CVPP-project brengt technologie dichter bij de burger

23 augustus 2018 door Sarah Verbeeck

aardbol en logo niewsbrief Kamp C.jpg

Burgers ondersteunen om van consumenten uit te groeien tot prosumenten, die niet alleen hun eigen energie opwekken maar die ook opslaan en beheren op lokaal niveau. Dat is het doel van het Interreg North-West Europe-project cVPP – Community-based Virtual Power Plant. Kamp C zet mee een participatietraject op touw om burgers te motiveren.

Tal van burgers en bedrijven wekken al hun eigen hernieuwbare energie op. Maar wat als een hele wijk de handen in elkaar slaat en een energiesysteem uitbouwt dat de inwoners, lokale scholen en bedrijven nagenoeg zelfvoorzienend maakt? Het zijn zulke bottom-upinitiatieven die de transitie naar een duurzame samenleving kunnen versnellen. Alleen: hoe vormen burgers en bedrijven een gemeenschap? Wat is hun businessplan? En waar halen zij de technische knowhow om zo’n systeem te implementeren?

Eén grote energiecentrale

Binnen het cVPP-project werken partners uit Ierland, Nederland en België, waaronder Kamp C, aan een handleiding waarmee gemeenschappen aan de slag kunnen om een virtual power plant uit te bouwen. Dat is een cluster van decentrale energie-installaties en opslag- en beheersystemen die samen één grote virtuele energiecentrale vormen. Zo’n gemeenschap kan verschillende vormen aannemen: een cohousingproject met tien wooneenheden, een energiecoöperatie, maar ook een heel dorp.

Projectverantwoordelijke Maro Saridaki van Kamp C: “We willen technologie dichter bij de burgers brengen, zodat die de kans krijgen om zelf innovatieve technieken en processen te implementeren. Op drie plaatsen in Ierland, Nederland en België wordt op dit moment een cVPP geïmplementeerd. Zo bouwt projectpartner en energiecoöperatie EnerGent een virtuele mini-energiecentrale in de Gentse wijk Dampoort, waarbij de betrokkenheid van de gemeenschap – en dus van de wijk – het uitgangspunt vormt. De ervaringen en kennis uit die drie projecten gieten we in een manual.”

Hot item

Het cVPP-project bestaat uit twee trajecten: enerzijds onderzoek naar de technische mogelijkheden van een cVPP, anderzijds procescoaching voor gemeenschappen die een cVPP willen oprichten. Kamp C spitst zich toe op dat laatste. Maro Saridaki: “Op dit moment zijn we op zoek naar groepen in de provincie Antwerpen die mee in het project willen stappen. Een concreet initiatief is er nog niet, maar we merken dat het project een hot item is, onder meer bij energiecoöperaties en gemeentes.”

Kamp C zal de deelnemers begeleiden tot het moment waarop ze klaar zijn om de cVPP op te starten. “We organiseren workshops, lezingen … We richten ook een groep van experts op, die de kennis die we in Ierland, Nederland en Gent opdoen kunnen doorgeven aan burgers én bedrijven.”

Heeft u als bedrijf interesse om deel uit te maken van de expertengroep? Neem dan contact op met Kamp C via www.kampc.be/innovatie/projecten/cvpp

Kennismaken met de partners kan op www.nweurope.eu/projects/project-search/cvpp-community-based-virtual-power-plant/

Labels:

 • “Kamp Circulair” bouwt op Kamp C het eerste volledig circulair gebouwde bedrijfsgebouw van België

  Kamp C zal op zijn site in Westerlo het eerste volledig circulaire bedrijfsgebouw in Vlaanderen bouwen. Kamp C heeft het afgelopen jaar een circulaire aanbesteding opgezet om een geschikt bouwconsortium te kiezen om deze innovatieve opdracht uit te voeren. Het einde van de aanbesteding werd op 17/01/2020 afgerond en de keuze is gevallen op het consortium Kamp Circulair.

  Lees meer
 • Stapt jouw bedrijf over naar een circulair bedrijfsmodel?

  Op 11 februari start het derde co-creatietraject van het project ‘Bouwen aan een circulaire Kempen’. Na twee geslaagde edities, organiseert Kamp C samen met zijn projectpartners VITO en Möbius een derde reeks. We bouwen verder op de ervaringen uit de twee vorige edities om zo de deelnemers nog beter te ondersteunen bij hun noden en vragen.

  Lees meer
 • Hans heeft een ventilatiesysteem D in huis

  Hans heeft een ventilatiesysteem D in zijn huis. Hij deelt graag zijn ervaringen.

  Lees meer
 • Hoe ventileer je je woning het beste in de winter?

  De winter is gearriveerd en we zitten steeds vaker binnen. Waarom zou je een raam openzetten? Veel te koud toch? Wist je dat de binnenlucht in huis tot vijf keer meer vervuild is dan de buitenlucht? Je huis regelmatig verluchten voorkomt vochtproblemen, de opstapeling van schadelijke stoffen en CO2. Volgende tips zorgen voor een gezond binnenklimaat en een betere gezondheid.

  Lees meer
 • Project SURE2050 stoomt overheidsgebouwen klaar voor 2050

  Het project SURE2050 ondersteunt lokale besturen en centrale Vlaamse overheden bij het opmaken van een strategisch vastgoedplan. Klimaatneutraliteit voor het publieke patrimonium tegen ten laatste 2050 is hierbij het uitgangspunt. Het blijft ook niet bij planning. Deelnemende overheden krijgen ondersteuning om te komen tot effectieve investeringsprojecten (onder andere advies over financiële oplossingen). SURE2050 neemt dus alle drempels voor actie weg.

  Lees meer
 • Solarise: hoe lanceren we zonne-energie op grote schaal?

  Solarise wil zonne-energie op grotere schaal laten doorbreken in Europa. Het project focust op moeilijk bereikbare doelgroepen: woningen van lage-inkomensgezinnen en beschermde historische gebouwen.

  Lees meer
 • Eerste Vlaams netwerk energiemeesters van kracht

  De energiemeesters, ook wel eens energieadviseurs genoemd, startten vorige week met een opleiding en geven zo de aftrap van het Vlaams netwerk vrijwillige energieadviseurs. “Wie laat ’s nachts nog een lamp branden?”, vroeg een energiemeester zich af. Een 15-tal vrijwilligers bij Eandis in Turnhout volgen een opleiding tot energiemeester. Zij bezoeken mensen om tips te geven om zuiniger om te gaan met energie en fors te besparen op je energiefactuur.

  Lees meer
 • Huis Van Bockstal test methodes om bijna-energieneutraal te bouwen

  Huis Van Bockstal, een voormalige dokterswoning in Vorselaar, wordt omgevormd tot zes bijna-energieneutrale wooneenheden. De appartementen zullen dienstdoen als demonstratiewoningen waar overheden en bouwprofessionals inzichten kunnen opdoen rond duurzaam bouwen. 

  Lees meer
 • Hoe maken we oude appartementen sneller energiezuinig?

  Meer dan 750 grote appartementsgebouwen in Antwerpenwerden gebouwd voor 1980. Ze hebben een lage energie-efficiëntie, kampen met vocht- en veiligheidsproblemen … Het Interreg-project ACERwil die gebouwen sneller laten renoveren door juridische, sociale en financiële knelpunten weg te nemen. Kamp C zet mee haar schouders onder dat masterplan voor energierenovatie.

  Lees meer
 • Kamp C wil totaalrenovaties 50 procent goedkoper maken

  Veertien partners uit zeven Europese landen zetten hun schouders onder Indu-Zero, een project dat de renovatie van oude woningen de helft goedkoper moet maken dankzij circulaire renovatiepakketten. Kamp C zal de pakketten promoten bij bouwbedrijven:  “Het opschalen van renovaties is immers noodzakelijk om de Vlaamse en Europese doelstellingen rond energie-efficiënt wonen te halen.”

  Lees meer
Sluiten