Het SOLARISE project laat de zon schijnen voor alle burgers

6 januari 2021 door Diana Grasso

solar-panel-1393880_1280 pixabay .png

Kamp C vindt het belangrijk om bij nieuwbouw en renovatie energetisch performante constructies na te streven. Deze taak werd al opgenomen in de dagelijkse werking van Kamp C en via het Interreg-project SOLARISE zal dit nog verder uitgebouwd worden.

De doelstelling van het Interreg 2 Zeeënproject SOLARISE is het gebruik van zonne-energie te stimuleren, met speciale aandacht voor plaatsen waar dit minder evident is. Het project focust daarbij op historische en publieke gebouwen en op sociale huisvestingsites. SOLARISE heeft verder ook tot doel nieuwe technologieën te introduceren bij een breder publiek en de impact van zonne-energie op het elektriciteitsnet te beperken door de combinatie met opslagcapaciteit (batterijen). Kamp C participeert in dit project met Nederlandse, Franse en Britse partners sinds 2018.

Publieke gebouwen en vooral historische gebouwen bieden omwille van de grote dakoppervlakte een groot potentieel voor zonne-energie. Bovendien zijn steden en gemeenten vaak bereid om een voortrekkersrol te spelen in de energietransitie, denk maar aan het burgemeestersconvenant. Desondanks blijft veel van dit potentieel onbenut en dit niet omwille technische redenen, maar strikte regelgeving is vaak de belemmerende factor, zeker in het geval van historische gebouwen waarbij het karakter vrijwaart dient te blijven. In het geval van publieke gebouwen (bv. scholen, sporthallen) en sociale huisvestingssites lopen vele projecten dan weer vast op de financiering. Aan de hand van verschillende demonstratieprojecten en proeftuinen wil SOLARISE wettelijke en praktische belemmeringen wegnemen en levensvatbare business cases ontwikkelen.

Renovatie van pastorie in Zoersel

Gemeente Zoersel renoveert de pastorie in Halle-Zoersel binnen het SOLARISE-project. De werken starten in de zomer. Hier vind je meer info over de renovatie: www.zoersel.be

Oude architectuur en nieuwe technologie gaan hand in hand in Middelburg (NL)

Bij zonne-energie wordt vaak aan elektriciteit gedacht, maar de zon biedt ook een oplossing voor de warmtevraag van gebouwen. Eén van de pilootsites ligt in de historische binnenstad van Middelburg. Een innovatief systeem (Q-Roof) werd geïnstalleerd onder de leien dakbedekking van het pand aan De Helm, een bijgebouw van het monumentale stadhuis. Een hydraulisch circuit van buizen wordt door de zon verwarmd en verwarmt het water van een boiler die binnen staat. Zo warmt de zon het warme water op, ook buiten de zomerperiode; een verborgen zonneboiler dus. Om het rendement te verhogen werd gekozen voor een dak dat op het zuiden gericht is. De installatie wordt een jaar lang continue gemonitord en deze data kan op elk moment online gevolgd worden.

Burgers en gemeente realiseren samen de energietransitie in Fourmies (FR)

Voor de financiering van de energietransitie doet het Noord-Franse Fourmies een beroep op haar burgers. Via crowdfunding campagnes en met de financiële steun van het SOLARISE project werden reeds verschillende zonne-energieprojecten gerealiseerd. In het totaal gaat het over bijna 1.000 m2 aan fotovoltaïsche panelen die geplaatst werden op o.a. scholen en sporthallen.

De crowdfunding-aanpak biedt tal van mogelijkheden zowel voor de burger als voor de stad. Lokale bedrijven worden ingezet voor de renovatie van de gebouwen en de installatie van zonnepanelen, waardoor banen worden gecreëerd. De huishoudens die mee investeren kunnen rekenen op een interessante rente en de installaties op de publieke gebouwen sensibiliseren de lokale bevolking, die uiteraard ook profiteert van de positieve milieueffecten van de duurzame energieproductie.

Franse steden kunnen bovendien gebruik maken van het nieuwe concept van “collectief eigenverbruik” waarbij de geproduceerde energie als eigen verbruik wordt beschouwd wanneer de plaatsen van verbruik onderling verbonden zijn binnen eenzelfde juridische entiteit (gemeenschap, vereniging, coöperatie, gezamenlijk eigendom, enz.). Een aantrekkelijke structuur dus om het aandeel van hernieuwbare energie in de lokale energiemix en besparing op de elektriciteitsrekening ingrijpend toe te laten nemen.

Besparing op de energiefactuur en op CO2-uitstoot voor sociale huurders in Brighton & Hove (VK)

Het Britse kuststadje Brighton & Hove zet volop in op duurzame energie en wil dat al haar burgers hiervan profiteren, ook zij die het minder breed hebben. Binnen het SOLARISE project worden 3 innovatieve PV-projecten gerealiseerd die het eigen verbruik van lokale productie willen maximaliseren in collectieve woongebouwen, zoals appartementsgebouwen. De configuratie van de installatie maakt het mogelijk dat de opbrengst van de collectieve PV-installatie lokaal gebruikt kan worden voor de gemeenschappelijke energievraag (verlichting hal, lift …) én ook voor de individuele appartementen. Dit laatste maakt deze demonstratieprojecten uniek en maakt de nood aan een bredere uitrol van deze toepassing duidelijk. Het betekent een belangrijke besparing voor de huurders en zal de installatie van PV-panelen in collectieve (sociale) huisvesting een enorme boost geven.

Het SOLARISE-project loopt nog tot en met eind juni 2022, in deze periode zullen nog tal van demonstratieprojecten worden gerealiseerd en zullen ook de andere doelstellingen (onderwijs, sensibilisering, …) van het project concreet worden uitgewerkt.

Achtergrond:

1. Project:

 • Het Interreg 2 seas project SOLARISE (www.interregsolarise.eu/) is een consortium bestaande uit:
  - Kennisinstellingen: Universite de Picardie Jules Verne Amiens (FR), KU Leuven / TC Ghent (BE), University of Portsmouth (UK)
  - Steden en gemeentes:  Brighton&Hove (UK), Middelburg (NL), Zoersel (BE), Middelkerke (BE), Fourmies (FR), Heerhugowaard (NL) - Ondersteunende projectpartners: Flux50 (BE), Kamp C (BE), Enercoop (FR)
 • Projectlooptijd:  01/03/2018 - 30/06/2022
 • Budget (goedgekeurd): 4.178.594€ - Subsidie Interreg: 2.507.156€ (60%)

2. Hoofddoelstellingen van het project zijn:

 • Het stimuleren van de acceptatie van zonne-energie in historische en openbare gebouwen en voor huishoudens, met een focus op gezinnen met een laag inkomen, en het tonen van toekomstige technologieën via living labs.
 • De impact van hernieuwbare zonne-energie op het elektriciteitsnet verkleinen door bijvoorbeeld opslagcapaciteit te installeren.
 • De brede uitrol van nieuwe zonne- en opslagtechnologieën vergemakkelijken door begeleiding, tools en businesscases te ontwikkelen.
 • Het verwijderen van juridische en organisatorische belemmeringen en ontwikkelen van levensvatbare businesscases door te experimenteren in demonstratieprojecten en living labs.

Meer info over SOLARISE.

Beeld: zonnepanelen (Pixabay)

Logo_SOLARISE (002).png

Labels:

 • The Exploded View: een revolutionaire samenwerking tussen bouw en landbouw

  In de landbouw bestaan er al heel wat biobased materialen, maar ze worden nog niet allemaal gebruikt op bouwwerven. Wist je bijvoorbeeld al dat je met grasvezel kunt isoleren? Of dat je keukenkastjes kan maken van paprikastelen? Stof tot nadenken dus voor landbouwers en bouwprofessionals over hoe ze de handen in elkaar kunnen slaan voor het huis van de toekomst.

  Lees meer
 • Lierse houtbouwer zal Exploded View opbouwen op Kamp C

  Vanaf maart wordt The Exploded View Beyond Building opgebouwd op Kamp C. SIDATI, een houtbouwer uit Lier, heeft de demowoning uit biobased materialen mee gedemonteerd in Almere en zal het gebouw weer opbouwen op Kamp C in 2023. Ze werken voor de eerste keer mee aan een project dat honderd procent circulair is. We spraken met zaakvoerder Claire Dewispelaere en David Siebens.

  Lees meer
 • Duitse ambassadeur bezoekt Kamp C uit interesse voor 3D-printen in de bouw

  Vandaag bezocht de heer Martin Kotthaus, de ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland in ons land, Kamp C. Net als Kamp C stimuleert de Duitse overheid de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs om innovaties in de bouw sneller ingang te doen vinden.

  Lees meer
 • 3D-printen in de bouw: vraag en antwoord

  In oktober vonden de inspiratiedagen “De toekomst van 3D-printen in de bouw” plaats. Tijdens het panelgesprek had de bouwsector heel wat vragen voor de experten. We bundelden de belangrijkste vragen en antwoorden.

  Lees meer
 • Isolatieplaten uit magnesium oxide in ‘t Centrum

  De wanden in ’t Centrum bestaan uit dampopen afwerkingsplaten vervaardigd uit magnesiumoxide. Deze grondstof heeft heel wat circulaire eigenschappen en is brandwerend. Bart D’Haese, Expert in Healthy Houses van EXIE NV en aannemer Joeri Beneens leggen uit. 

  Lees meer
 • Het belang van groenwanden in ’t Centrum

  In ’t Centrum komen groenwanden. Maar wat is het juist het belang van groenwanden? En welk effect hebben ze op circulariteit?

  Lees meer
 • Cellulair glas als keuze voor circulair dak in ‘t Centrum

  Voor het dakterras van het circulair kantoorgebouw ’t Centrum in Westerlo (België) werd gekozen voor cellulaire glasisolatie. Het kantoor wordt zo gebouwd dat het kan worden ontmanteld en heropgebouwd met de bestaande materialen. De keuze voor cellulaire glasisolatie van het materiaal geproduceerd door FOAMGLAS ® werd gemaakt omwille van drukvastheid, om het gewicht van de terrasbekleding aan te kunnen. Hieronder belichten we de vier redenen waarom cellulair glas als keuze voor een circulair dak in aanmerking komt.

  Lees meer
 • BIM draagt bij tot een hogere graad van circulariteit

  Voor ’t Centrum maakte de aannemer gebruik van digitale bouwmodellen: BIM. Dit Building Information Modelling systeem is veel meer dan 3D-tekenen en kent heel wat voordelen. Nauwkeuriger tekenwerk, overzicht bewaken en efficiëntie naar uitvoering zijn een greep uit de voordelen. Aannemer Joeri Beneens gaat er dieper op in.

  Lees meer
 • Cellulose houdt ’t Centrum warm

  Cellulose is het belangrijkste isolatiemateriaal in de gevels van ’t Centrum. Dit is papiervlokkenisolatie, die gemaakt wordt op basis van oude, gerecycleerde kranten. Waarom opteerde het bouwteam voor deze isolatie en wat zijn de voordelen? In dit artikel gaan we er dieper op in.

  Lees meer
 • Schelpenisolatie als vloerisolatie in ‘t Centrum

  Voor de vloerisolatie van ‘t Centrum opteerde het bouwteam voor schelpenisolatie. Teun Depreeuw van Ecoschelp legt uit.

  Lees meer
Sluiten