RSK Benelux

Het bedrijf

RSK_logo_rgb-e1437058606163.jpg

RSK Benelux maakt deel uit van RSK Group plc, een volledig geïntegreerd bureau dat milieu-, gezondheid-, veiligheid- en bouwkundige diensten aanlevert. RSK Group telt 1800 werknemers verspreid over Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. De groep heeft een omzet van meer dan €100 miljoen. RSK Benelux telt 65 werknemers.

Ons engagement om uit te munten in milieu, gezondheid- en veiligheid blijkt uit onze certificatie voor de ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001 internationale normen voor kwaliteit, milieumanagement en gezondheids- en veiligheidsmanagement. RSK was één van de eerste consultants in de wereld dat er in slaagde om zich voor de 3 normen te certifiëren.

RSK Benelux biedt verschillende diensten aan als milieuconsultant.RSK Benelux is erkend door de overheidsinstanties in Vlaanderen, Brussel, Wallonië en Luxemburg als bodemsaneringsdeskundige. RSK heeft een ruime expertise in de sanering van sites met complexe bodemverontreiniging.

RSK bereidt het ganse traject bij duurzame sloop van gebouwen voor. 2 medewerkers zijn Tracimat deskundige en is daarom uw ideale partner bij brownfield ontwikkeling.

RSK Benelux is een milieuadviesbureau met ervaring op het vlak van milieumanagement voor diverse industriële sectoren. Zo zorgen wij er voor dat u op elk moment conform de milieuwetgeving kan exploiteren. Er wordt voor gezorgd dat u continu op de hoogte wordt gehouden van de wettelijke verplichtingen met betrekking tot keuringen, attesten, metingen … Tevens kan er opgetreden worden als extern milieucoördinator voor kleine, middelgrote en grote bedrijven.

RSK Benelux kan advies verlenen onder de vorm van:

  • Uitvoeren taken extern milieucoördinator;
  • Inventarisatie en weergave relevante milieuwetgeving;
  • Opstellen van milieuvergunningsaanvragen klasse 1,2 en 3 (omgevingsvergunning) en expertise in vergunningsprocedures;
  • Opstellen MER-screeningsnota’s en MER ontheffingsdossiers
  • Ondersteuning bieden aan milieuadministratie ikv IMJV, heffingen, verpakkingsafval, … ;
  • Opzetten van milieuzorgsystemen (ISO 14001);
  • Milieuaudits;

RSK kan uw bedrijf begeleiden in een duurzaamheidstraject. RSK heeft 2 ervaren lokale BREEAM-assessoren in dienst die de certificatie van duurzame gebouwen kunnen voorbereiden en technische ondersteuning kunnen bieden voor

  • BREEAM International New Construction voor nieuwe gebouwen/renovaties. Deze standaard toetst de duurzaamheidsscore van een gebouw af volgens 10 milieu-aspecten, namelijk: management, gezondheid & comfort, energie, water, transport, materialengebruik, afval, landgebruik & ecologie, hinder en innovatie.
  • BREEAM In-Use voor bestaande gebouwen voor alle gebouwtypes. ‘BREEAM In-Use’ is een duurzaamheidsstandaard voor bestaande commerciële gebouwen met als doel een verbetering van de milieuprestatie en een daling van lopende kosten

RSK kan uw bedrijf helpen naar de optimalisatie van energie-efficiëntie en de daaraan gerelateerde kostenbesparing. Zo voeren we energiescans en -audits uit bij KMO’s, grote bedrijven en kantoren. RSK kan uw bedrijf begeleiden in het behalen van het ISO 50.001 certificaat voor energiebeheer. RSK geeft eveneens duurzaamheidstrainingen in bedrijven.

Andere bedrijven op Kamp C

tke_logo_rgb_standard_gradient

Eco2Eco.jpg

Streng-th.pngViCre.png

Logo_BGZK_kleur

Biohome.png

Ecohome.jpg

onesto_logo_woonkrediet_wit (5) (002).jpg

Sluiten