Coronadienstverlening: De bouwadviezen, ook de bouwadviezen in de gemeenten, zullen digitaal doorgaan (telefonisch, via mail, Skype…). Wij staan klaar voor jouw bouwvragen via mail bouwadvies@kampc.be of telefoon 014/27 96 50. Het Infocentrum is gesloten tot 01/04/2021 maar we blijven telefonisch en via mail bereikbaar. Het conferentiecentrum de Basis is terug open. Activiteiten, evenementen of rondleidingen zijn jammer genoeg niet mogelijk.

Kamp C begeleidde Anna in haar renovatieverhaal

25 januari 2021 door Diana Grasso

woning Anna van Pelt 3.jpg

Anna uit Zoersel contacteerde Kamp C met vragen over de renovatie van haar woning. Onze adviseur Dirk hielp haar met vragen over isolatie en zonnepanelen. “Door het advies van Kamp C kon ik eindelijk beslissingen nemen,” vertelt Anna.

Wat is het bouwjaar van de woning en welk type woning is het?

Anna: “De woning dateert uit 1964 en het is een open bebouwing. Het is een type huis dat je veel ziet staan in deze streek. Een beetje 13 in een dozijn: een bakstenen huis met bakgoten, oversteken en witte afwerking. Ik denk dat het zeldzaam is dat er nog leien op mijn dak liggen.”

Welke vragen had je voor Kamp C?

Anna: “Ik stond voor een grote renovatie en zocht een neutrale instantie die me wegwijs kon maken. Het Ecohuis in Antwerpen heeft me doorverwezen naar Kamp C. Ik had vragen over een dakrenovatie, dakisolatie, spouwmuurisolatie en zonnepanelen. De dakrenovatie is een grote en dure renovatie. Het was moeilijk om keuzes te maken.”

Wat wil je renoveren aan je dak en waarom?

Anna: “Eigenlijk zijn vooral de goten al een tijdje aan vervanging toe. Die renovatie betekent ook een paar rijen leien weghalen en terugplaatsen. In verhouding is dat een grote investering, bijna buiten proportie als er een oud, niet geïsoleerd dak blijft liggen. En eigenlijk mag het ook niet. Er liggen eternitleien op het dak en die bevatten asbest, dat wist ik zelf eerst niet. Deze zijn aan vervanging toe. Ze moeten dus op een asbestveilige manier verwijderd worden. Verschillende dakwerkers zijn komen kijken en gaven verschillende adviezen. Het is niet zo evident om te weten wie een goede, betrouwbare dakwerker is. Sommigen zeiden dat heel het dak moest vervangen worden. Anderen vonden het minder nodig. Het proces van de dakinspecties en het opstellen van de offertes duurde soms maanden! Uiteindelijk heb ik beslist om te investeren in een nieuw dak met isolatie bovenop het dak. Ik heb Kamp C gecontacteerd met de vraag wat ik moest doen met de isolatie. Dirk heeft advies op maat gegeven, hij dacht mee na over welke isolatiedikte het best bij mijn woning, eisen en budget paste. De leien zullen vervangen worden door dakpannen. Mijn dakgoten zullen ook gerenoveerd worden. Kamp C heeft me neutraal advies gegeven en geholpen om keuzes te maken. Dirk heeft ook advies gegeven over zonnepanelen, hoeveel ik er kan leggen in verhouding tot mijn verbruik en de terugverdientijd. Op basis van deze info heb ik besloten om niet te investeren in zonnepanelen. Voorlopig laat ik de spouwmuren ook niet isoleren, omdat de spouw vuil is en het te ingrijpend is om dat op te lossen.”

Heb je het dak intussen gerenoveerd of welke stappen ga je binnenkort ondernemen in de renovatie?

Anna: “Ik heb intussen beslist welke dakwerker het dak zal komen vervangen. De eternitleien zullen professioneel verwijderd worden, er zal dakisolatie komen, platte dakpannen en er komen nieuwe dakgoten. Dit zal gebeuren na het bouwverlof.”

Heb je gebruik gemaakt van energiepremies? Zo ja, welke?

Anna: “Ik hoop gebruik te maken van de asbestverwijderingspremie en dakrenovatiepremie.”

Was het advies van Kamp C nuttig?

Anna: “Het advies was heel nuttig. Dirk heeft me geholpen om keuzes te maken. Hij gaf neutraal advies op maat. Hij gaf me advies over de spouwmuren en energiepremies. Hij mailde zelf enkele wetenschappelijke artikels. Ik ben blij dat de renovatiewerken kunnen starten en hoop dat ze snel afgerond zijn (lacht).”

Heb jij vragen over duurzaam bouwen of verbouwen of energiepremies?

Je kunt Kamp C contacteren voor gratis en onafhankelijk advies via mail (bouwadvies@kampc.be) of telefoon (014 27 96 50). Meer info vind je hier.

Labels:

 • Kamp C geeft fakkel energiemeesterwerking door

  Kamp C zette in 2017 de energiemeesterwerking op dankzij het Interreg-project SHINE. Al vijf jaar lang komen vrijwilligers (energiemeesters) op bezoek bij Kempense gezinnen om hen te helpen besparen op hun energiefactuur. Door corona lag de werking even stil maar na de pandemie zullen de energiemeesters terug aan de slag gaan. IOK, de intercommunale ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen, en de stadsregio Turnhout zullen vanaf dan de werking overnemen.

  Lees meer
 • Steven vertelt over de overdracht van de energiemeesterwerking

  IOK, de intercommunale ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen, zal de energiemeesterwerking, in samenwerking met de stadsregio Turnhout, overnemen van Kamp C na de coronacrisis. Vanaf dan zullen de energiemeesters terug op bezoek komen om je te tips te geven om je energiefactuur in te krimpen. Steven Hendrickx van IOK werpt een blik op de toekomst.

  Lees meer
 • Bouwsector datet met creatieve ondernemers in uniek innovatietraject Build.Create.Innovate.

  Kamp C (het Provinciaal Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in de Bouw) en ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. (een verbindingsplatform voor de creatieve economie in provincie Antwerpen) starten samen een nieuw innovatietraject waarin de bouwsector wordt uitgenodigd om met creatieve ondernemers aan de slag te gaan. In maart gaat het traject van start met een matchmaking die deelnemers uit beide sectoren op maat aan elkaar koppelt om een optimaal resultaat te krijgen. Kandidaten hiervoor kunnen zich nog aanmelden.

  Lees meer
 • Zestig energiemeesters hielpen Kempense gezinnen energie besparen

  Kamp C begeleidde tussen 2017 en 2020 een zestigtal enthousiaste energiemeesters. Deze vrijwilligers bezochten Kempense gezinnen om hen te helpen besparen op hun energiefactuur. We blikken terug op de verhalen van enkele energiemeesters.

  Lees meer
 • Tien richtingaanwijzers voor een energetische renovatie

  Tussen 2017 en 2020 adviseerde Kamp C ruim 110 gezinnen in de regio Kempen met renovatieplannen op een intensere manier dan het bestaande bouwadvies in het kader van het SHINE-project. Ruim 60 daarvan hebben in deze periode één of meerdere ingrepen gedaan in hun ambities om de woning ingrijpend energetisch te renoveren. Zo’n renovatie is een lange weg die wordt afgelegd, waarbij de bouwheer duidelijk nood heeft aan een renovatiekompas.

  Lees meer
 • Neem geen overhaaste beslissingen over zonnepanelen

  De terugdraaiende teller verdwijnt maar hoe laat je zonnepanelen nog het meest renderen? Hans, projectverantwoordelijke en expert in duurzame energie bij Kamp C, raadt af om halsoverkop beslissingen te nemen. “Over een tot twee jaar zal waarschijnlijk meer technologie en wetgeving voorhanden zijn, die toelaat om in alle comfort van groene stroom te genieten.”

  Lees meer
 • Avans en projectpartners bundelen lessons learned uit co-creatie met bewoners

  Avans Hogeschool is één van de partners in het ENLEB project. Docentonderzoekers van het lectoraat Gebouwde Omgeving schenken bijzondere aandacht aan de rol van co-creatie in de energietransitie omdat het een cruciale factor is de transitie te laten slagen. De focus ligt daarbij op co-creatie met en tussen bewoners op wijkniveau, en ook specifiek op co-creatie met bedrijven.

  Lees meer
 • Corona geeft boost aan digitale bouwadviezen bij Kamp C

  Kamp C gaf vorig jaar (2020) welgeteld 860 bouwadviezen aan particuliere burgers. In 90% van de gevallen verliep dat volledig digitaal. Het nieuwe aanbod, dat omwille van corona in het leven werd geroepen, wordt duidelijk gesmaakt. Deze online service blijft dan ook in het aanbod van Kamp C opgenomen, ook na de coronacrisis.

  Lees meer
 • Bouw van Vlaamse Housing 4.0. Energy pilot nadert

  Hoe maak je nulenergiewoningen voor iedereen haalbaar? Kamp C en de provincie Vlaams-Brabant zijn met het Europees project ‘Housing 4.0. Energy’ de uitdaging aangegaan. Samen met 8 partners uit Vlaanderen, Nederland, Duitsland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, onderzoeken we de mogelijkheden van innovatieve technieken en materialen om CO2-neutraal te bouwen. In het Vlaams-Brabantse Huldenberg en op een aantal sites in het buitenland worden energiezuinige 'piloothuizen' gebouwd. Hoe ver staan ze al?

  Lees meer
 • Het SOLARISE project laat de zon schijnen voor alle burgers

  Kamp C vindt het belangrijk om bij nieuwbouw en renovatie energetisch performante constructies na te streven. Deze taak werd al opgenomen in de dagelijkse werking van Kamp C en via het Interreg-project SOLARISE zal dit nog verder uitgebouwd worden.

  Lees meer
Sluiten