Update coronamaatregelen: de bouwadviezen, ook de bouwadviezen in de gemeenten, zullen digitaal doorgaan (telefonisch, via mail, Skype…). Contacteer ons voor een bouwadvies via T 014/27 96 50 of bouwadvies@kampc.be. Het Conferentiecentrum de Basis en het Infocentrum zijn gesloten door de verstrengde coronamaatregelen. Activiteiten, evenementen of rondleidingen zijn dus niet meer mogelijk tot nader bericht.

Blog 21: Duurzaamheid en innovatie - verder kijken

26 juni 2020 door Peter-Paul van den Berg

cropped blog 22.png

Ik heb het in deze blogserie tot nog toe vooral over de noodzaak van duurzaamheid en innovatie in de bebouwde omgeving gehad en hoe het model van circulair bouwen daarbij een belangrijke rol speelt. Dat is ook logisch want Kamp C heeft de bebouwde omgeving als primair aandachtsgebied. Maar de noodzaak voor duurzaamheid en innovatie is overal nodig. In de komende blogs kijk ik naar ontwikkelingen buiten de bebouwde omgeving. Ik begin met het grote plaatje van waarom duurzaamheid en innovatie eigenlijk nodig zijn.

Het grote plaatje

Ik begin het verhaal met letterlijk het grote plaatje. De bovenstaande figuur is uit het boek ‘In transitie’ afkomstig en vertelt eigenlijk het hele verhaal van de noodzaak voor duurzaamheid. De figuur bewijst onomstotelijk dat de mens en met name zijn gedrag verantwoordelijk is voor de uitputting, de vervuiling en de verarming van onze planeet.

Wat direct in het oog springt, is dat alle zes de grafieken nagenoeg dezelfde vorm hebben. Lang is er een geleidelijke toename en dan opeens een explosieve groei. De knik waarbij de geleidelijke toename overgaat in een explosieve groei, ligt overal rond 1950, precies het moment waarop de wereld – vooral het noordelijk halfrond – zich herstelt van de Tweede Wereldoorlog en aan de wederopbouw begint. Bovenaan zie je de oorzaak van het uit balans raken: de enorme bevolkingsexplosie met daarnaast de toename van de gemiddelde welvaart per persoon. Dat wij met zovelen zijn en alsmaar meer consumeren, heeft twee soorten gevolgen die allebei een negatieve impact hebben op de staat van onze planeet. Aan de inputkant putten we de grondstoffen van onze planeet uit. We consumeren onze grondstoffen alsof de voorraden oneindig groot zijn, maar dat zijn ze niet. Van sommige grondstoffen, waaronder diverse soorten metalen, hebben we nog maar voor twintig jaar aan voorraad. Veel andere belangrijke grondstoffen zijn binnen honderd jaar uitgeput als we op dezelfde voet blijven doorgaan met produceren en consumeren.

Ook fossiele grondstoffen als olie, gas en steenkool, die wij nu nog zo hard nodig hebben om onze economieën draaiende te houden, raken over enige tijd op. Aan de outputkant vervuilen en verarmen we onze planeet. Voorbeelden van de vervuiling zijn de toename van de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer, waaronder CO2, de verzuring van onze oceanen en de vervuiling van ons oppervlaktewater door de hoeveelheid fosfaat en stikstof die daarin terecht is gekomen via de overbemesting in de landbouw. Voorbeelden van verarming zijn de afname van de biodiversiteit en de ontbossing van onze regenwouden voor het creëren van nieuwe landbouwgrond.

Met name die outputkant zorgt ervoor dat een aantal planetaire grenzen wordt of reeds is overschreden waardoor het leven op onze planeet zich steeds moeilijker kan beschermen tegen plotselinge rampspoeden van binnenuit (epidemieën, overstromingen, droogte, vulkaanuitbarstingen) of van buitenaf (meteorieten, zonnestraling). De toename van broeikasgassen zorgt bijvoorbeeld voor de opwarming van de atmosfeer en daardoor voor de afname van de hoeveelheid permanent ijs zoals we die vinden bij gletsjers en poolkappen. Dat permanente ijs is belangrijk voor het koel en leefbaar houden van onze planeet. Het sneeuwwitte ijs kaatst namelijk een deel van de zonnewarmte terug de ruimte in. Maar als het permanente ijs verder afsmelt, wordt zonnewarmte niet meer teruggekaatst naar de ruimte, maar juist opgenomen door de aarde. En dat leidt tot verdere opwarming. Zo leidt de opwarming van de aarde door de uitstoot van broeikasgassen tot een domino-effect.

Het hoofdprobleem is niet zozeer dat we met teveel mensen op een te kleine planeet zijn, het gaat vooral om onze verkeerde mindset en ons gedrag. We leven met het idee van eeuwige groei: het moet altijd meer dan vorige keer. Ons hele economische model is daarop zelfs gebaseerd. Dat gaat al sinds de industriële revolutie via de weg van take, make and dispose: we nemen grondstoffen, maken daar spullen van en gooien die na korte tijd weg. Dat is de lineaire economie. Dat moet anders, dat kan anders en we zien het gelukkig al hier en daar gebeuren; nog lang niet genoeg, maar de richting is ingezet. Daarover meer in de volgende blogs.

Labels:

 • Blog 20: Leren van andere sectoren - deel 2

  In de vorige blog maakten we kennis met Jeroen Troost en hoe hij zich als bouwondernemer liet inspireren door andere sectoren. Hij startte in 2014 een bedrijf met het idee de woningmarkt radicaal te vernieuwen door het ontwerpen en industrieel produceren van betaalbare, modulaire huizen onder de merknaam KLIKhuizen. Het missiestatement daarbij was “huizen produceren als auto’s, verkopen als telefoons en recyclen als petflessen”. In de vorige blog gingen we in op het eerste aspect: “huizen produceren als auto’s”. In deze blog kijken we naar hoe de beide andere aspecten van de missie vertaald werden naar innovatieve bouwconcepten.

  Lees meer
 • Blog 25: De circulaire economie - aantrekkelijk en rendabel

  In blog 23 en 24 gaven we een kort overzicht van de circulaire economie die bestaat uit twee cirkels: een biologische en een technische cirkel. Vervolgens beschreven we kort de werking van beide cirkels. Mede dankzij moderne technieken werkt het model in theorie prima. Maar hoe zorg je ervoor dat de samenleving afstapt van de lineaire economie en de circulaire principes ook echt gaat toepassen? Anders gezegd hoe maak je de circulaire economie aantrekkelijk en rendabel voor alle partijen? Laten we in deze laatste blog kijken naar een viertal oplossingen.

  Lees meer
 • Kamp C wint Europese Procura+ Award

  Kamp C wint met het project ’t Centrum een Europese Procura+ Award. Dat is vanmiddag in Berlijn bekendgemaakt. Het circulair aanbestedingstraject ’t Centrum dat Kamp C heeft uitgeschreven voor de bouw van een circulair kantoorgebouw in Westerlo viel in de prijzen in de categorie ‘Sustainable Procurement of the Year’.

  Lees meer
 • Blog 23: De circulaire economie - een overzicht

  In de vorige blog gaf ik aan dat om onze planeet - en daarmee ook onszelf - te redden van de ondergang, het roer volledig om moet. Van een verspillende en vervuilende maatschappij  moeten we op weg naar een duurzame samenleving. Gelukkig zien we overal de tekenen verschijnen dat het roer inderdaad om aan het gaan is. Er zijn vele wegen die ons leiden naar die duurzame samenleving zoals de digitale transformatie, de deeleconomie en de energietransitie. Echter de belangrijkste weg is toch wel die van de circulaire economie. Maar wat is die circulaire economie nu eigenlijk?

  Lees meer
 • Iris vertelt over de Samen Duurzamer Wonen tool

  Iris Moonen, werkzaam als PDeng trainee bij de Technische Universiteit Eindhoven, ontwikkelt in project EnergieNeutraal Levensloopbesteding Bouwen (ENLEB) een tool waarmee particuliere woningeigenaren een persoonlijk advies krijgen over hoe ze hun huis kunnen verduurzamen. In dit interview vertelt ze over de tool en haar ervaring bij de ontwikkeling ervan.

  Lees meer
 • De vier interieurfinalisten van de 3D Print Awards!

  Over drie weken worden de winnaars van de 3D Print Awards bekend gemaakt. Deze week werpen we een blik op de finalisten van de categorie ‘interieurtoepassingen’.

  Lees meer
 • Dit zijn de eerste 3 finalisten van de 3D Print Awards!

  Elke week tonen wij drie finalisten en op 8 september maken we de winnaar van de 3D Print Awards bekend. Deze week ontdek je de ontwerpen in de categorie ‘exterieur’.

  Lees meer
 • Blog 22: Deeleconomie - Het roer wordt omgegooid

  Onze planeet is uitgeput, vervuild en verarmd. Dat komt vooral door onze verkeerde mindset van eeuwige groei – het moet altijd meer dan de vorige keer – en ons verspillende gedrag van take, make and dispose: we nemen grondstoffen, maken daar spullen van en gooien die na enige tijd weg. Willen we dit niet totaal uit de hand laten lopen, dan moet het roer radicaal om. En dat is gelukkig het proces dat overal gaande is. Dat gaat deels bewust en deels onbewust. Het begint allemaal met een geleidelijke verandering in ons denken.

  Lees meer
 • Kamp C - project community-based Virtual Power Plant (cVPP) wint Europese Duurzame Energieprijs ”Citizens’ Award EUSEW 2020”

  Kamp C won met het cVPP-project tijdens de Europese Duurzaamheidsweek de prestigieuze “Citizens’ Award EUSEW 2020”.

  Lees meer
 • Kamp C’s project is koploper in Europese wedstrijd

  Het circulair aanbestedingstraject ’t Centrum, dat Kamp C heeft uitgeschreven voor de bouw van het circulair kantoorgebouw, werd genomineerd voor een Procura+ Award. In de categorie ‘Sustainable Procurement of the Year’ maakt Kamp C kans om tot laureaat gekozen te worden. In augustus worden de finalisten bekend gemaakt en in het najaar volgen de winnaars.

  Lees meer
Sluiten