Alle bouwadviezen gaan digitaal door. Maak steeds een afspraak via de online reservatietool. Je kan ook een rondleiding boeken in ‘t Centrum.

Innovatief bouwconcept op Technologiecampus Gent

17 maart 2022 door Diana Grasso

CBCI bouwconcept Gent

Een rijwoning bouwen die zowel energiezuinig is in productie als in gebruik, en met bouwprincipes die dan ook nog eens gemakkelijk demonteerbaar en herbruikbaar zijn. Die uitdaging ging de onderzoekscel sociaal-ecologisch bouwen op Technologiecampus Gent het voorbije jaar aan. Op woensdag 16 maart bracht Vlaams minister Matthias Diependaele, bevoegd voor wonen, een bezoek aan dit innovatieve bouwconcept. 

Als Europa haar doelstellingen wil halen om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, dan zal ook de bouwsector een radicale ommezwaai moeten maken. Dertig tot vijftig procent van alle materialen die in Europa worden gebruikt, is bestemd voor de bouw. Bouwmaterialen zijn ook ‘goed’ voor ruim een derde van het Europese afval. Er is dus nood aan een meer circulaire aanpak die gebaseerd is op duurzame materialen en het hergebruik ervan.

Circulair bouwen dus, maar hoe gaat dat juist in zijn werk? Op Technologiecampus Gent van KU Leuven onderzoeken ze in het kader van het project ‘Circular Bio-based Construction Industry’ (CBCI) de mogelijke pistes. Zo is op slechts enkele weken tijd een rijwoning gebouwd als testgebouw op de campus. De woning bestaat uit grote industriële modules die als legoblokjes op en naast elkaar worden gestapeld. Hierdoor is het gebouw gemakkelijk aan te passen, uit te breiden en weer uit elkaar te halen. Het plan is om de rijwoning over enkele jaren op een andere locatie herop te bouwen.

Win-winsituatie 

“Deze bouwmethode heeft verschillende voordelen”, zegt architect Alexis Versele van de onderzoeksgroep Bouwfysica en Duurzaam Bouwen. “De bouw verloopt heel snel door het industriële karakter van de modules en op het einde van de levenscyclus kan de woning ook gedemonteerd en hergebruikt worden. Zo reduceren we de hoeveelheid afval. Ook de milieu-impact is beperkt, zowel in de productiefase als tijdens het gebruik. Het is een win-winsituatie: aan de ene kant meer duurzaam materiaal en hergebruik van grondstoffen, en aan de andere kant minder energieverbruik, afval en CO2-uitstoot.”

Meer informatie

Het project ‘Circular Bio-based Construction Industry’ (CBCI) is gesubsidieerd via het Europees programma Interreg 2 Zeeën en wordt mee financieel ondersteund door de provincie Oost-Vlaanderen. Het betreft een samenwerking tussen diverse partners uit België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Er werd een consortium van uitvoerende aannemers geselecteerd, bestaande uit Vanhout, BuildUp, ComTISEnergy, ComTISInstallations, Litobox, Renson en Open Motics. 

Labels:

 • 't Centrum verwelkomt groepen voor rondleidingen

  Sinds 2021 bouwen we aan het meest circulaire kantoorgebouw van de Benelux: ’t Centrum. Dit innovatief gebouw is de katalysator voor circulair bouwen in Vlaanderen en daarbuiten. Het gebouw is sinds kort klaar om getoond te worden aan het publiek! Vanaf nu kun je dus online een rondleiding reserveren.

  Lees meer
 • Het meest circulaire kantoorgebouw van de Benelux staat op Kamp C

  Kamp C en een eerder geselecteerd consortium van zeven bedrijven bouwden ’t Centrum in Westerlo. Dit is het eerste volledig circulair kantoorgebouw in Vlaanderen. Het gebouw telt drie bouwlagen en heeft een totale oppervlakte van 2.400 m². De hoge mate van circulariteit van het gebouw is opmerkelijk, het bestaat uit herbruikbare materialen en kan volledig gedemonteerd worden en elders heropgebouwd. In het gebouw worden innovatieve materialen, toepassingen, technieken en nieuwe bedrijfsmodellen gebruikt.

  Lees meer
 • Duitse ambassadeur bezoekt Kamp C uit interesse voor 3D-printen in de bouw

  Vandaag bezocht de heer Martin Kotthaus, de ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland in ons land, Kamp C. Net als Kamp C stimuleert de Duitse overheid de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs om innovaties in de bouw sneller ingang te doen vinden.

  Lees meer
 • Vlaanderen schakelt 6 versnellingen hoger met de circulaire economie: “We moeten meer en beter recycleren"

  Vlaamse ministers Hilde Crevits (voormalig minister van Werk, Economie en Landbouw) en Zuhal Demir, bedrijfsorganisaties, het middenveld en de kenniswereld nemen samen actie om van Vlaanderen een regio zonder afval te maken en extra initiatieven te nemen op vlak van circulaire economie. 100 Vlaamse partners, waaronder Kamp C, tekenden vandaag een engagementsverklaring waarbij eenieder per domein zich officieel engageert om de circulaire transitie van de Vlaamse economie waar te maken. Het gaat over 6 concrete domeinen: circulair bouwen, innovatie via de bio-economie, circulaire chemie en kunststoffen, meer recyclage en hergebruik in de maakindustrie en minder verspilling in onze voedselketen en waterkringlopen.

  Lees meer
 • Droogte Vlaanderen: klimaatbestendig bouwen

  Droge zomers maken meer en meer duidelijk dat water een kostbaar goed is. Ben je aan het bouwen of renoveren? Dat is hét moment om stil te staan bij duurzaam watergebruik. An De Vriendt, architect en adviseur duurzaam bouwen bij Kamp C, geeft raad.

  Lees meer
 • Expo ‘renovatiepakketten voor woningen’ te bezoeken op Kamp C

  Bestaande woningen energieneutraal maken is geen simpele opdracht. Niet iedereen kan het zich immers permitteren om in duurzame oplossingen te investeren. Kamp C, het Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in de Bouw, zoekt daarom mee naar oplossingen om het huidig woningbestand toekomsbestendig te maken. Als partner in het INDU-ZERO project, dat een blauwdruk voor een fabriek heeft ontworpen om in massaproductie renovatiepakketten aan te bieden tegen een lagere kost, is Kamp C dan ook de Vlaamse showcase om het pakket te demonstreren.

  Lees meer
 • Zo verlucht je woningen en klaslokalen optimaal

  Verluchten is heel belangrijk. Hoe verlucht je best je woning of je klaslokaal? En wat is het verschil tussen ventileren en verluchten? Kamp C legt uit.

  Lees meer
 • Hove pakt gemeentelijk patrimonium strategisch aan voor klimaatdoelstellingen 2050

  Gemeente Hove is een van de Vlaamse gemeenten die het traject SURE2050 heeft gevolgd. Het resultaat ervan is een vastgoedstrategie richting 2050. De komende jaren wordt deze strategie in de praktijk omgezet.

  Lees meer
 • Calculus bouwt innovatief beheerplatform voor ’t Centrum

  ’t Centrum maakt gebruik van een innovatief gebouwenbeheersysteem. Voor het circulair kantoorgebouw ontwikkelde Calculus een flexibel circulair en remonteerbaar beheerplatform dat gebruikt wordt om water en energieverbruik te monitoren en te beperken.

  Lees meer
 • Maatwerkbedrijf Kunnig verwerkt hout van Hangar 26 tot gevelbekleding van ’t Centrum

  Het Antwerps maatwerkbedrijf Kunnig heeft de gevelbekleding van de voormalige evenementenlocatie Hangar 26 klaargemaakt voor hergebruik bij de gevelafwerking in ’t Centrum. Kunnig gaf het hout een grondige opfrisbeurt. De houten balken krijgen nu een tweede leven als gevelbekleding in het circulair kantoorgebouw ’t Centrum op Kamp C.

  Lees meer
Sluiten