BAMB maakt laatste stop op Kamp C

27 februari 2019 door Diana Grasso

BAMB Jur.JPG

Van december tot midden februari kon je de Reversible Experience Modules (REMs) bezoeken op Kamp C. De REMs zijn een pilot in het Europese “Buildings As Material Banks”(BAMB) project. We ontvingen heel wat kijklustigen. Op 19 februari vonden verschillende workshops plaats over circulair bouwen en materiaalpaspoorten. EPEA Nederland, de organisatie die de REMs lanceerde, gaf een toelichting over de toekomstvisie.

Materiaalpaspoorten voor gezonde gebouwen

Het project “BAMB” werd gelanceerd op 1 september 2015 in het kader van het Europees subsidieprogramma Horizon 2020 en loopt over een periode van 3,5 jaar. Vijftien partners uit 7 Europese landen werken mee aan dit project. Jur Massop, project manager bij EPEA, vertelt: “Meestal is er geen informatie over de materiaalsamenstelling voorhanden. Als je in de supermarkt op de verpakkingen kijkt, staan alle ingrediënten van het voedingsproduct op de verpakking. Met de materiaalpaspoorten die geïntegreerd zijn in de BAMB, willen we een aanzet geven om gebouwen een materiaalpaspoort toe te kennen zodat de gebruiker weet uit welke materialen het gebouw gemaakt is. Zo weet je of je in een gezond gebouw zit.”

Recycleren is het doel

EPEA ontwikkelde visuals die alle data over materialen bevat. Dit is een handige tool voor bedrijven. “Vanuit EPEA kijken we naar de eigenschappen van het materiaal. Op deze manier krijgen we een goed zicht op de gebruikte materialen. Daarom hebben we de materiaalpaspoorten ontwikkeld. Als de info van de producent de consument bereikt, weet de consument of het materiaal hergebruikt en gerecycleerd kan worden. EPEA wil op deze manier zo veel mogelijk partijen betrekken. We gaan ervan uit dat de materiaalpaspoorten de standaard worden.”, aldus Jur.

Stroomlijnen

Hoe het nu verdergaat met de BAMB, staat nog niet vast. “We hebben nog geen pasklaar antwoord. We bekijken momenteel met de Luxemburgse overheidsinstanties hoe we de materiaalpaspoorten verder kunnen ontwikkelen. Hoe ze gebruikt kunnen worden in circulaire aanbestedingen is een mogelijke piste die we nauwer gaan onderzoeken. We beschikken over veel info en willen vooral de criteria van de BAMB stroomlijnen.”, stelt Jur.

De mobiele tentoonstelling reisde in 2018 naar verschillende locaties: van Brussel, via London, Watford, Amsterdam en Eindhoven naar de laatste halte: Kamp C in Westerlo. “Verschillende partijen waren geïnteresseerd om de REMs verder te implementeren. Maar we weten nog niet exact hoe het nu verdergaat. Het was telkens een interessante en leerrijke ervaring maar ook een hele logistieke operatie. Wordt vervolgd.” zegt Jur met een glimlach.

Meer info: https://www.bamb2020.eu/

Labels:

 • De 5 duurzaamheidsuitdagingen voor woningcorporaties

  Als gevolg van de klimaatovereenkomsten staan woningcorporaties de komende jaren voor grote uitdagingen om hun woningvoorraad voor 2050 te verduurzamen. De huidige renovatie oplossingen zoals Nul op de Meter en andere initiatieven zijn veel te duur en kunnen de benodigde capaciteit niet aan. Dat maakt de overgang bijna onmogelijk. Toch moeten ze hun huurders goede en betaalbare huizen kunnen blijven aanbieden. Huizen die CO2-neutraal zijn. Wat zijn de uitdagingen waar woningcorporaties mee worstelen en wat zijn de oplossingen voor het probleem?

  Lees meer
 • Circulaire businessmodellen: product als dienst

  Circulaire businessmodellen moeten ervoor zorgen dat het voor producenten financieel-economisch aantrekkelijk wordt om hun producten zo duurzaam en circulair als mogelijk te maken. In de vorige blog zagen we dat het traditionele verkoopmodel van de lineaire economie ertoe leidt dat de levensduur van producten bewust wordt verkort waardoor deze veel te snel op de afvalberg terecht komen. Dat moet anders. Maar kan dat ook?

  Lees meer
 • 3D-pioniers van Thomas More Bouw printen op Kamp C

  Een groep gemotiveerde studenten van Thomas More Bouw zijn al enkele maanden aan het experimenteren met de 3D-betonprinter op de site van Kamp C in Westerlo, in het kader van het project C3PO. Ze willen een rijtjeshuis met twee verdiepingen printen. Momenteel onderzoeken de studenten welke materialen en structuren optimaal passen. Het schooljaar loopt bijna af en in september gaan de studenten naar hun derde Bachelor. We spraken Joost en Antonie, één van de 3D-pioniers van Thomas More Bouw.

  Lees meer
 • Een terugblik op een geslaagde Link2Innovate

  Op 27 maart vond het slotevent plaats van het project Link2Innovate. Sinds 1 april 2016 ondersteunt het Link2Innovate, een initiatief van Interreg Vlaanderen-Nederland, jonge technologiebedrijven bij het opstarten van grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten in de grensregio Vlaanderen-Nederland.

  Lees meer
 • “Bouwen met aarde: lokaal, gezond en eindeloos circulair”

  Circulaire leembouw combineert traditionele technieken met moderne inzichten. De lokale materialen vinden dankzij eenvoudige processen hun toepassing in bouwwerken van vandaag. Daarbij wordt geen CO2 of afval geproduceerd. Het materiaal kan eindeloos opnieuw gebruikt worden zonder te vervuilen.

  Lees meer
 • Circulaire businessmodellen: geplande veroudering in het lineaire model

  In onze vorige blog hebben we het hoofdstuk over circulair aanbesteden afgerond. In de komende edities komen enkele circulaire businessmodellen aan bod. We beginnen met het leveren van producten als een dienst. Om dat innovatieve model te kaderen, bespreken we eerst een fundamentele constructiefout in het traditionele, lineaire businessmodel: de geplande veroudering.

  Lees meer
 • Dromen-durven-doen: samen sterk voor energietransitie

  Collectief energie opwekken en consumeren is in België (voorlopig) een behoorlijk moeilijke opgave. Er zijn tal van obstakels (technisch, juridisch sociaal, financieel en institutioneel) die de opzet van een eigen virtuele energiecentrale bemoeilijken. Om zicht te krijgen op wat er leeft bij burgers en gemeenschappen organiseert Kamp C de Droom-Durf-Doe-reeks in het project community-based Virtual Power Plant. Het blijft niet alleen bij informeren en inspireren, want het uiteindelijke doel is om drie gemeenschappen of projecten verder te begeleiden via een routekaart naar een eigen cVPP.

  Lees meer
 • Kontichse gezinnen screenen huis met warmtecamera

  Op zaterdag 23 februari maakten de inwoners van de Altenawijk in Kontich een warmtewandeling in het kader van het project RHEDCOOP. De buurtbewoners ontdekten met een warmtecamera welke plekken in huis beter geïsoleerd kunnen worden.

  Lees meer
 • Nieuwe technologieën voor duurzamer beton

  Het gebruik van circulaire technologieën voor beton kan helpen om de milieu-impact van de bouwsector drastisch terug te schroeven. Nu een duurzamer beton technisch stilaan op punt staat, is het tijd om de eerste toepassingen naar de werf te brengen.

  Lees meer
 • Aanbesteden via ‘Rapid Circular Contracting’: meer innovatie en creativiteit

  In onze vorige blog zoomden we in op een eerste vorm van circulair aanbesteden, waarbij een Bouw Informatie Model (BIM) de rol van de hoofdaannemer overneemt. Deze keer komt de tweede variant aan bod: ‘Rapid Circular Contracting’ (RCC). Een circulair aanbestedingsmodel dat maximaal ruimte laat voor innovatie en creativiteit.

  Lees meer
Sluiten