Coronadienstverlening: De bouwadviezen, ook de bouwadviezen in de gemeenten, zullen digitaal doorgaan (telefonisch, via mail, Skype…). Wij staan klaar voor jouw bouwvragen via mail bouwadvies@kampc.be of telefoon 014/27 96 50. Het Infocentrum is gesloten tot 01/04/2021 maar we blijven telefonisch en via mail bereikbaar. Het conferentiecentrum de Basis is terug open. Activiteiten, evenementen of rondleidingen zijn jammer genoeg niet mogelijk.

Avans en projectpartners bundelen lessons learned uit co-creatie met bewoners

26 januari 2021 door Sarah Verbeeck

pixabay solar-system-2939551_1920.jpg

Avans Hogeschool is één van de partners in het ENLEB project. Docentonderzoekers van het lectoraat Gebouwde Omgeving schenken bijzondere aandacht aan de rol van co-creatie in de energietransitie omdat het een cruciale factor is de transitie te laten slagen. De focus ligt daarbij op co-creatie met en tussen bewoners op wijkniveau, en ook specifiek op co-creatie met bedrijven.

Voor het onderwerp co-creatie met en tussen bewoners is Avans na de start van het ENLEB project een samenwerking aangegaan met de Bredase energiecoöperatie (BRES). BRES is een coöperatie die bewoners van Breda helpt met het verduurzamen van hun woning. Dit doet zij o.a. door middel van informatieavonden en energiecoaches die individueel advies kunnen geven. Deze activiteiten vinden op wijkniveau plaats en maken deel uit van een integrale wijkaanpak.

Wijkaanpak

Mede in het kader van ENLEB heeft BRES in de periode 2018-2019 haar wijkaanpak ingezet in een viertal wijken in Breda: Brabantpark, Prinsenbeek, IJpelaar en Ulvenhout. Er werd samen met een energie-adviseur van BRES onderzocht welke aanbevelingen en geleerde lessen voortvloeien uit de gehanteerde wijkaanpak, die mogelijks ook interessant zijn voor andere wijken in Nederland en Vlaanderen waar men ook via een wijkgerichte aanpak wil werken aan de verduurzaming van de woningen in de wijk. Hierbij werd een onderscheid gemaakt tussen aanbevelingen en geleerde lessen per co-creatie instrument (informatieavond, keukentafelgesprek en een collectief zonnepanelenproject). Na analyse, is één van de interessante aanbevelingen dat het heel zinvol kan zijn om tijdens een informatieavond te peilen in hoeverre bewoners uit een wijk interesse hebben in de gezamenlijke aanschaf van bepaalde duurzaamheidsmaatregelen. Dit heeft namelijk in twee van de vier wijken geleid tot de opzet en uitvoering van een collectief zonnepanelenproject.

Binnen ENLEB hebben er, afgezien van de vier Bredase wijken, ook in andere Nederlandse en Vlaamse wijken co-creatie activiteiten plaatsgevonden met of tussen bewoners waarbij verduurzaming van de woningen in de wijk of buurt telkens het achterliggende doel was. Avans Hogeschool analyseert op dit moment, in samenwerking met Universiteit Maastricht, hoe de aanbevelingen en geleerde lessen uit de ENLEB wijken zich verhouden tot elkaar én tot aanbevelingen en geleerde lessen uit andere (onderzoeks-)projecten en wijken. Zijn er bijvoorbeeld geleerde lessen en aanbevelingen die vaker terugkomen en daarom wellicht extra belangrijk zijn om rekening mee te houden? En welke unieke geleerde lessen en aanbevelingen heeft het ENLEB-project voortgebracht? De inzichten die uit de analyse voortkomen zullen in de eerste helft van 2021 beschikbaar komen in een rapport op de ENLEB-website.

Co-creatie

Co-creatie met bedrijven onderling en tussen bewoners komt eveneens aan bod in het ENLEB-project. Avans Hogeschool werkt hiervoor nauw samen met andere projectpartners Maastricht Sustainability Institute (MSI) en TIORC (Totaal Integraal Optimaal Renovatie Concept), een coalitie van samenwerkende bedrijven. Hiervoor zijn drie plenaire Masterclass series gepland met de praktijk, brancheorganisaties en andere kennisinstituten. Helaas zijn deze niet allemaal kunnen doorgaan omwille van COVID-19.  

Maar we blijven inzetten op het delen van informatie hierover. Momenteel loopt er een alternatief programma voor de co-creatie sessie met bedrijven. Hiervoor wordt een workshop als online tool ingezet. Deze online tool zal fungeren als kennisplatform om kansen en belemmeringen te delen m.b.t. de voordelen van een betere samenwerking tussen marktpartijen om de bestaande woningmarkt te verduurzamen. Koplopers uit het werkveld en vergelijkbare onderzoeksprojecten worden middels mini-interviews bevraagd op de beschikbare ervaringen en expertise. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van de beschikbare kennis van TIORC en de BouwhulpGroep. Er wordt verwacht dat deze tool medio voorjaar onder een breed netwerk van verschillende bedrijven verspreid wordt.

EU-ENLEB.png

Labels:

 • Bespaar de helft op energie door een zonneboiler

  Wist je dat je met een zonneboiler ongeveer de helft bespaart op je kosten voor warm water? Kamp C ontwikkelde een infofiche met alle informatie om je op weg te helpen. Download hier de infobrochure.  

  Lees meer
 • Besparen met een zonneboilercombi

  Heb je er ooit al eens aan gedacht om je water te verwarmen door zonnestraling? Met een zonneboilercombi bespaar je tot 225 euro per jaar. Kamp C ontwikkelde een infobrochure dat je op weg helpt. Download hier het infofiche.

  Lees meer
 • Je woning verduurzamen met de infofiches van Kamp C

  Wil je zelf aan de slag om je woning duurzamer te maken? Wil je meer weten over maatregelen die je kunt toepassen in je woning? Kamp C ontwikkelde infofiches die je op weg helpen om in één dag, één maand of in stappen je woning te verduurzamen. Je kunt ze makkelijk downloaden via de website of ophalen bij Kamp C in Westerlo.

  Lees meer
 • Iris vertelt over de Samen Duurzamer Wonen tool

  Iris Moonen, werkzaam als PDeng trainee bij de Technische Universiteit Eindhoven, ontwikkelt in project EnergieNeutraal Levensloopbesteding Bouwen (ENLEB) een tool waarmee particuliere woningeigenaren een persoonlijk advies krijgen over hoe ze hun huis kunnen verduurzamen. In dit interview vertelt ze over de tool en haar ervaring bij de ontwikkeling ervan.

  Lees meer
 • Zonnige Kempen renoveert woning in co-creatie met bewoners

  Binnenkort start sociale huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen met de werken aan de demowoning in Vinkenhof in Berlaar. De woning werd gebouwd in de jaren zeventig met beperkte isolatie en zonder ventilatie. Binnen het project EnergieNeutraal Levensloopbesteding Bouwen (ENLEB) zal deze woning met steun van Europa gerenoveerd worden tot een lage-energiewoning. De inwoners van de wijk werden nauw betrokken om de geplande renovatiewerken te optimaliseren en de klachten en hinder te beperken.

  Lees meer
 • Kamp C geeft fakkel energiemeesterwerking door

  Kamp C zette in 2017 de energiemeesterwerking op dankzij het Interreg-project SHINE. Al vijf jaar lang komen vrijwilligers (energiemeesters) op bezoek bij Kempense gezinnen om hen te helpen besparen op hun energiefactuur. Door corona lag de werking even stil maar na de pandemie zullen de energiemeesters terug aan de slag gaan. IOK, de intercommunale ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen, en de stadsregio Turnhout zullen vanaf dan de werking overnemen.

  Lees meer
 • Steven vertelt over de overdracht van de energiemeesterwerking

  IOK, de intercommunale ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen, zal de energiemeesterwerking, in samenwerking met de stadsregio Turnhout, overnemen van Kamp C na de coronacrisis. Vanaf dan zullen de energiemeesters terug op bezoek komen om je te tips te geven om je energiefactuur in te krimpen. Steven Hendrickx van IOK werpt een blik op de toekomst.

  Lees meer
 • Bouwsector datet met creatieve ondernemers in uniek innovatietraject Build.Create.Innovate.

  Kamp C (het Provinciaal Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in de Bouw) en ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. (een verbindingsplatform voor de creatieve economie in provincie Antwerpen) starten samen een nieuw innovatietraject waarin de bouwsector wordt uitgenodigd om met creatieve ondernemers aan de slag te gaan. In maart gaat het traject van start met een matchmaking die deelnemers uit beide sectoren op maat aan elkaar koppelt om een optimaal resultaat te krijgen. Kandidaten hiervoor kunnen zich nog aanmelden.

  Lees meer
 • Zestig energiemeesters hielpen Kempense gezinnen energie besparen

  Kamp C begeleidde tussen 2017 en 2020 een zestigtal enthousiaste energiemeesters. Deze vrijwilligers bezochten Kempense gezinnen om hen te helpen besparen op hun energiefactuur. We blikken terug op de verhalen van enkele energiemeesters.

  Lees meer
 • Tien richtingaanwijzers voor een energetische renovatie

  Tussen 2017 en 2020 adviseerde Kamp C ruim 110 gezinnen in de regio Kempen met renovatieplannen op een intensere manier dan het bestaande bouwadvies in het kader van het SHINE-project. Ruim 60 daarvan hebben in deze periode één of meerdere ingrepen gedaan in hun ambities om de woning ingrijpend energetisch te renoveren. Zo’n renovatie is een lange weg die wordt afgelegd, waarbij de bouwheer duidelijk nood heeft aan een renovatiekompas.

  Lees meer
Sluiten