Coronadienstverlening: De bouwadviezen, ook de bouwadviezen in de gemeenten, gaan digitaal door. Wij staan klaar voor jouw bouwvragen via mail bouwadvies@kampc.be of telefoon 014/27 96 50. Het Infocentrum is gesloten maar we blijven telefonisch en via mail bereikbaar. Het conferentiecentrum de Basis is open. Voor evenementen incl. recepties gelden er aangepaste coronamaatregelen tot max. 50 personen. Contacteer het Conferentie- en Bedrijvencentrum de Basis op 014/27 96 50 voor onze mogelijkheden.

Het SOLARISE project laat de zon schijnen voor alle burgers

6 januari 2021 door Diana Grasso

solar-panel-1393880_1280 pixabay .png

Kamp C vindt het belangrijk om bij nieuwbouw en renovatie energetisch performante constructies na te streven. Deze taak werd al opgenomen in de dagelijkse werking van Kamp C en via het Interreg-project SOLARISE zal dit nog verder uitgebouwd worden.

De doelstelling van het Interreg 2 Zeeënproject SOLARISE is het gebruik van zonne-energie te stimuleren, met speciale aandacht voor plaatsen waar dit minder evident is. Het project focust daarbij op historische en publieke gebouwen en op sociale huisvestingsites. SOLARISE heeft verder ook tot doel nieuwe technologieën te introduceren bij een breder publiek en de impact van zonne-energie op het elektriciteitsnet te beperken door de combinatie met opslagcapaciteit (batterijen). Kamp C participeert in dit project met Nederlandse, Franse en Britse partners sinds 2018.

Publieke gebouwen en vooral historische gebouwen bieden omwille van de grote dakoppervlakte een groot potentieel voor zonne-energie. Bovendien zijn steden en gemeenten vaak bereid om een voortrekkersrol te spelen in de energietransitie, denk maar aan het burgemeestersconvenant. Desondanks blijft veel van dit potentieel onbenut en dit niet omwille technische redenen, maar strikte regelgeving is vaak de belemmerende factor, zeker in het geval van historische gebouwen waarbij het karakter vrijwaart dient te blijven. In het geval van publieke gebouwen (bv. scholen, sporthallen) en sociale huisvestingssites lopen vele projecten dan weer vast op de financiering. Aan de hand van verschillende demonstratieprojecten en proeftuinen wil SOLARISE wettelijke en praktische belemmeringen wegnemen en levensvatbare business cases ontwikkelen.

Oude architectuur en nieuwe technologie gaan hand in hand in Middelburg (NL)

Bij zonne-energie wordt vaak aan elektriciteit gedacht, maar de zon biedt ook een oplossing voor de warmtevraag van gebouwen. Eén van de pilootsites ligt in de historische binnenstad van Middelburg. Een innovatief systeem (Q-Roof) werd geïnstalleerd onder de leien dakbedekking van het pand aan De Helm, een bijgebouw van het monumentale stadhuis. Een hydraulisch circuit van buizen wordt door de zon verwarmd en verwarmt het water van een boiler die binnen staat. Zo warmt de zon het warme water op, ook buiten de zomerperiode; een verborgen zonneboiler dus. Om het rendement te verhogen werd gekozen voor een dak dat op het zuiden gericht is. De installatie wordt een jaar lang continue gemonitord en deze data kan op elk moment online gevolgd worden.

Burgers en gemeente realiseren samen de energietransitie in Fourmies (FR)

Voor de financiering van de energietransitie doet het Noord-Franse Fourmies een beroep op haar burgers. Via crowdfunding campagnes en met de financiële steun van het SOLARISE project werden reeds verschillende zonne-energieprojecten gerealiseerd. In het totaal gaat het over bijna 1.000 m2 aan fotovoltaïsche panelen die geplaatst werden op o.a. scholen en sporthallen.

De crowdfunding-aanpak biedt tal van mogelijkheden zowel voor de burger als voor de stad. Lokale bedrijven worden ingezet voor de renovatie van de gebouwen en de installatie van zonnepanelen, waardoor banen worden gecreëerd. De huishoudens die mee investeren kunnen rekenen op een interessante rente en de installaties op de publieke gebouwen sensibiliseren de lokale bevolking, die uiteraard ook profiteert van de positieve milieueffecten van de duurzame energieproductie.

Franse steden kunnen bovendien gebruik maken van het nieuwe concept van “collectief eigenverbruik” waarbij de geproduceerde energie als eigen verbruik wordt beschouwd wanneer de plaatsen van verbruik onderling verbonden zijn binnen eenzelfde juridische entiteit (gemeenschap, vereniging, coöperatie, gezamenlijk eigendom, enz.). Een aantrekkelijke structuur dus om het aandeel van hernieuwbare energie in de lokale energiemix en besparing op de elektriciteitsrekening ingrijpend toe te laten nemen.

Besparing op de energiefactuur en op CO2-uitstoot voor sociale huurders in Brighton & Hove (VK)

Het Britse kuststadje Brighton & Hove zet volop in op duurzame energie en wil dat al haar burgers hiervan profiteren, ook zij die het minder breed hebben. Binnen het SOLARISE project worden 3 innovatieve PV-projecten gerealiseerd die het eigen verbruik van lokale productie willen maximaliseren in collectieve woongebouwen, zoals appartementsgebouwen. De configuratie van de installatie maakt het mogelijk dat de opbrengst van de collectieve PV-installatie lokaal gebruikt kan worden voor de gemeenschappelijke energievraag (verlichting hal, lift …) én ook voor de individuele appartementen. Dit laatste maakt deze demonstratieprojecten uniek en maakt de nood aan een bredere uitrol van deze toepassing duidelijk. Het betekent een belangrijke besparing voor de huurders en zal de installatie van PV-panelen in collectieve (sociale) huisvesting een enorme boost geven.

Het SOLARISE-project loopt nog tot en met eind juni 2022, in deze periode zullen nog tal van demonstratieprojecten worden gerealiseerd en zullen ook de andere doelstellingen (onderwijs, sensibilisering, …) van het project concreet worden uitgewerkt.

Achtergrond:

1. Project:

 • Het Interreg 2 seas project SOLARISE (www.interregsolarise.eu/) is een consortium bestaande uit:
  - Kennisinstellingen: Universite de Picardie Jules Verne Amiens (FR), KU Leuven / TC Ghent (BE), University of Portsmouth (UK)
  - Steden en gemeentes:  Brighton&Hove (UK), Middelburg (NL), Zoersel (BE), Middelkerke (BE), Fourmies (FR), Heerhugowaard (NL) - Ondersteunende projectpartners: Flux50 (BE), Kamp C (BE), Enercoop (FR)
 • Projectlooptijd:  01/03/2018 - 30/06/2022
 • Budget (goedgekeurd): 4.178.594€ - Subsidie Interreg: 2.507.156€ (60%)

2. Hoofddoelstellingen van het project zijn:

 • Het stimuleren van de acceptatie van zonne-energie in historische en openbare gebouwen en voor huishoudens, met een focus op gezinnen met een laag inkomen, en het tonen van toekomstige technologieën via living labs.
 • De impact van hernieuwbare zonne-energie op het elektriciteitsnet verkleinen door bijvoorbeeld opslagcapaciteit te installeren.
 • De brede uitrol van nieuwe zonne- en opslagtechnologieën vergemakkelijken door begeleiding, tools en businesscases te ontwikkelen.
 • Het verwijderen van juridische en organisatorische belemmeringen en ontwikkelen van levensvatbare businesscases door te experimenteren in demonstratieprojecten en living labs.

Meer info over SOLARISE.

Beeld: Pixabay

Logo_SOLARISE (002).png

Labels:

 • “aha!”-Mobiel komt tot bij de burger in Kontich en Mortsel

  Vandaag werd de “aha!”-Mobiel voorgesteld in Kontich. Dit is een mobiel waar iedereen terecht kan met vragen over energiezuinige renovaties en voor wie hulp wil bij zijn renovatietraject. Volgende week staat de mobiel in Mortsel. Lokale besturen Kontich en Mortsel en Kamp C ontwikkelden samen de “aha!”-Mobiel als onderdeel van het Europees project RHEDCOOP.

  Lees meer
 • Zes nieuwe milieuvriendelijke en betaalbare woningen ingehuldigd in Huldenberg

  In het Vlaams-Brabantse Huldenberg werden zes kleine demowoningen gebouwd die zowel milieuvriendelijk als betaalbaar zijn. De provincie Vlaams-Brabant en Kamp C pionieren er, dankzij Europese steun, met woningen die koolstofarm en energiezuinig zijn en tegelijkertijd toegankelijk voor de brede en groeiende groep van één- tot driepersoonshuishoudens.

  Lees meer
 • Twee jaar Green Deal Circulair Bouwen, Kamp C bouwt mee!

  De bouwsector heeft een belangrijke impact op het totale materialengebruik in Vlaanderen: zo’n 30 tot 40% van ons afval komt uit de bouw. De wijze waarop we bouwen en wonen heeft bovendien een grote invloed op onze CO2-voetafdruk. Door de omvang van de sector en het totale volume aan materialen, maakt een gezamenlijke verandering richting circulaire economie echt het verschil.

  Lees meer
 • Energiezuiniger wonen? De Samen Duurzamer Wonen Tool adviseert en verbindt

  Energie besparen: het is goed voor je portemonnee én voor het milieu. De gloednieuwe Samen Duurzamer Wonen Tool helpt je op weg naar een energiezuiniger huis. Bovendien kan de tool je in contact brengen met mensen uit jouw buurt die dezelfde stap willen zetten.

  Lees meer
 • Vinkenhof Berlaar gerenoveerd in co-creatie met bewoners

  Sociale huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen renoveerde op innovatieve wijze de gevel van een halfopen bebouwing in Vinkenhof in Berlaar. Om de aanpak van de renovatie te bepalen werd een beroep gedaan op de gebruikservaring van de huurders uit de wijk zelf. De renovatie paste in het project EnergieNeutraal Levensloopbestedig Bouwen (ENLEB) en werd gerealiseerd met steun van Europa en de provincie Antwerpen. Kamp C is hoofdpartner van dat project en begeleidde samen met Zonnige Kempen het co-creatietraject met de bewoners.

  Lees meer
 • Neem deel aan webinars over renovatie

  Ben jij benieuwd hoe Zonnige Kempen de oude dokterswoning in Vorselaar, Het Huis Van Bockstal, omtoverde tot energiezuinige appartementen? Of wil je weten welke innovatieve technieken en co-creatietraject werden toegepast? Wil je binnenkort gebruik maken van de handige online tool om je woning te verduurzamen? Of ben je geïnteresseerd in de inzichten van het Europese project EnergieNeutraal Levensloopbestendig Bouwen (ENLEB)? Neem dan zeker deel aan de webinars op 20 en 22 april.

  Lees meer
 • KIEM zorgt voor een versnelde marktintroductie van 3D-betonprinten in de bouwsector

  Vorig jaar werd op Kamp C de eerste woning geprint met een vaststaande 3D-betonprinter. We lieten de bouwsector kennismaken met 3D-betonprinten. Nu bekijken we via het project KIEM welke barrières nog moeten overwonnen worden opdat bedrijven deze technologie in hun bedrijfsproces zullen opnemen om zo tot marktintroductie te komen. Projectverantwoordelijke Marijke Aerts legt uit.

  Lees meer
 • Bouwsector datet met creatieve ondernemers in uniek innovatietraject Build.Create.Innovate.

  Kamp C (het Provinciaal Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in de Bouw) en ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. (een verbindingsplatform voor de creatieve economie in provincie Antwerpen) starten samen een nieuw innovatietraject waarin de bouwsector wordt uitgenodigd om met creatieve ondernemers aan de slag te gaan. In maart gaat het traject van start met een matchmaking die deelnemers uit beide sectoren op maat aan elkaar koppelt om een optimaal resultaat te krijgen. Kandidaten hiervoor kunnen zich nog aanmelden.

  Lees meer
 • Bouw van Vlaamse Housing 4.0. Energy pilot nadert

  Hoe maak je nulenergiewoningen voor iedereen haalbaar? Kamp C en de provincie Vlaams-Brabant zijn met het Europees project ‘Housing 4.0. Energy’ de uitdaging aangegaan. Samen met 8 partners uit Vlaanderen, Nederland, Duitsland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, onderzoeken we de mogelijkheden van innovatieve technieken en materialen om CO2-neutraal te bouwen. In het Vlaams-Brabantse Huldenberg en op een aantal sites in het buitenland worden energiezuinige 'piloothuizen' gebouwd. Hoe ver staan ze al?

  Lees meer
 • Helpt een wijkaanpak om woningen energiezuinig te renoveren?

  Kan een wijkaanpak het verschil maken om burgers te overtuigen om hun woning energiezuinig te renoveren? Dat is de hamvraag van het wijkrenovatieproject SHINE. Sinds 2016 rolden we tal van acties uit met een ‘bottom-up’ benadering: zoals het opleiden van vrijwillige energiemeesters met tips en tricks om energie te besparen, het uitvoeren van wijkrenovatieprojecten, het inschakelen van renovatiecoaches om burgers te ondersteunen bij doorgedreven renovaties …

  Lees meer
Sluiten