Door COVID-19 zijn volgende maatregelen tot nader order van kracht: De publiekswerking van Kamp C gaat niet door: infoloket, bouwadviezen op Kamp C, externe bouwadviezen in de gemeenten, rondleidingen (Expo C) en workshops georganiseerd door Kamp C worden afgelast. De administratie van het Conferentiecentrum De Basis blijft bereikbaar, echter worden verhuringen geannuleerd tot 5/04. Hou onze online agenda in de gaten voor updates per activiteit https://www.kampc.be/agenda/alle-agenda-items.

Maarten van de gemeente Bornem getuigt over zijn deelname aan SURE2050

6 maart 2020 door Diana Grasso

foto opleiding Sure Maarten Kegels.jpg

Het project SURE2050 (SUstainable Real Estate 2050) wil Vlaamse lokale overheden ondersteunen bij het realiseren van een energieneutraal, comfortabel en toekomstbestendig gebouwenpatrimonium aan de hand van opleidingen en coaching. De tweede opleiding is afgerond. We spraken met deelnemer Maarten Kegels, Deskundige Duurzaam Wonen bij de gemeente Bornem.

Waarom neem je deel aan SURE2050?

Maarten: “Het nieuw bestuur van de gemeente Bornem had de intentie om te bekijken waar we met het gemeentelijk patrimonium naartoe willen.”

Hoelang ben je bezig met de opleidingen?

Maarten: “De opleidingen zijn in december vorig jaar gestart, op 28 januari vond de tweede opleiding plaats. De eerste opleiding was theoretisch en in de tweede opleiding kwamen cases van de deelnemers aan bod. De gemeente Bornem heeft al verschillende gebouwen aangepast op vlak van energetische maatregelen en heeft al intensieve renovaties doorgevoerd. We vroegen ons af hoe ver we nog moesten gaan. Door deze opleiding te volgen, zijn we tot de conclusie gekomen dat we op de reeds gerenoveerde gebouwen niet meer gaan inzetten omdat deze al grondig gerenoveerd zijn.

ter dilft render.jpg

Een voorbeeld hiervan is cultuurcentrum Ter Dilft (zie foto © gemeente Bornem): het was sowieso reeds een multifunctioneel gebouw waarin de bibliotheek, de AMWD (Academie voor muziek, woord en dans), sportzalen, Cultuurcafé, kantoren en schouwburg werden gebundeld. Het volledige gebouw werd bekeken om te renoveren, afhankelijk van de hoogste noden. Zo werd eerst geopteerd om een stuk van het gebouw te laten staan en met de bestaande ruwbouw verder te werken. Nadien werd echter toch beslist om een heel deel af te breken en te vervangen door een veel duurzamer nieuwbouwgedeelte, dat op die manier ook aan de nieuwste normen voldoet. Daarenboven werd de sporthal met doorgedreven isolatie van een nieuwe jas voorzien zodat deze nu veel minder warmte verliest. Ook werd gekozen voor meer fotovoltaïsche zonnepanelen dan wettelijk voorzien, en werd een gasabsorptiewarmtepomp geplaatst om het gebouw op een duurzame manier te gaan verwarmen.

Bovendien werd het nieuwbouwgedeelte meer in de bestaande infrastructuur ingepast, waardoor een veel meer open omgeving rond het gebouw ontstaat, die ook de lokale mobiliteit ten goede komt. Er werd ook bewust gekozen om minder autostaanplaatsen te voorzien, en deze te vervangen door een veelvoud aan fietsenstallingen. Om ervoor te zorgen dat de nieuwe en intens te renoveren gebouwdelen aan toekomstige normen te laten voldoen werd ervoor gekozen om een ander gedeelte voorlopig niet aan te pakken om dit in een tweede fase ook ineens grondig te kunnen aanpakken.”

Wat vind je van de opleidingen?

Maarten: “Ik vind de opleidingen zeer boeiend, wel komt er meer bij kijken dan ik verwacht had. Zelf ben ik energiecoördinator dus het ligt in mijn interesseveld.”

Waarom zou je de opleidingen aanraden?

Maarten: “Ik zou de opleidingen aanraden omdat ze aansluiten bij mijn werkdomeinen als Deskundige Duurzaam Wonen. De opleidingen zijn ook interessant voor omgevingsambtenaren. Dit was bij aanvang niet zo duidelijk. Als ik dit in het begin wist, zou ik onze omgevingsambtenaar ook meenemen naar de opleidingen.”

De dienstverlening van SURE2050 aan gemeenten en publieke organisaties op het Vlaams regionaal niveau bestaat uit:

 • interactieve opleidingen voor enerzijds beleidsmakers en voor anderzijds personen die binnen hun organisatie verantwoordelijk zijn voor het verduurzamen van het patrimonium,
 • coaching van het gemeentelijk team,
 • ondersteuning van concrete energiebesparende investeringsprojecten,
 • het ter beschikking stellen van hulpmiddelen waaronder handleidingen en andere management tools. 

SURE2050 is een initiatief van het Vlaams Energiebedrijf, de Vlaamse provincies, Fluvius, het Facilitair bedrijf, Kamp C, DuboLimburg en Factor4. De Europese Unie heeft hiervoor een subsidie van 1,2 miljoen euro toegekend in het kader van het Europese innovatieprogramma Horizon2020. Tijdens de looptijd van het project wordt er gemikt op minimaal ter waarde van 25 miljoen euro investeringen te lanceren in energie-efficiëntie in bestaande gebouwen.

Met dank aan de gemeente Bornem.

sure2050_logo@4x.png

Labels:

 • Save the date: bezoek aan Loos-en-Gohelle op 25/4, een voorbeeld van duurzame economische ontwikkeling

  De stad Ieper en Kamp C nodigen je van harte uit voor een bezoek aan Loos-en-Gohelle op zaterdag 25 april 2020.  De gemeente is in Frankrijk en Europa een voorbeeld van duurzame economische ontwikkeling. Ga je mee? Noteer deze datum alvast in je agenda.

  Lees meer
 • “Kamp Circulair” bouwt op Kamp C het eerste volledig circulair gebouwde bedrijfsgebouw van België

  Kamp C zal op zijn site in Westerlo het eerste volledig circulaire bedrijfsgebouw in Vlaanderen bouwen. Kamp C heeft het afgelopen jaar een circulaire aanbesteding opgezet om een geschikt bouwconsortium te kiezen om deze innovatieve opdracht uit te voeren. Het einde van de aanbesteding werd op 17/01/2020 afgerond en de keuze is gevallen op het consortium Kamp Circulair.

  Lees meer
 • Stapt jouw bedrijf over naar een circulair bedrijfsmodel?

  Op 11 februari start het derde co-creatietraject van het project ‘Bouwen aan een circulaire Kempen’. Na twee geslaagde edities, organiseert Kamp C samen met zijn projectpartners VITO en Möbius een derde reeks. We bouwen verder op de ervaringen uit de twee vorige edities om zo de deelnemers nog beter te ondersteunen bij hun noden en vragen.

  Lees meer
 • Zonnige Kempen renoveert woning in co-creatie met bewoners

  Eind maart start sociale huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen met de werken aan de demowoning in Vinkenhof in Berlaar. De woning werd gebouwd in de jaren zeventig met beperkte isolatie en zonder ventilatie. Binnen het project EnergieNeutraal Levensloopbesteding Bouwen (ENLEB) zal deze woning met steun van Europa gerenoveerd worden tot een lage-energiewoning. De inwoners van de wijk werden nauw betrokken om de geplande renovatiewerken te optimaliseren en de klachten en hinder te beperken.

  Lees meer
 • Eerste ontwerp van de INDU-ZERO blueprint is klaar

  Het INDU-ZERO-project is intussen halfweg. Dit is het ideale moment om mee te delen dat we intussen een grote mijlpaal bereikt hebben. Tijdens de INDU-ZERO partnermeeting in het Nederlandse Enschede begin januari, hebben enkele projectpartners het eerste ontwerp van de product-, fabrieks- en logistieke blueprint gepresenteerd. We hebben bovendien nog anderhalf jaar de tijd om de blueprint te finetunen en te finaliseren.

  Lees meer
 • Hans heeft een ventilatiesysteem D in huis

  Hans heeft een ventilatiesysteem D in zijn huis. Hij deelt graag zijn ervaringen.

  Lees meer
 • Hoe ventileer je je woning het beste in de winter?

  De winter is gearriveerd en we zitten steeds vaker binnen. Waarom zou je een raam openzetten? Veel te koud toch? Wist je dat de binnenlucht in huis tot vijf keer meer vervuild is dan de buitenlucht? Je huis regelmatig verluchten voorkomt vochtproblemen, de opstapeling van schadelijke stoffen en CO2. Volgende tips zorgen voor een gezond binnenklimaat en een betere gezondheid.

  Lees meer
 • Het project cVPP bekroont drie energieburgerbewegingen

  Kamp C maakte drie winnende burgerinitiatieven bekend die zelf energie willen opwekken. Zij namen deel aan de Open Oproep ‘Dromen Durven Doen | Samen sterk voor de energietransitie’ van het cVPP-project. ZuidtrAnt cvba-so & Stalinsstraat uit Deurne, Burgerlijke Maatschap Gummaar uit Mechelen en Klimaan CV uit Bonheiden kregen een cheque van 2000 euro en begeleiding om hun project verder te zetten.

  Lees meer
 • 3D-geprint huis in aantocht op Kamp C

  Binnenkort wordt een huis geprint op Kamp C. Achter de schermen wordt alles grondig voorbereid en stijgt het enthousiasme bij de partners van het project C3PO. De partners werken al geruime tijd samen. We spraken met de laatste drie projectpartners TRiAS architecten, groep van Roey en ViCre.

  Lees meer
 • Expertenteam start met uitvoering van ambitieuze Roadmap Leuven 2030

  In september startte, vanuit het sterke partnerschap Leuven 2030, een ploeg van 17 experten om via de realisatie van de 13 programma’s uit 'Roadmap 2025 · 2035 · 2050’ de Leuvense klimaatdoelen mee waar te maken. Eerder dit jaar stelde het ‘klimaatnetwerk’ Leuven 2030 haar Roadmap voor op de uitverkochte conferentie ‘Road to 2050’. Met dit unieke actieplan, opgebouwd rond 13 programma’s, wil de vzw de versnelling richting een klimaatneutrale toekomst inzetten. De Roadmap tekent de ambitieuze weg naar een klimaatneutraal Leuven uit en toont daarin de cruciale rol van iedere inwoner, ieder bedrijf, iedere kennisinstelling en iedere overheid. Dat deze uitdaging op véle schouders dient te worden gelegd, is meer dan ooit duidelijk.

  Projectverantwoordelijke Anne Goidts van Kamp C faciliteert samen met Drie Vleugels, Energieconsulent van de Stad Leuven, het programma Woningen Renoveren. Dit programma focust op het benaderen en ondersteunen van huurders en private woningeigenaars om hun woning energiezuiniger te maken. Samen met alle betrokken actoren wil Leuven 2030 elke Leuvenaar gericht advies en begeleiding op maat aanbieden om zijn of haar woning energiezuiniger te maken.

  Lees meer
Sluiten