Het meest circulaire kantoorgebouw van de Benelux staat op Kamp C

12 mei 2022 door Diana Grasso

gevel 't Centrum  Compagnie Fotografie-1.jpg

Kamp C en een eerder geselecteerd consortium van zeven bedrijven bouwden ’t Centrum in Westerlo. Dit is het eerste volledig circulair kantoorgebouw in Vlaanderen. Het gebouw telt drie bouwlagen en heeft een totale oppervlakte van 2.400 m². De hoge mate van circulariteit van het gebouw is opmerkelijk, het bestaat uit herbruikbare materialen en kan volledig gedemonteerd worden en elders heropgebouwd. In het gebouw worden innovatieve materialen, toepassingen, technieken en nieuwe bedrijfsmodellen gebruikt.

Kamp C wil sterk inzetten op de transitie in de bouwsector van traditionele processen naar circulair bouwen. Met ’t Centrum worden zowel de gebruikers als de omgeving gestimuleerd om anders om te gaan met grondstoffen. Afvalstromen worden tot een minimum herleid en er wordt ingezet op een duurzame energievoorziening en waterhuishouding. Daarnaast gaat er veel aandacht naar bewustmaking en gedragsverandering, en het reduceren van de energiebehoefte van de gebruikers. De ervaringen met alternatieve vormen van partnerschap maar ook van financierings- en verdienmodellen zullen gedeeld worden met het grotere publiek. Met ’t Centrum wil Kamp C tonen hoe circulair bouwen mogelijk is en de bouwsector een duwtje in de rug geven.

Door het weldoordachte circulaire ontwerp en de bewuste keuze voor materialen, technieken en innovatieve bedrijfsmodellen is dit gebouw een katalysator voor circulair bouwen in Vlaanderen en daarbuiten. Het gebouw is ontworpen volgens een modulair gestandaardiseerd grid. Het consortium wil met het concept effectief aantonen dat het gebouw makkelijk te verplaatsbaar en uitbreidbaar is.

“Grote spelers op de kantorenmarkt, zoals Immobel, voorspellen dat de vraag naar duurzame gebouwen de komende jaren zal toenemen. Met ’t Centrum willen we zoveel mogelijk bouwbedrijven stimuleren om mee op die kar te springen. Dat is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor de tewerkstelling in de bouwsector, een van de economische speerpuntsectoren in de provincie Antwerpen,” aldus provincie Antwerpen.

“Dat we toekomstbestendig moeten gaan bouwen is wel duidelijk. Vanuit die gedachte werd ’t Centrum gebouwd,” verduidelijkt Emiel Ascione, projectverantwoordelijke bij Kamp C.

Innovatieve toepassingen

KampC_Jasmien-Smets_webresolutie-technieken

Het kantoorgebouw bestaat uit gestandaardiseerde modulaire wanden, vloeren, kolommen en balken. De elementen zijn enerzijds in houtskeletstructuur, GL en CLT. Op deze manier krijgen we een gebouw dat makkelijk aanpasbaar, uitbreidbaar en te renoveren is en de componenten zijn eenvoudig te recupereren en behouden zo hun waarde op lange termijn. Bouwen met statiegeld wordt nu mogelijk. Alle gebruikte materialen zijn terug te vinden in een Building Information Model (BIM) waaraan het materialenpaspoort rechtstreeks wordt gekoppeld. BIM is een digitaal model dat alle gegevens van een gebouw bundelt en waarmee alle bouwpartners samenwerken.

’t Centrum maakt gebruik van een innovatief gebouwenbeheersysteem. Het gebouwbeheersysteem draagt bij aan een geoptimaliseerd en zo laag mogelijk energieverbruik, maar zal ook preventief onderhoud mee gaan sturen en er zo voor zorgen dat het de levensduur verlengt. Het gebouwbeheerssysteem zelf is uitgerust met draadloze sensoren, dit vermijdt heel wat meters kabel en maakt de installatie makkelijk uit te breiden of in te krimpen.

De levenscyclusanalyse (LCA)-analyse toont dat de milieu-impact van het gebouw zeer laag is. Het bespaart ten opzichte van traditionele gebouwen van gelijkaardige omvang circa 800 ton CO2 (te vergelijken met de captatie van circa 70 hectare/100 voetbalvelden bos).

Een BEO-veld zorgt voor verwarming en koeling. Cementloze chape en funderingen werden speciaal ontwikkeld voor ’t Centrum. De cementloze funderingen werden gerealiseerd door het Interreg-project URBCON. Door gebruik te maken van de URBCON-beton samenstelling in deze funderingsblokken, kon er 22 500 kg aan secundaire grondstoffen worden ingezet en er werd 13 000 kg minder CO2 uitgestoten vergeleken met het gebruik van traditionele funderingen. De vloer bestaat uit schelpenisolatie en een groenwand zal het grijs water zuiveren. De meubels van het Infocentrum op Kamp C werden hergebruikt en geupcycled en maken deel uit van de kantoorinrichting.

Circulaire economie

KampC_Jasmien-Smets_webresolutie-gevel.jpg

Voor de gevelbekleding werd hout van de voormalige evenementenlocatie Hangar 26 in Antwerpen hergebruikt. Het Antwerps maatwerkbedrijf Kunnig gaf het hout een grondige opfrisbeurt. De houten balken kregen een tweede leven als gevelbekleding in ’t Centrum.

Circulaire showcase

Het personeel van Kamp C kreeg een nieuwe werkplek in ’t Centrum. Het gebouw is een showcase voor circulair bouwen en dient als inspiratie voor nieuwe initiatieven en innovatie. Kamp C wil zoveel mogelijk materialen en technieken laten zien in ’t Centrum. Bijkomende info kun je binnenkort ter plaatse of online raadplegen.

Je kunt ’t Centrum ook bezoeken onder leiding van een gids. Voor een rondleiding dien je een afspraak te maken door te mailen naar info@kampc.be of vanaf 10 juni via de website www.kampc.be.

KampC_Jasmien-Smets_webresolutie-boom

Projectpartners

’t Centrum kwam tot stand door een bouwconsortium, Kamp Circulair genaamd. En is samengesteld uit zeven bedrijven: Beneens bouw en interieur, West Architectuur, Streng-th, Muurtuin, Tenerga, TENgroup, en VITO.

Logobanner centrum

URBCON+logo

Foto's: circulair kantoorgebouw 't Centrum op Kamp C - © Kamp C, Jasmien Smets & Compagnie Fotografie (gevel)

Labels:

Sluiten