Coronadienstverlening: De bouwadviezen, ook de bouwadviezen in de gemeenten, gaan digitaal door. Wij staan klaar voor jouw bouwvragen via mail bouwadvies@kampc.be of telefoon 014/27 96 50. Het Infocentrum is gesloten maar we blijven telefonisch en via mail bereikbaar. Het conferentiecentrum de Basis is open. Voor evenementen incl. recepties gelden er aangepaste coronamaatregelen tot max. 50 personen. Contacteer het Conferentie- en Bedrijvencentrum de Basis op 014/27 96 50 voor onze mogelijkheden.

’t Centrum: gebouwd met cementloze funderingen dankzij het Interreg NWE URBCON-project

donderdag 8 juli 2021 door Diana Grasso

funderingen t Centrum Urbcon beton.jpg

Recent zette Kamp C, het provinciaal Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in de Bouw in Westerlo, de eerste stappen in de opbouw van ’t Centrum op haar site in Westerlo. Dit innovatief gebouw combineert verschillende pijlers van duurzaam bouwen tot het eerste circulaire kantoorgebouw van België. Een innovatief leerproces, waaruit heel de bouwsector inspiratie kan putten.

Circulariteit en duurzaamheid als fundament

Bij circulair bouwen staan uiteraard de principes van de circulaire economie voorop. In essentie gaat het erom dat materialen zoveel mogelijk hergebruikt en gerecycleerd worden met een zo hoog mogelijk waardebehoud. In dit opzicht zijn de betonnen funderingen zo ontworpen en gedimensioneerd dat ze bij het einde van hun levensduur gemakkelijk gedemonteerd kunnen worden. Zo zijn de dimensies gestandaardiseerd en bijgevolg perfect terug in te zetten bij een nieuw bouwproject in de toekomst. Dit maakt de funderingen circulair, maar nog niet persé duurzaam. Traditioneel beton bevat namelijk veel cement, een grondstof die jaarlijks verantwoordelijk is voor 8% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Om ook hier de kaart van de duurzaamheid te trekken, deed de bouwheer beroep op duurzame betonmengsels, ontwikkeld in het kader van het URBCON-project.

URBCON reduceert het gebruik van primaire grondstoffen en de uitstoot van CO2

Beton is veruit het meest gebruikte bouwmateriaal ter wereld. De keerzijde van de medaille is de enorme impact op ons ecosysteem. Met name de cementindustrie produceert jaarlijks meer dan 4 miljard ton cementachtige materialen, verantwoordelijk voor meer dan 3 miljard ton CO2. Afgezien hiervan, worden er jaarlijks ook tientallen miljarden tonnen natuurlijke rotsen en afzettingen opgegraven om als zand of aggregaat te gebruiken. Het door Interreg North-West Europe gesubsidieerde URBCON-project combineert toonaangevende kennis en knowhow op het gebied van duurzame beton om deze problemen aan te pakken. URBCON optimaliseert het gebruik van industriële bijproducten zoals metallurgische slakken of verbrandingsassen voor de productie van circulaire, duurzame en hoogwaardige beton.

Van blokje in het lab tot 55 m³ funderingsblokken in de grond

Onder leiding van ResourceFull en met de ondersteuning van UGent werd een testprogramma op poten gezet voor de ontwikkeling van een geschikt betonmengsel voor de funderingen van ‘t Centrum met een zo minimaal mogelijke milieu-impact. Het onderzoek ging van start met de ontwikkeling van duurzame binders gebaseerd op industriële restromen.

Traditioneel cement reageert met water, waarna het uithardt en sterkte ontwikkelt. Water alleen is niet voldoende om de reactie van deze industriële reststromen op gang te brengen. Om het reactiemechanisme te initiëren is de toevoeging van chemische activators noodzakelijk. In het labo werd er daarom hard gewerkt aan de juiste combinatie van grondstoffen en chemische activators. Op mortelniveau werd er gekeken naar eigenschappen zoals trek- en druksterkte, vloei en krimp. In de betonlabo’s werden de mengsels opgeschaald op basis van de materiaal en betoneigenschappen van de beoogde toepassing. Het granulair skelet werd met een in-house ontwikkeld pakkingsmodel geoptimaliseerd aan de hand van de beschikbare zanden en granulaten van de producent.

Steunende op de testen op verse beton (vloei, vloeistabiliteit, uithardingstijd), op uitgeharde samples (druksterkte, krimp, densiteit, E-modulus) en op duurzaamheid (vries-dooi, weerstand tegen carbonatatie, chloride indringing) kon gelijkwaardigheid aangetoond worden met de twee traditionele mengsels: (i) C20/25 EE2 S5 en (2) C30/37 EE3 ZVB.

foto 1 Urbcon t Centrum

De productie van de funderingsblokken werd uitgevoerd bij Willy Naessens Construct in Oudenaarde. Gezien de grondstoffen reeds beschikbaar waren in de silo, was de implementatie van de ontwikkelde eco-binders beperkt tot het digitaal aanpassen van de mengverhoudingen en het manueel doseren van de ResourceFull activators (15 – 40 kg/m³). De mengsels hadden een vloeistabiliteit van 60 minuten, hetgeen ruim voldoende is in prefab productie omgeving. Na een laatste kwaliteitscontrole werden alle funderingselementen goedgekeurd en succesvol geïnstalleerd door Beneens in Westerlo. Als kers op de taart werd er nog 6 m³ verse eco-beton gestort aangeleverd vanuit de ready-mix betoncentrale J. Janssens & Zonen te St.-Lenaarts. Door gebruik te maken van de URBCON-beton samenstelling in deze funderingsblokken, kon er 22 500 kg aan secundaire grondstoffen worden ingezet en er werd 13 000 kg CO2 minder uitgestoten vergeleken met het gebruik van traditionele funderingen.

Met dank aan: Willy Naessens Construct, J. Janssens & Zonen, Beneens, ResourceFull en UGent.

Technische vragen: mail naar wouter.crijns@resourcefull.eu

Meer info over ’t Centrum: https://www.kampc.be/tcentrum/circulair-bouwen-t-centrum

Meer info over URBCON: https://www.kampc.be/duurzaam/projecten/urbcon

foto 2 Urbcon t Centrum

Coverfoto: funderingen 't Centrum uit URBCON-beton

Foto 1: Figuur 1: Links: beproeving sterkte op mortelbalk (4x4x16cm³); Rechts: opschaling betonmengsels

Foto 2: Figuur 2: Links: de activators en additieven van ResourceFull; Midden: productie van de funderingsblokken; Rechts: Funderingsblokken zonder cement

URBCON+logo

Labels:

 • BEO-veld zorgt voor verwarming en koeling in ‘t Centrum

  ’t Centrum, het circulair kantoorgebouw op Kamp C, maakt gebruik van een BEO-veld. Tenerga, gespecialiseerd in toepassingen van hernieuwbare thermische energie, legde het BEO-veld aan. Jan Laga, CEO van Tenerga, legt uit waarom dit thermisch energiesysteem uiterst geschikt is in een circulair gebouw en licht de voordelen van ondiepe geothermie toe.

  Lees meer
 • Uitgelicht: de visie achter ’t circulaire kantoorgebouw ‘t Centrum

  Samen met een consortium van 7 bedrijven realiseert Kamp C in Westerlo een flexibel aanpasbaar kantoorgebouw. Met zijn weldoordachte circulaire ontwerp en een bewuste keuze van materialen, technieken en innovatieve bedrijfsmodellen moet dit gebouw, een katalysator zijn voor circulair bouwen in Vlaanderen en daarbuiten. We vroegen aan de bedrijfs-en projectleiders wat hun visie is op circulair bouwen en het circulair bouwconsortium.

  Lees meer
 • Consortiumleden van ’t Centrum aan het woord

  Het zijn bijzondere tijden op Kamp C. De bouw van ’t Centrum, het eerste circulaire kantoorgebouw van Vlaanderen is van start gegaan. De werken zijn volop aan de gang. De CLT-structuur staat er al en er wordt volop gewerkt aan het buitenschrijnwerk en het dak.

  ‘t Centrum is een realisatie van het bouwconsortium Kamp Circulair, bestaande uit zeven bedrijven en organisaties: aannemersbedrijf Beneens, engineeringbedrijf TEN, studiebureau Streng-th, fabrikant Muurtuin, architectenbureau West Architectuur, geothermisch adviesbureau Tenerga en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO).

  We hadden een gesprek met de leden van het consortium over hun ervaringen in deze nieuwe samenwerkingsvorm.

  Lees meer
 • Kamp C: meiboom op eerste circulair kantoorgebouw in Vlaanderen

  Op de site van Kamp C, het provinciaal Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in de Bouw, in Westerlo verrijst het eerste circulaire kantoorgebouw van Vlaanderen. Kamp C realiseert dit samen met een consortium van 7 bedrijven en organisaties. Met een weldoordacht circulair ontwerp en een bewuste keuze van materialen, technieken en innovatieve bedrijfsmodellen moet het een katalysator worden voor circulair bouwen in Vlaanderen en daarbuiten. De nieuwbouw krijgt de naam ’t Centrum. De werken zijn volop aan de gang. Vandaag is bij Kamp C in Westerlo de meiboom geplant op de houtskeletstructuur.

  Lees meer
 • Kamp C wint Europese Procura+ Award

  Kamp C wint met het project ’t Centrum een Europese Procura+ Award. Dat is vanmiddag in Berlijn bekendgemaakt. Het circulair aanbestedingstraject ’t Centrum dat Kamp C heeft uitgeschreven voor de bouw van een circulair kantoorgebouw in Westerlo viel in de prijzen in de categorie ‘Sustainable Procurement of the Year’.

  Lees meer
 • Kamp C en Kamp Circulair bereiken nieuwe mijlpaal met indiening bouwaanvraag ’t Centrum

  Op 18 juni werd de bouwaanvraag voor ’t Centrum ingediend. Een nieuwe mijlpaal voor Kamp C en Kamp Circulair, het consortium dat het eerste circulaire kantoorgebouw van België zal bouwen. In dit artikel licht Sarah Theeuws (West Architectuur), architecte in het consortium, toe wat circulair bouwen voor haar betekent en hoe dat verschilt van een traditioneel bouwproces.

  Lees meer
 • Kamp C’s project is koploper in Europese wedstrijd

  Het circulair aanbestedingstraject ’t Centrum, dat Kamp C heeft uitgeschreven voor de bouw van het circulair kantoorgebouw, werd genomineerd voor een Procura+ Award. In de categorie ‘Sustainable Procurement of the Year’ maakt Kamp C kans om tot laureaat gekozen te worden. In augustus worden de finalisten bekend gemaakt en in het najaar volgen de winnaars.

  Lees meer
 • “Kamp Circulair” bouwt op Kamp C het eerste volledig circulair gebouwde bedrijfsgebouw van België

  Kamp C zal op zijn site in Westerlo het eerste volledig circulaire bedrijfsgebouw in Vlaanderen bouwen. Kamp C heeft het afgelopen jaar een circulaire aanbesteding opgezet om een geschikt bouwconsortium te kiezen om deze innovatieve opdracht uit te voeren. Het einde van de aanbesteding werd op 17/01/2020 afgerond en de keuze is gevallen op het consortium Kamp Circulair.

  Lees meer
 • Bouw van Vlaamse Housing 4.0. Energy pilot nadert

  Hoe maak je nulenergiewoningen voor iedereen haalbaar? Kamp C en de provincie Vlaams-Brabant zijn met het Europees project ‘Housing 4.0. Energy’ de uitdaging aangegaan. Samen met 8 partners uit Vlaanderen, Nederland, Duitsland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, onderzoeken we de mogelijkheden van innovatieve technieken en materialen om CO2-neutraal te bouwen. In het Vlaams-Brabantse Huldenberg en op een aantal sites in het buitenland worden energiezuinige 'piloothuizen' gebouwd. Hoe ver staan ze al?

  Lees meer
 • Stapt jouw bedrijf over naar een circulair bedrijfsmodel?

  Op 11 februari start het derde co-creatietraject van het project ‘Bouwen aan een circulaire Kempen’. Na twee geslaagde edities, organiseert Kamp C samen met zijn projectpartners VITO en Möbius een derde reeks. We bouwen verder op de ervaringen uit de twee vorige edities om zo de deelnemers nog beter te ondersteunen bij hun noden en vragen.

  Lees meer
Sluiten