BAMB maakt laatste stop op Kamp C

27 februari 2019 door Diana Grasso

BAMB Jur.JPG

Van december tot midden februari kon je de Reversible Experience Modules (REMs) bezoeken op Kamp C. De REMs zijn een pilot in het Europese “Buildings As Material Banks”(BAMB) project. We ontvingen heel wat kijklustigen. Op 19 februari vonden verschillende workshops plaats over circulair bouwen en materiaalpaspoorten. EPEA Nederland, de organisatie die de REMs lanceerde, gaf een toelichting over de toekomstvisie.

Materiaalpaspoorten voor gezonde gebouwen

Het project “BAMB” werd gelanceerd op 1 september 2015 in het kader van het Europees subsidieprogramma Horizon 2020 en loopt over een periode van 3,5 jaar. Vijftien partners uit 7 Europese landen werken mee aan dit project. Jur Massop, project manager bij EPEA, vertelt: “Meestal is er geen informatie over de materiaalsamenstelling voorhanden. Als je in de supermarkt op de verpakkingen kijkt, staan alle ingrediënten van het voedingsproduct op de verpakking. Met de materiaalpaspoorten die geïntegreerd zijn in de BAMB, willen we een aanzet geven om gebouwen een materiaalpaspoort toe te kennen zodat de gebruiker weet uit welke materialen het gebouw gemaakt is. Zo weet je of je in een gezond gebouw zit.”

Recycleren is het doel

EPEA ontwikkelde visuals die alle data over materialen bevat. Dit is een handige tool voor bedrijven. “Vanuit EPEA kijken we naar de eigenschappen van het materiaal. Op deze manier krijgen we een goed zicht op de gebruikte materialen. Daarom hebben we de materiaalpaspoorten ontwikkeld. Als de info van de producent de consument bereikt, weet de consument of het materiaal hergebruikt en gerecycleerd kan worden. EPEA wil op deze manier zo veel mogelijk partijen betrekken. We gaan ervan uit dat de materiaalpaspoorten de standaard worden.”, aldus Jur.

Stroomlijnen

Hoe het nu verdergaat met de BAMB, staat nog niet vast. “We hebben nog geen pasklaar antwoord. We bekijken momenteel met de Luxemburgse overheidsinstanties hoe we de materiaalpaspoorten verder kunnen ontwikkelen. Hoe ze gebruikt kunnen worden in circulaire aanbestedingen is een mogelijke piste die we nauwer gaan onderzoeken. We beschikken over veel info en willen vooral de criteria van de BAMB stroomlijnen.”, stelt Jur.

De mobiele tentoonstelling reisde in 2018 naar verschillende locaties: van Brussel, via London, Watford, Amsterdam en Eindhoven naar de laatste halte: Kamp C in Westerlo. “Verschillende partijen waren geïnteresseerd om de REMs verder te implementeren. Maar we weten nog niet exact hoe het nu verdergaat. Het was telkens een interessante en leerrijke ervaring maar ook een hele logistieke operatie. Wordt vervolgd.” zegt Jur met een glimlach.

Meer info: https://www.bamb2020.eu/

Labels:

Sluiten