Op Kamp C worden de bijgestuurde maatregelen van de provincie Antwerpen nageleefd. Het dragen van een mondneusmasker is verplicht in publieke gebouwen en buiten op het domein van Kamp C. Dit geldt ook in het Conferentiecentrum ‘De Basis’ en bij rondleidingen. De bouwadviezen gaan digitaal door. Contacteer ons via mail of telefonisch voor een bouwadvies op T 014/27 96 50 of info@kampc.be.

Blog 15: Circulair werken, toelichting van de circulaire pijler

30 oktober 2019 door Peter-Paul van den Berg

circulair werken.jpg

Circulair werken is de zesde pijler van het circulair bouwen. Circulair werken heeft te maken met nieuwe werkwijzen in kantoorgebouwen, maar ook met verdienmodellen rondom exploitatie van kantoorgebouwen. Op het eerste gezicht lijkt het misschien wat vreemd dat het werken in een kantooromgeving als onderdeel van het circulair bouwen wordt gezien, dus ik wil in deze en de komende blog graag toelichten waarom ik dat toch als een belangrijke pijler zie.

Nieuwe tijden , nieuwe werkwijzen

We zijn in de twintigste eeuw met zijn allen minder in de fabriek gaan werken en steeds meer op kantoor. Het kantoorgebouw is daardoor in vierkante meters misschien wel het meest voorkomende soort gebouw buiten woonhuizen en appartementencomplexen. De meeste kantoorgebouwen stammen uit de twintigste eeuw en zijn functioneel hopeloos verouderd. Het zijn vooral cellenkantoren waarbij een verdieping bestaat uit een lange gang met aan weerszijden afgesloten kantoorruimtes. Een dergelijke inrichting past absoluut niet meer bij waar in deze nieuwe tijd om wordt gevraagd. We leven in hectische tijden waar grenzen niet meer tellen en de economie zeven dagen per week en 24 uur per dag doorgaat. Deze tijd vraagt om Het Nieuwe Werken, een in Nederland ontwikkelde managementfilosofie die ook naar België is overgewaaid.

Het Nieuwe Werken kijkt op een compleet andere manier naar het werken op kantoor. Je zit daarbij niet langer in een afgesloten kantoor met een eigen vaste werkplek waar je de werkprocedures van je functie uitvoert op een vaste pc, waar je vooral met de medewerkers van je eigen afdeling communiceert en waar je verder goed naar je manager moet luisteren. Nee, met Het Nieuwe Werken zit je in een open en dynamische kantooromgeving zonder vaste werkplek waar je deel uitmaakt van functie-overschrijdende teams en samenwerkt in verschillende projecten met andere mensen buiten je afdeling en zelfs buiten je eigen organisatie. Want dat is waar deze tijd van snelle maatschappelijke en technologische veranderingen om vraagt. Je kunt niet meer in een hokje met oogkleppen op je standaardwerkzaamheden uitvoeren. Daar kom je als organisatie en als medewerker in deze hectische tijd niet meer mee weg. Dat soort routinewerk is of wordt binnenkort overigens allemaal geautomatiseerd. Kunstmatige intelligentie is op dit moment al hard bezig om flink veel klassiek kantoorwerk over te nemen.

Veeleisend

Dit betekent overigens niet dat er geen werk meer voor mensen overblijft. Het soort werk verschuift van ‘routinematig’ naar voortdurend innoveren en experimenteren. Er wordt daarbij veel meer van de mentale en sociale capaciteiten van medewerkers gevraagd. Je moet vandaag de dag snel kunnen schakelen, fouten maken, vallen en weer opstaan, voortdurend leren, successen vieren en telkens dingen doen die je nog niet eerder hebt gedaan. Je moet lef hebben en je nek durven uitsteken. Daarbij werk je nu eens samen met Wout, dan weer met Truus en soms werk je alleen. Je maakt als medewerker zelf steeds de keuze waar je werkt, wanneer je werkt, met wie je werkt en hoe je werkt. Geen dag is hetzelfde en hiërarchie bestaat niet meer. Je bent min of meer je eigen baas: een ondernemer binnen een onderneming. Je bent verantwoordelijk voor je eigen functioneren en je eigen ontwikkeling.

Dit alles vraagt om een compleet ander soort kantoorgebouw. Het aanpassen van de bestaande kantoorgebouwen aan Het Nieuwe Werken is zeer kostbaar en vaak zelfs onmogelijk. Daarom staan er ook zoveel kantoorgebouwen leeg en is er veel behoefte aan nieuwe kantoorgebouwen gebaseerd op de nieuwe werkconcepten en duurzaamheid. De pijler van het circulair werken is de vertaling van Het Nieuwe Werken naar de fysieke werkomgeving. Je gaat daarbij kantoorgebouwen op een compleet andere manier ontwerpen en inrichten, maar ook op een andere manier aanbieden. En daarover ga ik het de volgende keer hebben.

Labels:

 • Blog 21: Duurzaamheid en innovatie - verder kijken

  Ik heb het in deze blogserie tot nog toe vooral over de noodzaak van duurzaamheid en innovatie in de bebouwde omgeving gehad en hoe het model van circulair bouwen daarbij een belangrijke rol speelt. Dat is ook logisch want Kamp C heeft de bebouwde omgeving als primair aandachtsgebied. Maar de noodzaak voor duurzaamheid en innovatie is overal nodig. In de komende blogs kijk ik naar ontwikkelingen buiten de bebouwde omgeving. Ik begin met het grote plaatje van waarom duurzaamheid en innovatie eigenlijk nodig zijn.

  Lees meer
 • Blog 20: Leren van andere sectoren - deel 2

  In de vorige blog maakten we kennis met Jeroen Troost en hoe hij zich als bouwondernemer liet inspireren door andere sectoren. Hij startte in 2014 een bedrijf met het idee de woningmarkt radicaal te vernieuwen door het ontwerpen en industrieel produceren van betaalbare, modulaire huizen onder de merknaam KLIKhuizen. Het missiestatement daarbij was “huizen produceren als auto’s, verkopen als telefoons en recyclen als petflessen”. In de vorige blog gingen we in op het eerste aspect: “huizen produceren als auto’s”. In deze blog kijken we naar hoe de beide andere aspecten van de missie vertaald werden naar innovatieve bouwconcepten.

  Lees meer
 • Blog 19: Leren van andere sectoren

  Als we in de bouwsector willen innoveren dan zijn we gewend om vooral te kijken naar waar bouwsectoren in andere landen mee bezig zijn. Of als individueel bouwbedrijf kijk je primair naar waar je concurrenten mee bezig zijn. Maar je kunt juist heel veel leren door te kijken naar totaal andere sectoren. En dan kun je tot opzienbarende inzichten en innovaties komen. In deze en de volgende blog geef ik daarvan een prachtig voorbeeld.

  Lees meer
 • Blog 18: Circulaire gebiedsontwikkeling waar gebouwen en functies op elkaar afgestemd zijn

  De circulaire gebiedsontwikkeling is de zevende en laatste pijler van het circulair bouwen. Deze pijler overstijgt het niveau van het enkelvoudige gebouw en kijkt vooral naar de afstemming tussen gebouwen en hun functies op elkaar. Het doel is om een ecosysteem te maken dat de lokale circulaire economie bevordert. Er zijn twee belangrijke toepassingsgebieden. De vorige blog ging over het circulaire bedrijventerrein. In deze blog kijk ik naar de circulaire stad of beter gezegd: de circulaire stedelijke ontwikkeling.

  Lees meer
 • Blog 17: Circulaire gebiedsontwikkeling: hoe ziet een circulair bedrijventerrein eruit?

  De zevende en laatste pijler van het circulair bouwen betreft de circulaire gebiedsontwikkeling. Daarbij gaat het om het afstemmen van gebouwen met hun functies op elkaar op een zodanige manier dat het de circulaire economie bevordert en het aantal transportbewegingen met daaraan gekoppeld het energieverbruik vermindert. Er zijn twee belangrijke toepassingsgebieden, namelijk het circulaire bedrijventerrein en de circulaire stad of wijk. In deze blog kijk ik allereerst naar het circulaire bedrijventerrein.

  Lees meer
 • Blog 16: Circulair werken, het "andere" kantoorgebouw

  In de vorige blog liet ik zien waarom het circulair werken een van de pijlers van het circulair bouwen is. We leven in hectische tijden waar grenzen niet meer tellen en de economie zeven dagen per week en 24 uur per dag doorgaat. Dat vraagt om andere werkwijzen en om een compleet andere manier van het ontwerpen en inrichten van kantoorgebouwen, maar ook op een andere manier van het afnemen (en aanbieden) van de fysieke werkomgeving.

  Lees meer
 • Blog 14: Circulaire financiering

  Met de circulaire financiering zijn we toe aan de vijfde pijler van het circulair bouwen. Ik zie twee verschillende vormen van circulaire financiering. De eerste vorm is een financiële constructie die producenten moet helpen om de omslag van het klassieke en lineaire verkoopmodel naar het circulaire ‘product als dienst’ model te maken. Ik schreef over het model van product als dienst in de vorige drie blogs (zie hier, hier en hier). Bij de tweede vorm van circulaire financiering gaat om andere manieren van financiering dan de klassieke financiering via banken. In deze blog introduceer ik beide vormen nader.

  Lees meer
 • Blog 1: Nieuwe blog gidst bouwsector door de transitie

  Onze samenleving moet dringend evolueren naar meer duurzaamheid en innovatie. Hoe verloopt die transitie in de bouwsector en welke rol kan Kamp C daarin spelen? Directeur Peter-Paul van den Berg toont de weg in een nieuwe, inspirerende blog.

  Lees meer
 • Kamp C en Kamp Circulair bereiken nieuwe mijlpaal met indiening bouwaanvraag ’t Centrum

  Op 18 juni werd de bouwaanvraag voor ’t Centrum ingediend. Een nieuwe mijlpaal voor Kamp C en Kamp Circulair, het consortium dat het eerste circulaire kantoorgebouw van België zal bouwen. In dit artikel licht Sarah Theeuws (West Architectuur), architecte in het consortium, toe wat circulair bouwen voor haar betekent en hoe dat verschilt van een traditioneel bouwproces.

  Lees meer
 • Tweede lichting 3D-pioniers printen huis op Kamp C

  Bram en Michiel maken deel uit van de tweede lichting studenten van Thomas More Bouw die meewerken aan het 3D-printproject C3PO. Op Kamp C printten ze de eerste woning uit één geheel met een vaststaande printer en vertellen hun verhaal.

  Lees meer
Sluiten