Vanaf nu kun je een afspraak maken om op donderdag langs te komen op Kamp C voor een bouwadvies. Door de coronamaatregelen geven we echter de voorkeur aan digitale bouwadviezen. De bouwadviezen in de gemeenten worden ook digitaal georganiseerd en gaan niet fysiek door tot 1/9. Bel of mail ons voor meer info. Verhuringen zijn weer mogelijk in het Conferentiecentrum de Basis. Hou onze online agenda in de gaten voor updates per activiteit https://www.kampc.be/agenda/alle-agenda-items.

Blog 21: Duurzaamheid en innovatie - verder kijken

26 juni 2020 door Peter-Paul van den Berg

cropped blog 22.png

Ik heb het in deze blogserie tot nog toe vooral over de noodzaak van duurzaamheid en innovatie in de bebouwde omgeving gehad en hoe het model van circulair bouwen daarbij een belangrijke rol speelt. Dat is ook logisch want Kamp C heeft de bebouwde omgeving als primair aandachtsgebied. Maar de noodzaak voor duurzaamheid en innovatie is overal nodig. In de komende blogs kijk ik naar ontwikkelingen buiten de bebouwde omgeving. Ik begin met het grote plaatje van waarom duurzaamheid en innovatie eigenlijk nodig zijn.

Het grote plaatje

Ik begin het verhaal met letterlijk het grote plaatje. De bovenstaande figuur is uit het boek ‘In transitie’ afkomstig en vertelt eigenlijk het hele verhaal van de noodzaak voor duurzaamheid. De figuur bewijst onomstotelijk dat de mens en met name zijn gedrag verantwoordelijk is voor de uitputting, de vervuiling en de verarming van onze planeet.

Wat direct in het oog springt, is dat alle zes de grafieken nagenoeg dezelfde vorm hebben. Lang is er een geleidelijke toename en dan opeens een explosieve groei. De knik waarbij de geleidelijke toename overgaat in een explosieve groei, ligt overal rond 1950, precies het moment waarop de wereld – vooral het noordelijk halfrond – zich herstelt van de Tweede Wereldoorlog en aan de wederopbouw begint. Bovenaan zie je de oorzaak van het uit balans raken: de enorme bevolkingsexplosie met daarnaast de toename van de gemiddelde welvaart per persoon. Dat wij met zovelen zijn en alsmaar meer consumeren, heeft twee soorten gevolgen die allebei een negatieve impact hebben op de staat van onze planeet. Aan de inputkant putten we de grondstoffen van onze planeet uit. We consumeren onze grondstoffen alsof de voorraden oneindig groot zijn, maar dat zijn ze niet. Van sommige grondstoffen, waaronder diverse soorten metalen, hebben we nog maar voor twintig jaar aan voorraad. Veel andere belangrijke grondstoffen zijn binnen honderd jaar uitgeput als we op dezelfde voet blijven doorgaan met produceren en consumeren.

Ook fossiele grondstoffen als olie, gas en steenkool, die wij nu nog zo hard nodig hebben om onze economieën draaiende te houden, raken over enige tijd op. Aan de outputkant vervuilen en verarmen we onze planeet. Voorbeelden van de vervuiling zijn de toename van de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer, waaronder CO2, de verzuring van onze oceanen en de vervuiling van ons oppervlaktewater door de hoeveelheid fosfaat en stikstof die daarin terecht is gekomen via de overbemesting in de landbouw. Voorbeelden van verarming zijn de afname van de biodiversiteit en de ontbossing van onze regenwouden voor het creëren van nieuwe landbouwgrond.

Met name die outputkant zorgt ervoor dat een aantal planetaire grenzen wordt of reeds is overschreden waardoor het leven op onze planeet zich steeds moeilijker kan beschermen tegen plotselinge rampspoeden van binnenuit (epidemieën, overstromingen, droogte, vulkaanuitbarstingen) of van buitenaf (meteorieten, zonnestraling). De toename van broeikasgassen zorgt bijvoorbeeld voor de opwarming van de atmosfeer en daardoor voor de afname van de hoeveelheid permanent ijs zoals we die vinden bij gletsjers en poolkappen. Dat permanente ijs is belangrijk voor het koel en leefbaar houden van onze planeet. Het sneeuwwitte ijs kaatst namelijk een deel van de zonnewarmte terug de ruimte in. Maar als het permanente ijs verder afsmelt, wordt zonnewarmte niet meer teruggekaatst naar de ruimte, maar juist opgenomen door de aarde. En dat leidt tot verdere opwarming. Zo leidt de opwarming van de aarde door de uitstoot van broeikasgassen tot een domino-effect.

Het hoofdprobleem is niet zozeer dat we met teveel mensen op een te kleine planeet zijn, het gaat vooral om onze verkeerde mindset en ons gedrag. We leven met het idee van eeuwige groei: het moet altijd meer dan vorige keer. Ons hele economische model is daarop zelfs gebaseerd. Dat gaat al sinds de industriële revolutie via de weg van take, make and dispose: we nemen grondstoffen, maken daar spullen van en gooien die na korte tijd weg. Dat is de lineaire economie. Dat moet anders, dat kan anders en we zien het gelukkig al hier en daar gebeuren; nog lang niet genoeg, maar de richting is ingezet. Daarover meer in de volgende blogs.

Labels:

 • Blog 20: Leren van andere sectoren - deel 2

  In de vorige blog maakten we kennis met Jeroen Troost en hoe hij zich als bouwondernemer liet inspireren door andere sectoren. Hij startte in 2014 een bedrijf met het idee de woningmarkt radicaal te vernieuwen door het ontwerpen en industrieel produceren van betaalbare, modulaire huizen onder de merknaam KLIKhuizen. Het missiestatement daarbij was “huizen produceren als auto’s, verkopen als telefoons en recyclen als petflessen”. In de vorige blog gingen we in op het eerste aspect: “huizen produceren als auto’s”. In deze blog kijken we naar hoe de beide andere aspecten van de missie vertaald werden naar innovatieve bouwconcepten.

  Lees meer
 • Kamp C’s project is koploper in Europese wedstrijd

  Het circulair aanbestedingstraject ’t Centrum, dat Kamp C heeft uitgeschreven voor de bouw van het circulair kantoorgebouw, werd genomineerd voor een Procura+ Award. In de categorie ‘Sustainable Procurement of the Year’ maakt Kamp C kans om tot laureaat gekozen te worden. In augustus worden de finalisten bekend gemaakt en in het najaar volgen de winnaars.

  Lees meer
 • Klimaatneutrale woningen: duurzaam van binnen, aantrekkelijk van buiten

  In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen in Nederland van het aardgas af. En in 2030 moeten de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. Dit is noodzakelijk om de klimaatdoelstellingen van Parijs en de Green Deal te behalen. Naast de duurzaamheidsslag biedt het ook kansen voor een esthetische metamorfose. De aanblik van eentonige sociale woningbouw gaat de komende jaren meer variatie laten zien.

  Lees meer
 • Kamp C wordt Vlaamse showcase van betaalbare renovatiepakketten voor woningen

  Bestaande woningen energieneutraal maken is een geen simpele opdracht. Niet iedereen kan het zich immers permitteren om in duurzame oplossingen te investeren. Kamp C, het Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in de Bouw, zoekt daarom mee naar oplossingen om het huidig woningbestand toekomstklaar te maken. Als partner in het INDU-ZERO project, dat een fabriek ontwerpt om in massaproductie renovatiepakketten aan te bieden tegen een lagere kost, is Kamp C dan ook de Vlaamse showcase om het pakket te demonstreren.

  Lees meer
 • Blog 19: Leren van andere sectoren

  Als we in de bouwsector willen innoveren dan zijn we gewend om vooral te kijken naar waar bouwsectoren in andere landen mee bezig zijn. Of als individueel bouwbedrijf kijk je primair naar waar je concurrenten mee bezig zijn. Maar je kunt juist heel veel leren door te kijken naar totaal andere sectoren. En dan kun je tot opzienbarende inzichten en innovaties komen. In deze en de volgende blog geef ik daarvan een prachtig voorbeeld.

  Lees meer
 • Kamp C test digitale bouwadviezen

  De digitale revolutie voelen we ook bij Kamp C. De coronacrisis zette de creatieve breinen van onze architecten aan het denken. Hoe kunnen we bouwadviezen blijven geven zonder de bouwaanvrager fysiek te ontmoeten? Onze architecten experimenteerden met verschillende digitale tools om de bouwadviezen toch te laten doorgaan. Architecte Jet vertelt hoe het verloopt.

  Lees meer
 • Maarten van de gemeente Bornem getuigt over zijn deelname aan SURE2050

  Het project SURE2050 (SUstainable Real Estate 2050) wil Vlaamse lokale overheden ondersteunen bij het realiseren van een energieneutraal, comfortabel en toekomstbestendig gebouwenpatrimonium aan de hand van opleidingen en coaching. De tweede opleiding is afgerond. We spraken met deelnemer Maarten Kegels, Deskundige Duurzaam Wonen bij de gemeente Bornem.

  Lees meer
 • “Kamp Circulair” bouwt op Kamp C het eerste volledig circulair gebouwde bedrijfsgebouw van België

  Kamp C zal op zijn site in Westerlo het eerste volledig circulaire bedrijfsgebouw in Vlaanderen bouwen. Kamp C heeft het afgelopen jaar een circulaire aanbesteding opgezet om een geschikt bouwconsortium te kiezen om deze innovatieve opdracht uit te voeren. Het einde van de aanbesteding werd op 17/01/2020 afgerond en de keuze is gevallen op het consortium Kamp Circulair.

  Lees meer
 • Stapt jouw bedrijf over naar een circulair bedrijfsmodel?

  Op 11 februari start het derde co-creatietraject van het project ‘Bouwen aan een circulaire Kempen’. Na twee geslaagde edities, organiseert Kamp C samen met zijn projectpartners VITO en Möbius een derde reeks. We bouwen verder op de ervaringen uit de twee vorige edities om zo de deelnemers nog beter te ondersteunen bij hun noden en vragen.

  Lees meer
 • Expertenteam start met uitvoering van ambitieuze Roadmap Leuven 2030

  In september startte, vanuit het sterke partnerschap Leuven 2030, een ploeg van 17 experten om via de realisatie van de 13 programma’s uit 'Roadmap 2025 · 2035 · 2050’ de Leuvense klimaatdoelen mee waar te maken. Eerder dit jaar stelde het ‘klimaatnetwerk’ Leuven 2030 haar Roadmap voor op de uitverkochte conferentie ‘Road to 2050’. Met dit unieke actieplan, opgebouwd rond 13 programma’s, wil de vzw de versnelling richting een klimaatneutrale toekomst inzetten. De Roadmap tekent de ambitieuze weg naar een klimaatneutraal Leuven uit en toont daarin de cruciale rol van iedere inwoner, ieder bedrijf, iedere kennisinstelling en iedere overheid. Dat deze uitdaging op véle schouders dient te worden gelegd, is meer dan ooit duidelijk.

  Projectverantwoordelijke Anne Goidts van Kamp C faciliteert samen met Drie Vleugels, Energieconsulent van de Stad Leuven, het programma Woningen Renoveren. Dit programma focust op het benaderen en ondersteunen van huurders en private woningeigenaars om hun woning energiezuiniger te maken. Samen met alle betrokken actoren wil Leuven 2030 elke Leuvenaar gericht advies en begeleiding op maat aanbieden om zijn of haar woning energiezuiniger te maken.

  Lees meer
Sluiten