Blog 14: Circulaire financiering

19 september 2019 door Peter-Paul van den Berg

bank-note-209104_1920.jpg

Met de circulaire financiering zijn we toe aan de vijfde pijler van het circulair bouwen. Ik zie twee verschillende vormen van circulaire financiering. De eerste vorm is een financiële constructie die producenten moet helpen om de omslag van het klassieke en lineaire verkoopmodel naar het circulaire ‘product als dienst’ model te maken. Ik schreef over het model van product als dienst in de vorige drie blogs (zie hier, hier en hier). Bij de tweede vorm van circulaire financiering gaat om andere manieren van financiering dan de klassieke financiering via banken. In deze blog introduceer ik beide vormen nader.

Het tussenbedrijf

Eerder zagen we al dat voor het leveren van een ‘product als dienst’ organisaties een totaal ander business model moeten opzetten en ook de interne organisatie daarop volledig aanpassen. Voor bestaande producenten is die omslag vaak te radicaal en te riskant ook al geloven ze heilig in de toekomst van het product als dienst model.

Er is echter een oplossing mogelijk en dat is door een tussenbedrijf op te zetten dat de transitie naar het leveren van een ‘product als dienst’ als het ware voorfinanciert. Je kunt het zien als een soort buffer en het werkt als volgt. Een financiële partij zet een tussenbedrijf op en die koopt de producten rechtstreeks van de producent. De producent wordt netjes betaald en voor hem verandert er dus weinig. Het tussenbedrijf levert de aangekochte producten vervolgens als een dienst aan de consumenten die daarvoor een bedrag per maand of per jaar betaald. In feite kennen we die constructie al goed, want het lijkt heel erg op hoe een leasemaatschappij werkt. Zo’n klassieke leaseconstructie is een eerste stap in de goede richting maar het is niet volmaakt. De leasemaatschappij heeft namelijk de financiële expertise, maar niet noodzakelijkerwijs de productinhoudelijke expertise; in elk geval niet op de manier zoals Desso of Philips dat hebben over hun eigen producten. Ook de terugname van het product door de producent aan het eind van de levenscyclus is met de klassieke leaseconstructie niet gegarandeerd. Ik zie het echter toch als een stap in de goede richting, want de leasemaatschappij heeft wel de verantwoording voor het onderhoud van het product en is er dus bij gebaat dat het product zo duurzaam mogelijk is. Zij maakt het product dan wel niet zelf, maar ze kan de producent wel beïnvloeden om zijn producten duurzamer te maken. Want anders stapt de financier gewoon naar een concurrent die dat wel doet.

CESCo

Er is ook een constructie bedacht die nog een stap verder gaat. Erick Wuestman heeft het ontwikkeld en noemt dat een CESCo wat staat voor Circular Economy Service Company. Het is een constructie waarbij de producent op zijn minst mede-eigenaar is van het tussenbedrijf. In die constructie heeft het tussenbedrijf dus wel inhoudelijke kennis van het product, is terugname door de producent(en) aan het eind van de levenscyclus wel gegarandeerd en is het dus direct in het belang van de producent zelf om zijn product zo duurzaam mogelijk te maken. In een latere blog zal ik de CESCo wat ruimer bespreken. Een CESCo is misschien wel de ideale oplossing, maar ik zie elke stap vooruit als winst. Dus ik ben voorlopig ook tevreden met een gewone leaseconstructie.

Financiering zonder banken

Er zijn nieuwe vormen van financiering nodig in plaats van of in elk geval naast de financiering van banken. De banken staan vaak helemaal niet te trappelen om in nieuwe circulaire avonturen te springen zoals een CESCo. Ze kennen het niet en vinden het een te groot risico. Aan de andere kant is er geld genoeg beschikbaar in de economie. België is het land met zo’n beetje het meeste spaargeld per hoofd van de bevolking. Dat geld staat vaak te verpieteren op een bank tegen bijna nul procent rente. Waarom dat geld niet investeren in het financieren van de circulaire economie? Als de klassieke financiers er niet in willen springen, dan moeten er nieuwe financiers gaan opstaan. Ik ben geen financieel expert, maar ik zie dat er veel geld beschikbaar is aan de ene kant en aan de andere kant dat er veel geld nodig is om de circulaire economie aan de praat te krijgen. Daar moet toch iets op te bedenken zijn. Wat nu belangrijk is, is dat er partijen gaan opstaan die in dat gat durven te springen. Ik doe dan ook een oproep aan mensen en organisaties die hun financiële expertise durven in te zetten om de hoognodige transitie naar een circulaire economie in de bebouwde omgeving te ondersteunen. Wij komen graag met hen in gesprek.

Labels:

 • Blog 25: De circulaire economie - aantrekkelijk en rendabel

  In blog 23 en 24 gaven we een kort overzicht van de circulaire economie die bestaat uit twee cirkels: een biologische en een technische cirkel. Vervolgens beschreven we kort de werking van beide cirkels. Mede dankzij moderne technieken werkt het model in theorie prima. Maar hoe zorg je ervoor dat de samenleving afstapt van de lineaire economie en de circulaire principes ook echt gaat toepassen? Anders gezegd hoe maak je de circulaire economie aantrekkelijk en rendabel voor alle partijen? Laten we in deze laatste blog kijken naar een viertal oplossingen.

  Lees meer
 • Blog 24: De circulaire economie - de technische cirkel

  In de vorige blog gaf ik een kort overzicht van de circulaire economie dat bestaat uit twee cirkels: een biologische en een technische cirkel. De natuur is van zichzelf al circulair, dus daar hoef je in principe niet veel aan te doen. Behalve dan dat wij als mens die cirkel hebben verbroken en nu weer moeten gaan herstellen. De technische cirkel is een stuk complexer en bestaat uit een aantal cirkels die van binnen naar buiten lopen. In deze blog illustreer ik de werking van de technische cirkel aan de hand van een voorbeeld.

  Lees meer
 • Blog 23: De circulaire economie - een overzicht

  In de vorige blog gaf ik aan dat om onze planeet - en daarmee ook onszelf - te redden van de ondergang, het roer volledig om moet. Van een verspillende en vervuilende maatschappij  moeten we op weg naar een duurzame samenleving. Gelukkig zien we overal de tekenen verschijnen dat het roer inderdaad om aan het gaan is. Er zijn vele wegen die ons leiden naar die duurzame samenleving zoals de digitale transformatie, de deeleconomie en de energietransitie. Echter de belangrijkste weg is toch wel die van de circulaire economie. Maar wat is die circulaire economie nu eigenlijk?

  Lees meer
 • Blog 22: Deeleconomie - Het roer wordt omgegooid

  Foto: deelauto's uit Duitsland - copyright Self Drive Vehicle Hire

  Onze planeet is uitgeput, vervuild en verarmd. Dat komt vooral door onze verkeerde mindset van eeuwige groei – het moet altijd meer dan de vorige keer – en ons verspillende gedrag van take, make and dispose: we nemen grondstoffen, maken daar spullen van en gooien die na enige tijd weg. Willen we dit niet totaal uit de hand laten lopen, dan moet het roer radicaal om. En dat is gelukkig het proces dat overal gaande is. Dat gaat deels bewust en deels onbewust. Het begint allemaal met een geleidelijke verandering in ons denken.

  Lees meer
 • Blog 21: Duurzaamheid en innovatie - verder kijken

  Ik heb het in deze blogserie tot nog toe vooral over de noodzaak van duurzaamheid en innovatie in de bebouwde omgeving gehad en hoe het model van circulair bouwen daarbij een belangrijke rol speelt. Dat is ook logisch want Kamp C heeft de bebouwde omgeving als primair aandachtsgebied. Maar de noodzaak voor duurzaamheid en innovatie is overal nodig. In de komende blogs kijk ik naar ontwikkelingen buiten de bebouwde omgeving. Ik begin met het grote plaatje van waarom duurzaamheid en innovatie eigenlijk nodig zijn.

  Lees meer
 • Blog 20: Leren van andere sectoren - deel 2

  In de vorige blog maakten we kennis met Jeroen Troost en hoe hij zich als bouwondernemer liet inspireren door andere sectoren. Hij startte in 2014 een bedrijf met het idee de woningmarkt radicaal te vernieuwen door het ontwerpen en industrieel produceren van betaalbare, modulaire huizen onder de merknaam KLIKhuizen. Het missiestatement daarbij was “huizen produceren als auto’s, verkopen als telefoons en recyclen als petflessen”. In de vorige blog gingen we in op het eerste aspect: “huizen produceren als auto’s”. In deze blog kijken we naar hoe de beide andere aspecten van de missie vertaald werden naar innovatieve bouwconcepten.

  Lees meer
 • Blog 19: Leren van andere sectoren

  Als we in de bouwsector willen innoveren dan zijn we gewend om vooral te kijken naar waar bouwsectoren in andere landen mee bezig zijn. Of als individueel bouwbedrijf kijk je primair naar waar je concurrenten mee bezig zijn. Maar je kunt juist heel veel leren door te kijken naar totaal andere sectoren. En dan kun je tot opzienbarende inzichten en innovaties komen. In deze en de volgende blog geef ik daarvan een prachtig voorbeeld.

  Lees meer
 • Blog 18: Circulaire gebiedsontwikkeling waar gebouwen en functies op elkaar afgestemd zijn

  De circulaire gebiedsontwikkeling is de zevende en laatste pijler van het circulair bouwen. Deze pijler overstijgt het niveau van het enkelvoudige gebouw en kijkt vooral naar de afstemming tussen gebouwen en hun functies op elkaar. Het doel is om een ecosysteem te maken dat de lokale circulaire economie bevordert. Er zijn twee belangrijke toepassingsgebieden. De vorige blog ging over het circulaire bedrijventerrein. In deze blog kijk ik naar de circulaire stad of beter gezegd: de circulaire stedelijke ontwikkeling.

  Lees meer
 • Blog 17: Circulaire gebiedsontwikkeling: hoe ziet een circulair bedrijventerrein eruit?

  De zevende en laatste pijler van het circulair bouwen betreft de circulaire gebiedsontwikkeling. Daarbij gaat het om het afstemmen van gebouwen met hun functies op elkaar op een zodanige manier dat het de circulaire economie bevordert en het aantal transportbewegingen met daaraan gekoppeld het energieverbruik vermindert. Er zijn twee belangrijke toepassingsgebieden, namelijk het circulaire bedrijventerrein en de circulaire stad of wijk. In deze blog kijk ik allereerst naar het circulaire bedrijventerrein.

  Lees meer
 • Blog 16: Circulair werken, het "andere" kantoorgebouw

  In de vorige blog liet ik zien waarom het circulair werken een van de pijlers van het circulair bouwen is. We leven in hectische tijden waar grenzen niet meer tellen en de economie zeven dagen per week en 24 uur per dag doorgaat. Dat vraagt om andere werkwijzen en om een compleet andere manier van het ontwerpen en inrichten van kantoorgebouwen, maar ook op een andere manier van het afnemen (en aanbieden) van de fysieke werkomgeving.

  Lees meer
Sluiten