“Smart buildings zijn beste garantie om black-out te voorkomen”

14 november 2018 door Diana Grasso

smart buildings shutterstock_719736400.jpg

“Rust nieuwe gebouwen uit met een slim sturingsmechanisme voor het energieverbruik zodat ze grote schommelingen op het distributienet mee kunnen opvangen.” Dat zegt Kris Van Dingenen, technisch directeur bij Techlink, de federatie van technische installatiebedrijven.

Op jaarbasis zijn windenergie en zonne-energie momenteel goed voor ongeveer 7 procent van de Belgische stroomproductie. Op dagen met veel wind én zon loopt dat aandeel op tot een kwart van onze energiebehoefte. Maar omdat een slimme sturing van die energieproductie momenteel ontbreekt, loert de overbelasting van het energienet continu om de hoek. Kris Van Dingenen, technisch directeur bij Techlink, de federatie van technische installatiebedrijven: “Hernieuwbare energie wordt nu niet optimaal ingezet en dat is een gemiste kans. Technisch is het perfect mogelijk om de timing van een groot deel verbruikers af te stemmen op de hernieuwbare elektriciteitsproductie en de rest van die groene elektriciteit op te slaan en te bufferen voor een later tijdstip. Dat kan onder meer in een batterij, via thermische inertie in de vloer- of wandverwarming of via een buffervat.”

Energie uitwisselen met de buurt

De technieken voor smart buildings staan dan wel op punt, de markt en de wetgever zijn nog niet klaar voor de uitrol. Zo is het als ‘prosument’ (producent en consument) van energie vandaag enkel interessant om energie op te slaan voor eigen consumptie. De wet laat immers niet toe om energie door te verkopen aan je buurman. Kris Van Dingenen: “Nochtans verwacht ik dat hernieuwbare energie in de nabije toekomst steeds meer op wijkniveau uitgewisseld zal worden. Een andere hinderpaal voor smart buildings is dat er vandaag weinig tot geen marktpartijen zijn die de geïnjecteerde groene energie aan een interessante prijs opkopen.”

Slim sturen

Om een evenwichtige bevoorrading van hernieuwbare energie mogelijk te maken, ziet Techlink een cruciale rol weggelegd voor ‘net-actieve’ gebouwen. Dat zijn gebouwen die niet alleen hernieuwbare energie produceren en zoveel als mogelijk zelf consumeren, maar die ook uitgerust zijn met opslagcapaciteit en een slim sturingsmechanisme waardoor ze grote schommelingen op het distributienet mee kunnen opvangen: als de productie van hernieuwbare energie piekt, verbruiken ze een maximum aan elektriciteit of slaan ze de energie op voor gebruik op een later tijdstip.

Voordelig E-peil

Gebouwen die uitgerust zijn om het net uitgebalanceerd te bevoorraden met de geproduceerde hernieuwbare energie, moeten kunnen rekenen op een voordeel bij de berekening van hun E-peil, vindt Kris Van Dingenen: “Dankzij hun slimme sturing leveren zulke gebouwen de maatschappij een niet te onderschatten voordeel: doordat zij het net ondersteunen, moet de distributienetbeheerder minder snel dure infrastructuurwerken uitvoeren en dat is dan weer goed nieuws voor onze energiefactuur. Nu houdt die EPB-regelgeving louter rekening met het energieverbruik van een gebouw. Ook de mate waarin een gebouw energie kan bufferen en slim kan leveren, zou een doorslaggevend criterium moeten zijn om het E-peil te berekenen.”

Digitale meters

Een slimme sturing van net-actieve gebouwen kan niet zonder de invoering van de digitale meters. Kris Van Dingenen: “Eind oktober kondigde Vlaams minister van Energie Bart Tommelein aan dat de plaatsing van de digitale meters voor prosumenten wordt uitgesteld tot juli 2019. Die meters laten toe om via een aangepaste tarifering prosumenten financieel aan te moedigen om hun energie ofwel te stockeren ofwel vrij te geven, naargelang de behoefte. Op die manier vermijden we schommelingen op het elektriciteitsnet en verzekeren we de geleidelijke levering van hernieuwbare energie.” 

Bepaal eerst energieconcept

Digitale meters, slimme sturingssystemen … De smart buildings van de toekomst vragen om een compleet andere benadering van het bouwproces, onderstreept Kris Van Dingenen: “Vandaag vertrekken architecten en bouwpromotoren nog te veel van een esthetisch ontwerp. Smart buildings vragen een andere aanpak: eerst moet het energieconcept voor het gebouw duidelijk zijn, onder meer in functie van de voorzieningen in de wijk. Eens dat vastligt, ontwerpt de architect rond die technische installaties een prachtig gebouw. De nieuwe stadswijk Nieuw Zuid in Antwerpen is ontworpen in functie van duurzaamheid en slimme technieken, met succes.”

Labels:

 • Kamp C bereikt de kaap van 3000 bezoekers voor The Exploded View Beyond Building tijdens succesvol slotcongres

  De tijdelijke tentoonstelling The Exploded View Beyond Building sluit haar deuren op Kamp C. Om het demonteerbare huis uit te wuiven, nodigde Kamp C de bouw- en landbouwsector en lokale besturen uit voor het slotcongres ‘Van oogst naar woonst’. Tijdens het congres konden ze zich laten inspireren door verschillende workshops en keynotesprekers.

  Lees meer
 • Kamp C motiveert samenwerken met maatwerkbedrijven voor de toekomst van de bouw

  In het kader van de klimaatdoelstellingen staat de bouwwereld vandaag voor de gigantische uitdaging om haar verbruik en uitstoot terug te dringen. Om hierin te slagen, zullen biogebaseerde materialen en circulair bouwen steeds meer aan belang winnen. Er zijn echter veel niet-automatiseerbare handelingen - en dus veel werkkrachten - nodig om het hergebruik van materialen mogelijk te maken. Hier kunnen maatwerkbedrijven een sterke rol opnemen, want zij blinken uit in repetitief, niet-automatiseerbaar werk. Kamp C wil deze mogelijke samenwerkingen in de bouwsector stimuleren en bracht daarvoor een nieuwe brochure uit vol tips en voorbeelden.

  Lees meer
 • The Exploded View: een revolutionaire samenwerking tussen bouw en landbouw

  In de landbouw bestaan er al heel wat biobased materialen, maar ze worden nog niet allemaal gebruikt op bouwwerven. Wist je bijvoorbeeld al dat je met grasvezel kunt isoleren? Of dat je keukenkastjes kan maken van paprikastelen? Stof tot nadenken dus voor landbouwers en bouwprofessionals over hoe ze de handen in elkaar kunnen slaan voor het huis van de toekomst.

  Lees meer
 • Kamp C blikt terug op projecten

  Kamp C werkte mee aan heel wat projecten. We blikken terug op de belangrijkste verwezenlijkingen uit 2022.

  Lees meer
 • Evolutie naar het circulair economisch model volgens Chris Van de Voorde van JUUNOO

  Sofie Torfs van Kamp C sprak met Chris Van de Voorde, zaakvoerder van JUUNOO over zijn visie op het circulair economisch model. In ’t Centrum werden circulaire wanden gebruikt van JUUNOO.

  Lees meer
 • Het verhaal achter de circulaire wanden in ’t Centrum: JUUNOO

  Het kantoorgebouw ’t Centrum is zo goed als 100 procent circulair, ook de wanden. Voor de wanden deed de aannemer een beroep op JUUNOO. De circulaire filosofie zit in het DNA van het bedrijf. Zaakvoerder Chris Van de Voorde geeft meer inzichten in een interview.

  Lees meer
 • Voortaan één digitaal woon- en energieloket voor alle inwoners van de Kempen

  Alle Kempense steden en gemeenten bundelen hun informatie en hun ondersteuningsaanbod over wonen, energie en duurzaam bouwen of verbouwen voortaan op één overzichtelijke website: www.duurzaamwonen.be. Het digitale loket is een initiatief van Kamp C (het provinciaal centrum voor duurzaamheid en innovatie in de bouw), IOK (de intercommunale ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen), RiT (regio in transitie) en de Kempense energiehuizen. Het online platform biedt de gebruikers niet alleen objectieve informatie op maat van iedere stad of gemeente, ze kunnen online ook vragen stellen die door de medewerkers worden beantwoord. Het initiatief is in Vlaanderen enig in zijn soort.

  Lees meer
 • Lierse houtbouwer zal Exploded View opbouwen op Kamp C

  Vanaf maart wordt The Exploded View Beyond Building opgebouwd op Kamp C. SIDATI, een houtbouwer uit Lier, heeft de demowoning uit biobased materialen mee gedemonteerd in Almere en zal het gebouw weer opbouwen op Kamp C in 2023. Ze werken voor de eerste keer mee aan een project dat honderd procent circulair is. We spraken met zaakvoerder Claire Dewispelaere en David Siebens.

  Lees meer
 • Sarah kijkt uit naar de komst van The Exploded View Beyond Building op Kamp C

  Binnenkort verhuist de tentoonstelling The Exploded View Beyond Building van Floriade Expo in Almere naar Kamp C. Sarah Verbeeck, projectverantwoordelijke, licht toe.

  Lees meer
 • Bouwen aan een digitale toekomst

  Kamp C volgt als centrum voor duurzaam bouwen en innovatie in de bouw de trends in de bouwsector nauwgezet op. Dat de sector voor heel wat evoluties en uitdagingen staat, is voor iedereen duidelijk. Innovatie dringt zich op bij alle bedrijven in de bouw, zowel bij kleine als grote ondernemers. Niki Cauberg is hoofdadviseur van de afdeling Digital Construction van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) en deelt graag met ons zijn inzichten over één van deze tendensen; de digitale en industriële evolutie die de bouwsector op dit moment doormaakt.

  Lees meer
Sluiten