Avans en projectpartners bundelen lessons learned uit co-creatie met bewoners

26 januari 2021 door Sarah Verbeeck

pixabay solar-system-2939551_1920.jpg

Avans Hogeschool is één van de partners in het ENLEB project. Docentonderzoekers van het lectoraat Gebouwde Omgeving schenken bijzondere aandacht aan de rol van co-creatie in de energietransitie omdat het een cruciale factor is de transitie te laten slagen. De focus ligt daarbij op co-creatie met en tussen bewoners op wijkniveau, en ook specifiek op co-creatie met bedrijven.

Voor het onderwerp co-creatie met en tussen bewoners is Avans na de start van het ENLEB project een samenwerking aangegaan met de Bredase energiecoöperatie (BRES). BRES is een coöperatie die bewoners van Breda helpt met het verduurzamen van hun woning. Dit doet zij o.a. door middel van informatieavonden en energiecoaches die individueel advies kunnen geven. Deze activiteiten vinden op wijkniveau plaats en maken deel uit van een integrale wijkaanpak.

Wijkaanpak

Mede in het kader van ENLEB heeft BRES in de periode 2018-2019 haar wijkaanpak ingezet in een viertal wijken in Breda: Brabantpark, Prinsenbeek, IJpelaar en Ulvenhout. Er werd samen met een energie-adviseur van BRES onderzocht welke aanbevelingen en geleerde lessen voortvloeien uit de gehanteerde wijkaanpak, die mogelijks ook interessant zijn voor andere wijken in Nederland en Vlaanderen waar men ook via een wijkgerichte aanpak wil werken aan de verduurzaming van de woningen in de wijk. Hierbij werd een onderscheid gemaakt tussen aanbevelingen en geleerde lessen per co-creatie instrument (informatieavond, keukentafelgesprek en een collectief zonnepanelenproject). Na analyse, is één van de interessante aanbevelingen dat het heel zinvol kan zijn om tijdens een informatieavond te peilen in hoeverre bewoners uit een wijk interesse hebben in de gezamenlijke aanschaf van bepaalde duurzaamheidsmaatregelen. Dit heeft namelijk in twee van de vier wijken geleid tot de opzet en uitvoering van een collectief zonnepanelenproject.

Binnen ENLEB hebben er, afgezien van de vier Bredase wijken, ook in andere Nederlandse en Vlaamse wijken co-creatie activiteiten plaatsgevonden met of tussen bewoners waarbij verduurzaming van de woningen in de wijk of buurt telkens het achterliggende doel was. Avans Hogeschool analyseert op dit moment, in samenwerking met Universiteit Maastricht, hoe de aanbevelingen en geleerde lessen uit de ENLEB wijken zich verhouden tot elkaar én tot aanbevelingen en geleerde lessen uit andere (onderzoeks-)projecten en wijken. Zijn er bijvoorbeeld geleerde lessen en aanbevelingen die vaker terugkomen en daarom wellicht extra belangrijk zijn om rekening mee te houden? En welke unieke geleerde lessen en aanbevelingen heeft het ENLEB-project voortgebracht? De inzichten die uit de analyse voortkomen zullen in de eerste helft van 2021 beschikbaar komen in een rapport op de ENLEB-website.

Co-creatie

Co-creatie met bedrijven onderling en tussen bewoners komt eveneens aan bod in het ENLEB-project. Avans Hogeschool werkt hiervoor nauw samen met andere projectpartners Maastricht Sustainability Institute (MSI) en TIORC (Totaal Integraal Optimaal Renovatie Concept), een coalitie van samenwerkende bedrijven. Hiervoor zijn drie plenaire Masterclass series gepland met de praktijk, brancheorganisaties en andere kennisinstituten. Helaas zijn deze niet allemaal kunnen doorgaan omwille van COVID-19.  

Maar we blijven inzetten op het delen van informatie hierover. Momenteel loopt er een alternatief programma voor de co-creatie sessie met bedrijven. Hiervoor wordt een workshop als online tool ingezet. Deze online tool zal fungeren als kennisplatform om kansen en belemmeringen te delen m.b.t. de voordelen van een betere samenwerking tussen marktpartijen om de bestaande woningmarkt te verduurzamen. Koplopers uit het werkveld en vergelijkbare onderzoeksprojecten worden middels mini-interviews bevraagd op de beschikbare ervaringen en expertise. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van de beschikbare kennis van TIORC en de BouwhulpGroep. Er wordt verwacht dat deze tool medio voorjaar onder een breed netwerk van verschillende bedrijven verspreid wordt.

Foto: zonnepanelen (Pixabay)EU-ENLEB.png

Labels:

 • Energiezuiniger wonen? De Samen Duurzamer Wonen Tool adviseert en verbindt

  Energie besparen: het is goed voor je portemonnee én voor het milieu. De gloednieuwe Samen Duurzamer Wonen Tool helpt je op weg naar een energiezuiniger huis. Bovendien kan de tool je in contact brengen met mensen uit jouw buurt die dezelfde stap willen zetten.

  Lees meer
 • Vinkenhof Berlaar gerenoveerd in co-creatie met bewoners

  Sociale huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen renoveerde op innovatieve wijze de gevel van een halfopen bebouwing in Vinkenhof in Berlaar. Om de aanpak van de renovatie te bepalen werd een beroep gedaan op de gebruikservaring van de huurders uit de wijk zelf. De renovatie paste in het project EnergieNeutraal Levensloopbestedig Bouwen (ENLEB) en werd gerealiseerd met steun van Europa en de provincie Antwerpen. Kamp C is hoofdpartner van dat project en begeleidde samen met Zonnige Kempen het co-creatietraject met de bewoners.

  Lees meer
 • Neem deel aan webinars over renovatie

  Ben jij benieuwd hoe Zonnige Kempen de oude dokterswoning in Vorselaar, Het Huis Van Bockstal, omtoverde tot energiezuinige appartementen? Of wil je weten welke innovatieve technieken en co-creatietraject werden toegepast? Wil je binnenkort gebruik maken van de handige online tool om je woning te verduurzamen? Of ben je geïnteresseerd in de inzichten van het Europese project EnergieNeutraal Levensloopbestendig Bouwen (ENLEB)? Neem dan zeker deel aan de webinars op 20 en 22 april.

  Lees meer
 • Bespaar de helft op energie door een zonneboiler

  Wist je dat je met een zonneboiler ongeveer de helft bespaart op je kosten voor warm water? Kamp C ontwikkelde een infofiche met alle informatie om je op weg te helpen. Download hier de infobrochure.  

  Lees meer
 • Besparen met een zonneboilercombi

  Heb je er ooit al eens aan gedacht om je water te verwarmen door zonnestraling? Met een zonneboilercombi bespaar je tot 225 euro per jaar. Kamp C ontwikkelde een infobrochure dat je op weg helpt. Download hier het infofiche.

  Lees meer
 • Je woning verduurzamen met de infofiches van Kamp C

  Wil je zelf aan de slag om je woning duurzamer te maken? Wil je meer weten over maatregelen die je kunt toepassen in je woning? Kamp C ontwikkelde infofiches die je op weg helpen om in één dag, één maand of in stappen je woning te verduurzamen. Je kunt ze makkelijk downloaden via de website of ophalen bij Kamp C in Westerlo.

  Lees meer
 • Iris vertelt over de Samen Duurzamer Wonen tool

  Iris Moonen, werkzaam als PDeng trainee bij de Technische Universiteit Eindhoven, ontwikkelt in project EnergieNeutraal Levensloopbesteding Bouwen (ENLEB) een tool waarmee particuliere woningeigenaren een persoonlijk advies krijgen over hoe ze hun huis kunnen verduurzamen. In dit interview vertelt ze over de tool en haar ervaring bij de ontwikkeling ervan.

  Lees meer
 • Zonnige Kempen renoveert woning in co-creatie met bewoners

  Binnenkort start sociale huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen met de werken aan de demowoning in Vinkenhof in Berlaar. De woning werd gebouwd in de jaren zeventig met beperkte isolatie en zonder ventilatie. Binnen het project EnergieNeutraal Levensloopbesteding Bouwen (ENLEB) zal deze woning met steun van Europa gerenoveerd worden tot een lage-energiewoning. De inwoners van de wijk werden nauw betrokken om de geplande renovatiewerken te optimaliseren en de klachten en hinder te beperken.

  Lees meer
 • The Exploded View: een revolutionaire samenwerking tussen bouw en landbouw

  In de landbouw bestaan er al heel wat biobased materialen, maar ze worden nog niet allemaal gebruikt op bouwwerven. Wist je bijvoorbeeld al dat je met grasvezel kunt isoleren? Of dat je keukenkastjes kan maken van paprikastelen? Stof tot nadenken dus voor landbouwers en bouwprofessionals over hoe ze de handen in elkaar kunnen slaan voor het huis van de toekomst.

  Lees meer
 • Voortaan één digitaal woon- en energieloket voor alle inwoners van de Kempen

  Alle Kempense steden en gemeenten bundelen hun informatie en hun ondersteuningsaanbod over wonen, energie en duurzaam bouwen of verbouwen voortaan op één overzichtelijke website: www.duurzaamwonen.be. Het digitale loket is een initiatief van Kamp C (het provinciaal centrum voor duurzaamheid en innovatie in de bouw), IOK (de intercommunale ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen), RiT (regio in transitie) en de Kempense energiehuizen. Het online platform biedt de gebruikers niet alleen objectieve informatie op maat van iedere stad of gemeente, ze kunnen online ook vragen stellen die door de medewerkers worden beantwoord. Het initiatief is in Vlaanderen enig in zijn soort.

  Lees meer
Sluiten