Blog 16: Circulair werken, het "andere" kantoorgebouw

22 november 2019 door Peter-Paul van den Berg

nieuwe werken blog 16.jpg

In de vorige blog liet ik zien waarom het circulair werken een van de pijlers van het circulair bouwen is. We leven in hectische tijden waar grenzen niet meer tellen en de economie zeven dagen per week en 24 uur per dag doorgaat. Dat vraagt om andere werkwijzen en om een compleet andere manier van het ontwerpen en inrichten van kantoorgebouwen, maar ook op een andere manier van het afnemen (en aanbieden) van de fysieke werkomgeving.

Open en dynamisch

Het kantoorgebouw van het circulair werken is een open en dynamische werkomgeving met een variëteit aan werk- en loungeplekken: werkplekken om goed te kunnen samenwerken, werkplekken waar je je goed kunt concentreren en loungeplekken waar je goed met elkaar kunt overleggen of waar je je even kunt ontspannen. Niemand heeft meer een vaste werkplek, maar elke werkplek stelt zich helemaal op jouw persoonlijke voorkeuren in: de hoogte van het bureau, de positie van de stoel, de hoeveelheid licht, welke wifi je nodig hebt, op welke printer je bent aangesloten, enzovoort.
  
Dankzij geavanceerde gebouwbeheersystemen kan dat allemaal automatisch ingesteld worden en de medewerker bestuurt het gewoon vanaf zijn smartphone. Alles is perfect geregeld in dat moderne kantoor. De basale maar zeer belangrijke zaken zoals licht, lucht en geluid zijn optimaal ingesteld: veel natuurlijk daglicht, een gezonde atmosfeer en temperatuur en de juiste hoeveelheid geluid. Een kantoor moet niet rumoerig zijn, maar ook niet te stil. Verder is de entree aantrekkelijk vormgegeven, zodat als je ’s ochtends het kantoor binnenkomt je meteen positieve energie krijgt. 
  
Het moderne kantoor moet qua inrichting gemakkelijk te veranderen zijn, want hectische tijden vragen om regelmatige verandering en vernieuwing. Misschien wil je over een jaar wat meer overlegruimtes en wat minder werkplekken of andersom. Dat moet zonder veel inspanning en in elk geval zonder verbouwing te realiseren zijn. Dus daarmee moet je bij het ontwerp van het kantoor al rekening houden. 

De werkomgeving als dienst

Een ander punt van het circulair werken is dat je de werkomgeving anders gaat afnemen. Je gaat geen kantoorruimte meer huren, maar je gaat een werkomgeving als dienst afnemen met alles erop en eraan. Dus inclusief alle technologie om de werkplek persoonlijk in te stellen en inclusief het gebruik van de koffie en thee. Als bedrijf neem je een aantal werkplekken af en je betaalt per werkplek een vast bedrag per maand. Stel, er zijn in het kantoor honderd werkplekken en jij als bedrijf wilt er twintig afnemen, of dertig, of tien. Dat kan allemaal, maar je krijgt geen vaste werkplekken toegewezen. Iedereen kan gaan zitten waar hij of zij wil en samenwerken met wie hij of zij wil. Want kunnen samenwerken met mensen van andere bedrijven kan je blikveld alleen maar verruimen, waardoor je effectiever wordt. Circulair werken moet dat dan ook stimuleren.

Circulair werken op Kamp C

Wij gaan deze pijler absoluut demonstreren op Kamp C. Als gebouweigenaar wil ik daarbij gaan werken met diverse ‘product als dienst’-oplossingen in het gebouw, als afnemer maar ook als leverancier. Als afnemer denk ik niet alleen aan de inmiddels al bijna gebruikelijke zaken zoals vloerbedekking als dienst of kantoormeubilair als dienst. In het eerste gebouw dat we neerzetten, moeten een fantastisch mooie entree en balie komen waar mensen ontvangen worden. Die balie ga ik als dienst van een bedrijf afnemen en zij zijn verantwoordelijk voor heel die balie. Zij moeten die balie bijvoorbeeld elke vijf jaar vernieuwen om die weer eens een andere look and feel te geven. Aan het eind van het contract moeten ze de balie ook weer terugnemen. Als leverancier ga ik in mijn kantoorgebouwen het circulair werken als dienst aanbieden. Dus ik lever werkplekken als dienst in een open en dynamisch kantoor waar mensen van verschillende bedrijven door elkaar heen zitten.
  
Uiteraard zijn er ook plekken waar de mensen van dezelfde organisatie af en toe bij en onder elkaar kunnen zijn, maar het normale, dagelijkse werk vindt plaats in het open kantoor met de technologische ondersteuning van de meest geavanceerde gebouwbeheersystemen inclusief de persoonlijke instelling van de werkplek. Ik geloof echt in de kracht van samenwerken buiten en tussen organisaties en ik wil dat hier op Kamp C ook gaan demonstreren.

Labels:

 • Blog 25: De circulaire economie - aantrekkelijk en rendabel

  In blog 23 en 24 gaven we een kort overzicht van de circulaire economie die bestaat uit twee cirkels: een biologische en een technische cirkel. Vervolgens beschreven we kort de werking van beide cirkels. Mede dankzij moderne technieken werkt het model in theorie prima. Maar hoe zorg je ervoor dat de samenleving afstapt van de lineaire economie en de circulaire principes ook echt gaat toepassen? Anders gezegd hoe maak je de circulaire economie aantrekkelijk en rendabel voor alle partijen? Laten we in deze laatste blog kijken naar een viertal oplossingen.

  Lees meer
 • Blog 24: De circulaire economie - de technische cirkel

  In de vorige blog gaf ik een kort overzicht van de circulaire economie dat bestaat uit twee cirkels: een biologische en een technische cirkel. De natuur is van zichzelf al circulair, dus daar hoef je in principe niet veel aan te doen. Behalve dan dat wij als mens die cirkel hebben verbroken en nu weer moeten gaan herstellen. De technische cirkel is een stuk complexer en bestaat uit een aantal cirkels die van binnen naar buiten lopen. In deze blog illustreer ik de werking van de technische cirkel aan de hand van een voorbeeld.

  Lees meer
 • Blog 23: De circulaire economie - een overzicht

  In de vorige blog gaf ik aan dat om onze planeet - en daarmee ook onszelf - te redden van de ondergang, het roer volledig om moet. Van een verspillende en vervuilende maatschappij  moeten we op weg naar een duurzame samenleving. Gelukkig zien we overal de tekenen verschijnen dat het roer inderdaad om aan het gaan is. Er zijn vele wegen die ons leiden naar die duurzame samenleving zoals de digitale transformatie, de deeleconomie en de energietransitie. Echter de belangrijkste weg is toch wel die van de circulaire economie. Maar wat is die circulaire economie nu eigenlijk?

  Lees meer
 • Blog 22: Deeleconomie - Het roer wordt omgegooid

  Foto: deelauto's uit Duitsland - copyright Self Drive Vehicle Hire

  Onze planeet is uitgeput, vervuild en verarmd. Dat komt vooral door onze verkeerde mindset van eeuwige groei – het moet altijd meer dan de vorige keer – en ons verspillende gedrag van take, make and dispose: we nemen grondstoffen, maken daar spullen van en gooien die na enige tijd weg. Willen we dit niet totaal uit de hand laten lopen, dan moet het roer radicaal om. En dat is gelukkig het proces dat overal gaande is. Dat gaat deels bewust en deels onbewust. Het begint allemaal met een geleidelijke verandering in ons denken.

  Lees meer
 • Blog 21: Duurzaamheid en innovatie - verder kijken

  Ik heb het in deze blogserie tot nog toe vooral over de noodzaak van duurzaamheid en innovatie in de bebouwde omgeving gehad en hoe het model van circulair bouwen daarbij een belangrijke rol speelt. Dat is ook logisch want Kamp C heeft de bebouwde omgeving als primair aandachtsgebied. Maar de noodzaak voor duurzaamheid en innovatie is overal nodig. In de komende blogs kijk ik naar ontwikkelingen buiten de bebouwde omgeving. Ik begin met het grote plaatje van waarom duurzaamheid en innovatie eigenlijk nodig zijn.

  Lees meer
 • Blog 20: Leren van andere sectoren - deel 2

  In de vorige blog maakten we kennis met Jeroen Troost en hoe hij zich als bouwondernemer liet inspireren door andere sectoren. Hij startte in 2014 een bedrijf met het idee de woningmarkt radicaal te vernieuwen door het ontwerpen en industrieel produceren van betaalbare, modulaire huizen onder de merknaam KLIKhuizen. Het missiestatement daarbij was “huizen produceren als auto’s, verkopen als telefoons en recyclen als petflessen”. In de vorige blog gingen we in op het eerste aspect: “huizen produceren als auto’s”. In deze blog kijken we naar hoe de beide andere aspecten van de missie vertaald werden naar innovatieve bouwconcepten.

  Lees meer
 • Blog 19: Leren van andere sectoren

  Als we in de bouwsector willen innoveren dan zijn we gewend om vooral te kijken naar waar bouwsectoren in andere landen mee bezig zijn. Of als individueel bouwbedrijf kijk je primair naar waar je concurrenten mee bezig zijn. Maar je kunt juist heel veel leren door te kijken naar totaal andere sectoren. En dan kun je tot opzienbarende inzichten en innovaties komen. In deze en de volgende blog geef ik daarvan een prachtig voorbeeld.

  Lees meer
 • Blog 18: Circulaire gebiedsontwikkeling waar gebouwen en functies op elkaar afgestemd zijn

  De circulaire gebiedsontwikkeling is de zevende en laatste pijler van het circulair bouwen. Deze pijler overstijgt het niveau van het enkelvoudige gebouw en kijkt vooral naar de afstemming tussen gebouwen en hun functies op elkaar. Het doel is om een ecosysteem te maken dat de lokale circulaire economie bevordert. Er zijn twee belangrijke toepassingsgebieden. De vorige blog ging over het circulaire bedrijventerrein. In deze blog kijk ik naar de circulaire stad of beter gezegd: de circulaire stedelijke ontwikkeling.

  Lees meer
 • Blog 17: Circulaire gebiedsontwikkeling: hoe ziet een circulair bedrijventerrein eruit?

  De zevende en laatste pijler van het circulair bouwen betreft de circulaire gebiedsontwikkeling. Daarbij gaat het om het afstemmen van gebouwen met hun functies op elkaar op een zodanige manier dat het de circulaire economie bevordert en het aantal transportbewegingen met daaraan gekoppeld het energieverbruik vermindert. Er zijn twee belangrijke toepassingsgebieden, namelijk het circulaire bedrijventerrein en de circulaire stad of wijk. In deze blog kijk ik allereerst naar het circulaire bedrijventerrein.

  Lees meer
 • Blog 15: Circulair werken, toelichting van de circulaire pijler

  Circulair werken is de zesde pijler van het circulair bouwen. Circulair werken heeft te maken met nieuwe werkwijzen in kantoorgebouwen, maar ook met verdienmodellen rondom exploitatie van kantoorgebouwen. Op het eerste gezicht lijkt het misschien wat vreemd dat het werken in een kantooromgeving als onderdeel van het circulair bouwen wordt gezien, dus ik wil in deze en de komende blog graag toelichten waarom ik dat toch als een belangrijke pijler zie.

  Lees meer
Sluiten