mio euro geïnvesteerd worden om onder meer de nodige printinfrastructuur te plaatsen op Kamp C in Westerlo. Hiermee zal de bouwsector volop kunnen experimenteren, prototypes uittesten en 0series maken.

De bouwsector wordt vaak aanzien als vuil en onaantrekkelijk werk dat fysiek veel van de werknemers vergt. Met de traditionele bouwmethoden verloopt het werk traag. Maar de bouwsector is volop in verandering en evolueert naar een hightech omgeving: met een 3D-printer wordt een moderne productietechniek geïntegreerd in het bouwproces. 3D-printen in de bouw is in de rest van de wereld sterk in opmars, in Vlaanderen staat het nog stil. Het project C3PO wil hier verandering inbrengen en 3D-printen versneld invoeren in de bouwsector in Vlaanderen.


Overheid, bedrijfswereld en wetenschapsorganisaties slaan de handen in elkaar.

Met het project C3PO bundelen acht organisaties, zowel uit de wetenschaps- als bedrijfswereld, hun krachten o.l.v. Kamp C, het Provinciaal Centrum Duurzaam Bouwen & Wonen. Het gaat om Universiteit Gent, Thomas More Hogeschool, Van Roey, Beneens, Trias Architecten, ETIB nv/CONCRETE HOUSE en ViCre.

Vandaag tekenden zij hiervoor een samenwerkingsovereenkomst en zorgen zij ook elk voor een financiële bijdrage. Vanuit het EFRO-project C3PO (‘Co-creatie: 3D-Printen met Ondernemingen’) kunnen de partners rekenen op 668.320 euro steun van Europa. Het project past in de GTI Kempen (GTI staat voor Gerichte Territoriale Investering, een geïntegreerde strategie voor een bepaald gebied, waarbij verschillende Europese fondsen en programma’s worden gebundeld). 

“Het Antwerpse provinciebestuur doet een bijkomende investering van maar liefst 723.495 euro,” vertelt Peter Bellens, gedeputeerde bevoegd voor Wonen. “We willen ervoor zorgen dat de sector meegaat in de hightechmogelijkheden en dat er meer en meer nagedacht wordt over duurzaam bouwen.”

Speeltuin’ voor 3D-printen in de bouwsector op Kamp C

“Om 3D-printen in de bouwsector te stimuleren, brengen we alle partners samen en zorgen we voor maximale kennisuitwisseling ”, gaat Bellens verder. “Dit project moet hen inspireren en overtuigen om mee te stappen in de noodzakelijke veranderingen, zodat we in de toekomst in Vlaanderen koploper kunnen zijn i.p.v. achter te hinken op nieuwe spelers. Zowel de bouwsector, onderwijs als wetenschapsinstellingen hebben nood aan een locatie waar ze kunnen experimenteren. Daarom zullen we op Kamp C de komende jaren de nodige printinfrastructuur plaatsen. Eens deze infrastructuur voldoende getest is, zal hij opengesteld worden voor bedrijven en onderwijsinstellingen om ermee te experimenteren en te co-creëren.”

Dit artikel is onderdeel van het C3PO-project. Vanuit het EFRO-project C3PO (‘Co-creatie: 3D-Printen met Ondernemingen’) kunnen de partners rekenen op 668.320 euro steun van Europa. Het project past in de GTI Kempen (GTI staat voor Gerichte Territoriale Investering, een geïntegreerde strategie voor een bepaald gebied, waarbij verschillende Europese fondsen en programma’s worden gebundeld).

Labels:

Sluiten