Door COVID-19 zijn volgende maatregelen tot nader order van kracht. We zijn momenteel aan het werk om onze dienstverlening terug op te starten. Tot op heden gaan de bouwadviezen niet fysiek door maar wel digitaal. Als je al een afspraak had voor een bouwadvies, zullen wij je contacteren. We blijven je bouwvragen beantwoorden via mail bouwadvies@kampc.be. De administratie van het Conferentiecentrum De Basis blijft bereikbaar. We treffen momenteel alle voorbereidingen om verhuringen weer mogelijk te maken en houden je op de hoogte via de website. Hou onze online agenda in de gaten voor updates per activiteit https://www.kampc.be/agenda/alle-agenda-items.

8 voorwaarden voor energiezuinige wijken

22 oktober 2018 door Diana Grasso

interreg_Vlaanderen-Nederland_NL_Fund_RGB.jpg

Heel wat sociale woonwijken uit de jaren 1960, ’70 en ’80 verbruiken (te) veel energie. De woningen één voor één energiezuinig maken vraagt veel tijd. Wat is er nodig om renovatieconcepten op grote schaal te kunnen toepassen en naar energiezuinige wijken te evolueren?

Een energieneutrale woningvoorraad lijkt in Vlaanderen en Nederland nog veraf. Toch kunnen we het renovatieproces versnellen, meent Eefje Stutvoet, expert duurzaamheid bij adviesbureau Atrivé. Voor haar promotieonderzoek bestudeerde zij Slim & Snel en De Stroomversnelling: twee Nederlandse projecten die als doel hadden om sociale woningen op grote schaal te renoveren en energiezuiniger te maken. Het resultaat van haar onderzoek is een lijst met acht samenhangende voorwaarden voor energiezuinige wijken.

Wat is er nodig?

 1. Experimenteerruimte. Grote renovatieconcepten werken beter als het kader niet te vast is afgelijnd. Enkele partners kunnen samen starten, waarna nieuwe partijen zich kunnen aansluiten en de partijen zich ook kunnen aanpassen.
 2. Werken vanuit de behoeften van de bewoners. Ook de communicatie over renovatieprojecten moet voldoende op de bewoners zijn afgestemd.
 3. Een nieuwe rol voor woningcorporaties. In plaats van zichzelf te positioneren als eigenaars die renovaties inkopen, kunnen zij evolueren naar serviceverleners voor de bewoners van hun gebouwen.
 4. Integrale renovatieproducten ontwikkelen. Die moeten aansluiten bij de marktbehoeften en worden afgeleverd met prestatiegaranties.
 5. Een nieuwe rol voor bouwbedrijven. Zij kunnen evolueren naar ondernemingen die zelfstandig producten ontwikkelen, produceren en aanbieden.
 6. Rendabele businesscases ontwikkelen. Dat geldt zowel voor woningcorporaties als voor bouwondernemingen. Uitgangspunt is steeds een gelijkblijvende woonkost voor de bewoners.
 7. Nieuwe regelgeving. Het wettelijk kader moet enerzijds zekerheid geven over stimuleringsregelingen en anderzijds flexibel genoeg zijn om innovatieruimte te creëren.
 8. Een transitiesturing uitwerken. Die kan de verschillende actoren, schaalniveaus en losse acties met elkaar verbinden en helpen om de al aangehaalde voorwaarden te realiseren en in stand te houden.

Integraal pakket

Acht vuistregels, dat klinkt heel duidelijk en eenvoudig. Maar samen vormen ze een geïntegreerd pakket: elk advies is nodig om tot een grootschalig energiezuinig renovatieproject te komen. Eefje Stutvoet: “Wat dit onderzoek vooral aantoont, is dat energierenovaties complexe projecten zijn. Met kleine, aparte maatregelen komen we er niet. Daarom spreken we ook van een transitie: het gaat over technologie, geld, bewoners die willen meewerken, bouwbedrijven die durven veranderen, nieuwe wetgeving, experimenteerruimte … Mijn belangrijkste aanbeveling is dan ook: deins niet terug voor die complexiteit, maar aanvaard ze en neem ze als uitgangspunt.”

Meer info: proefschrift ‘Energietransitie: omarm de complexiteit. Ontwikkeling en grootschalige toepassing van energieneutrale renovatieconcepten voor de naoorlogse sociale-woningvoorraad.’

Dit artikel kadert in het See2Do!-project en ontvangt subsidies uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling via het programma Interreg VA Vlaanderen-Nederland. Meer informatie over het programma is te vinden op www.grensregio.eu .

Labels:

 • Blog 20: Leren van andere sectoren - deel 2

  In de vorige blog maakten we kennis met Jeroen Troost en hoe hij zich als bouwondernemer liet inspireren door andere sectoren. Hij startte in 2014 een bedrijf met het idee de woningmarkt radicaal te vernieuwen door het ontwerpen en industrieel produceren van betaalbare, modulaire huizen onder de merknaam KLIKhuizen. Het missiestatement daarbij was “huizen produceren als auto’s, verkopen als telefoons en recyclen als petflessen”. In de vorige blog gingen we in op het eerste aspect: “huizen produceren als auto’s”. In deze blog kijken we naar hoe de beide andere aspecten van de missie vertaald werden naar innovatieve bouwconcepten.

  Lees meer
 • Minder water verbruiken? Zo doe je dat!

  Wist je dat een Belg gemiddeld 95 liter water per dag verbruikt? Door de droogte moeten we allemaal zuiniger omspringen met water. Maar hoe doe je dat? Door enkele eenvoudige tips kun je besparen op je waterverbruik.

  Lees meer
 • Bespaar energie door sluipverbruik aan te pakken

  Verschillende elektrische apparaten verbruiken nog energie als je ze niet gebruikt. Als ze op stand-by of “uit” staan, kunnen ze toch nog stroom verbruiken. Denk aan de modem, de tv, laders van smartphones of elektrische tandenborstels die in het stopcontact blijven steken. Dit sluimerende stroomverbruik heet “sluipverbruik”. Elke watt sluipverbruik per uur kost je 2 euro per jaar. Door enkele praktische tips kun je heel wat euro’s besparen!

  Lees meer
 • Kamp C wordt Vlaamse showcase van betaalbare renovatiepakketten voor woningen

  Bestaande woningen energieneutraal maken is een geen simpele opdracht. Niet iedereen kan het zich immers permitteren om in duurzame oplossingen te investeren. Kamp C, het Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in de Bouw, zoekt daarom mee naar oplossingen om het huidig woningbestand toekomstklaar te maken. Als partner in het INDU-ZERO project, dat een fabriek ontwerpt om in massaproductie renovatiepakketten aan te bieden tegen een lagere kost, is Kamp C dan ook de Vlaamse showcase om het pakket te demonstreren.

  Lees meer
 • Het gebouwenpatrimonium in Beerse wordt nog duurzamer

  Het project SURE2050 (SUstainable Real Estate 2050) organiseert interactieve opleidingen en coaching voor Vlaamse lokale overheden om het gebouwenpatrimonium te verduurzamen. Dries van de gemeente Beerse vertelt over zijn deelname aan de opleidingen.

  Lees meer
 • Greet renoveerde haar woning in 1 jaar

  Greet uit Herentals renoveerde haar woning in één jaar tijd. “Renoveren kan je ook stukje bij beetje maar wij kozen ervoor om, aangezien wij op dat ogenblik toch niet in de woning moesten wonen, er direct ’korte metten’ mee te maken en te gaan voor een totaalrenovatie.” Kamp C gaf tips tijdens renovatieproces.

  Lees meer
 • Zonnige Kempen toont circulaire kantoren

  Sociale Huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen nam vorige zomer zijn intrek in haar circulaire kantoren. Anneleen Eelen, de algemeen directeur, licht de het proces toe van a tot z.

  Lees meer
 • Kamp C test digitale bouwadviezen

  De digitale revolutie voelen we ook bij Kamp C. De coronacrisis zette de creatieve breinen van onze architecten aan het denken. Hoe kunnen we bouwadviezen blijven geven zonder de bouwaanvrager fysiek te ontmoeten? Onze architecten experimenteerden met verschillende digitale tools om de bouwadviezen toch te laten doorgaan. Architecte Jet vertelt hoe het verloopt.

  Lees meer
 • Tips voor een gezond verlucht huis bij thuiswerken

  Met de verstrengde maatregelen om het coronavirus te bestrijden zijn we nu massaal aan het thuiswerken. Het is toch belangrijk om regelmatig te verluchten. We geven enkele tips.

  Lees meer
 • Zonnige Kempen renoveert woning in co-creatie met bewoners

  Binnenkort start sociale huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen met de werken aan de demowoning in Vinkenhof in Berlaar. De woning werd gebouwd in de jaren zeventig met beperkte isolatie en zonder ventilatie. Binnen het project EnergieNeutraal Levensloopbesteding Bouwen (ENLEB) zal deze woning met steun van Europa gerenoveerd worden tot een lage-energiewoning. De inwoners van de wijk werden nauw betrokken om de geplande renovatiewerken te optimaliseren en de klachten en hinder te beperken.

  Lees meer
Sluiten