Coronadienstverlening: De bouwadviezen, ook de bouwadviezen in de gemeenten, zullen digitaal doorgaan (telefonisch, via mail, Skype…). Wij staan klaar voor jouw bouwvragen via mail bouwadvies@kampc.be of telefoon 014/27 96 50. Het Infocentrum is gesloten tot 01/04/2021 maar we blijven telefonisch en via mail bereikbaar. Het conferentiecentrum de Basis is terug open. Activiteiten, evenementen of rondleidingen zijn jammer genoeg niet mogelijk.

Blog 1: Nieuwe blog gidst bouwsector door de transitie

4 oktober 2018 door Peter-Paul van den Berg

PP boek.jpg

Onze samenleving moet dringend evolueren naar meer duurzaamheid en innovatie. Hoe verloopt die transitie in de bouwsector en welke rol kan Kamp C daarin spelen? Directeur Peter-Paul van den Berg toont de weg in een nieuwe, inspirerende blog.

“We zijn als maatschappij onderweg naar een duurzame samenleving, en dat is maar goed ook. In de afgelopen zeventig jaar hebben we onze planeet uitgeput door het ongebreideld consumeren van de eindige voorraad grondstoffen. Als we op dezelfde voet doorgaan, hebben we straks geen grondstoffen meer. Bovendien hebben we onze planeet vervuild en verarmd. We brengen de levensvatbaarheid van Moeder Aarde in gevaar, inclusief ons eigen voortbestaan.”

“Dat we nu stilaan een andere weg inslaan is een uitstekende zaak. We zien heel hoopvolle ontwikkelingen, zoals de opkomst van de circulaire economie, de deeleconomie, de digitalisering van goederen en diensten, de energietransitie en de verduurzaming van ons voedselsysteem. Alleen: al die dingen gebeuren niet vanzelf. Mensen en organisaties moeten samen hun schouders onder de transitie zetten. Kamp C wil specifiek voor de bouwsector mensen laten weten waar het misloopt en hoe we het tij kunnen keren.”

Blog voor de bouwsector

“De bouwsector is het primaire aandachtspunt en expertisedomein van Kamp C. Op onze eigen site in Westerlo gaan we de komende jaren het eerste circulair gebouwde bedrijventerrein in Vlaanderen ontwikkelen. We willen de Vlaamse bouwwereld meenemen in de transitie door niet alleen te tonen hoe de bouwsector zich kan transformeren, maar door de sector ook de kans te geven om actief aan die transitie mee te werken. Daarom ben ik recent met een blogreeks gestart. Iedere twee weken vind je op de Kamp C-website een blogbericht over de transitie. Soms gaat het expliciet over een onderwerp uit de bouwwereld, zoals het gebruik van circulaire materialen in de bouw of circulaire ontwerpprincipes. Een andere keer gaat het over een onderwerp uit de samenleving in bredere zin, bijvoorbeeld over de opkomst van de deeleconomie of de digitalisering van goederen en diensten. De bouwsector leeft niet in een vacuüm maar is ingebed in de samenleving. Het is goed om ook dat grotere plaatje te blijven zien.”

E-book ‘In transitie’

“Naast de blogreeks heb ik over het onderwerp ook een tweetal boeken geschreven, met de steun van auteur Dik Bijl. Die boeken zijn net gepubliceerd en je kunt ze vinden op de Kamp C-website. Het eerste boek heet ‘In Transitie, onderweg naar een duurzame samenleving’ en is geschreven voor een breed publiek. Daarin onderzoekt Dik Bijl de betekenis van duurzaamheid voor de toekomst van onze wereld. Tijdens zijn ontdekkingsreis komt hij tot de vaststelling dat duurzaamheid belangrijk is en verandert hij stukje bij beetje zijn eigen gedrag. Zelf treed ik in dat proces als gids op.”

“‘In Transitie, duurzaamheid en innovatie in de bouw’ is het tweede boek uit het tweeluik. De bouwsector loopt fors achter als het gaat om de transitie naar duurzaamheid. Via de zeven pijlers van het circulair bouwen kan de bouwsector zich omvormen van een ‘vervuiler en verspiller’ naar een koploper in duurzaamheid en innovatie. Dit tweede boek is vooral bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in de bouwsector. Mijn eigen rol is hier meer die van een stuurman: mijn visie op circulair bouwen staat centraal en wordt ondersteund door concrete voorbeelden en bijdragen van experts uit Vlaanderen en Nederland.”

De twee volumes van ‘In transitie’ zijn elektronisch of op papier verkrijgbaar. De elektronische versies kun je gratis downloaden. De papieren versie kost 29,95 euro en kun je bestellen bij Bol.com en in iedere boekenwinkel in Vlaanderen en Nederland.

Labels:

 • Blog 21: Duurzaamheid en innovatie - verder kijken

  Ik heb het in deze blogserie tot nog toe vooral over de noodzaak van duurzaamheid en innovatie in de bebouwde omgeving gehad en hoe het model van circulair bouwen daarbij een belangrijke rol speelt. Dat is ook logisch want Kamp C heeft de bebouwde omgeving als primair aandachtsgebied. Maar de noodzaak voor duurzaamheid en innovatie is overal nodig. In de komende blogs kijk ik naar ontwikkelingen buiten de bebouwde omgeving. Ik begin met het grote plaatje van waarom duurzaamheid en innovatie eigenlijk nodig zijn.

  Lees meer
 • Blog 20: Leren van andere sectoren - deel 2

  In de vorige blog maakten we kennis met Jeroen Troost en hoe hij zich als bouwondernemer liet inspireren door andere sectoren. Hij startte in 2014 een bedrijf met het idee de woningmarkt radicaal te vernieuwen door het ontwerpen en industrieel produceren van betaalbare, modulaire huizen onder de merknaam KLIKhuizen. Het missiestatement daarbij was “huizen produceren als auto’s, verkopen als telefoons en recyclen als petflessen”. In de vorige blog gingen we in op het eerste aspect: “huizen produceren als auto’s”. In deze blog kijken we naar hoe de beide andere aspecten van de missie vertaald werden naar innovatieve bouwconcepten.

  Lees meer
 • Blog 19: Leren van andere sectoren

  Als we in de bouwsector willen innoveren dan zijn we gewend om vooral te kijken naar waar bouwsectoren in andere landen mee bezig zijn. Of als individueel bouwbedrijf kijk je primair naar waar je concurrenten mee bezig zijn. Maar je kunt juist heel veel leren door te kijken naar totaal andere sectoren. En dan kun je tot opzienbarende inzichten en innovaties komen. In deze en de volgende blog geef ik daarvan een prachtig voorbeeld.

  Lees meer
 • Bouwsector datet met creatieve ondernemers in uniek innovatietraject Build.Create.Innovate.

  Kamp C (het Provinciaal Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in de Bouw) en ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. (een verbindingsplatform voor de creatieve economie in provincie Antwerpen) starten samen een nieuw innovatietraject waarin de bouwsector wordt uitgenodigd om met creatieve ondernemers aan de slag te gaan. In maart gaat het traject van start met een matchmaking die deelnemers uit beide sectoren op maat aan elkaar koppelt om een optimaal resultaat te krijgen. Kandidaten hiervoor kunnen zich nog aanmelden.

  Lees meer
 • Bouw van Vlaamse Housing 4.0. Energy pilot nadert

  Hoe maak je nulenergiewoningen voor iedereen haalbaar? Kamp C en de provincie Vlaams-Brabant zijn met het Europees project ‘Housing 4.0. Energy’ de uitdaging aangegaan. Samen met 8 partners uit Vlaanderen, Nederland, Duitsland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, onderzoeken we de mogelijkheden van innovatieve technieken en materialen om CO2-neutraal te bouwen. In het Vlaams-Brabantse Huldenberg en op een aantal sites in het buitenland worden energiezuinige 'piloothuizen' gebouwd. Hoe ver staan ze al?

  Lees meer
 • Het SOLARISE project laat de zon schijnen voor alle burgers

  Kamp C vindt het belangrijk om bij nieuwbouw en renovatie energetisch performante constructies na te streven. Deze taak werd al opgenomen in de dagelijkse werking van Kamp C en via het Interreg-project SOLARISE zal dit nog verder uitgebouwd worden.

  Lees meer
 • URBCON lanceert aanbesteding voor Gentse pilot

  Het URBCON-project reduceert de CO2-uitstoot van betonconstructies door primaire grondstoffen te vervangen door bijproducten zoals metaalslakken en verbrandingsassen. De URBCON-partners ontwikkelen deze betonmixen en zullen ze testen en demonstreren in 3 pilots. De Stad Gent schreef een aanbesteding uit voor de bouw van haar pilootproject: een evacuatietrap in duurzaam beton voor de basisschool ‘De Zonnepoort’.

  Lees meer
 • Helpt een wijkaanpak om woningen energiezuinig te renoveren?

  Kan een wijkaanpak het verschil maken om burgers te overtuigen om hun woning energiezuinig te renoveren? Dat is de hamvraag van het wijkrenovatieproject SHINE. Sinds 2016 rolden we tal van acties uit met een ‘bottom-up’ benadering: zoals het opleiden van vrijwillige energiemeesters met tips en tricks om energie te besparen, het uitvoeren van wijkrenovatieprojecten, het inschakelen van renovatiecoaches om burgers te ondersteunen bij doorgedreven renovaties …

  Lees meer
 • CBCI white paper: vijf essentiële zaken voor succesvolle circulaire biobased bouwinitiatieven

  Deze eerste publicatie van het CBCI-project (Circular Bio-based Construction Industry) is getiteld “Five Essentials for Successful Circular Bio-Based Construction Initiatives”, en is een praktische gids gericht op vastgoedprofessionals, (publieke) vastgoedeigenaren en (project)ontwikkelaars. In deze White Paper worden enkele van de uitdagingen rond biobased en circulariteit besproken. Daarnaast wil de White Paper illustreren hoe men succesvoller kan zijn in het nemen van circulaire en biobased bouwinitiatieven.  

  Lees meer
 • Blog 25: De circulaire economie - aantrekkelijk en rendabel

  In blog 23 en 24 gaven we een kort overzicht van de circulaire economie die bestaat uit twee cirkels: een biologische en een technische cirkel. Vervolgens beschreven we kort de werking van beide cirkels. Mede dankzij moderne technieken werkt het model in theorie prima. Maar hoe zorg je ervoor dat de samenleving afstapt van de lineaire economie en de circulaire principes ook echt gaat toepassen? Anders gezegd hoe maak je de circulaire economie aantrekkelijk en rendabel voor alle partijen? Laten we in deze laatste blog kijken naar een viertal oplossingen.

  Lees meer
Sluiten