Van 08/07 t.e.m. 05/08 is er geen infoloket op dinsdag, en geen bouwadvies op afspraak (donderdag en 3de zaterdag) op Kamp C. Op 15/8 is Kamp C gesloten door een feestdag.

SDG’s vinden hun weg naar de Vlaamse bouwsector

17 januari 2019 door Diana Grasso

Ruben Van Daele_Bopro SGD.jpg

Volgens het World Green Building Council kan de bouwsector bijdragen aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Twee Vlaamse bedrijven uit de sector leggen uit hoe zij de doelen in hun werking integreren: “Je hebt vooral een andere mindset nodig.”

Ruim drie jaar geleden formuleerden de Verenigde Naties zeventien doelstellingen die onze planeet tegen 2030 opnieuw een sociale en duurzame koers moeten uitsturen. Het World Green Building Council, een internationaal netwerk voor duurzaam bouwen en vastgoed, meent dat de bouw daarin een belangrijke rol kan spelen. Ook steeds meer bedrijven uit de Vlaamse bouwsector vertalen de SDG’s naar de praktijk. Onder hen Bopro en Bao Living: twee ondernemingen met een duurzame drive.

“Zonder de bouwsector komen we er niet”

“Op de vraag of de bouwsector kan bijdragen aan het behalen van de SDG’s antwoord ik volmondig ‘ja’”, zegt Ruben Van Daele (foto), Innovatie Manager bij Bopro. Samen met zijn collega’s adviseert hij ondernemingen uit de bouw om hun werking te verduurzamen. De SDG’s vormen daarbij een rode draad: “In onze adviezen willen we duurzaamheid toepassen in de breedst mogelijke zin. De SDG’s vormen een goed referentiekader.”

Bij Bao Living, dat systemen ontwerpt om de residentiële bouwmarkt betaalbaarder en duurzamer te maken, is eenzelfde geluid te horen. “De bouwsector heeft een cruciale rol te spelen in het halen van de SDG’s. Onze sector is energie-intensief, stoot veel broeikasgassen uit en zet een grote druk op natuurlijke grondstoffen. Zonder een bijdrage van de bouwsector komen we er niet”, zegt medeoprichter Benjamin Eysermans.

Sector van binnenuit verduurzamen

Beide bedrijven integreren de SDG’s vandaag al in hun werking, elk op hun eigen manier. Van Daele: “Als wij een klant adviseren, vertrekken we steeds vanuit de 169 concrete targets die voortvloeien uit de SDG’s. We bekijken hoe het bouwproject of de organisatie aan die doelstellingen kan bijdragen.” Bopro organiseert ook workshops, onder meer over de SDG’s: “Tijdens zo’n workshop brengen we verschillende spelers uit de bouw samen om ervaringen uit te wisselen en kennis te delen. Omdat het vertalen van de SDG’s naar concrete projecten voor velen moeilijk blijft, biedt die kennisdeling een grote meerwaarde.”

Ook Bao Living wil de bouwsector van binnenuit verduurzamen. Daar slaagt het bedrijf alvast aardig in met zijn ‘Slimme Aanpasbare Module’ (SAM): een systeem dat verwarming, elektriciteit, water en andere technieken bundelt in een modulaire kast. “Door al die nutsvoorzieningen in een module te groeperen, sparen we alleen al bij de installatie 5 ton CO2 uit”, zegt Eysermans. “Met ons systeem ontkoppelen we alle voorzieningen van de structuur van het gebouw. Een efficiëntere manier van werken waarbij minder materiaal, afval en transport komen kijken.”

Duurzame mindset

Om de SDG’s in de praktijk te brengen heb je volgens Bopro en Bao Living vooral de juiste mindset nodig. Van Daele: “Technische voorkennis is minder belangrijk. Je moet vooral open van geest zijn en kritisch bekijken waar je een verschil kunt maken. Vaak zal je merken dat je impact veel groter is dan je zou inschatten.”

Ook iedereen waarmee je samenwerkt moet die mindset hebben, vindt Eysermans: “Je moet partners vinden die hun klassieke manier van denken willen aanpassen. Dat is niet altijd eenvoudig, maar we merken dat het thema leeft in de Vlaamse bouwsector. Heel wat bedrijven tonen interesse om duurzamer te werken.”

Concurrentieel voordeel

Nemen bedrijven die de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen nastreven dan ook een voorsprong op de rest? Eysermans meent van wel: “Bij Bao Living zijn we ervan overtuigd dat duurzaam werken een concurrentieel voordeel is. De bouwnormen worden bijvoorbeeld steeds strenger op het vlak van duurzaamheid en energieverbruik. Wie vandaag experimenteert met nieuwe bouwmethodes, zal daar in de toekomst zeker de vruchten van plukken.”

Ook Van Daele ziet een concurrentieel voordeel: “Wie zich het snelst aanpast aan de SDG’s zal projecten kunnen ontwikkelen in een complexere setting. Maar we mogen het bredere verhaal niet vergeten: de belangrijkste motivatie om de SDG’s te integreren moet komen vanuit een maatschappelijk bewustzijn. Het is een project waar we ons met de hele sector voor moeten inzetten.”

Labels:

 • Van selectie naar gunning: interactie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

  ’t Centrum zal het eerste circulaire kantoorgebouw van België worden op de site van Kamp C in Westerlo. Via een Design, Build, Maintain & Energy opdracht heeft Kamp C de werkzaamheden binnen ’t Centrum in één opdracht uitgevraagd. In maart dit jaar koos een zeskoppige jury drie consortia voor de circulaire aanbesteding van het project ’t Centrum. Na de bekendmaking van de drie geselecteerde consortia, volgt nu een proces waarin opdrachtgever- en nemer met elkaar in dialoog gaan.

  Lees meer
 • Tweede co-creatietraject Bouwen aan een circulaire Kempen start in augustus

  Vorige week vond de laatste sessie van het co-creatietraject “Bouwen aan een circulaire Kempen” plaats. Met het project Bouwen aan een circulaire Kempen willen de projectpartners VITO, Möbius en Kamp C kmo’s in de bouwsector op weg helpen om innovatie in hun bedrijfsmodel te implementeren zodat ze naar een circulair businessmodel kunnen overstappen. Vaak hebben de kmo’s al de eerste ideeën over circulair bouwen maar weten ze nog niet goed hoe ze dat concreet kunnen omzetten in een uitgewerkt model. Gedurende drie sessies gingen de projectpartners dieper in op de opportuniteiten, de waardepropositie, de partners en de klanten, de inkomstenstromen die  gegenereerd kunnen worden met een circulair model, … De kmo’s gingen tijdens de workshop zelf aan de slag en werden hierbij begeleid door de projectpartners. Kon je niet bij het eerste traject zijn en wil je graag deelnemen aan het volgende traject dat start op 27 augustus? Schrijf je dan hier in.

  De redactie van Kamp C sprak met Bart Mantels van VITO, Helen Versluys van Möbius en Sofie Torfs, projectverantwoordelijke bij Kamp C.

  Lees meer
 • Samen sterk voor energietransitie: van dromen en durven naar doen

  Kamp C was dit voorjaar de locatie voor de Droom-Durf-Doe-reeks van het community-based Virtual Power Plant-project (cVPP). Met deze reeks hoopt Kamp C iedereen aan boord te krijgen in de energietransitie. Dit project zoomt voornamelijk in op het inspireren, informeren en ondersteunen van burgers en burgerinitiatieven die hun rol in de energietransitie willen definiëren en toepassen. Hoe kunnen burgers, samen, collectief energie opwekken, consumeren en delen? Intussen vond de laatste Durfdag plaats op 4 juni.

  Lees meer
 • Zonnige Kempen nodigt bewoners uit om samen renovatieoplossingen te zoeken

  In het voorjaar organiseerde sociale huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen enkele bewonersavonden in de woonwijk Vinkenhof in Berlaar. Het doel is om zo goed mogelijk in kaart te brengen welke problemen op het gebied van energiegebruik als eerste aangepakt moeten worden. Door de bewoners uit te nodigen hoopte de organisatie meer zicht te krijgen op de pijnpunten van de woningen om zo samen tot een gedragen oplossing te komen voor toekomstige renovaties. De avonden vonden plaats in één van de woningen die momenteel leegstaat en later zal dienen als demowoning in project EnergieNeutraal Levensloopbestendig Bouwen (ENLEB).

  Lees meer
 • C3PO: Uniek 3D-printing project met studenten in België op Kamp C

  Johanna en Axel zitten in hun tweede bachelor Bouw aan de Thomas More Campus in Geel. Ze vormen de creatieve spil achter de 3D-betonprinter op Kamp C. Momenteel experimenteren ze nog met structuren en materialen maar binnenkort rolt er een rijtjeshuis uit de printer. De printer is een onderdeel van het project C3PO, een uniek 3D-printing project met studenten in België. Axel en Johanna vertellen wat hun drijft.

  Lees meer
 • Premie voor thuisbatterij op komst

  De Vlaamse regering heeft een premie voor thuisbatterijen goedgekeurd. Een batterij kan opgewekte energie die niet onmiddellijk lokaal kan worden verbruikt, opslaan om later te gebruiken. Tegelijk zorgt energieopslag ervoor dat het distributienet op piekmomenten niet overbelast wordt. De premie zal ten vroegste op 1 augustus van kracht zijn en kan aangevraagd worden bij departement Omgeving. De subsidie bedraagt maximaal 3.200 euro en moet de aankoop van een thuisbatterij om stroom op te slaan aantrekkelijker maken.

  Lees meer
 • De 5 duurzaamheidsuitdagingen voor woningcorporaties

  Als gevolg van de klimaatovereenkomsten staan woningcorporaties de komende jaren voor grote uitdagingen om hun woningvoorraad voor 2050 te verduurzamen. De huidige renovatie oplossingen zoals Nul op de Meter en andere initiatieven zijn veel te duur en kunnen de benodigde capaciteit niet aan. Dat maakt de overgang bijna onmogelijk. Toch moeten ze hun huurders goede en betaalbare huizen kunnen blijven aanbieden. Huizen die CO2-neutraal zijn. Wat zijn de uitdagingen waar woningcorporaties mee worstelen en wat zijn de oplossingen voor het probleem?

  Lees meer
 • Circulaire businessmodellen: product als dienst

  Circulaire businessmodellen moeten ervoor zorgen dat het voor producenten financieel-economisch aantrekkelijk wordt om hun producten zo duurzaam en circulair als mogelijk te maken. In de vorige blog zagen we dat het traditionele verkoopmodel van de lineaire economie ertoe leidt dat de levensduur van producten bewust wordt verkort waardoor deze veel te snel op de afvalberg terecht komen. Dat moet anders. Maar kan dat ook?

  Lees meer
 • 3D-pioniers van Thomas More Bouw printen op Kamp C

  Een groep gemotiveerde studenten van Thomas More Bouw zijn al enkele maanden aan het experimenteren met de 3D-betonprinter op de site van Kamp C in Westerlo, in het kader van het project C3PO. Ze willen een rijtjeshuis met twee verdiepingen printen. Momenteel onderzoeken de studenten welke materialen en structuren optimaal passen. Het schooljaar loopt bijna af en in september gaan de studenten naar hun derde Bachelor. We spraken Joost en Antonie, één van de 3D-pioniers van Thomas More Bouw.

  Lees meer
 • Een terugblik op een geslaagde Link2Innovate

  Op 27 maart vond het slotevent plaats van het project Link2Innovate. Sinds 1 april 2016 ondersteunt het Link2Innovate, een initiatief van Interreg Vlaanderen-Nederland, jonge technologiebedrijven bij het opstarten van grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten in de grensregio Vlaanderen-Nederland.

  Lees meer
Sluiten